Tražilica


Psalam 136. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 136,1Hvalite Gospoda, jer je dobar; jer vječno traje milosrđe njegovo!
Psalam 136,2Hvalite Boga Svevišnjega; jer vječno traje milosrđe njegovo!
Psalam 136,3Hvalite Gospoda Svevišnjega; jer vječno traje milosrđe njegovo!
Psalam 136,4Koji jedini tvori čudesa velika; jer vječno traje milosrđe njegovo!
Psalam 136,5Koji stvori nebo u mudrosti; jer vječno traje milosrđe njegovo!
Psalam 136,6Koji utvrdi zemlju nad vodom; jer vječno traje milosrđe njegovo!
Psalam 136,7Koji stvori velika svjetlila; jer vječno traje milosrđe njegovo!
Psalam 136,8Sunce, da vlada danom; jer vječno traje milosrđe njegovo!
Psalam 136,9Mjesec i zvijezde, da vladaju noću; jer vječno traje milosrđe njegovo!
Psalam 136,10Koji pobi Egipat u prvorođencima njegovim; jer vječno traje milosrđe njegovo!
Psalam 136,11I Izraela izvede iz njega; jer vječno traje milosrđe njegovo!
Psalam 136,12Rukom krepkom i mišicom podignutom; jer vječno traje milosrđe njegovo!
Psalam 136,13Koji razdvoji Crveno more; jer vječno traje milosrđe njegovo!
Psalam 136,14l provede Izraela posred njega; jer vječno traje milosrđe njegovo!
Psalam 136,15I faraona s vojskom njegovom surva u Crveno more; jer vječno traje milosrđe njegovo!
Psalam 136,16Koji provede narod svoj kroz pustinju; jer vječno traje milosrđe njegovo!
Psalam 136,17Koji pobi kraljeve velike; jer vječno traje milosrđe njegovo!
Psalam 136,18I pobijedi knezove ohole; jer vječno traje milosrđe njegovo!
Psalam 136,19Sihona, kralja amorejskoga; jer vječno traje milosrđe njegovo!
Psalam 136,20I Oga, kralja bašanskoga; jer vječno traje milosrđe njegovo!
Psalam 136,21Koji dade zemlju njihovu u baštinu; jer vječno traje milosrđe njegovo!
Psalam 136,22U baštinu Izraelu, slugi svojemu; jer vječno traje milosrđe njegovo!
Psalam 136,23Koji se spomenu niskoće naše; Jer vječno traje milosrđe njegovo!
Psalam 136,24I izbavi nas od tlačitelja naših; jer vječno traje milosrđe njegovo!
Psalam 136,25Koji daje hranu svima stvorenjima; jer vječno traje milosrđe njegovo!
Psalam 136,26Hvalite Boga nebeskoga; jer vječno traje milosrđe njegovo!
Psalam 136,1 Aleluja! Hvalite Jahvu jer je dobar: vječna je ljubav njegova!
Psalam 136,2Hvalite Boga nad bogovima: vječna je ljubav njegova!
Psalam 136,3Hvalite Gospodara nad gospodarima: vječna je ljubav njegova!
Psalam 136,4Jedini on učini čuda velika: vječna je ljubav njegova!
Psalam 136,5Mudro sazda on nebesa: vječna je ljubav njegova!
Psalam 136,6On utvrdi zemlju nad vodama: vječna je ljubav njegova!
Psalam 136,7On načini svjetlila velika: vječna je ljubav njegova!
Psalam 136,8Sunce da vlada danom: vječna je ljubav njegova!
Psalam 136,9Mjesec i zvijezde da vladaju noću: vječna je ljubav njegova!
Psalam 136,10On pobi prvorođence Egiptu: vječna je ljubav njegova!
Psalam 136,11Izvede Izraela iz njega: vječna je ljubav njegova!
Psalam 136,12Mišicom jakom, rukom ispruženom: vječna je ljubav njegova!
Psalam 136,13On Crveno more razdvoji: vječna je ljubav njegova!
Psalam 136,14Provede Izraela posred voda: vječna je ljubav njegova!
Psalam 136,15I vrgnu Faraona i vojsku mu u Crveno more: vječna je ljubav njegova!
Psalam 136,16On narod svoj vođaše pustinjom: vječna je ljubav njegova!
Psalam 136,17On udari kraljeve velike: vječna je ljubav njegova!
Psalam 136,18I pogubi kraljeve moćne: vječna je ljubav njegova!
Psalam 136,19Sihona, kralja amorejskog: vječna je ljubav njegova!
Psalam 136,20Oga, kralja bašanskog: vječna je ljubav njegova!
Psalam 136,21I njihovu zemlju dade u baštinu: vječna je ljubav njegova!
Psalam 136,22U baštinu Izraelu, sluzi svome: vječna je ljubav njegova!
Psalam 136,23On se spomenu nas u poniženju našem: vječna je ljubav njegova!
Psalam 136,24Od dušmana nas naših oslobodi: vječna je ljubav njegova!
Psalam 136,25On daje hrane svakom tijelu: vječna je ljubav njegova!
Psalam 136,26Hvalite Boga nebeskog: vječna je ljubav njegova!
Psalam 136,1Slavite GOSPODA, jer je dobar i njegova vjernost je za uvijek .
Psalam 136,2Slavite Boga bogova, jer njegova vjernost je za uvijek.
Psalam 136,3Slavite Gospodina gospodara, jer njegova vjernost je za uvijek.
Psalam 136,4On je jedini tvorac velikuh čuda, jer njegova vjernost je za uvijek,
Psalam 136,5mudri tvorac nebesa, jer njegova vjernost je za uvijek,
Psalam 136,6učvrščujući zemlju na vodama, jer njegova vjernost je za uvijek.
Psalam 136,7On je tvorac velikih svjetlila, jer njegova vjernost je za uvijek,
Psalam 136,8sunce koje uređuje dane, jer njegova vjernost je za uvijek,
Psalam 136,9mjesec i zvijezde koje upravljaju noću, jer njegova vjernost je za uvijek.
Psalam 136,10Udarajući Egipat u njegove provorođene, jer njegova vjernost je za uvijek,
Psalam 136,11on izvede Izrael, jer njegova vjernost je za uvijek,
Psalam 136,12jakom rukom i ispruženom rukom, jer njegova vjernost je za uvijek.
Psalam 136,13presijecajući na dvoje more Trstika, jer njegova vjernost je za uvijek,
Psalam 136,14on dade Izraelu proći sredinom, jer njegova vjernost je za uvijek,
Psalam 136,15sunovrati Faraona i njegovu vojsku u more Trstika, jer njegova vjernost je za uvijek.
Psalam 136,16Vodeći svoj narod kroz pustinju, jer njegova vjernost je za uvijek,
Psalam 136,17udarajući velike kraljeve, jer njegova vjernost je za uvijek,
Psalam 136,18on pobi gorde kraljeve, jer njegova vjernost je za uvijek.
Psalam 136,19Sihona, kralja Amorita, jer njegova vjernost je za uvijek,
Psalam 136,20i Oga, kralja Bašana, jer njegova vjernost je za uvijek.
Psalam 136,21Potom on njima dade zemlju u baštinu, jer njegova vjernost je za uvijek,
Psalam 136,22u baštinu Izraelu, sluzi svome, jer njegova vjernost je za uvijek.
Psalam 136,23U našem poniženju, on se sjeti nas, jer njegova vjernost je za uvijek,
Psalam 136,24on nas istrgnu neprijateljima našim, jer njegova vjernost je za uvijek.
Psalam 136,25On dade kruha svakom stvorenju, jer njegova vjernost je za uvijek.
Psalam 136,26Slavite Boga nebesa, jer njegova vjernost je za uvijek.
Psalam 136,1Slavite Gospoda, jer je dobar; jer je dovijeka milost njegova;
Psalam 136,2Slavite Boga nad bogovima; jer je dovijeka milost njegova.
Psalam 136,3Slavite gospodara nad gospodarima; jer je dovijeka milost njegova;
Psalam 136,4Onoga, koji jedan tvori čudesa velika; jer je dovijeka milost njegova;
Psalam 136,5Koji je stvorio nebesa premudro; jer je dovijeka milost njegova;
Psalam 136,6Utvrdio zemlju na vodi; jer je dovijeka milost njegova;
Psalam 136,7Stvorio velika vidjela; jer je dovijeka milost njegova;
Psalam 136,8Sunce, da upravlja danom; jer je dovijeka milost njegova;
Psalam 136,9Mjesec i zvijezde, da upravljaju noću; jer je dovijeka milost njegova;
Psalam 136,10Koji pobi Misir u prvencima njegovijem; jer je dovijeka milost njegova;
Psalam 136,11Izvede iz njega Izrailja; jer je dovijeka milost njegova;
Psalam 136,12Rukom krjepkom i mišicom podignutom; jer je dovijeka milost njegova;
Psalam 136,13Koji razdvoji Crveno More; jer je dovijeka milost njegova;
Psalam 136,14I provede Izrailja kroz sred njega; jer je dovijeka milost njegova;
Psalam 136,15A Faraona i vojsku njegovu vrže u More Crveno; jer je dovijeka milost njegova;
Psalam 136,16Prevede narod svoj preko pustinje; jer je dovijeka milost njegova;
Psalam 136,17Pobi careve velike; jer je dovijeka milost njegova;
Psalam 136,18I izgubi careve znatne; jer je dovijeka milost njegova;
Psalam 136,19Siona cara Amorejskoga; jer je dovijeka milost njegova;
Psalam 136,20I Oga cara Vasanskoga; jer je dovijeka milost njegova;
Psalam 136,21I dade zemlju njihovu u dostojanje; jer je dovijeka milost njegova;
Psalam 136,22U dostojanje Izrailju, sluzi svojemu; jer je dovijeka milost njegova;
Psalam 136,23Koji nas se opomenu u poniženju našem; jer je dovijeka milost njegova;
Psalam 136,24I izbavi nas od neprijatelja naših; jer je dovijeka milost njegova;
Psalam 136,25Koji daje hranu svakomu tijelu; jer je dovijeka milost njegova;
Psalam 136,26Slavite Boga nebeskoga; jer je dovijeka milost njegova.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje