Tražilica


Psalam 38. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 38,1Gospode, nemoj me karati u gnjevu svojem, niti kazniti u jarosti svojoj!
Psalam 38,2Jer strijele se tvoje zabadaju u me, i ruka je tvoja na meni oteščala.
Psalam 38,3Ništa nema zdrava na tijelu mojem od gnjeva tvojega, nema mira u kostima mojim od grijeha mojih.
Psalam 38,4Jer krivnja moja izađe vrh glave moje, kao teško breme pritiskuje me.
Psalam 38,5Gnjiju i trunu rane moje od bezumlja mojega.
Psalam 38,6Zgrčio sam se i pogurio se posve, povazdan idem žalostan.
Psalam 38,7Bokovi su moji puni upale, i nema zdrava mjesta na tijelu mojem.
Psalam 38,8Nemoćan sam i slomljen posve, vičem od muke nutarnje.
Psalam 38,9Svemogući, znaš za sve želje moje; uzdisanje moje nije od tebe skriveno.
Psalam 38,10Srce mi jako udara, ostavlja me snaga moja, ni vida očinjega nije više u mene.
Psalam 38,11Moji mili i prijatelji bježe od muke moje, i rođaci se moji drže daleko.
Psalam 38,12Koji mi rade o glavi, namještaju mi zamke; koji traže nesreću moju, snuju propast, povazdan misle o prijevari.
Psalam 38,13A ja sam kao gluh i ne čujem, kao nijem ne otvaram usta svojih.
Psalam 38,14Ja sam kao jedan, koji ništa ne čuje, u čijim ustima nema protivljenja.
Psalam 38,15Jer se ufam u tebe, Gospode! Svemogući Bože, ti mi moraš odvratiti!
Psalam 38,16Jer se bojim, da bi se htjeli radovati nada mnom, razmetati se nada mnom, samo ako posrne noga moja.
Psalam 38,17Jer sam već blizu propasti, i bol je moja preda mnom svagda.
Psalam 38,18Jer krivnju svoju moram priznat; zbog grijeha svojega pun sam žalosti.
Psalam 38,19A koji se bez razloga okreću na me, jaki su; koji mrze na me bez povoda, brojni su,
Psalam 38,20Koji mi vraćaju zlo za dobro, udaraju na me, gdje sam htio samo dobro.
Psalam 38,21Ne ostavljaj me, Gospode, Bože moj, ne udaljuj se od mene!
Psalam 38,22Brzo mi dođi u pomoć, Svemogući, spasitelju moj!
Psalam 38,1 Psalam. Davidov. Za spomen.
Psalam 38,2Jahve, u srdžbi svojoj nemoj ne karati, i nemoj me kazniti u svojemu gnjevu.
Psalam 38,3Strijele se tvoje u me zabodoše, ruka me tvoja teško pritisnu:
Psalam 38,4na tijelu mi ništa zdravo nema zbog gnjeva tvog, od grijeha mojih mira mi nema kostima.
Psalam 38,5Zloće moje glavu su mi nadišle, kao preteško breme tište me.
Psalam 38,6Rane moje zaudaraju i gnjiju zbog bezumnosti moje.
Psalam 38,7Pogurih se sav i zgrčih, povazdan lutam žalostan.
Psalam 38,8Moji bokovi puni su ognjice, na tijelu mi ništa zdravo nema.
Psalam 38,9Iscrpljen sam i satrven posve, stenjem od jecanja srca svojega.
Psalam 38,10O Gospode, sve su mi želje pred tobom, i vapaji moji nisu ti skriveni.
Psalam 38,11Srce mi udara silno, snaga me ostavlja i svjetlost vida očinjeg gasi se.
Psalam 38,12Prijatelji i drugovi od rana mojih uzmakoše, i moji najbliži stoje daleko.
Psalam 38,13Namještaju mi zamke oni koji mi život vrebaju, koji mi žele nesreću, propašću mi prijete i uvijek smišljaju prijevare.
Psalam 38,14A ja sam kao gluh i ništa ne čujem i, kao nijem, usta ne otvaram.
Psalam 38,15Postadoh k`o čovjek koji ne čuje i koji u ustima nema odgovora.
Psalam 38,16Jer u tebe se, o Jahve, uzdam, ti ćeš me uslišati, Jahve, Bože moj!
Psalam 38,17Rekoh: "Nek` se ne raduju nada mnom; kad mi noga posrne, nek` se ne uzdižu nada mnom!
Psalam 38,18Jer umalo ne propadoh, i moja je bol svagda preda mnom.
Psalam 38,19Bezakonje svoje ja priznajem i pun sam žalosti zbog grijeha svojega.
Psalam 38,20A koji su bez razloga protiv mene, moćni su, i mnogi su koji me mrze nepravedno.
Psalam 38,21Za dobro zlom mi uzvraćaju, protive mi se što tražim dobro.
Psalam 38,22O Jahve, ne ostavljaj me! Bože moj, ne udaljuj se od mene!
Psalam 38,23Požuri se meni u pomoć, Gospode, spase moj!
Psalam 38,1Psalam Davidov, u spomen .
Psalam 38,2GOSPODE, kažnjavaj me bez gnjeva, ispravljaj me bez bijesa .
Psalam 38,3Tvoje su se strijele oborile na mene, tvoja se ruka oborila na mene.
Psalam 38,4Ničeg netaknutog u mom tijelu, i to iz gnjeva tvoga, ničeg zdravog na mojim kostima, i to, s mojih grijeha!
Psalam 38,5Jer moje su grješke prevršile glavu moju, kao jedan teški tovar, one me previše pritiskuju.
Psalam 38,6Moje zaražene rane gnoje se, i to mojom glupošću.
Psalam 38,7Ja sam povijen i sav prostrt; turoban, ja se povlačim cijelog dana,
Psalam 38,8jer moja su križa zahvaćena groznicom, ničeg više netaknutog u mom tijelu.
Psalam 38,9Ja sam ukočen, sav slomljen; moje srce gunđa, ja crvenim.
Psalam 38,10Gospodine, svi su moji uzdasi pred tobom, i moji jecaji nisu tebi više skriveni.
Psalam 38,11Moje srce treperi, snage su me napustile, izgubio sam sve do svjetlosti i očima svojim.
Psalam 38,12Moji prijatelji, moji sudruzi uzmiču pred ranama mojim, moji bližnji drže se na odstojanju.
Psalam 38,13Oni koji mi rade o glavi razapeli su zamke, oni koji traže moju nesreću govorili su o mom nestanku, mrmljajući svaki dan podmuklosti.
Psalam 38,14Ali ja, kao jedan gluhak, ja ne čujem; ja sam jedan nijemak koji ne otvara usta.
Psalam 38,15Ja sam jedan čovjek koji ne čuje, i koji nema utoka u ustima.
Psalam 38,16To u tebe, GOSPODE, ja se ufam: ti ćeš odgovoriti, Gospodine moj Bože!
Psalam 38,17Ja govorih: ” Da ja ne pravim veselja onima koji likuju nada mnom kad se ja pokolebam“,
Psalam 38,18i evo me gotovog propasti, moja mi je bol neprekidno nazočna.
Psalam 38,19Da, ja objavljujem svoju grješku i ja se užasavam od svojeg grijeha.
Psalam 38,20Moji neprijatelji, puni života, moćni su; brojni oni koji me nepravedno mrze.
Psalam 38,21Oni koji mi vraćaju zlim za dobro optužuju me za dobro koje ja sprovodim.
Psalam 38,22GOSPODE, ne napuštaj me. Moj Bože, ne ostaj tako daleko.
Psalam 38,23Brzo! U pomoć! ti, Gospodine, spasenje moje !
Psalam 38,1Gospode! nemoj me karati u gnjevu svojem, niti me nakazati u jarosti svojoj.
Psalam 38,2Jer strijele tvoje ustrijeliše me, i ruka me tvoja tišti.
Psalam 38,3Nema zdrava mjesta na tijelu mojem od gnjeva tvojega; nema mira u kostima mojim od grijeha mojega.
Psalam 38,4Jer bezakonja moja izađoše vrh glave moje, kao teško breme otežaše mi.
Psalam 38,5Usmrdješe se i zagnojiše se rane moje od bezumlja mojega.
Psalam 38,6Zgrčio sam se i pogurio veoma, vas dan idem sjetan;
Psalam 38,7Jer sam iznutra pun ognja, i nema zdrava mjesta na tijelu mojem.
Psalam 38,8Iznemogoh i veoma oslabih, ričem od trzanja srca svojega.
Psalam 38,9Gospode! pred tobom su sve želje moje, i uzdisanje moje nije od tebe sakriveno.
Psalam 38,10Srce moje jako kuca, ostavi me snaga moja, i vid očiju mojih, ni njega mi nema.
Psalam 38,11Drugovi moji i prijatelji moji videći rane moje otstupiše, daleko stoje bližnji moji.
Psalam 38,12Koji traže dušu moju namještaju zamku, i koji su mi zlu radi, govore o pogibli i po vas dan misle o prijevari.
Psalam 38,13A ja kao gluh ne čujem i kao nijem koji ne otvora usta svojijeh.
Psalam 38,14Ja sam kao čovjek koji ne čuje ili nema u ustima svojim pravdanja.
Psalam 38,15Jer tebe, Gospode, čekam, ti odgovaraj za mene, Gospode, Bože moj!
Psalam 38,16Jer rekoh: da mi se ne svete, i da se ne razmeću nada mnom, kad se spotakne noga moja.
Psalam 38,17Jer sam gotov pasti, i tuga je moja svagda sa mnom.
Psalam 38,18Priznajem krivicu svoju, i tužim radi grijeha svojega.
Psalam 38,19Neprijatelji moji žive, jaki su, i sila ih ima što me nenavide na pravdi.
Psalam 38,20Koji mi vraćaju zlo za dobro, neprijatelji su mi zato što sam pristao za dobrim.
Psalam 38,21Nemoj me ostaviti, Gospode, Bože moj! nemoj se udaljiti od mene.
Psalam 38,22Pohitaj u pomoć meni, Gospode, spasitelju moj!

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje