Tražilica


Psalam 147. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 147,1Hvalite Gospoda, jer je lijepo hvalu pjevati Bogu našemu; jer je milo pjevati hvalospjev.
Psalam 147,2Gospod zida Jerusalem; okuplja raspršene sinove Izraelove;
Psalam 147,3On, koji iscjeljuje srca slomljena i zavija rane njihove;
Psalam 147,4On, koji određuje zvjezdama broj njihov, koji ih sve zove imenom.
Psalam 147,5Gospod je naš tako velik i u l moći tako bogat; mudrost njegova nema granica.
Psalam 147,6Gospod pridiže nevoljne, a bezbožnike ponizuje do zemlje.
Psalam 147,7Hvalu pjevajte Gospodu, udarajte Bogu našemu u citaru!
Psalam 147,8Njemu, koji zastire nebo oblacima, koji sprema zemlji dažd, koji čini, te raste na gorama trava,
Psalam 147,9Koji daje životinjama hranu njihovu i mladim gavranima, za što oni viču.
Psalam 147,10On ne mari za jake konje, niti mu je mila hitra noga junakova.
Psalam 147,11Gospodu se dopadaju samo oni, koji ga se boje, samo oni, koji se uzdaju u milost njegovu.
Psalam 147,12Slavi, Jerusaleme, Gospoda, hvalu pjevaj Bogu svojemu, Sione!
Psalam 147,13Jer on utvrđuje prijevornice vrata tvojih, blagoslivlja djecu tvoju u tebi;
Psalam 147,14On, koji pribavlja mir zemlji tvojoj, koji te siti jedrom pšenicom;
Psalam 147,15Koji šalje zapovijed svoju na zemlju, - brzo teče zapovijed njegova -;
Psalam 147,16Koji daje snijeg kao vunu, sipa inje kao pepeo;
Psalam 147,17Koji baca grad svoj kao zalogaje, tko može opstati pred studeni njegovom?
Psalam 147,18On šalje riječ svoju, i sve se rastopi; dahne dahom svojim, ti poteku vode.
Psalam 147,19On je, koji javlja riječ svoju Jakovu, zakone i pravice svoje Izraelu.
Psalam 147,20Tako ne učini nijednom drugom narodu, niti oni naučiše prava njegova. Aleluja!
Psalam 147,1 Aleluja! Hvalite Jahvu jer je dobar, pjevajte Bogu našem jer je sladak; svake hvale on je dostojan!
Psalam 147,2Jahve gradi Jeruzalem, sabire raspršene Izraelce.
Psalam 147,3On liječi one koji su srca skršena i povija rane njihove.
Psalam 147,4On određuje broj zvijezda, svaku njezinim imenom naziva.
Psalam 147,5Velik je naš Gospodin i svesilan, nema mjere mudrosti njegovoj.
Psalam 147,6Jahve pridiže ponizne, zlotvore do zemlje snizuje.
Psalam 147,7Pjevajte Jahvi pjesmu zahvalnu, svirajte na citari Bogu našem!
Psalam 147,8Oblacima on prekriva nebesa i zemlji kišu sprema; daje da po bregovima raste trava i bilje na službu čovjeku.
Psalam 147,9On stoci hranu daje i mladim gavranima kada grakću.
Psalam 147,10Za konjsku snagu on ne mari nit` mu se mile bedra čovječja.
Psalam 147,11Mili su Jahvi oni koji se njega boje, koji se uzdaju u dobrotu njegovu.
Psalam 147,12Slavi Jahvu, Jeruzaleme, hvali Boga svoga, Sione!
Psalam 147,13On učvrsti zasune vrata tvojih, blagoslovi u tebi tvoje sinove.
Psalam 147,14On dade mir granicama tvojim, pšenicom te hrani najboljom.
Psalam 147,15Besjedu svoju šalje na zemlju, brzo trči riječ njegova.
Psalam 147,16Kao vunu snijeg razbacuje, prosipa mraz poput pepela.
Psalam 147,17On sipa grad kao zalogaje, voda mrzne od njegove studeni.
Psalam 147,18Riječ svoju pošalje i vode se tope; dunu vjetrom i vode otječu.
Psalam 147,19Riječ svoju on objavi Jakovu, odluke svoje i zakone Izraelu.
Psalam 147,20Ne učini tako nijednom narodu: nijednom naredbe svoje ne objavi! Aleluja!
Psalam 147,1Aleluja ! Kako je dobro opjevavati našeg Boga, kako je ugodno njega ako hvaliti!
Psalam 147,2GOSPOD, koji nanovo izgradi Jeruzalem, prikupit će prognanine Izraelove.
Psalam 147,3To je on koji je izliječio slomljena srca i zavidao njihove rane.
Psalam 147,4On prebrojava zvijezde; na svaku stavlja jedno ime.
Psalam 147,5Naš Gospodin je velik i pun snage; njegov je razum beskonačan.
Psalam 147,6GOSPOD podupira ponižene, sve do zemlje on spušta nevjernike.
Psalam 147,7Zapjevajte za GOSPODA djelo milosti, svirajte za našeg Boga na kitari;
Psalam 147,8to je on koji pokriva nebo oblacima, koji priprema kišu za zemlju i daje travi nicati po planinama;
Psalam 147,9on daje hranu stoci i malim gavranima koji išću.
Psalam 147,10On ne pridaje važnosti podvizima konja, on se ne zanima za mišiće ljudske.
Psalam 147,11Već se GOSPOD zanima za one koji se njega boje, za one koji se uzdaju u njegovu vjernost.
Psalam 147,12Slavi GOSPODA, Jeruzaleme! Sione, hvali svog Boga.
Psalam 147,13Jer on je ojačao zasune tvojih vrata; kod tebe on je blagoslovio sinove tvoje.
Psalam 147,14On koji daje mir tvojem području, on te nasićuje najfinijom pšenicom.
Psalam 147,15On šalje svoje zapovijedi na zemlju, i odmah njegova riječ pojuri.
Psalam 147,16On raspršuje snijeg kao pahuljice vunene, on rasipa inje kao pepeo.
Psalam 147,17On baca svoje komadiće leda kao mrvice; pred njegovim mrazevima tko će odoljeti?
Psalam 147,18On pošalje svoju riječ, to je kopnjenje; on učini da puhne vjetar; vode poteku.
Psalam 147,19On obznanjuje svoju riječ Jakovu, svoje naloge i svoje zapovijedi Izraelu.
Psalam 147,20To, on nije učinio niti za jedan od naroda, a oni ne poznaju njegovih zapovijedi. Aleluja!
Psalam 147,1Hvalite Gospoda, jer je slatko pjevati Boga našega, jer blagome prilikuje hvala.
Psalam 147,2Gospod zida Jerusalim, sabira rasijane sinove Izrailjeve;
Psalam 147,3Iscjeljuje one koji su skrušena srca, i liječi tuge njihove;
Psalam 147,4Izbraja mnoštvo zvijezda, i sve ih zove imenom.
Psalam 147,5Velik je Gospod naš i velika je krjepost njegova, i razumu njegovu nema mjere.
Psalam 147,6Prihvata smjerne Gospod, a bezbožne ponižava do zemlje.
Psalam 147,7Redom pjevajte Gospodu hvalu, udarajte Bogu našemu u gusle.
Psalam 147,8On zastire nebo oblacima, sprema zemlji dažd, čini te raste na gorama trava;
Psalam 147,9Daje stoci piću njezinu, i vranićima, koji viču k njemu.
Psalam 147,10Ne mari za silu konjsku, niti su mu mili kraci čovječiji.
Psalam 147,11Mili su Gospodu oni koji ga se boje, koji se uzdaju u milost njegovu.
Psalam 147,12Slavi, Jerusalime, Gospoda; hvali Boga svojega, Sione!
Psalam 147,13Jer on utvrđuje prijevornice vrata tvojih, blagosilja sinove tvoje u tebi.
Psalam 147,14Ograđuje međe tvoje mirom, nasićava te jedre pšenice.
Psalam 147,15Šalje govor svoj na zemlju, brzo teče riječ njegova.
Psalam 147,16Daje snijeg kao vunu, sipa inje kao pepeo.
Psalam 147,17Baca grad svoj kao zalogaje, pred mrazom njegovijem ko će ostati?
Psalam 147,18Pošlje riječ svoju, i sve se raskravi; dune duhom svojim, i poteku vode.
Psalam 147,19On je javio riječ svoju Jakovu, naredbe i sudove svoje Izrailju.
Psalam 147,20Ovo nije učinio nijednome drugom narodu, i sudova njegovijeh oni ne znaju. Aliluja!

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje