Tražilica


Psalam 49. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 49,1Čujte ovo, svi narodi, svi stanovnici zemaljski, poslušajte!
Psalam 49,2Djeco puka, sinovi plemića, bogati i siromasi zajedno!
Psalam 49,3Usta moja govore istinu, razboritost je osjećaj srca mojega.
Psalam 49,4Prignut ću uho svoje k priči jednoj, uz citaru ću riješiti zagonetku svoju.
Psalam 49,5Čega da se bojim u dane nesreće, kad me zloba mojih neprijatelja opkoli?
Psalam 49,6Oni se oslanjaju na svoj posjed i hvale se velikim bogatstvom svojim.
Psalam 49,7Ali ne može čovjek samoga sebe otkupiti, niti platiti otkup Bogu za sebe,
Psalam 49,8Previsoka je cijena za život njegov; ne doteče dovijeka!
Psalam 49,9Pa da živi zauvijek i da ne treba nikada pogledati u grob.
Psalam 49,10On vidi, kako i mudri umiru, i luđak kao životinja gine, i kako r drugi ostavljaju svoje dobro.
Psalam 49,11Grob je zauvijek njihov dom, od koljena na koljeno njihov stan, makar i zemlje prozvaše imenom svojim.
Psalam 49,12Čovjek unatoč svojemu sjaju nema opstanka; sličan je stoci, što se smakne.
Psalam 49,13To je sudbina onih, koji su puni preuzetnosti; to je svršetak onih, koji se hvale zadovoljstvom!
Psalam 49,14Kao ovce gone se oni u svijet mrtvih: smrt će ih pasti; pravednici im zapovijedaju ujutro; postojanje njihovo propada u kraljevstvo mrtvih, daleko od postojbine njihove tamo gore.
Psalam 49,15Ali dušu će moju Bog otkupiti iz šaka svijeta mrtvih: on ne prima.
Psalam 49,16Zato se ne žalosti, kad se tko obogati, kad se umnoži sjaj kuće njegove!
Psalam 49,17Jer kad umre, ne ponese ništa, bogatstvo njegovo ne može ga slijediti.
Psalam 49,18Makar se netko u životu sretnim slavio: "Slavit će tebe, jer je dobro išlo tebi!",
Psalam 49,19On mora ipak u četu otaca svojih, nikada više neće gledati bijeloga dana.
Psalam 49,20Čovjek, koji živi u sjaju, a nije razuman, sličan je stoci, što se smakne.
Psalam 49,1 Zborovođi. Sinova Korahovih. Psalam.
Psalam 49,2Poslušajte ovo, svi narodi, čujte, svi stanovnici zemlje,
Psalam 49,3vi, djeco puka, i vi, odličnici, bogati i siromašni zajedno!
Psalam 49,4Moja će usta zboriti mudrost, i moje srce misli razumne.
Psalam 49,5K poučnoj izreci priklonit ću uho, uz harfu ću izložit` svoju zagonetku.
Psalam 49,6Što da se bojim u danima nesreće kad me opkoli zloba izdajica
Psalam 49,7koji se u blago svoje uzdaju i silnim se hvale bogatstvom?
Psalam 49,8Ta nitko sebe ne može otkupit` ni za se dati Bogu otkupninu:
Psalam 49,9životu je cijena previsoka, i nikada je neće platiti
Psalam 49,10tko želi živjeti dovijeka i ne vidjeti jamu grobnu.
Psalam 49,11Jer, i mudri umiru, pogiba i luđak i bezumnik: bogatstvo svoje ostavlja drugima.
Psalam 49,12Grobovi im kuće zasvagda, stanovi njihovi od koljena do koljena, sve ako se zemlje nazivale imenima njihovim.
Psalam 49,13Čovjek koji nerazumno živi sličan je stoci koja ugiba.
Psalam 49,14Takav je put onih koji se ludo uzdaju, to je konac onih koji uživaju u sreći:
Psalam 49,15Poput stada redaju se u Podzemlju, smrt im je pastir, a dobri njima vladaju. Njihova će lika brzo nestati, Podzemlje će im biti postojbina.
Psalam 49,16A moju će dušu Bog ugrabiti Podzemlju iz pandža i milostivo me primiti.
Psalam 49,17Ne boj se ako se tko obogati i ako se poveća blago doma njegova:
Psalam 49,18kad umre, ništa neće ponijeti sa sobom, i blago njegovo neće s njime sići.
Psalam 49,19Ako se u životu držao sretnim - "Govorit će se da ti je dobro bilo!" -
Psalam 49,20i on će doći u skup otaca svojih, gdje svjetlosti više vidjeti neće.
Psalam 49,21Čovjek koji nerazumno živi sličan je stoci koja ugiba.
Psalam 49,1Ravnatelju zbora; od sinova Korejevih, psalam.
Psalam 49,2Pogani, svi ovo; stanovnici vasiljene, prignite svi uho,
Psalam 49,3ljudi obični, ljudi glasoviti, bogati i siroti, svi zajedno.
Psalam 49,4Moja usta govore riječi mudrosti, moje srce mrmlja govore dobrog smisla.
Psalam 49,5Uho osjetljivo na poslovice, na moju kitaru, ja rješavam jednu zagonetku.
Psalam 49,6Zašto strahovati, u loše dane, od pakosti podlaca koji me opkoljavaju,
Psalam 49,7i onih koji računaju na svoje imanje i hvališu se svojim velikim bogatstvom?
Psalam 49,8Jedan čovjek ne može iskupiti drugog, ni platiti Bogu njegovu otkupninu .
Psalam 49,9Kolika god cijena bude plaćena za jedan život, on mora prestati zauvijek .
Psalam 49,10On bi još živio, beskrajno? Nikad li on neće vidjet groba?
Psalam 49,11Tad nek vidi mudrace kako umiru, propadaju sa slaboumnikom i prostakom, ostavljajući drugima svoje imanje.
Psalam 49,12Oni vjeruju da su im kuće vječne, njihova boravišta nepropadiva, i oni bijahu svoja imena davali zemljama !
Psalam 49,13čovjek sa svojim počastima ne provede noć: jednak je on životinji koja se ubija.
Psalam 49,14Evo sudbine onih koji imaju jedno suludo povjerenje u sebe, budućnosti onih koji sebi ugađaju svojim raspravama:
Psalam 49,15Oni su zatvoreni u pakao kao ovce; Smrt njih odvodi napasati. Sutradan, pravi ljudi njih zgaze, njihove rasprave se izbrišu u paklu, oni su daleko od svojih palača.
Psalam 49,16Ali Bog će otkupiti moj život u vlasti pakla; da, on će me uzeti.
Psalam 49,17Ne plaši se kad se jedan čovjek obogati i kad slava njegove kuće poraste.
Psalam 49,18Jer umirući, on ne odnosi ništa, a njegova slava ne silazi s njim.
Psalam 49,19Za svog života, on sebi čestitaše: ” Plješćem tebi, jer sve ide dobro za tebe!“
Psalam 49,20On će sastati krug svojih otaca koji nikad više neće ugledati svjetlost.
Psalam 49,21čovjek sa svojim počastima, ali koji nije shvatio, jednak je životinji koja se ubija.
Psalam 49,1Slušajte ovo svi narodi, pazite svi koji živite po vasiljenoj,
Psalam 49,2Prostaci i gospodo, bogati i siromasi.
Psalam 49,3Usta će moja kazati premudrost, i srce moje reći će razum.
Psalam 49,4Prignuću uho svoje k priči, uz gusle ću otvoriti zagonetku svoju.
Psalam 49,5Čega da se bojim u zle dane, kad me zloba mojih neprijatelja opkoli?
Psalam 49,6Koji se uzdate u silu svoju, i hvalite se velikijem bogatstvom svojim!
Psalam 49,7Čovjek neće nikako brata osloboditi, neće dati Bogu otkupa za nj.
Psalam 49,8Velik je otkup za dušu, i neće biti nigda
Psalam 49,9Da ko dovijeka živi, i ne vidi groba.
Psalam 49,10Svi vide gdje umiru kao i neznalica i bezumnik što ginu, i ostavljaju drugima imanje svoje.
Psalam 49,11Oni misle da će kuće njihove trajati dovijeka, i stanovi njihovi od koljena na koljeno; imenima svojim zovu zemlje;
Psalam 49,12Ali čovjek u časti neće dugo ostati, izjednačiće se sa stokom, koju kolju.
Psalam 49,13Ovaj im se put čini probitačan, i koji za njima idu, hvale misli njihove;
Psalam 49,14Ali će ih kao ovce zatvoriti u pakao, smrt će im biti pastir; i ujutru hodiće po njima pravednici, i oblik njihov zbrisaće pakao rastavivši ih s naseljem.
Psalam 49,15Ali će Bog dušu moju izbaviti iz ruku paklenih; jer me on prima.
Psalam 49,16Ne boj se kad se ko bogati; kad raste slava doma njegova.
Psalam 49,17Jer kad umre, neće ništa ponijeti, niti će poći za njim slava njegova.
Psalam 49,18Jer dušu njegovu blagosiljaju za života njegova, i slave tebe, što ugađaš sebi.
Psalam 49,19Ali će on otići u stan otaca svojih, gdje svijeta nigda ne vide.
Psalam 49,20Čovjek u časti, ako nije razuman, izjednačiće se sa stokom, koju kolju.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje