Tražilica


Psalam 14. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 14,1Luđaci misle u sebi: "Nema Boga." Pokvarena su djela njihova odurno; nema ga, koji je činio dobro.
Psalam 14,2Gospod gleda s neba na djecu čovječju, da vidi, tko je razuman, tko se povodi za Bogom.
Psalam 14,3Ali su svi zastranili, svi se pokvarili; nema ga, koji je činio dobro, nema ni jednoga!
Psalam 14,4Zar da ne bi morali činiti okajanje svi, koji su činili zlo, koji su jeli narod moj kao kruh, koji nijesu častili Gospoda?
Psalam 14,5Jedanput će oni zadrhtati od tjeskobe; jer Gospod stoji na strani pobožnika.
Psalam 14,6Osnovu potlačenika hoćete razbiti, ali znajte: "Gospod je utočište njegovo!
Psalam 14,7O da bi došlo sa Siona spasenje Izraelu! Kad Gospod okrene sudbinu naroda svojega, onda neka kliče Jakov, onda neka se veseli Izrael!
Psalam 14,1 Zborovođi. Davidov. Bezumnik reče u srcu: "Nema Boga." Pokvareni rade gadosti; nitko da čini dobro.
Psalam 14,2Jahve s nebesa gleda na sinove ljudske da vidi ima li tko razuman Boga da traži.
Psalam 14,3No, svi skrenuše zajedno, svi se pokvariše: nitko da čini dobro - nikoga nema.
Psalam 14,4Neće li se urazumiti svi što bezakonje čine, koji proždiru narod moj kao da jedu kruha? Ne zazivlju ime Jahvino:
Psalam 14,5jednom će drhtati od straha, jer je Bog s rodom pravednim.
Psalam 14,6Želite razbiti nakane ubogog: Jahve je utočište njegovo.
Psalam 14,7O neka dođe sa Siona spas Izraelu! Kad Jahve promijeni udes naroda svoga, klicat će Jakov, radovat se Izrael.
Psalam 14,1Ravnatelju zbora. Od Davida. Luđaci si govore: ” Nema tu Boga !“ Pokvareni, oni su počinili užase; ni jedan nije postupio dobro.
Psalam 14,2Nebesa, GOSPOD se nagnuo k ljudima, da vidi ima li i jedan pametan, koji traži Boga.
Psalam 14,3Svi zavedeni, oni su se ujedinili u poroku; ni jedan ne postupa dobro, ni jedan jedini.
Psalam 14,4Jesu li neznalice svi ti zlodjelnici, koji izjedaše moj narod, jedući njihov kruh, i ne zazivajući GOSPODA!
Psalam 14,5i evo ih kako su zadrhtali, jer Bog bijaše u taboru pravednika.
Psalam 14,6Vi se podrugujete nadama nesretnika, ali, GOSPOD je njegovo utočište.
Psalam 14,7Tko daje, sa Siona, pobjedu Izraelu? Kad GOSPOD dovodi zarobljenike iz svog puka, Jakov kliče, Izrael je u radosti.
Psalam 14,1Reče bezumnik u srcu svojem: nema Boga; nevaljali su, gadna su djela njihova;nema nikoga da dobro tvori.
Psalam 14,2Gospod pogleda s neba na sinove čovječije, da vidi ima li koji razuman, traži li koji Boga.
Psalam 14,3Svi su zašli, svi se pokvarili, nema nikoga dobro da tvori, nema nijednoga.
Psalam 14,4Zar se neće opametiti koji čine bezakonje, jedu narod moj kao što jedu hljeb, ne prizivaju Gospoda?
Psalam 14,5Ondje će zadrhtati od straha; jer je Gospod u rodu pravednom.
Psalam 14,6Smijete se onome što ubogi radi; ali Gospod njega zaklanja.
Psalam 14,7Ko će poslati sa Siona pomoć Izrailju? Kad Gospod povrati zarobljeni narod svoj, onda će se radovati Jakov i veseliće se Izrailj.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje