Tražilica


Psalam 25. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 25,1K tebi, Gospode, podižem srce svoje!
Psalam 25,2Bože moj, u tebe se uzdam! Ne daj da se ikad osramotim! Ne daj da kliču nada mnom neprijatelji moji!
Psalam 25,3Jest, nitko, koji se ufa u te, neće se osramotiti; osramotit će se samo, koji te ostavi nevjerno.
Psalam 25,4Gospode, pokaži mi putove svoje! Uči me stazama svojim!
Psalam 25,5Daj da hodim u vjernosti k tebi, i podijeli mi pouku, jer si ti Bog koji mi pomaže: tebe čekam povazdan.
Psalam 25,6Gospode, spomeni se milosrđa svojega, dobrote svoje, jer one su oduvijek.
Psalam 25,7Grijeha mladosti moje, opačina mojih ne spominji se! Po milosti svojoj spomeni se mene radi dobrote svoje, Gospode!
Psalam 25,8Dobrostiv je Gospod i pravedan; zato pokazuje put grješnicima.
Psalam 25,9Ponizne vodi pravom stazom; On uči ponizne putovima svojim.
Psalam 25,10Svi su putovi Gospodnji samo dobrota i vjernost onomu, koji mu drži zavjet i naredbe.
Psalam 25,11Radi imena svojega, Gospode, oprosti krivnju zlodjela mojih; jer je tako velika!
Psalam 25,12Gdje samo čovjek hodi u strahu Božjemu: on mu pokaže put, koji da izabere.
Psalam 25,13Duša njegova u sreći prebiva; potomstvo će njegovo posjedovati zemlju.
Psalam 25,14Koji ga se boje, to su pouzdanici Gospodnji; on im dade zavjet svoj, da im donese razboritost.
Psalam 25,15Oči su moje uvijek upravljene Gospodu, jer on vadi iz zamke nogu moju.
Psalam 25,16Obrni se k meni i budi mi milostiv, jer sam osamljen i jadan!
Psalam 25,17Velike su postale nevolje srca mojega: izbavi me iz tjeskoba mojih!
Psalam 25,18Vidi jad moj i tugu moju i oprosti mi sve grijehe moje!
Psalam 25,19Pogledaj neprijatelje moje, kako ih je mnogo, i kako pakosnom mržnjom mrze na me!
Psalam 25,20Sačuvaj život moj! Izbavi me; ne daj da se ikad osramotim, jer se uzdam u tebe!
Psalam 25,21Nedužnost i čestitost neka su mi zaštita; jer se uzdam u tebe.
Psalam 25,22Bože, izbavi Izraela od svih nevolja njegovih!
Psalam 25,1 Davidov. $ALEF K tebi, Jahve, uzdižem dušu svoju, $BET
Psalam 25,2u tebe se uzdam, Bože moj: ne daj da se postidim, da se ne vesele nada mnom dušmani! $GIMEL
Psalam 25,3Koji se u tebe uzdaju, postidjet se neće: postidjet će se koji se lako iznevjere. $DALET
Psalam 25,4Pokaži mi, Jahve, svoje putove, nauči me svojim stazama! $HE
Psalam 25,5Istinom me svojom vodi i pouči me, jer ti si Bog, moj Spasitelj: $VAU u tebe se pouzdajem svagda. $ZAJIN
Psalam 25,6Spomeni se, Jahve, svoje nježnosti i ljubavi svoje dovijeka. $HET
Psalam 25,7Ne spominji se grijeha moje mladosti ni prijestupa, spomeni me se po svojoj ljubavi - radi dobrote svoje, o Jahve! $TET
Psalam 25,8Jahve je sama dobrota i pravednost: grešnike on na put privodi. $JOD
Psalam 25,9On ponizne u pravdi vodi i uči malene putu svome. $KAF
Psalam 25,10Sve su staze Jahvine istina i ljubav za onog koji čuva Savez njegov i propise. $LAMED
Psalam 25,11Jahve, radi svojeg imena grijeh moj mi oprosti, jer je velik. $MEM
Psalam 25,12Ima li koga da se boji Jahve? On će ga poučiti kojim će putem krenuti. $NUN
Psalam 25,13Duša će mu u sreći počivati, a potomci će njegovi zaposjesti zemlju. $SAMEK
Psalam 25,14Prisan je Jahve s onima koji ga se boje i Savez svoj objavljuje njima. $AJIN
Psalam 25,15K Jahvi su svagda oči moje upravljene, jer mi nogu izvlači iz zamke. $PE
Psalam 25,16Pogledaj na me i smiluj se meni, jer osamljen sam i nevoljan. $SADE
Psalam 25,17Odagnaj tjeskobe srca moga, iz bojazni mojih izbavi me!
Psalam 25,18Vidi nevolju moju i muku i oprosti sve grijehe moje! $REŠ
Psalam 25,19Pogledaj dušmane moje: kako ih je mnogo i kakvom me mržnjom žestokom mrze. $ŠIN
Psalam 25,20Čuvaj dušu moju, izbavi me: neću se postidjeti, jer se tebi utekoh. $TAU
Psalam 25,21Nedužnost i čestitost nek` me štite, jer u tebe se uzdam, o Jahve.
Psalam 25,22Izbavi, Bože, Izraela iz sviju tjeskoba njegovih.
Psalam 25,1 Gospode, ja sam opružen prema tebi.
Psalam 25,2Moj Bože, ja računam na tebe; ne razočaraj me! Nek moji neprijatelji ne likuju nada mnom!
Psalam 25,3Ni jedan od onih koji tebe čekaju nije razočaran, ali oni jesu razočarani, izdajnici sa svojim praznim rukama.
Psalam 25,4Upoznaj me sa svojim putovima, GOSPODE; pouči svojim cestama.
Psalam 25,5Daj mi putovati prema tvojoj istini i pouči me, jer ti si Bog koji me spašava. Ja te čekam sve ove duge dane.
Psalam 25,6GOSPODE, misli na nježnost i pouzdanost koju si mi oduvijek pokazivao!
Psalam 25,7Ne misli na moje grijehe iz mladosti ni na moje grješke; misli na mene u pouzdanosti svojoj, zbog dobrote svoje, GOSPODE.
Psalam 25,8GOSPOD je tako dobar i tako pravedan da pokazuje putove grješnicima.
Psalam 25,9On daje poniznima ići prema pravdi i poučava ponizne putu svome.
Psalam 25,10Svi putovi GOSPODOVI su vjernost i istinitost, za one koji vrše pravila njegovog saveza.
Psalam 25,11Za čast tvojeg imena, GOSPODE, oprosti moju grešku koja je tako velika!
Psalam 25,12Jedan čovjek boji li se GOSPODA? Ovaj mu pokaže koji put izabrati.
Psalam 25,13On provodi sretne noći, a njegova će sorta posjedovati zemlju.
Psalam 25,14GOSPOD se pouzdaje u one koji ga se boje, dajući im upoznati savez svoj.
Psalam 25,15Ja uvijek imam oči na GOSPODU, jer on oslobađa moje noge iz mreže.
Psalam 25,16Okreni se k meni; imaj milosti, jer ja sam sâm i pogružen.
Psalam 25,17Nevolje su mi otvorile duh; oslobodi me mojih nemira!
Psalam 25,18Vidi moj jad i moju muku, otkloni sve moje grijehove!
Psalam 25,19Vidi moje tako brojne neprijatelje, njihovu mržnju i njihovu nasilnost.
Psalam 25,20Sačuvaj me u životu i oslobodi me! Ja sam od tebe svoje napravio utočište, ne razočaraj me!
Psalam 25,21Poštenje i pravednost me čuvaju, jer ja tebe čekam.
Psalam 25,22O Bože, otkupi Izrael! Oslobodi ga svih njegovih nesreća!
Psalam 25,1K tebi, Gospode, podižem dušu svoju.
Psalam 25,2Bože moj! u tebe se uzdam; ne daj da se osramotim, da mi se ne svete neprijatelji moji.
Psalam 25,3I koji se god u te uzdaju, neće se osramotiti; osramotiće se oni koji se odmeću od tebe besputno.
Psalam 25,4Pokaži mi, Gospode, putove svoje, nauči me hoditi stazama tvojim.
Psalam 25,5Uputi me istini svojoj, i nauči me; jer si ti Bog spasenja mojega, tebi se nadam svaki dan.
Psalam 25,6Opomeni se milosrđa svojega, Gospode, i milosti svoje; jer su otkako je vijeka.
Psalam 25,7Grijehova mladosti moje, i mojih prijestupa ne pominji; po milosti svojoj pomeni mene, radi dobrote svoje, Gospode!
Psalam 25,8Dobar je i pravedan Gospod; toga radi pokazuje grješnicima put.
Psalam 25,9Upućuje krotke istini, uči krotke hoditi putem njegovijem.
Psalam 25,10Svi su putovi Gospodnji milost i istina onima koji drže zavjet njegov i otkrivenje njegovo.
Psalam 25,11Radi imena svojega, Gospode, oprosti grijeh moj, jer je velik.
Psalam 25,12Koji se čovjek boji Gospoda? On će mu pokazati koji put da izabere.
Psalam 25,13Duša će njegova u dobru počivati, i sjeme će njegovo vladati zemljom.
Psalam 25,14Tajna je Gospodnja u onijeh koji ga se boje, i zavjet svoj javlja im.
Psalam 25,15Oči su mi svagda upravljene ka Gospodu, jer on izvlači iz zamke noge moje.
Psalam 25,16Pogledaj me i smiluj se na me, jer sam inokosan i nevoljnik.
Psalam 25,17Nek se raširi stisnuto srce moje, iz tjeskobe moje izvadi me.
Psalam 25,18Vidi jade moje i muku moju, i oprosti mi sve grijehove moje.
Psalam 25,19Pogledaj neprijatelje moje kako ih je mnogo i kakvom me pakosnom nenavišću nenavide.
Psalam 25,20Sačuvaj dušu moju i izbavi me; ne daj da se osramotim, jer se u tebe uzdam.
Psalam 25,21Bezazlenost i pravda neka me sačuva, jer se u tebe uzdam.
Psalam 25,22Izbavi, Bože, Izrailja od svijeh nevolja njegovijeh.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje