Tražilica


Psalam 51. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 51,1Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svojem; po velikom milosrđu svojem uništi grijehe moje!
Psalam 51,2Posve me operi od zlodjela mojih, od grijeha mojega očisti me!
Psalam 51,3Jer ja znam zločin svoj, krivnja moja vazda mi je pred očima.
Psalam 51,4Tebi, tebi samo sagriješih, što je pred tobom bilo zlo, to učinih, tako da se ti pokazuješ prave dan u presudi svojoj, čist stojiš u sudu svojem.
Psalam 51,5Jer gle, rođen sam u grijehu, u krivnji me je već začela mati moja.
Psalam 51,6Gle, ti tražiš čistoću srca: udijeli nutrini mojoj mudrost!
Psalam 51,7Poškropi me hisopom da se očistim; operi me i bit ću biti bjelji od snijega.
Psalam 51,8Daj mi da okušam radost i veselje, da se obraduje tijelo moje, što ga biješ!
Psalam 51,9Zastri lice svoje od grijeha mojih i uništi sva zlodjela moja!
Psalam 51,10Srce čisto stvori mi, Bože, duh pravi obnovi u meni!
Psalam 51,11Ne odbacuj me od lica svojega, svetoga Duha svojega ne uzimaj od mene!
Psalam 51,12Daj da ponovno iskusim radost spasenja tvojega; daj me okrijepi u duhu dobrovoljnom!
Psalam 51,13Tada ću pokazati bezbožnicima putove tvoje, da se grješnici obrate k tebi.
Psalam 51,14Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasenja mojega! Tada će jezik moj glasno slaviti milost tvoju.
Psalam 51,15Gospode, otvori usne moje, i usta će moja navješćivati hvalu tvoju!
Psalam 51,16Žrtava klanica nijesi mogao; htjedoh ti ih dati; žrtve paljenice tebi se ne mile.
Psalam 51,17Žrtva, što se dopada Bogu, skrušen je duh, srce skrušeno i poniženo, Bože, to ti ne prezireš nikada.
Psalam 51,18Čini dobro na Sionu u naklonosti svojoj i podigni zidove Jerusalema!
Psalam 51,19Onda ćeš imati radost na pravim žrtvama: na žrtvama paljenicama, čitavim žrtvama; onda će se stavljati junci na žrtvenik tvoj.
Psalam 51,1 Zborovođi. Psalam. Davidov.
Psalam 51,2 Kad je k Davidu došao prorok Natan poslije njegova grijeha
Psalam 51,3Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!
Psalam 51,4Operi me svega od moje krivice, od grijeha me mojeg očisti!
Psalam 51,5Bezakonje svoje priznajem, grijeh je moj svagda preda mnom.
Psalam 51,6Tebi, samom tebi ja sam zgriješio i učinio što je zlo pred tobom: pravedan ćeš biti kad progovoriš, bez prijekora kada presudiš.
Psalam 51,7Evo, grešan sam već rođen, u grijehu me zače majka moja.
Psalam 51,8Evo, ti ljubiš srce iskreno, u dubini duše učiš me mudrosti.
Psalam 51,9Poškropi me izopom da se očistim, operi me, i bit ću bjelji od snijega!
Psalam 51,10Objavi mi radost i veselje, nek` se obraduju kosti satrvene!
Psalam 51,11Odvrati lice od grijeha mojih, izbriši svu moju krivicu!
Psalam 51,12Čisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni!
Psalam 51,13Ne odbaci me od lica svojega i svoga svetog duha ne uzmi od mene!
Psalam 51,14Vrati mi radost svoga spasenja i učvrsti me duhom spremnim!
Psalam 51,15Učit ću bezakonike tvojim stazama, i grešnici tebi će se obraćati.
Psalam 51,16Oslobodi me od krvi prolivene, Bože, Bože spasitelju moj! Nek` mi jezik kliče pravednosti tvojoj!
Psalam 51,17Otvori, Gospodine, usne moje, i usta će moja naviještati hvalu tvoju.
Psalam 51,18Žrtve ti se ne mile, kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio.
Psalam 51,19Žrtva Bogu duh je raskajan, srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti.
Psalam 51,20U svojoj dobroti milostiv budi Sionu i opet sagradi jeruzalemske zidine!
Psalam 51,21Tada će ti biti mile žrtve pravedne i tad će se prinosit` teoci na žrtveniku tvojemu.
Psalam 51,1Ravnatelju zbora. Psalam Davidov.
Psalam 51,2Prorok Natan ode kući svojoj, nakon što David bi otišao kod Betsabeje.
Psalam 51,3Imaj milosti za mene, moj Bože, prema svojoj vjernosti, prema tvojem velikom milosrđu obriši moje krivice.
Psalam 51,4Operi me u velikoj vodi moje grješke i očisti me od mog grijeha.
Psalam 51,5Jer ja priznajem svoje grješke, ja imam neprekidno svoj grijeh pred sobom.
Psalam 51,6Protiv tebe, i tebe samog, ja sam griješio, ono što je zlo u tvojim očima, ja sam počinio, tako ti ćeš biti pravedan kad ti govoriš, besprijekoran kad budeš sudio .
Psalam 51,7Evo, u grijehu ja bijah rođen i, u grijehu, začet od strasti moje majke.
Psalam 51,8Evo, ti voliš istinu u tminama, u mojoj noći, ti mi daješ upoznati mudrost.
Psalam 51,9Otkloni moj grijeh hizopom i ja ću biti čist; operi me, i ja ću biti bjelji no snijeg.
Psalam 51,10Učini da ja čujem veselje i radost, i nek zaplešu kosti koje si ti zdrobio.
Psalam 51,11Pred mojim grijesima, okreni se, sve moje grijehe, izbriši ih.
Psalam 51,12Stvori za mene jedno čisto srce, Bože; ukorijeni u meni jedan sasvim novi duh.
Psalam 51,13Ne odbacuj me daleko od sebe, oduzmi od mene svoj sveti duh;
Psalam 51,14obraduj me spasenjem mojim, i da me darežljivi duh podupire!
Psalam 51,15Ja ću krivce poučavati tvojem putu, i griješnici će se vraćati k tebi.
Psalam 51,16Moj Bože, Bože spasitelju, oslobodi me krvi; nek moj jezik izvikuje tvoju pravdu!
Psalam 51,17Gospodine, otvori moje usne, i moja će usta obznanjivati tvoj hvalospjev.
Psalam 51,18Ti ne bi volio da ja ponudim jednu žrtvu, ti ne bi prihvatio jedan holokaust.
Psalam 51,19žrtve hotjena od Boga, to je jedan duh slomljeni; Bože, ti ne odbacuješ jedno slomljerno i skršeno srce.
Psalam 51,20Učini dobro Sionu, izgradi nanovo zid Jeruzalemu.
Psalam 51,21Tad ćeš ti voljeti propisane žrtve, nedjeljive ponude i holokauste; tad će ti se nuditi bikovi na tvom oltaru.
Psalam 51,1Smiluj se na me, Bože, po milosti svojoj, i po velikoj dobroti svojoj očisti bezakonje moje.
Psalam 51,2Operi me dobro od bezakonja mojega, i od grijeha mojega očisti me.
Psalam 51,3Jer ja znam prijestupe svoje, i grijeh je moj jednako preda mnom.
Psalam 51,4Samome tebi zgriješih, i na tvoje oči zlo učinih, a ti si pravedan u riječima svojim i čist u sudu svojem.
Psalam 51,5Gle, u bezakonju rodih se, i u grijehu zatrudnje mati moja mnom.
Psalam 51,6Gle, istinu ljubiš u srcu, i iznutra javljaš mi mudrost.
Psalam 51,7Pokropi me isopom, i očistiću se; umij me, i biću bjelji od snijega.
Psalam 51,8Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti koje si potro.
Psalam 51,9Odvrati lice svoje od grijeha mojih, i sva bezakonja moja očisti.
Psalam 51,10Učini mi, Bože, čisto srce, i duh prav ponovi u meni.
Psalam 51,11Nemoj me odvrgnuti od lica svojega, i svetoga duha svojega nemoj uzeti od mene.
Psalam 51,12Vrati mi radost spasenja svojega, i duh vladalački neka me potkrijepi.
Psalam 51,13Naučiću bezakonike putovima tvojim, i griješnici k tebi će se obratiti.
Psalam 51,14Izbavi me od krvi, Bože, Bože, spasitelju moj, i jezik će moj glasiti pravdu tvoju.
Psalam 51,15Gospode! otvori usta moja, i ona će kazati hvalu tvoju.
Psalam 51,16Jer žrtve nećeš: ja bih je prinio; za žrtve paljenice ne mariš.
Psalam 51,17Žrtva je Bogu duh skrušen, srca skrušena i poništena ne odbacuješ, Bože.
Psalam 51,18Po dobroti svojoj, Gospode, čini dobro Sionu, podigni zidove Jerusalimske.
Psalam 51,19Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi i žrtve paljenice; onda će metati na žrtvenik tvoj teoce.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje