Tražilica


Psalam 140. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 140,1Izbavi me, Gospode, od čovjeka zla, od čovjeka nasilja očuvaj me!
Psalam 140,2Od onih, koji pomišljaju zlo u srcu, svaki dan podižu samo svađu!
Psalam 140,3Zaoštravaju jezike svoje kao zmije, otrov je ljutice u ustima njihovim!
Psalam 140,4Očuvaj me, Gospode, od šaka bezbožnika, od čovjeka nasilja očuvaj me, od onih, koji gledaju da sruše korake moje!
Psalam 140,5Besramni namjestiše mi potajne zamke, razapeše mreže na putu i metnuše mi spletke.
Psalam 140,6Ja velim Gospodu: "Ti si Bog moj!" Čuj, Gospode, glas molitve moje!
Psalam 140,7Gospode svemogući, moćni branitelju moj, koji zaštićuješ glavu moju u dan borbe,
Psalam 140,8Gospode, ne daj bezbožnicima što žele! Ne daj da ikada uspiju zle osnove njihove! Oni bi se uznijeli.
Psalam 140,9Glavu tlačitelja mojih neka pogodi kletva, koju govore:
Psalam 140,10"Neka padne na njih živo ugljevlje! Neka ih on baci u oganj, u propast, da ne ustanu nikada!
Psalam 140,11Čovjek jezičan neka ne opstane u zemlji, čovjeka nasilja neka nesreća navede u propast!"
Psalam 140,12Znam, da Gospod vodi stvar nevoljnika i parnicu siromaha.
Psalam 140,13Pravednici samo zahvaljuju imenu tvojemu; pošteni borave pred licem tvojim.
Psalam 140,1 Zborovođi. Psalam. Davidov.
Psalam 140,2Izbavi me, Jahve, od čovjeka zlobna, zaštiti me od čovjeka nasilna:
Psalam 140,3od onih koji pakosti u srcu smišljaju i čitav dan začinju kavge.
Psalam 140,4Kao zmije bruse jezike svoje, pod usnama im je otrov ljutičin.
Psalam 140,5Spasi me, Jahve, od ruku zlotvora, čuvaj me od čovjeka nasilna koji hoće da mi noga posrne.
Psalam 140,6Oholice mi potajno nastavljaju zamku, užetima mrežu pletu, kraj puta klopke mi stavljaju.
Psalam 140,7Zavapih Jahvi: "Ti si Bog moj! Poslušaj, o Jahve, krik mojih molitava!
Psalam 140,8Jahve, Gospode moj, spasitelju silni moj, u dan boja zakloni mi glavu!
Psalam 140,9Ne daj da se ispune želje zlotvora, ne daj da svoje on izvrši namjere!
Psalam 140,10Nek` glavu ne podignu oni koji me opkoliše, nek` na njih padne zloba njihovih usana!
Psalam 140,11Nek` daždi po njima ugljevlje ognjeno, nek` se strovale u jamu da više ne ustanu!
Psalam 140,12Opadač se neće održat` na zemlji, silnika će odjednom zgrabiti nesreća.
Psalam 140,13Znam da će Jahve dati pravo ubogu i pravicu siromasima.
Psalam 140,14Zaista, pravedni će tvoje ime slaviti, pred tvojim će licem boraviti čestiti.
Psalam 140,1Ravnatelju zbora; psalam Davidov .
Psalam 140,2GOSPODE, oslobodi me loših ljudi, sačuvaj me od nasilnog čovjeka,
Psalam 140,3od onih koji su pripremili zlo, koji izazivaju ratove svaki dan.
Psalam 140,4Oni su isplazili jezik kao zmija, oni imaju otrova od aspika među usnama.
Psalam 140,5GOSPODE, čuvaj me od ruke bezbožnika, zaštiti me od nasilnog čovjeka, od onih koji su smislili moj pad.
Psalam 140,6Oholice su skrile zamke preda mnom, oni su rastegli konope, jednu mrežu na rubu puta, oni su mi postavili klopke.
Psalam 140,7Ja sam rekao GOSPODU: ” Ti si moj Bog!“ GOSPODE, prigni uho mojem preklinjućem glasu.
Psalam 140,8Bože, Gospodine, snago koja me spašava, ti si zašitio moju glavu u dan boja.
Psalam 140,9GOSPODE, ne popusti željama bezbožnika, ne dopusti uspjeti njihovim spletkama, jer oni se nanovo uzdižu.
Psalam 140,10Nek zločin njihovih usana njih prekrije moje opsjedatelje sve do glave!
Psalam 140,11Nek se žeravice saspu na njih, nek ih sunovrati u vatru, u ponore otkud se neće podići više!
Psalam 140,12Zli jezici neće više ostati u zemlji; čovjeka nasilnog i opakog, protjerat će se bez odgode .
Psalam 140,13Ja znam da će GOSPOD učiniti pravdu nesretnima, da će učiniti pravo sirotima.
Psalam 140,14Da, pravedni će slaviti tvoje ime i ljudi pravi stanovat će u tvojoj nazočnosti.
Psalam 140,1Izbavi me, Gospode, od čovjeka zloga, sačuvaj me od nasilnika,
Psalam 140,2Koji pomišljaju zlo u srcu i svaki dan podižu rat;
Psalam 140,3Oštre jezik svoj kao zmija, jed je aspidin u ustima njihovijem.
Psalam 140,4Sačuvaj me, Bože, od ruku bezbožničkih, od nasilnika sahrani me, koji misle da potkinu noge moje.
Psalam 140,5Oholi mi namjestiše zamke i prugla, metnuše mi mrežu na put, pređu razapeše mi.
Psalam 140,6Rekoh Gospodu: ti si Bog moj, usliši, Gospode, glas moljenja mojega.
Psalam 140,7Gospode, Gospode, krjepki spasitelju moj, zakloni glavu moju u dan ratni!
Psalam 140,8Ne daj, Gospode, bezbožniku što želi, ne daj mu da dokuči što je naumio, da se ne uznose.
Psalam 140,9Otrov onijeh što su oko mene, pogibao usta njihovijeh neka se obrati na njih.
Psalam 140,10Neka padne na njih živo ugljevlje; neka ih on baci u oganj, u propasti, da ne ustanu.
Psalam 140,11Čovjek jezičan neće se utvrditi na zemlji, nepravednoga će zloća uvaliti u pogibao.
Psalam 140,12Znam da će Gospod pokazati pravdu nevoljnome i pravicu ubogima.
Psalam 140,13Da! pravedni će slaviti ime tvoje, pravi će ostati pred licem tvojim.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje