Tražilica


Psalam 44. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 44,1Slušasmo, Bože, ušima svojim, oci nam naši pripovjediše: u dane njihove učinio si sjajno djelo, u dane davne.
Psalam 44,2Rukom si svojom protjerao neznabošce, a njih si zasadio; narode si iskorijenio, a njih si namnožio.
Psalam 44,3Jer ne zadobiše zemlje svojim mačem, niti im mišica njihova donese pobjedu: "nego tvoja desnica, tvoja mišica, svjetlost lica tvojega; jer si im ti bio naklon.
Psalam 44,4Ti si kralj moj, Bože, koji pomoć šalje Jakovu!
Psalam 44,5Mi s tobom rušimo na, tlo neprijatelje svoje; s pomoću tvojom pogazimo protivnike svoje.
Psalam 44,6Jer neću da se pouzdam u luk svoj, niti mi mač moj pomaže do pobjede!
Psalam 44,7Kad ti nama dade pobjedu nad neprijateljima i posrami mrzitelje naše,
Psalam 44,8Zato ćemo se mi uvijek Bogom hvaliti; ime ćemo tvoje slaviti dovijeka.
Psalam 44,9Ali sad si nas posve odbacio i posramio nas; nijesi išao s vojskama našim u boj.
Psalam 44,10Pustio si nas da uzmaknemo pred neprijateljima; neprijatelji naši odnesoše plijen sebi.
Psalam 44,11Dao si nas kao ovce na klanje, rasijao nas među neznabošce.
Psalam 44,12Prodao si narod svoju bescjenje i nijesi postao bogat utrškom njihovim.
Psalam 44,13Postavio si nas za porugu susjedima našim, da nam se rugaju i smiju oni, koji su okolo nas.
Psalam 44,14Načinio si od nas priču među narodima; gledajući nas mašu glavom puci.
Psalam 44,15Pred očima stoji mi uvijek ta sramota, stid mi je pokrio lice
Psalam 44,16Od vike rugača, što psuje, od pogleda neprijatelja, što žeđa osvetu.
Psalam 44,17Sve nas je ovo snašlo, a mi ipak ne zaboravismo tebe i zavjetu se tvojemu ne iznevjerismo.
Psalam 44,18Srce naše nije uzmaklo, niti korak naš ostavi stazu tvoju.
Psalam 44,19Ti si nas ipak razbio na mjestu čagalja i pokrio nas noću smrti.
Psalam 44,20Kad bismo zaboravili ime Boga svojega, ruke svoje podizali k bogu tuđemu,
Psalam 44,21Zar ne bi to pronašao Bog, koji pozna najtajnije misli srca?
Psalam 44,22Eto dave nas zbog tebe svaki dan, s nama postupaju kao s ovcama klanicama.
Psalam 44,23Ustani! Što spavaš, Gospode? Probudi se! Ne odbacuj nas vječno!
Psalam 44,24Što kriješ lice svoje, zaboravljaš nevolju našu i muku našu?
Psalam 44,25Jer se je prignula duša naša do u prah; tijelo naše prianja za tlo.
Psalam 44,26Digni se! Dođi nam u pomoć, izbavi nas zbog milosti svoje!
Psalam 44,1 Zborovođi. Sinova Korahovih. Poučna pjesma.
Psalam 44,2Bože, ušima svojim slušasmo, očevi nam pripovijedahu naši, o djelu koje si izveo u danima njihovim - u danima davnim.
Psalam 44,3Rukom si svojom izagnao pogane, a njih posadio, iskorijenio narode, a njih raširio.
Psalam 44,4Mačem svojim oni zemlju ne zauzeše niti im mišica njihova donese pobjedu, već desnica tvoja i tvoja mišica i lice tvoje milosno jer si ih ljubio.
Psalam 44,5Ti, o moj Kralju i Bože moj, ti si dao pobjede Jakovu.
Psalam 44,6Po tebi dušmane svoje odbismo, u tvome imenu zgazismo one koji se na nas digoše.
Psalam 44,7U svoj se luk nisam pouzdavao, nit` me mač moj spasavao.
Psalam 44,8Nego ti, ti si nas spasio od dušmana, ti si postidio one koji nas mrze.
Psalam 44,9Dičili smo se Bogom u svako doba i tvoje ime slavili svagda.
Psalam 44,10A sad si nas odbacio i posramio nas i više ne izlaziš, Bože, sa četama našim.
Psalam 44,11Pustio si da pred dušmanima uzmaknemo, i opljačkaše nas mrzitelji naši.
Psalam 44,12Dao si nas k`o ovce na klanje i rasuo nas među neznabošce.
Psalam 44,13U bescjenje si puk svoj prodao i obogatio se nisi prodajom.
Psalam 44,14Učinio si nas ruglom susjedima našim, na podsmijeh i igračku onima oko nas.
Psalam 44,15Na porugu smo neznabošcima, narodi kimaju glavom nad nama.
Psalam 44,16Svagda mi je sramota moja pred očima i stid mi lice pokriva
Psalam 44,17zbog pogrdne graje podrugljivaca, zbog osvetljiva dušmanina.
Psalam 44,18Sve nas to snađe iako te nismo zaboravili niti povrijedili Saveza tvoga,
Psalam 44,19niti nam se srce odmetnulo od tebe, niti nam je noga s tvoje skrenula staze,
Psalam 44,20kad si nas smrvio u boravištu šakalskom i smrtnim nas zavio mrakom.
Psalam 44,21Da smo i zaboravili ime Boga našega, da smo ruke k tuđem bogu podigli:
Psalam 44,22zar Bog toga ne bi saznao? Ta on poznaje tajne srdaca!
Psalam 44,23Ali zbog tebe ubijaju nas dan za danom, i mi smo im k`o ovce za klanje.
Psalam 44,24Preni se! Što spavaš, Gospode? Probudi se! Ne odbacuj nas dovijeka!
Psalam 44,25Zašto lice svoje sakrivaš, zaboravljaš bijedu i nevolju našu?
Psalam 44,26Jer duša nam se u prah raspala, trbuh nam se uza zemlju prilijepio.
Psalam 44,27Ustani, u pomoć nam priteci, izbavi nas radi ljubavi svoje!
Psalam 44,1Ravnatelju zbora, od sinova Korejevih, instrukcija.
Psalam 44,2Bože, Mi smo svojim ušima čuli, naši su nam očevi ispričali, podvige koje si ti učinio u njihovo vrijeme, u vrijeme iskonsko.
Psalam 44,3Za smjestiti ih, svojom rukom, ti si razvlastio neznabošce, i za rasprostrti ih, ti si ismučio narode.
Psalam 44,4Nije njihov mač taj koji ih je učinio gospodarima zemlje, nije to njihova ruka koja ih je učinila pobjednicima, već to bi tvoja desnica, tvoja ruka, i svjetlost tvoga lica, jer ih ti volješe.
Psalam 44,5O Bože, ti koji si moj kralj, zapovjedi, i Jakov će pobijediti .
Psalam 44,6Zahvaljujući tebi, mi smo nadbili naše protivnike, tvojim imenom, mi smo zgazili naše napadače.
Psalam 44,7Ja ne računah na svoj luk, moj mi mač ne donosiše pobjede.
Psalam 44,8To si ti koji nam je dao pobijediti naše neprijatelje, i ti si lišio časti neprijatelje naše.
Psalam 44,9Svakog dana mi pjevasmo hvalospjeve o Bogu slaveći bez prekida ime tvoje.
Psalam 44,10Ipak, ti si nas odbacio i izvrgao ruglu, ti ne izlaziš više s našim vojskama.
Psalam 44,11Ti si nas natjerao uzmicati pred neprijateljima i naši su neprijatelji odnijeli plijen.
Psalam 44,12Ti nas izručuješ kao janjad iz mesnice, ti si nas raspršio među neznabožcima.
Psalam 44,13Ti ustupaš svoj narod bez koristi, ti nisi ništa dobio prodajom njegovom.
Psalam 44,14Ti nas izlažeš uvrjedama susjeda naših, ruganju i smijehu našeg okružja.
Psalam 44,15Ti od nas činiš predmet podsmijeha neznabožcima, i pred nama pogani podižu ramena .
Psalam 44,16Svakog dana, preda mnom je moje svrgnuće, i sramota pokriva moje lice,
Psalam 44,17pod vapajima uvrjede i huljenja, nasuprot jednom osvetničkom neprijatelju.
Psalam 44,18Sve ovo nam se dogodilo, a mi te nismo zaboravili, mi nismo porekli tvoj savez;
Psalam 44,19naše se srce nije pokajalo, naši koraci ne bijahu skrenuli s tvojeg puta,
Psalam 44,20kad si nas ti skršio u zemlji šakala, i pokrio jednom smrtnom sjenom.
Psalam 44,21Da mi bijasmo zaboravili ime našeg Boga, ispruženih ruku prema jednom stranom bogu,
Psalam 44,22Ne bi li Bog bio zamijetio, on koji poznaje tajne srca?
Psalam 44,23To zbog tebe nas ubijaju svaki dan, da s nama postupaju kao s janjcima za klaonicu!
Psalam 44,24Probudi se, zašto spavaš ti, Gospodine? iziđi iz sna svog, ne odbacuj beskrajno!
Psalam 44,25Zašto skrivaš ti lice svoje i zaboravljaš našu nesreću i naše potlačivanje?
Psalam 44,26Jer naše grlo povlači se po prašini, naš je trbuh prikovan o tle.
Psalam 44,27Digni se! U pomoć! Otkupi nas u ime tvoje vjernosti!
Psalam 44,1Bože, svojim ušima slušasmo, oci nam naši pripovijedaše djelo koje si učinio u njihovo vrijeme, u staro vrijeme.
Psalam 44,2Rukom svojom izgnao si narode, a njih posadio; iskorijenio si plemena, a njih namnožio.
Psalam 44,3Jer ne zadobiše zemlje svojim mačem, niti im mišica njihova pomože, nego tvoja desnica i tvoja mišica, i svjetlost lica tvojega, jer ti bijahu omiljeli.
Psalam 44,4Bože, care moj, ti si onaj isti, pošlji pomoć Jakovu!
Psalam 44,5S tobom ćemo izbosti neprijatelje svoje, i s imenom tvojim izgazićemo one koji ustaju na nas.
Psalam 44,6Jer se ne uzdam u luk svoj, niti će mi mač moj pomoći.
Psalam 44,7Nego ćeš nas ti izbaviti od neprijatelja našijeh, i nenavidnike naše posramićeš.
Psalam 44,8Bogom ćemo se hvaliti svaki dan, i ime tvoje slavićemo dovijeka.
Psalam 44,9Ali sad si nas povrgao i posramio, i ne ideš s vojskom našom.
Psalam 44,10Obraćaš nas te bježimo ispred neprijatelja, i neprijatelji nas naši haraju.
Psalam 44,11Dao si nas kao ovce da nas jedu, i po narodima rasijao si nas.
Psalam 44,12U bescjenje si prodao narod svoj, i nijesi mu podigao cijene.
Psalam 44,13Dao si nas na potsmijeh susjedima našijem, da nam se rugaju i sramote nas koji žive oko nas.
Psalam 44,14Načinio si od nas priču u naroda, gledajući nas mašu glavom tuđinci.
Psalam 44,15Svaki je dan sramota moja preda mnom, i stid je popao lice moje.
Psalam 44,16Od riječi potsmjevačevih i rugačevih, i od pogleda neprijateljevih i osvetljivčevih.
Psalam 44,17Sve ovo snađe nas; ali ne zaboravismo tebe, niti prestupismo zavjeta tvojega.
Psalam 44,18Ne otstupi natrag srce naše, i stope naše ne zađoše s puta tvojega.
Psalam 44,19Kad si nas bio u zemlji zmajevskoj, i pokrivao nas sjenom smrtnijem,
Psalam 44,20Onda da bijasmo zaboravili ime Boga svojega i podigli ruke svoje k Bogu tuđemu,
Psalam 44,21Ne bi li Bog iznašao to? Jer on zna tajne u srcu.
Psalam 44,22A ubijaju nas za tebe svaki dan; s nama postupaju kao s ovcama klanicama.
Psalam 44,23Ustani, što spavaš, Gospode! Probudi se, nemoj odbaciti zasvagda.
Psalam 44,24Zašto kriješ lice svoje? zaboravljaš nevolju i muku našu?
Psalam 44,25Duša naša pade u prah, tijelo je naše bačeno na zemlju.
Psalam 44,26Ustani, pomoći naša, i izbavi nas radi milosti svoje.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje