Tražilica


Psalam 43. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 43,1Dosudi mi pravo, Bože, i raspravi parbu moju s ljudima zlobnim; od lažaca i zlikovaca izbavi me!
Psalam 43,2Jer si ti Bog, koji me brani; zašto si me odbacio? Zašto idem žalostan, dok me neprijatelj muci!
Psalam 43,3Pošlji svjetlost svoju, koja štiti; neka me vodi i dovede na svetu goru tvoju, k šatoru tvojemu!
Psalam 43,4Htio bih pristupiti k žrtveniku Božjemu, k Bogu radosti i veselja svojega, i slaviti uz citaru tebe, Bože, Bože moj!
Psalam 43,5Zašto si žalosna, dušo moja; što uzdišeš u meni? Uzdaj se u Boga, jer ga još slavim, mojega spasitelja i Boga.
Psalam 43,1 Dosudi mi pravo, Bože, i povedi parbu moju protiv čeljadi bezbožne, izbavi me od čovjeka zlobna i opaka!
Psalam 43,2Jer ti si, Bože, zaklon moj: zašto me odbacuješ? Zašto obilazim žalostan, pritisnut dušmanima?
Psalam 43,3Pošlji svjetlost svoju i vjernost: nek` me vode, nek` me dovedu na tvoju svetu goru, u šatore tvoje!
Psalam 43,4I pristupit ću Božjem žrtveniku, Bogu, radosti svojoj. Harfom ću slaviti tebe, Bože, o Bože moj!
Psalam 43,5Što si mi, dušo, klonula i što jecaš u meni? U Boga se uzdaj, jer opet ću ga slaviti, spasenje svoje, Boga svog!
Psalam 43,1Bože, učini mi pravdu i brani moju parnicu protiv nevjernih ljudi. Oslobodi me čovjeka prijevarna i zločinca.
Psalam 43,2Bože, ti moja tvrđavo, zašto si me odbacio? Zašto mi je otići, turoban i nagnan od neprijatelja?
Psalam 43,3Pošalji svoju svjetlost i svoju istinu: one će me voditi, uspeti me na tvoju svetu planinu i u tvoja boravišta.
Psalam 43,4Ja ću doći k oltaru Božjem, Bogu koji čini da zaplešem od radosti, i slaviti na kitari, Bože, moj Bože!
Psalam 43,5Zašto se povijaš dušo moja, zašto jecaš nada mnom? Uzdaj se u Boga! Da, ja ću ga opet slaviti, njega, spasenje mojega lica i moj Bože.
Psalam 43,1Sudi mi, Bože, i raspravi parbu moju s narodom rđavim! od čovjeka nepravednoga i lukavoga izbavi me.
Psalam 43,2Jer si ti Bog krjeposti moje; zašto si me odbacio? Zašto idem sjetan od pakosti neprijateljeve?
Psalam 43,3Pošlji vidjelo svoje i istinu svoju, neka me vode, i izvedu na svetu goru tvoju i u dvorove tvoje.
Psalam 43,4Onda ću pristupiti k žrtveniku Božijemu, k Bogu radosti i veselja svojega, i uz gusle slaviću te, Bože, Bože moj!
Psalam 43,5Što si klonula, dušo moja, i što si žalosna? Uzdaj se u Boga; jer ću ga još slaviti, spasitelja mojega i Boga mojega.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje