Tražilica


Psalam 45. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 45,1Od ljupke riječi igra srce moje; posvećujem pjesmu svoju tebi, o kralju, jezik moj neka je pisaljka hitroga pisara.
Psalam 45,2Lijep si ti, lijep između sinova ljudskih; milina se razlika na usnama tvojim; jer te je blagoslovio Bog u vijek.
Psalam 45,3Pripaši mač svoj uz bokove, junače, svoju sjajnu obranu!
Psalam 45,4U dobri čas, sjedi na kola kao branitelj vjernosti, siromaštva, pravice! Desnica tvoja neka pokaže sjajna djela!
Psalam 45,5Strijele su tvoje oštre, - narodi postaju ti podložni - one se zabadaju usred neprijatelja kraljevih,
Psalam 45,6Prijestolje tvoje, Bože, stoji zauvijek i vječno; žezlo kraljevstva tvojega: žezlo pravice!
Psalam 45,7Ljubio si pravicu i mrzio na opačinu: zato te je pomazao Bog, Bog tvoj, uljem radosti pred drugovima tvojim.
Psalam 45,8Smirnom, alojem, kasijom mirišu sve haljine tvoje; iz dvorana od slonove kosti razveseljuju te zvuci žica.
Psalam 45,9Počasna pratnja tvoja jesu kćeri kraljeve; s desne ti strane stoji kraljica, sjajna u ofirskom zlatu.
Psalam 45,10Čuj kćeri, pogledaj i prigni uho svoje: zaboravi narod svoj i očinski dom svoj!
Psalam 45,11Kralj žudi ljepotu tvoju; jer je on Gospod tvoj: njemu se pokloni!
Psalam 45,12Narod tirski tebi čestita s darovima najbogatiji u narodu.
Psalam 45,13Kći kraljeva korača unutra u punom sjaju: haljina njezina zlatom izvezena.
Psalam 45,14U haljini iskićenoj vode je kralju, za njom djevojke, drugarice njezine, privode k tebi.
Psalam 45,15Vode ih veselo i radosno, ulaze u palaču kraljevu.
Psalam 45,16Mjesto otaca tvojih bit će ti sinovi; postavljaš ih knezovima po svoj zemlji.
Psalam 45,17Ja ću uzdržati spomen o imenu tvojem od koljena na koljeno; zato će te slaviti plemena na vijek vijeka.
Psalam 45,1 Zborovođi. Po napjevu "Ljiljani". Sinova Korahovih. Poučna pjesma. Svadbena pjesma.
Psalam 45,2Iz srca mi naviru riječi divne: pjesmu svoju ja kralju pjevam, jezik mi je k`o pisaljka hitra pisara.
Psalam 45,3Lijep si, najljepši od ljudskih sinova, po usnama ti se milina prosula, stoga te Bog blagoslovio dovijeka.
Psalam 45,4Pripaši mač uz bedra, junače, ogrni se sjajem i veličanstvom!
Psalam 45,5Zajaši i kreni za istinu, za vjernost i pravdu, zapni luk i desnicu svoju proslavi!
Psalam 45,6Oštre su strelice tvoje, narodi padaju pred tobom i kraljeve dušmane ostavlja hrabrost.
Psalam 45,7Prijestolje je tvoje, Bože, u vijeke vjekova, i pravedno žezlo - žezlo je tvog kraljevstva!
Psalam 45,8Ti ljubiš pravednost, a mrziš bezakonje, stoga Jahve, Bog tvoj, tebe pomaza uljem radosti kao nikog od tvojih drugova.
Psalam 45,9Smirnom, alojem i kasijom mirišu ti haljine, iz dvorova bjelokosnih harfe te vesele.
Psalam 45,10Kraljevske ti kćeri idu u susret, zdesna ti je kraljica u zlatu ofirskom.
Psalam 45,11"Slušaj, kćeri, pogledaj, prisluhni: zaboravi svoj narod i dom oca svog!
Psalam 45,12Zaželi li kralj ljepotu tvoju, smjerno se pokloni njemu jer je on gospodar tvoj.
Psalam 45,13Narod tirski dolazi s darovima, naklonost tvoju traže prvaci naroda.
Psalam 45,14Sva lijepa korača kći kraljeva u haljinama zlatom vezenim.
Psalam 45,15U haljini od veza šarena kralju je dovode, pratnja su joj djevice, druge njezine.
Psalam 45,16S veseljem ih vode i s klicanjem u kraljeve dvore ulaze.
Psalam 45,17Oce tvoje naslijedit će tvoji sinovi, postavit ćeš ih knezovima na svoj zemlji.
Psalam 45,18Iz koljena u koljeno naviještat će ime tvoje, hvalit će te narodi u vijeke vjekova.
Psalam 45,1Od ravnatelja zbora; na ljiljanima; od sinova Korejevih. Instrukcija;
Psalam 45,2Srca treperećeg od lijepih riječi, Ja govorim pjesme u čast jednog kralja. Nek moj hvalospjev bude pero jednog vještog pisca!
Psalam 45,3Ti si najljepši od ljudi, milina teče s usana tvojih; također Boga te blagoslovio za uvijek.
Psalam 45,4O smioni, pripaši svoj mač o bedro, svoj sjaj i i blještavost.
Psalam 45,5S blještavilom, jaši i pobjeđuj za istinsku stvar i pravdu milosnu. Nek tvoja desnica izbacuje užas :
Psalam 45,6tvoje strijele oštre. Pod tobom past će pogani, neprijatelji kralja u sred srca .
Psalam 45,7O Bože, tvoj je priejstol vječan, tvoje žezlo kraljevsko je žezlo pravde.
Psalam 45,8Ti voliš pravdu, ti se gnušaš zla, također Bog, tvoj Bog, te pomazao uljem radosti, pretpostavljajući te tvojim pratiteljima.
Psalam 45,9Tvoja odjeća nije drugo do sama mirha, aloja i cimetnjak. Izlazeći iz palače od slonovače, napjevi te razveseljavaju.
Psalam 45,10Kćeri kraljeve su ondje s tvojim draguljima, i stojeći s desna, gospođa sa zlatom iz Ofira .
Psalam 45,11Slušaj, kćeri moja! pazi i napni uho: zaboravi svoj narod i svoju obitelj;
Psalam 45,12nek se kralj zanese tvojom ljepotom! On je tvoj gospodar, pokloni se pred njim.
Psalam 45,13Dakle, kćeri Tira, najbogatiji pogani ti laskaju uz poklone.
Psalam 45,14Veličanstvena, kći kraljeva je unutra u haljini protkanoj zlatom.
Psalam 45,15Urešena tisućama boja, ona je odvedena ka kralju; gospođice iz njene pratnje, njene druge, uvedene su kod tebe.
Psalam 45,16U jednoj radosnoj povorci, one ulaze u kraljevsku palaču.
Psalam 45,17Tvoji sinovi nadomještaju tvoje očeve, ti ćeš ih učiniti prinčevima sve zemlje.
Psalam 45,18Ja ću podsjećati na ime tvoje u svim dobima; također pogani će te slaviti zauvijek.
Psalam 45,1Teče iz srca mojega riječ dobra; rekoh: djelo je moje za cara; jezik je moj trska hitroga pisara.
Psalam 45,2Ti si najljepši između sinova ljudskih, blagodat teče iz usta tvojih, jer te je blagoslovio Bog dovijeka.
Psalam 45,3Pripaši, junače, uz bedru svoju mač svoj, čast svoju i krasotu svoju.
Psalam 45,4I tako okićen pohitaj, sjedi na kola za istinu i krotku pravdu, i desnica će tvoja pokazati čudesa.
Psalam 45,5Oštre su strijele tvoje; narodi će pasti pod vlast tvoju; prostrijeliće srca neprijatelja carevijeh.
Psalam 45,6Prijesto je tvoj, Bože, vječan i nepokolebljiv; skiptar je carstva tvojega skiptar pravice.
Psalam 45,7Ljubiš pravdu i mrziš na bezakonje; toga radi, pomaza te, Bože, Bog tvoj uljem radosti više nego drugove tvoje.
Psalam 45,8Sve haljine tvoje mirišu smirnom, alojem i kasijom. Koji žive u dvorima od Minijske slonove kosti, oni te vesele.
Psalam 45,9Carske kćeri dvore te; s desne ti strane stoji carica u Ofirskom zlatu.
Psalam 45,10Čuj, kćeri, pogledaj i obrati k meni uho svoje, zaboravi narod svoj i dom oca svojega.
Psalam 45,11I caru će omiljeti ljepota tvoja; jer je on Gospod tvoj, i njemu se pokloni.
Psalam 45,12Kći Tirova doći će s darovima, najbogatiji u narodu tebe će moliti.
Psalam 45,13Sva je ukrašena kći careva iznutra, haljina joj je zlatom iskićena.
Psalam 45,14U vezenoj haljini vode je k caru; za njom vode k tebi djevojke, druge njezine.
Psalam 45,15Vode ih veselo i radosno, ulaze u dvor carev.
Psalam 45,16Mjesto otaca tvojih biće sinovi tvoji, postavićeš ih knezovima po svoj zemlji.
Psalam 45,17Učiniću da se ne zaboravlja ime tvoje od koljena na koljeno; potom će te slaviti narodi vavijek vijeka.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje