Tražilica


Psalam 22. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 22,1Bože moj, Bože moj! Zašto si me ostavio? Daleko su od spasenja mojega riječi vapaja mojih.
Psalam 22,2Bože moj, vapijem danju - a ti ne odgovaraš; i noću, ali se ne pazi na me.
Psalam 22,3A ipak si ti Svetac: stoluješ nad hvalospjevima Izraelovim.
Psalam 22,4U tebe su se uzdali oci naši, uzdali se, i ti si ih izbavljao.
Psalam 22,5Priznavali su tebe i spasavali su se; uzdali se u tebe i nijesu se posramili.
Psalam 22,6A ja sam crv, ne više čovjek; ruglo ljudima i prezir narodu!
Psalam 22,7Tko me samo pogleda, smije mi se, širi usta, maše glavom:
Psalam 22,8"Pouzdaj se u Gospoda!" Neka ga on spasi! "On neka mu pomogne; jer ga on miluje!"
Psalam 22,9A ti si onaj, koji si me izveo iz krila materina i skrio me na grudi matere moje.
Psalam 22,10Od djetinjstva tebi sam se predao, od krila materina ti si Bog moj.
Psalam 22,11Ne udaljuj se od mene; jer je nevolja blizu, jer nema nikoga, koji bi mi pomogao!
Psalam 22,12Junaci mnogi okružuju me, bikovi bašanski opkoljuju me.
Psalam 22,13Razvaljuju na me usta svoja, kao lav, koji razdire i riče.
Psalam 22,14Kao voda razlijevam se, rasuti su svi udovi moji; srce mi postade kao vosak i topi se u grudima.
Psalam 22,15Sasuši se kao crijep snaga moja, jezik mi prionu za nepce, u prah smrti mećeš me.
Psalam 22,16Hajka pasa opkoljuje me; četa zlikovaca okružuje me; probodoše mi ruke i noge.
Psalam 22,17Sve kosti svoje mogu izbrojiti; naslađuju se gledajući u me.
Psalam 22,18Dijele među se haljine moje i za odjeću moju bacaju kocku.
Psalam 22,19Ali ti, Gospode, ne udaljuj se! Ti jakosti moja, dođi mi u pomoć!
Psalam 22,20Izbavi od mača dušu moju, od šape pasje jedino dobro moje!
Psalam 22,21Istrgni me od ralja lavljih i od rogova bivoljih! Ti si me uslišio.
Psalam 22,22Govorit ću ime tvoje braći svojoj i usred skupštine hvalit ću.
Psalam 22,23"Koji štujete Gospoda, pjevajte mu hvalu! Vi iz roda Jakovljeva, častite ga svi! Vi iz roda Izraelova, bojte ga se svi!"
Psalam 22,24Jer on ne prezre i ne odbi nevolju patnikovu; ne skrije lica svojega pred njim; sasluša ga, kad povika k njemu.
Psalam 22,25Tebe hvalim u skupštini velikoj! Zavjet ću svoj izvršiti pred štovateljima njegovim.
Psalam 22,26Tada jedu siromasi i nasite se; tada hvale Gospoda, koji ga traže; neka živi srce njihovo dovijeka!
Psalam 22,27Toga se spominjući obratit će se Gospodu svi krajevi zemaljski; klanjajući se bacit će se pred tobom sva plemena naroda.
Psalam 22,28Jer je Gospodu kraljevstvo, on je vladalac narodima.
Psalam 22,29Pred njim će samo pasti oni, svi će se knezovi zemaljski pokloniti pred njim, svi koji silaze u prah
Psalam 22,30Njemu, koji predade život svoj, služit će potomstvo.
Psalam 22,31O Gospodu pripovijedat će se budućemu naraštaju, dobrota njegova govorit će se narodu, što će kasnije živjeti: On je to izvršio!
Psalam 22,1 Zborovođi. Po napjevu "Košuta u zoru". Psalam. Davidov.
Psalam 22,2Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Daleko si od ridanja moga.
Psalam 22,3Bože moj, vičem danju, al`ne odvraćaš; noću vapijem i nema mi počinka.
Psalam 22,4A ipak, ti u Svetištu prebivaš, Nado Izraelova!
Psalam 22,5U tebe se očevi naši uzdaše, uzdaše se, i ti ih izbavi;
Psalam 22,6k tebi su vikali i spasavali se, u tebe se uzdali, i postidjeli se nisu.
Psalam 22,7A ja, crv sam, a ne čovjek, ruglo ljudi i naroda prezir.
Psalam 22,8Koji me vode, podruguju se meni, razvlače usne, mašu glavom:
Psalam 22,9"U Jahvu se on uzda, neka ga sad izbavi, neka ga spasi ako mu omilje!
Psalam 22,10Iz krila majčina ti si me izveo, mir mi dao na grudima majke.
Psalam 22,11Tebi sam predan iz materine utrobe, od krila majčina ti si Bog moj.
Psalam 22,12Ne udaljuj se od mene, blizu je nevolja, a nikog nema da mi pomogne.
Psalam 22,13Opkoliše me junci mnogobrojni, bašanski bikovi okružiše mene.
Psalam 22,14Ždrijela svoja razvaljuju na me k`o lav koji plijen kida i riče.
Psalam 22,15Kao voda razlih se, sve mi se kosti rasuše; srce mi posta poput voska, topi se u grudima mojim.
Psalam 22,16Grlo je moje kao crijep suho, i moj se jezik uz nepce slijepi: u prah smrtni bacio si mene.
Psalam 22,17Opkolio me čopor pasa, rulje me zločinačke okružile. Probodoše mi ruke i noge,
Psalam 22,18sve kosti svoje prebrojiti mogu, a oni me gledaju i zure na me.
Psalam 22,19Haljine moje dijele među sobom i kocku bacaju za odjeću moju.
Psalam 22,20Ali ti, o Jahve, daleko mi ne budi; snago moja, pohiti mi u pomoć!
Psalam 22,21Dušu moju istrgni maču, iz šapa pasjih život moj.
Psalam 22,22Spasi me iz ralja lavljih i jadnu mi dušu od rogova bivoljih!
Psalam 22,23A sada, braći ću svojoj naviještat` ime tvoje, hvalit ću te usred zbora.
Psalam 22,24"Koji se bojite Jahve, hvalite njega! Svi od roda Jakovljeva, slavite njega! Svi potomci Izraelovi, njega se bojte!
Psalam 22,25Jer nije prezreo ni zaboravio muku jadnika, i nije sakrio lice svoje od njega; kad ga je zazvao, on ga je čuo.
Psalam 22,26Zato ću te hvaliti u zboru veliku, pred vjernicima tvojim izvršit` zavjete.
Psalam 22,27Siromasi će jesti i nasitit će se, hvalit će Jahvu koji traže njega: nek` živi srce vaše dovijeka!
Psalam 22,28Spomenut će se i Jahvi se vratit` svi krajevi zemlje; pred njim će n§icÄe pasti sve obitelji pogana.
Psalam 22,29Jer Jahvino je kraljevstvo, on je vladar pucima.
Psalam 22,30Njemu će se jedinom klanjati svi koji snivaju u zemlji, pred njim se sagnuti svi koji u prah silaze. I moja će duša za njega živjeti,
Psalam 22,31njemu će služiti potomstvo moje. O Gospodu će se pripovijedat`
Psalam 22,32slijedećem koljenu, o njegovoj pravdi naviještati narodu budućem: "Ovo učini Jahve!
Psalam 22,1Ravnatelju zbora, na "Košuta svitanja " . Psalam Davidov.
Psalam 22,2Moj Bože, moj Bože, zašto si me napustio? Ja sam urlikao, moj spas ostaje daleko.
Psalam 22,3Danju, ja zovem, a ti mi ne odgovaraš, moj Bože; noću, ja ne nalazim odmora.
Psalam 22,4Ipak ti si Svetac; ti stoluješ, tebi hvalospjev Izraelov !
Psalam 22,5Naši su očevi računali na tebe; oni su računali na tebe, a ti si ih oslobađao.
Psalam 22,6Oni su vapili prema tebi, i ti ih bijaše oslobađao; oni računaše na tebe, ne bijahu razočarani.
Psalam 22,7Ali ja, ja sam jedan crv, a ne više čovjek, ispsovan od ljudi, odbačen od puka.
Psalam 22,8Svi oni koji me vide, podruguju se; oni se cerekaju i klimaju glavom:
Psalam 22,9” Okreni se prema GOSPODU! Nek ga oslobodi, nek ga oslobodi, jer on ga voli! “
Psalam 22,10Ti, ti si mi dao iskrsnuti iz trbuha moje majke i ti si me stavio u sigurnost na njene grudi.
Psalam 22,11Od izlaska iz utrobe, ja bih predan tebi; od trbuha moje majke, moj Bog si ti!
Psalam 22,12Ne ostani tako daleko jer opasnost je bliska i nema ovdje pomoći.
Psalam 22,13Brojni me bikovi opkoljavaju, životinje Bašanske me okružuju.
Psalam 22,14Oni otvaraju gubicu protiv mene, ovi ričuči i razdirući lavovi.
Psalam 22,15Kao voda ja otječem; svi se moji udovi rastavljaju. Moje srce je jednako vosku, on se otapa u mojoj utrobi.
Psalam 22,16Moja je snaga usahla kao otpadak, jezik mi se slijepio uz čeljusti. Ti me rušiš u prašinu smrti.
Psalam 22,17Psi me opkoljavaju; jedna banda zločinaca me okružuje: kao lavu oni mi vežu ruke i noge.
Psalam 22,18Ja mogu prebrojati sve svoje kosti; ljudi me vide, oni me promatraju.
Psalam 22,19Oni dijele moju odjeću i ždrijebaju moje habite.
Psalam 22,20Ali, ti, GOSPODE, ne ostani daleko tako! O snago moja, u pomoć! Pohiti!
Psalam 22,21Spasi moj život od mača i moju osobu od šapa pasjih;
Psalam 22,22istrgni me iz ralja lavljih, i od rogova bivolskih® ti si mi odgovorio!
Psalam 22,23Ja ću ponoviti tvoje ime svojoj braći i hvaliti tebe cijelom saboru:
Psalam 22,24Vi koji se plašite Boga, hvalite ga! Vi svi, raso Jakovljeva, slavite ga! Vi svi, raso Izraelova, bojte ga se!
Psalam 22,25On nije odbacio ni prokleo nesretnika u nevolji; on njemu nije skrio lice; on ga je slušao kad kad je ovaj vapio prema njemu.
Psalam 22,26O tebi je moj hvalospje! U velikom saboru, ja ispunjavam svoje zavjete pred onima koji ga se boje:
Psalam 22,27Ponizni jedu do sitosti; oni hvale GOSPODA, oni koji traže GOSPODA: "Vama, dug i sretan život!“
Psalam 22,28Cijela će se zemlja sjećati i vratiti se prema GOSPODU; sve obitelji naroda poklonit će se pred licem njegovim:
Psalam 22,29GOSPODU, kraljevstvo! On goospoduje poganima.
Psalam 22,30Svi sretnici zemlje su jeli: evo ih pruženih po zemlji! Pred njegovim licem, svi umirući se savijaju: on ih nije pustio živjeti.
Psalam 22,31Jedno će potomstvo služiti GOSPODU; govorit će se tom pokoljenju;
Psalam 22,32ono će doći proglasiti njegovu pravdu, i reći uku koji će se roditi ono što je Bog učinio.
Psalam 22,1Bože, Bože moj! zašto si me ostavio udaljivši se od spasenja mojega, od riječi vike moje?
Psalam 22,2Bože moj! vičem danju, a ti me ne slušaš, i noću ali nemam mira.
Psalam 22,3Sveti, koji živiš u pohvalama Izrailjevim!
Psalam 22,4U tebe se uzdaše oci naši, uzdaše se, i ti si ih izbavljao.
Psalam 22,5Tebe prizivaše, i spasavaše se; u tebe se uzdaše, i ne ostajaše u sramoti.
Psalam 22,6A ja sam crv, a ne čovjek; potsmijeh ljudima i rug narodu.
Psalam 22,7Koji me vide, svi mi se rugaju, razvaljuju usta, mašu glavom,
Psalam 22,8I govore: oslonio se na Gospoda, neka mu pomože, neka ga izbavi, ako ga miluje.
Psalam 22,9Ta, ti si me izvadio iz utrobe; ti si me umirio na sisi matere moje.
Psalam 22,10Za tobom pristajem od rođenja, od utrobe matere moje ti si Bog moj.
Psalam 22,11Ne udaljuj se od mene; jer je nevolja blizu, a nema pomoćnika.
Psalam 22,12Opteče me mnoštvo telaca; jaki volovi Vasanski opkoliše me;
Psalam 22,13Razvališe na me usta svoja. Lav je gladan i riče.
Psalam 22,14Kao voda razlih se; rasuše se sve kosti moje; srce moje posta kao vosak, rastopilo se u meni.
Psalam 22,15Sasuši se kao crijep krjepost moja, i jezik moj prionu za grlo, i u prah smrtni mećeš me.
Psalam 22,16Opkoliše me psi mnogi; četa zlikovaca ide oko mene, probodoše ruke moje i noge moje.
Psalam 22,17Mogao bih izbrojiti sve kosti svoje. Oni gledaju, i od mene načiniše stvar za gledanje.
Psalam 22,18Dijele haljine moje među sobom, i za dolamu moju bacaju ždrijeb.
Psalam 22,19Ali ti, Gospode, ne udaljuj se. Silo moja, pohitaj mi u pomoć.
Psalam 22,20Izbavi od mača dušu moju, od psa jedinicu moju.
Psalam 22,21Sačuvaj me od usta lavovijeh, i od rogova bivolovih, čuvši, izbavi me.
Psalam 22,22Kazujem ime tvoje braći; usred skupštine hvaliću te.
Psalam 22,23Koji se bojite Gospoda, hvalite ga. Sve sjeme Jakovljevo! poštuj ga. Boj ga se, sve sjeme Izrailjevo!
Psalam 22,24Jer se ne ogluši molitve ništega niti je odbi; ne odvrati od njega lica svojega, nego ga usliši kad ga zazva.
Psalam 22,25Tebe ću hvaliti na skupštini velikoj; zavjete svoje svršiću pred onima koji se njega boje.
Psalam 22,26Neka jedu ubogi i nasite se, i neka hvale Gospoda koji ga traže; živo da bude srce vaše dovijeka.
Psalam 22,27Opomenuće se i obratiće se ka Gospodu svi krajevi zemaljski, i pokloniće se pred njim sva plemena neznabožačka.
Psalam 22,28Jer je Gospodnje carstvo; on vlada narodima.
Psalam 22,29Ješće i pokloniće se svi pretili na zemlji; pred njim će pasti svi koji slaze u prah, koji ne mogu sačuvati duše svoje u životu.
Psalam 22,30Sjeme će njihovo služiti njemu. Kazivaće se za Gospoda rodu potonjemu.
Psalam 22,31Doći će, i kazivaće pravdu njegovu ljudima njegovijem, koji će se roditi; jer je on učinio ovo.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje