Tražilica


Psalam 141. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 141,1Gospode, vapijem k tebi i brini se za me! Čuj glas moj, koji vapije k tebi!
Psalam 141,2Neka vrijedi tebi molitva moje kao kad tamjanov, dizanje ruku mojih kao prinos večernji!
Psalam 141,3Postavi, Gospode, stražu ustima mojim, čuvaj vrata usana mojih!
Psalam 141,4Ne daj srcu mojemu, da se prigne zlu, da počinim zlodjela s ljudima, koji čine bezakonje; ne daj da ikada okusim poslastice njihove!
Psalam 141,5Neka me bije pravednik: "te je milost; neka me kara; to je ulje za glavu moju; glava se moja neće od toga otimati; jest, zlobu njihovu susrećem vazda još s moljenjem.
Psalam 141,6Slobodno izađoše vođe njihove iz pećine; čuše, kako su bile blage riječi moje.
Psalam 141,7Kao kad se zemlja brazdi i para, tako se razletješe kosti naše do čeljusti carstva mrtvih.
Psalam 141,8Zato su k tebi, Gospode svemogući, upravljene oči moje: u tebe tražim utočište; nemoj predati život moj smrti!
Psalam 141,9Očuvaj me od zamke, koju mi postaviše, od spletaka zločinaca!
Psalam 141,10Daj da se bezbožnici zapletu l vlastitu mrežu, dok ja prođem sretno!
Psalam 141,1 Psalam. Davidov. Prizivljem te, Jahve, k meni pohitaj! Slušaj glas moj kojim tebi vapijem!
Psalam 141,2Nek` mi se uzdigne molitva kao kad pred lice tvoje, podizanje mojih ruku nek` bude k`o prinos večernji!
Psalam 141,3Na usta mi, Jahve, stražu postavi i stražare na vrata usana mojih!
Psalam 141,4Ne daj da mi se srce zlu prikloni, da bezbožno počinim djela opaka; i u društvu zlotvora da ne blagujem poslastica njihovih!
Psalam 141,5Nek` me samo udari pravednik, ljubav je što me kara, al` ulje grešničko neće mi glavu pomazat`; zloći njihovoj oprijet ću se uvijek svojom molitvom.
Psalam 141,6Kad strovale niz hridinu suce njihove, razumjet će kako blage bjehu riječi moje.
Psalam 141,7Kao kad orač ore i para zemlju, tako će im se na rubu Podzemlja kosti rasuti.
Psalam 141,8U te su, Jahve, uprte oči moje, k tebi se utječem, ne daj da mi duša propadne!
Psalam 141,9Čuvaj me od stupice koju postaviše meni, od zamki zločinaca!
Psalam 141,10Nek` u vlastite zamke upadnu zlotvori, a ja neka im umaknem!
Psalam 141,1Psalam. Od Davida . GOSPODE, ja sam te zvao; brzo! k meni! Prigni uho k mojem glasu kad te ja zovem.
Psalam 141,2Nek moja molitva bude tamjan stavljen pred tebe, a moje podignute ruke milodar večernji.
Psalam 141,3GOSPODE, stavi jednu stražu na moja usta, nadziri vrata mojih usana;
Psalam 141,4zadrži moje srce na strmini zla, da se ne prepustim djelima bezbožnika s ljudima zlodjelnici: tada ja neću kušati njihovih naslada .
Psalam 141,5Nek, vjernošću, pravednik me udari i zarobi! Nek mirisno ulje ne naulji glavu moju, ali nek traje molitva moja nasuprot njihovim opakostima!
Psalam 141,6Njihovi poglavari su bili bačeni o stijenu, oni koji se bijahu naslađivali slušati mene govoriti:
Psalam 141,7” Kao što se ore i preorava tle, rastrli su naše kosti u ždrijelu pakla.“
Psalam 141,8Očiju na tebi, BOžE GOSPODE, ja sam se sklonio kod tebe; ne puštaj me ispustiti dušu;
Psalam 141,9čuvaj me mreže koju su mi podapeli i molitava zločinaca.
Psalam 141,10Nevjernici past će u svoje trapove, dok ja, proći ću prijeko.
Psalam 141,1Aleluja ! O moja dušo, hvali GOSPODA!
Psalam 141,2Sav svoj život ja ću hvaliti GOSPODA, ostatak dana svojih, ja ću svirati za svog Boga .
Psalam 141,3Ne računajte na prinčeve, ni na ljude nesposobne spasiti:
Psalam 141,4njihov će dah otići, oni će se vratiti u prašinu svoju, i u onaj dan, ruševina je od njihovih nauma.
Psalam 141,5Sretan koji za pomoć ima Boga Jakovljevog, i za ufanje GOSPODA, njegovog Boga!
Psalam 141,6Tvorac zemlje i nebesa, mora, svega što se tu nalazi, on je vječiti čuvar istine:
Psalam 141,7on čini zadovoljštinu potlačenima, on daje kruha izgladnjelima; GOSPOD razvezuje zatvorenike,
Psalam 141,8GOSPOD otvara oči slijepcima, GOSPOD uspravlja one koji se poviju, GOSPOD voli pravednike,
Psalam 141,9GOSPOD štiti izbjeglice, on podupire siroče i udovicu, ali smućuje opake.
Psalam 141,10GOSPOD će vladati za uvijek. On je tvoj Bog, Sion, iz vijeka u vijek! Aleluja!
Psalam 141,1Gospode, vičem k tebi, pohiti k meni, čuj glas moljenja mojega, kad vičem k tebi.
Psalam 141,2Nek izađe molitva moja kao kad pred lice tvoje, dizanje ruku mojih kao prinos, večernji.
Psalam 141,3Postavi, Gospode, stražu kod jezika mojega, čuvaj vrata usta mojih.
Psalam 141,4Ne daj srcu mojemu da zastrani na zle pomisli, da čini djela bezbožna s ljudima koji postupaju nepravedno; i da ne okusim sladosti njihovijeh.
Psalam 141,5Neka me bije pravednik, to je milost; neka me kara, to je ulje za glavu moju; glava moja neće odbaciti, ako će i više; nego je molitva moja protiv zloće njihove.
Psalam 141,6Rasuše se po kamenijem vrletima sudije njihove, i čuše riječi moje kako su blage.
Psalam 141,7Kao kad ko siječe i teše, tako se razletješe kosti naše do čeljusti paklenijeh.
Psalam 141,8Ali su k tebi, Gospode, Gospode, upravljene oči moje, u tebe se uzdam, nemoj odbaciti duše moje.
Psalam 141,9Sačuvaj me od zamke, koju mi metnuše, od lukavstva onijeh, koji čine bezakonje.
Psalam 141,10Pašće u mreže svoje bezbožnici, a ja ću jedan proći.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje