Tražilica


Psalam 31. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 31,1U tebe, Gospode, tražim utočište, ne daj da se osramotim ikada! U dobroti svojoj izbavi me!
Psalam 31,2Prigni milostivo k meni uho svoje, oslobodi me brzo! Budi mi zaštitna hridina, utvrda, da me spasiš!
Psalam 31,3Jer si mi hridina i utvrda: radi imena svojega vodit ćeš me i upravljati,
Psalam 31,4Oslobodit ćeš me iz zamke, koju mi tajno postaviše; jer si ti obrana moja:
Psalam 31,5U ruku tvoju predajem duh svoj; ti ćeš me otkupiti, Gospode, Bože, ti vjerni!
Psalam 31,6Mrzim na one, koji poštuju ništave idole, a darujem uzdanje svoje Gospodu.
Psalam 31,7Klicat ću i veselit ću se milosti tvojoj, kad si vidio nevolju moju i pripazio na tjeskobu duše
Psalam 31,8Mene ne predao u ruku neprijatelju, nozi mojoj dao širok prostor.
Psalam 31,9Smiluj mi se, Gospode, jer sam u tjeskobi, iznemože od jada oko moje, duša moja, tijelo moje.
Psalam 31,10Jer iščezava život moju boli, godine moje u uzdisanju; iscrpla se snaga moja od zlodjela mojih, i kosti moje usahnuše.
Psalam 31,11Podsmijeh postadoh svim neprijateljima svojim, susjedstvu svojemu užas, znancima svojim strašilo; tko me vidi na putu, bježi od mene.
Psalam 31,12Zaboravljen sam, bez spomena kao mrtvac; postadoh kao razbijen sud.
Psalam 31,13Slušam grdnju mnogih: strah odasvud: vijećaju zajedno proti meni, nastoje oko toga, da mi uzmu život.
Psalam 31,14Ali se ja uzdam u tebe, Gospode, velim: "Ti si Bog moj!"
Psalam 31,15U tvojim je rukama udes moj: izbavi me iz ruke neprijatelja i tlačitelja mojih!
Psalam 31,16Daj da slugi tvojemu svijetli lice tvoje! Pomozi mi u dobroti svojoj!
Psalam 31,17Gospode, ne daj, da budem posramljen, jer tebe prizivljem! Neka zlikovci posramljeni, na šutnju osuđeni, odu u podzemni svijet!
Psalam 31,18Neka zanijeme usta lažljiva, što govore bezakonje na pravednika, oholo i drsko!
Psalam 31,19Kako je velika dobrota tvoja, što je čuvaš za one, koji te se boje, što je iskazuješ onima, koji se kriju kod tebe od ljudi!
Psalam 31,20Kriješ ih štitom lica svojega od buna ljudskih; sklanjaš ih pod krov svoj od svađe jezika.
Psalam 31,21Neka je blagoslovljen Gospod: on će me štititi čudesno u dobroti svojoj kao u utvrđenom gradu!
Psalam 31,22Kad pun tjeskobe mislim, odbačen sam od lica tvojega: "ti čuješ ipak moj vapaj glasan, kad te prizivljem glasno.
Psalam 31,23Ljubite Gospoda, svi pobožni njegovi! Gospod čuva vjerne, a po zasluzi vraća oholima.
Psalam 31,24Budite utješeni i neka se ohrabri srce vaše; vi svi, koji se uzdate u Gospoda!
Psalam 31,1 Zborovođi. Psalam. Davidov.
Psalam 31,2Tebi se, Jahve, utječem, o, da se ne postidim nikada: u svojoj me pravdi izbavi!
Psalam 31,3Prikloni k meni uho svoje, pohiti da me oslobodiš! Budi mi hrid zaštite, tvrđava spasenja.
Psalam 31,4Jer ti si hrid moja, tvđava moja, radi svoga imena vodi me i ravnaj.
Psalam 31,5Izvuci me iz mreže koju mi zapeše, jer ti si moje utočište.
Psalam 31,6U tvoje ruke duh svoj predajem: otkupi me, Jahve, Bože vjerni.
Psalam 31,7Ti mrziš one koji štuju ništavne kumire, a ja se u Jahvu uzdam.
Psalam 31,8Radosno ću klicat` tvojoj milosti, jer si na moju bijedu pogledao, pomogao u tjeskobi duši mojoj.
Psalam 31,9Nisi me predao u ruke dušmana, noge si mi na prostran put izveo.
Psalam 31,10Smiluj mi se, Jahve, jer sam u tjeskobi, od jada slabi mi oko, duša i tijelo.
Psalam 31,11Život mi se troši u gorčini, ljeta moja u jecanju. U muci mi se iscrpila snaga i kosti su moje klonule.
Psalam 31,12Dušmanima svojim postao sam ruglo, susjedima podsmijeh, a znancima strašilo; koji me vide vani, bježe od mene.
Psalam 31,13Nestalo me k`o mrtvaca iz sjećanja ljudi, postadoh k`o razbijena posuda.
Psalam 31,14Čujem šaputanje mnogih, užas odasvud: sastaju se protiv mene i smišljaju kako da mi život oduzmu.
Psalam 31,15A ja se, Jahve, u tebe uzdam; govorim: Ti si Bog moj!
Psalam 31,16U tvojoj je ruci sudbina moja: istrgni me iz ruke dušmana i onih koji me progone!
Psalam 31,17Rasvijetli lice nad slugom svojim, po svojoj me dobroti spasi.
Psalam 31,18Jahve, ne bilo me stid što tebe zazvah! Neka se postide zlotvori, nek` u Podzemlju zamuknu.
Psalam 31,19Nek` zanijeme usne lažljive koje protiv pravednika govore drsko, oholo i prezirno.
Psalam 31,20O, kako je velika, Jahve, tvoja dobrota, koju čuvaš za one koji te se boje, koju iskazuješ onima što se tebi utječu naočigled sinovima čovječjim.
Psalam 31,21Zaklanjaš ih štitom lica svoga od zavjera ljudskih; u šatoru svom ih skrivaš od jezika svadljivih.
Psalam 31,22Blagoslovljen Jahve jer me obasu čudesnom dobrotom u gradu tvrdom.
Psalam 31,23U tjeskobi svojoj već mišljah: "Odbačen sam od pogleda tvoga." Ali ti si čuo glas mog zaziva dok sam tebi vapio.
Psalam 31,24Ljubite Jahvu, svi sveti njegovi: čuva Jahve svoje vjernike, a po zasluzi vraća onima koji postupaju oholo.
Psalam 31,25Budite hrabri i jaka srca, svi koji se u Jahvu uzdate!
Psalam 31,1Ravnatelju zbora. Psalam Davidov.
Psalam 31,2GOSPODE, ja sam od tebe načinio svoje utočište, da nikad ne budem razočaran! Oslobodi me svojom pravdom;
Psalam 31,3otvori prema meni uho! Brzo! Oslobodi me! Budi za mene stijena utvrđena, tvrđava koja će me spasiti.
Psalam 31,4Ti si moja stijena i moja tvrđa. Za čast tvojeg imena, ti ćeš me voditi i usmjeravati.
Psalam 31,5Ti ćeš me osloboditi mreže razapete protiv mene, jer ti si moja tvrđa.
Psalam 31,6U tvoju ruku ja stavljam svoj dah. Ti si me iskupio, GOSPODE, ti istinski Bog;
Psalam 31,7Ja mrzim one koji se uzadaju u prazne tlapnje; ja, ja računam na GOSPODA.
Psalam 31,8Ja ću plesati od radosti za tvoju pouzdanost, jer ti si vidio moj jad i spoznao moju nevolju.
Psalam 31,9Ti me nisi izručio u ruke mojem neprijatelju, ti si me ponovo stavio na noge, ti si mi dao slobodu.
Psalam 31,10Milost, GOSPODE! Ja sam u nevolji: bol mi izjeda oči. grlo i trbuh.
Psalam 31,11Moj se život svršava u tuzi, moje godine u jecanjima. Zato što sam griješio, ja sam izgubio svoje snage i imam kosti nagrižene.
Psalam 31,12Ja sam oklevetan od svih svojih neprijatelja, i što više, od susjeda svojih; ja sam strah za svoje bliske: vide li me vani, oni bježe.
Psalam 31,13Zaboravljen sam, kao kakav umrli izbrisan iz sjećanja, ja nisam više no jedna krhotina.
Psalam 31,14I ja čujem naklapanje svjetine: ” On zastrašuje okolicu !“ Oni su se udružili protiv mene, oni se rote za oduzeti mi život.
Psalam 31,15Ali ja računam na tebe, GOSPODE. Ja kažem: ” Moj Bog, to si ti.“
Psalam 31,16Moji časovi su u tvojoj ruci; oslobodi me ruke razjarenih neprijatelja!
Psalam 31,17Zasijaj licem svojim ponad sluge svoga, spasi me odanošću svojom!
Psalam 31,18GOSPODE, nek ja ne budem razočaran što sam te zazvao! Ali nek bezbožni budu razočarani i ušutkani u paklovima!
Psalam 31,19Nek budu nijeme, te usne lažljive, koje govore prtiv pravde nerazborito, nabusito i prezrivo!
Psalam 31,20Nek budu velika dobročinstva koja ti čuvaš onima koji se tebe boje! Ti njih dodijeljuješ svima kojima si utočištem, pred cijelim svijetom.
Psalam 31,21Ti njih skrivaš ondje gdje se tvoje lice skriva daleko od ljudskih spletaka . Ti ih stavljaš u zaklon od napadačkih ogovaranja .
Psalam 31,22Blagoslovljen budi GOSPOD, jer njegova pouzdanost je za mene načinila čudo jedno u gradu opkopanom.
Psalam 31,23A ja, obeznađen, ja rekoh: ” Ja sam isključen iz tvog vida.“ Ali ti si čuo moj glas preklinjući kad sam ja vapio prema tebi.
Psalam 31,24Ljubite GOSPODA, vi svi njegovi vjerni! GOSPOD čuva vjerujuće, ali osionom, on vraća milo za drago.
Psalam 31,25Budite čvrsti i smioni, vi svi koji se ufate u GOSPODA!
Psalam 31,1U tebe se, Gospode, uzdam; nemoj me ostaviti pod sramotom dovijeka, po pravdi svojoj izbavi me.
Psalam 31,2Prigni k meni uho svoje, pohitaj, pomozi mi. Budi mi kameni grad, tvrda ograda, gdje bih se spasao.
Psalam 31,3Jer si ti kamena gora moja i ograda moja, imena svojega radi vodi me i upravljaj mnom.
Psalam 31,4Izvadi me iz mreže koju mi tajno zamjestiše; jer si ti krjepost moja.
Psalam 31,5U tvoju ruku predajem duh svoj; izbavljao si me, Gospode, Bože istini!
Psalam 31,6Nenavidim one koji poštuju propadljive idole; ja se u Gospoda uzdam.
Psalam 31,7Radovaću se i veseliti se o milosti tvojoj, kad pogledaš na moju muku, poznaš tugu duše moje,
Psalam 31,8Ne daš me u ruku neprijatelju, postaviš noge moje na prostranom mjestu.
Psalam 31,9Smiluj se na me, Gospode; jer me je tuga, od jada iznemože oko moje, duša moja i srce moje;
Psalam 31,10Iščilje u žalosti život moj, i godine moje u uzdisanju; oslabi od muke krjepost moja, i kosti moje sasahnuše.
Psalam 31,11Od množine neprijatelja svojih postadoh potsmijeh i susjedima svojim, i strašilo znancima svojim; koji me vide na ulici, bježe od mene.
Psalam 31,12Zaboravljen sam kao mrtav, nema me u srcima; ja sam kao razbijen sud.
Psalam 31,13Jer slušam grdnju od mnogih, otsvuda strah, kad se dogovaraju na me, misle iščupati dušu moju.
Psalam 31,14A ja se, Gospode, u tebe uzdam i velim: ti si Bog moj.
Psalam 31,15U tvojoj su ruci dani moji; otmi me iz ruku neprijatelja mojijeh, i od onijeh, koji me gone.
Psalam 31,16Pokaži svijetlo lice svoje sluzi svojemu; spasi me milošću svojom.
Psalam 31,17Gospode! nemoj me ostaviti pod sramotom; jer tebe prizivljem. Nek se posrame bezbožnici, neka zamuknu i padnu u pakao.
Psalam 31,18Neka onijeme usta lažljiva, koja govore na pravednika obijesno, oholo i s porugom.
Psalam 31,19Kako je mnogo u tebe dobra, koje čuvaš za one koji te se boje, i koje daješ onima koji se u te uzdaju pred sinovima čovječijim!
Psalam 31,20Sakrivaš ih pod krov lica svojega od buna ljudskih; sklanjaš ih pod sjen od svadljivijeh jezika.
Psalam 31,21Da je blagosloven Gospod, što mi pokaza divnu milost kao da me uvede u tvrd grad!
Psalam 31,22Ja rekoh u smetnji svojoj: odbačen sam od očiju tvojijeh; ali ti ču molitveni glas moj, kad te prizvah.
Psalam 31,23Ljubite Gospoda svi sveti njegovi; Gospod drži vjeru; i uvršeno vraća onima koji postupaju oholo.
Psalam 31,24Budite slobodni, i neka bude jako srce vaše, svi koji se u Gospoda uzdate.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje