Tražilica


Psalam 15. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 15,1Gospode, tko smije gost biti u šatoru tvojemu, tko smije boraviti na svetoj gori tvojoj?
Psalam 15,2Tko hodi u čistoći, tko čini pravdu, tko pošteno misli u srcu svojem,
Psalam 15,3Tko ne kleveće jezikom svojim, tko ne čini zla bližnjemu svojemu, tko ne nanosi sramote drugima,
Psalam 15,4U čijim očima ništa ne vrijedi zlikovac, ali koji štuje one koji se Boga boje, tko se kune na štetu svoju i ništa ne nateže,
Psalam 15,5Tko ne pozaima novaca svojih na dobit, tko se ne da podmititi proti nedužnima; tko ovako radi, neće se poljuljati nikada!
Psalam 15,1 Psalam. Davidov. Jahve, tko smije prebivati u šatoru tvome, tko li stanovati na svetoj gori tvojoj?
Psalam 15,2Onaj samo tko živi čestito, koji čini pravicu, i istinu iz srca zbori,
Psalam 15,3i ne kleveće jezikom; koji bližnjem zla ne nanosi i ne sramoti susjeda svoga;
Psalam 15,4koji zlikovca prezire, a poštuje one što se Jahve boje;
Psalam 15,5koji se zaklinje prijatelju, a ne krši prisege, i ne daje novca na lihvu, i ne prima mita protiv nedužna. Tko tako čini, pokolebat` se neće dovijeka.
Psalam 15,1Psalam.. Davidov. GOSPODE, tko će biti primljen u tvoj šator ? Tko će boraviti na tvojoj svetoj planini?
Psalam 15,2čovjek poštenog ponašanja, koji vrši pravdu, i čije su misli časne .
Psalam 15,3On nije pustio na volju svojem jeziku, ni činio krivo drugima, ni uvrijedio bližnjeg svog.
Psalam 15,4U njegovim očima, prokletnik je prezriv; on štuje onog koji se GOSPODA boji. Učini li sebi štetu u prisezi, on se ne povlači.
Psalam 15,5On nije posuđivao novac uz interes, ništa nije prihvatio da bi što izgubio nedužni. Tko postupa tako ostaje neoboriv.
Psalam 15,1Gospode ko može sjedjeti u sjenici tvojoj? ko može nastavati na svetoj gori tvojoj?
Psalam 15,2Ko hodi bez mane, tvori pravdu, i govori istinu iz srca svojega;
Psalam 15,3Ko ne opada jezikom svojim, ne čini drugome zla, i ne ruži bližnjega svojega;
Psalam 15,4Ko ne gleda onoga koga je Bog odbacio, nego poštuje one koji se boje Gospoda; ko se kune bližnjemu pa ne poriče;
Psalam 15,5Ko ne daje srebra svojega na dobit, i ne prima mita na pravoga. Ko ovako radi, neće posrnuti dovijeka.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje