Tražilica


Psalam 40. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 40,1Željno sam očekivao Gospoda; on se je milostiv prignuo k meni i čuo glasnu molitvu moju.
Psalam 40,2Iz jame propasti izvuče me, iz blatne kaljuže; postavi na hridinu noge moje, utvrdi stope moje.
Psalam 40,3Metnu mi u usta pjesmu novu, hvalospjev Bogu našemu; mnogi to moraju sa strahopoštovanjem iskusiti i uzdati se u Gospoda.
Psalam 40,4Blagoslovljen je čovjek, koji samo u Gospoda stavlja uzdanje svoje, koji ne drži s oholima i s lašcima nevjernim!
Psalam 40,5Gospode, Bože moj, ti si učinio mnogo; čudesima tvojim i osnovama za nas ništa se ne može prispodobiti; htio bih ih javljati i pripovijedati, ali im nema broja.
Psalam 40,6Žrtava zaklanica i prinosa nijesi htio, ali si mi dao uši otvorene; žrtava paljenica i žrtava za grijeh ne išteš.
Psalam 40,7Zato rekoh: "Evo, ovdje sam! U knjizi je meni to označeno.
Psalam 40,8Volju tvoju činiti, Bože moj, meni je slast; zakon tvoj nosim u srcu.
Psalam 40,9Dadoh radosnu vijest o pravednom upravljanju tvojem pred zboru velikom; usta svojih ne zatvorih, ti znaš, Gospode!
Psalam 40,10I Ne zakopah u srcu sudačko upravljanje tvoje; slavio sam tvoju vjernost i pomoć; nijesam šutio o tvojoj dobroti i milosti pred zborom velikim.
Psalam 40,11Zato i ti, Gospode, ne uskraćuj meni milosrđa svojega! Tvoja dobrota i vjernost neka me štiti vazda!
Psalam 40,12Jer me opkoljuju muke nebrojene; stigoše me zlodjela moja, ne mogu ih pregledati; ima ih više nego kose na glavi mojoj; sva me srčanost ostavi.
Psalam 40,13Voljan budi, Gospode, izbaviti me; dođi mi brzo u pomoć, Gospode!
Psalam 40,14Neka se posrame i postide svi, koji mi rade o glavi, da je uzmu; zasramljeni neka odstupe natrag, koji mi žele nesreću!
Psalam 40,15Neka se zgroze od sramote svoje, koji mi se rugaju: "Ha, ha!"
Psalam 40,16A neka se raduju i vesele u tebi svi, koji žele tebe! Neka govore uvijek: "Velik je Gospod!" koji traže spasenje tvoje!
Psalam 40,17Ja sam bijedan i siromah: Svemogući brinut će se za me! Ti si moj pomoćnik i spasitelj: Bože moj, nemoj kasniti!
Psalam 40,1 Zborovođi. Psalam. Davidov.
Psalam 40,2Uzdah se u Jahvu uzdanjem silnim, i on se k meni prignu i usliša vapaj moj.
Psalam 40,3Izvuče me iz jame propasti, iz blata kalnoga; noge mi stavi na hridinu, korake moje ukrijepi.
Psalam 40,4U usta mi stavi pjesmu novu, slavopoj Bogu našemu. Vidjet će mnogi i strah će ih obuzeti: uzdanje će svoje staviti u Jahvu.
Psalam 40,5Blago čovjeku koji se u Jahvu uzda, koji ne ide za štovateljima lažnih bogova, za onima koji se predaju prijevari.
Psalam 40,6Čudesa mnoga tvoriš, o Jahve, Bože moj, i namisli čudesne - ravna ti nema! Kazivat` ih i objavljivati želim, al` odveć ih je da bi se nabrojit` mogli.
Psalam 40,7Nisu ti mile ni žrtve ni prinosi, nego si mi uši otvorio: paljenice ni okajnice ne tražiš.
Psalam 40,8Tada rekoh: "Evo dolazim! U svitku knjige piše za mene:
Psalam 40,9Milje mi je, Bože moj, vršit volju tvoju, Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim.
Psalam 40,10Tvoju ću pravdu naviještat` u velikom zboru, i usta svojih zatvoriti neću, o Jahve, sve ti je znano.
Psalam 40,11Tvoju pravdu neću kriti u srcu, kazivat ću vjernost tvoju i tvoj spas. Tajit neću dobrote tvoje, ni tvoje vjernosti velikoj skupštini.
Psalam 40,12A ti, o Jahve, milosrđa mi svog ne krati, dobrota tvoja i vjernost neka me svagda čuvaju.
Psalam 40,13Jer me okružiše nesreće nebrojene, krivice me moje sustigoše da gledat` ne mogu: više ih je no vlasi na glavi, i srce mi je stoga klonulo.
Psalam 40,14Bilo ti milo, o Jahve, da me izbaviš; Gospodine, u pomoć mi pohitaj!
Psalam 40,15Neka se postide i smetu svi koji mi o glavi rade. Nek` uzmaknu i neka se posrame koji se nesreći mojoj raduju!
Psalam 40,16Neka se skamene u sramoti svojoj koji zlurado na me grohoću!
Psalam 40,17Neka kliču i nek` se vesele u tebi svi koji te traže! Neka govore svagda: "Velik je Jahve!" svi koji spasenje tvoje ljube.
Psalam 40,18Bijedan sam ja i nevoljan, al` Jahve se brine za me. Ti si pomoć moja i moj spasitelj; o Bože moj, ne kasni!
Psalam 40,1Ravnatelju zbora. Od Davida, psalam.
Psalam 40,2Ja sam čekao, čekao GOSPODA: on se nagnuo k meni, on je čuo moj vapaj,
Psalam 40,3on me izvukao iz burnih ponora, iz gliba velikih dubina. On me ponovo uspravio, s nogama na stijeni, on je učvrstio moje korake.
Psalam 40,4On je u moja usta jednu novu pjesmu stavio, jedan hvalospjev za našeg Boga. Mnogi će vidjeti, oni će strahovati i računat će na GOSPODA:
Psalam 40,5Sretan onaj čovjek koji je stavio svoje pouzdanje u BOGA, i nije se okrenuo prema ljudima iz Rahaba ni prema sluganima laži!
Psalam 40,6Kako su oni veliki, GOSPODE moj Bože, naumi i čuda koja si ti učionio za nas! Nema tebi ravnog. Ja bih to želio oglašavati, ponavljati, ali ima toga puno za reći.
Psalam 40,7Ti nisi htio ni žrtvu ni milodar, - ti si mi izdubio uši za čuti - ti nisi iskao ni holokaust ni pokoru.
Psalam 40,8Tada ja rekoh: ” Evo, ja dolazim s jednim svitkom jedne knjige pisane za mene .
Psalam 40,9Moj Bože, ja ću činiti što tebi godi, i tvoj zakon je duboko u meni.“
Psalam 40,10U velikom saboru, ja oglašavam tvoju pravdu; ne, ja nisam zaustavio usana svojih, GOSPODE, ti to znaš!
Psalam 40,11Ja nisam skrivao tvoju pravdu na dnu srca svog, ja sam govorio o tvojoj iskrenosti i tvojem spasenju, ja nisam prikrivao tvoju vjernost i tvoju istinitost velikom saboru.
Psalam 40,12Ti, GOSPODE, ti nećeš zadržavati daleko od mene milosrđe svoje, tvoja vjernost i tvoja istinitost čuvat će me uvijek.
Psalam 40,13Bezbrojne me nevolje preplavljaše, moje su grješke su me spopadale, i ja sam od sveg izgubio vid; imam ih više no vlasi na glavi, i srce mi manjka.
Psalam 40,14GOSPODE, udostoji se osloboditi me! GOSPODE, dođi meni brzo u pomoć!
Psalam 40,15Nek zajedno oni rumene od stida, oni koji traže oduzti mi život! Nek uzmaknu obeščašćeni, oni koji žude moju nesreću!
Psalam 40,16Nek budu opustošeni, zgaženi sramom, oni koji čine ”ah! ah!“
Psalam 40,17Nek kliču od radosti zbog tebe, svi oni koji tebe traže! Nek ne prestanu govoriti: ” GOSPOD je velik“, oni koji ljube tvoj spas!
Psalam 40,18Ja sam sirot i ponizan, Gospodin misli na mene. Ti si moja pomoć i moj osloboditelj; moj Bože, ne kasni !
Psalam 40,1Dugo čekah Gospoda, i saže se k meni, i ču viku moju.
Psalam 40,2Izvadi me iz jame, koja buči, i iz gliba, i postavi na kamen noge moje, i utvrdi stope moje.
Psalam 40,3I metnu u usta moja pjesmu novu, hvalu Bogu našemu. Vide mnogi, i počinju se bojati Gospoda, i uzdati se u njega.
Psalam 40,4Blago onome koji na Gospoda stavlja nadanje svoje, i ne obraća se oholima i onijem koji teže na laž.
Psalam 40,5Mnoga su čudesa tvoja, koja si učinio Gospode, Bože moj, i mnoge su misli tvoje s nama. Nema ti ravna. Htio bih javljati i kazivati, ali im broja nema.
Psalam 40,6Žrtve i darova nećeš; ti si mi uši otvorio; žrtve paljenice i koja se za grijeh prinosi ne tražiš.
Psalam 40,7I po tome rekoh: evo idem, kao što je u knjizi pisano za mene;
Psalam 40,8Hoću činiti volju tvoju, Bože moj, i zakon je tvoj meni u srcu.
Psalam 40,9Kazujem pravdu na saboru velikom; evo, usta svojih ne ustavljam; Gospode, ti znaš.
Psalam 40,10Pravde tvoje ne sakrivam u srcu svom, kazujem vjernost tvoju i spasenje tvoje; i ne tajim milosti tvoje i istine tvoje od sabora velikog.
Psalam 40,11Gospode, nemoj zatvoriti srca svojega od mene; milost tvoja i istina tvoja jednako neka me čuvaju.
Psalam 40,12Jer me opkoliše zla nebrojena; stigoše me nepravde moje, da ne mogu gledati; ima ih više nego kose na glavi mojoj, srce me moje ostavi.
Psalam 40,13Gospode, voljan budi izbaviti me, Gospode, pohitaj mi u pomoć.
Psalam 40,14Nek se postide i posrame svi koji traže pogibao duši mojoj! Nek se vrate natrag i postide koji mi žele zlo.
Psalam 40,15Nek se povrate u smetnji svojoj koji mi govore: ha! ha!
Psalam 40,16Neka se tješe i vesele tobom svi koji traže tebe, Gospode, i koji ljube spasenje tvoje, neka jednako govore: velik Gospod!
Psalam 40,17Ja sam nesrećan i ništ, neka se Gospod postara za me! Ti si pomoć moja i izbavitelj moj, Bože moj, ne časi.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje