Tražilica


Psalam 143. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 143,1Gospode, usliši molitvu moju, čuj moljenje moje zbog vjernosti svoje i usliši me, jer si pravedan!
Psalam 143,2Ne idi na sud sa slugama svojim; jer nitko živ nije pravedan pred tobom!
Psalam 143,3Neprijatelj goni dušu moju; gazi u prah život moj; gura me u noć kao davno pomrle.
Psalam 143,4Duh je moju meni pun straha, srce mi trne u prsima.
Psalam 143,5Mislim na prošle dane, razmišljam o svima djelima tvojim, promatram radove ruku tvojih.
Psalam 143,6Pružam k tebi ruke svoje; duša moja čeka tebe kao suha zemlja.
Psalam 143,7Gospode, usliši me brzo, duh moj već gine; ne skrivaj lica svojega od mene, inače sam kao oni, koji padoše u grob.
Psalam 143,8O, daj da doskora iskusim milost tvoju; jer se uzdam u tebe! Pokaži mi put, kojim da idem; jer k tebi podižem dušu svoju!
Psalam 143,9Izbavi me od neprijatelja mojih, Gospode; jer se utječem k tebi!
Psalam 143,10Nauči me vršiti volju tvoju, jer si ti Bog moj! Duh tvoj dobri neka me vodi po stazi ravnoj!
Psalam 143,11Zbog imena svojega, Gospode, uzdrži me na životu, jer si pravedan, izvedi iz nevolje dušu moju!
Psalam 143,12Po milosti svojoj uništi neprijatelje moje, zatri sve, koji me pritiskuju tvrdo; jer sam sluga tvoj!
Psalam 143,1 Psalam. Davidov. Jahve, slušaj moju molitvu, u vjernosti svojoj prikloni uho mojim vapajima, u pravednosti me svojoj usliši!
Psalam 143,2Ne idi na sud sa slugom svojim, jer nitko živ nije pravedan pred tobom!
Psalam 143,3Dušmanin mi dušu progoni, o zemlju pritisnu život moj; u tmine me baci da stanujem kao oni koji su davno umrli.
Psalam 143,4Duh moj već zamire u meni, srce mi trne u grudima.
Psalam 143,5Spominjem se dana minulih, mislim o svim djelima tvojim, o djelima ruku tvojih razmišljam.
Psalam 143,6Ruke svoje za tobom pružam, duša moja k`o suha zemlja za tobom žeđa.
Psalam 143,7Usliši me brzo, o Jahve, dah moj već je na izmaku! Lica svojeg preda mnom ne skrivaj, da ne postanem kao oni koji u grob silaze!
Psalam 143,8Objavi mi jutrom dobrotu svoju jer se uzdam u tebe. Put mi kaži kojim ću krenuti jer k tebi dušu uzdižem.
Psalam 143,9Izbavi me, Jahve, od mojih dušmana, tebi ja se utječem.
Psalam 143,10Nauči me da vršim volju tvoju jer ti si Bog moj. Duh tvoj dobri nek` me po ravnu putu vodi!
Psalam 143,11Zbog imena svog, Jahve, poživi me, zbog svoje pravednosti dušu mi izvedi iz tjeskobe!
Psalam 143,12Po svojoj dobroti satri moje dušmane, uništi sve moje tlačitelje, jer ja sam sluga tvoj!
Psalam 143,1Psalam od Davida . GOSPODE, slušaj moju molitvu, prigni uho mojim preklinjanjima, tvojom vjernošću, tvojom pravdom, odgovori mi!
Psalam 143,2Ne ulazi u suđenje sa svojim slugom, jer nitko živ nije pravedan pred tobom.
Psalam 143,3Neprijatelj me progonio, on me porazio, zdrobio; nagnao me stanovati u tminama, kao mrtvaci proteklih vremena .
Psalam 143,4U meni dah se gasi, žalost je u srcu mom.
Psalam 143,5Ja oživljavam nekadašnje dane, ja si ponavljam sve on o što si ti učinio, ja sebi opetujem djela tvojih ruku.
Psalam 143,6Ja pružam ruke prema tebi; evo me pred tobom, kao jedna zemlja ožednjela.
Psalam 143,7Brzo! odgovori mi, GOSPODE! Ja sam na kraju daha. Ne skrivaj mi lica svoga, inače ja sličim onima koji u jamu silaze.
Psalam 143,8Od jutra, oglašavaj mi svoju vjernost, jer ja računam na tebe. Otkrij mi put za slijediti jer ja sam ispružen prema tebi.
Psalam 143,9GOSPODE, oslobodi me mojih neprijatelja; ja sam načinio jedan zaklon pokraj tebe.
Psalam 143,10Pouči me činiti tvoju volju jer ti si moj Bog. Tvoj duh je dobar, nek me vodi na jedno ravno tle!
Psalam 143,11Zbog imena tvog, GOSPODE, ti me oživljavaš; svojom pravdom ti me izvodiš iz užasa;
Psalam 143,12svojom vjernošću ti ćeš istrijebiti moje neprijatelje i dati da propadnu svi moji protivnici, jer ja sam tvoj sluga.
Psalam 143,1Gospode, usliši molitvu moju, primi moljenje moje po istini svojoj, usliši me po pravdi svojoj.
Psalam 143,2I ne idi na sud sa slugom svojim, jer se neće opravdati pred tobom niko živ.
Psalam 143,3Neprijatelj goni dušu moju, gazi u prah život moj, posađuje me u mrak, kao davno pomrle.
Psalam 143,4Trne u meni duh moj, nestaje u meni srca mojega.
Psalam 143,5Pominjem dane stare, prebrajam sve poslove tvoje, razmišljam o djelima ruku tvojih.
Psalam 143,6Pružam k tebi ruke svoje; duša je moja kao suha zemlja pred tobom.
Psalam 143,7Pohitaj, usliši me; Gospode, nestaje duha mojega, nemoj odvratiti lica svojega od mene; jer ću biti kao oni koji odlaze u grob.
Psalam 143,8Rano mi javi milost svoju, jer se u tebe uzdam. Pokaži mi put, kojim da idem, jer k tebi podižem dušu svoju.
Psalam 143,9Izbavi me od neprijatelja mojih, Gospode, k tebi pritječem.
Psalam 143,10Nauči me tvoriti volju tvoju, jer si ti Bog moj; duh tvoj blagi neka me vodi po stazi pravoj.
Psalam 143,11Imena radi svojega, Gospode, oživi me, po pravdi svojoj izvedi iz muke dušu moju.
Psalam 143,12I po milosti svojoj istrijebi neprijatelje moje, i pogubi sve koji muče dušu moju, jer sam tvoj sluga.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje