Tražilica


Psalam 55. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 55,1Poslušaj Bože, molitvu moju i ne skrivaj se vapaju mojemu!
Psalam 55,2Pazi na me i daj mi odgovor! U jadu svojem lutam okolo, smeten sam
Psalam 55,3Zbog prijetnja neprijatelja, i vike bezbožnika; jer dižu na me zlo i u gnjevu progone me.
Psalam 55,4Srce mi se grči u grudima, spopadaju me strahovi smrti.
Psalam 55,5Strah i trepet nasrću na me, groza se svaljuje na me.
Psalam 55,6Tada želim: "Da bih imao krila golubinja: odletio bih odatle i mir bih našao!
Psalam 55,7Jest, daleko bih odletio u daljinu; pustinja bi mi bila postojbina.
Psalam 55,8Utočište bih brzo potražio sebi od bijesa bure, od vihora."
Psalam 55,9Upropasti ih, Svemogući, pometi im jezik, jer vidim nasilje i svađu u gradu.
Psalam 55,10Oni ga okružuju danju i noću kao svoje vlastite zidove; unutra vladaju zlodjela i nevolja,
Psalam 55,11Usred njega bezbožna djela, s trga njegova ne odlazi tlačenje i lukavstvo.
Psalam 55,12Jest, nije neprijatelj koji me tako grdi: to bih podnio; ne udara na me mrzitelj moj: ja bih se skrio od njega.
Psalam 55,13Ne, ti si, čovjek kao ja, prijatelj moj, pouzdanik moj.
Psalam 55,14S kojim sam pouzdano općio, u povorci svečanoj hodio u kuću Božju.
Psalam 55,15Neka ih dostigne smrt, neka živi siđu u podzemni svijet, jer je kuća njihova, srce njihovo puno zloće.
Psalam 55,16A ja prizivam Boga; Gospod će me spasiti!
Psalam 55,17Uveče, u jutro i u podne tužit ću i uzdisati; on će čuti glas moj;
Psalam 55,18Dušu će moju otkupiti za mir iz boja proti meni; jer ih je mnogo bilo oko mene.
Psalam 55,19Bog će čuti; duboko će ih saviti, on, koji stoluje odvijeka, jer se ne popravljaju, jer ne štuju Boga sa strahopoštovanjem.
Psalam 55,20Svaki stavlja ruku svoju na prijatelja, pogrđuje savez svoj.
Psalam 55,21Glatka je licemjerna riječ njegova, ali mu je svađa u srcu; riječi su njegove blaže od ulja, ali su mačevi.
Psalam 55,22Baci na Gospoda brigu svoju, i on će te uzdržati; on ne da da se pravednik ikad poljulja.
Psalam 55,23Ali one, Bože, rušiš u jamu grobnu; ljudi puni krvi i prijevare ne sastavljaju polovine dana svojih. A ja se uzdajem u tebe.
Psalam 55,1 Zborovođi. Uza žičana glazbala. Poučna pjesma. Davidova.
Psalam 55,2Počuj mi, Bože, molitvu, ne krij se molbi mojoj:
Psalam 55,3obazri se na me i usliši me! Mučim se u svojoj tjeskobi,
Psalam 55,4zbuni me vika dušmanska i tlačenje grešničko. Navališe na me nesrećom, bijesno me progone.
Psalam 55,5Srce mi je ustreptalo i strah me samrtni spopade.
Psalam 55,6Užas me i trepet hvata, groza me obuze.
Psalam 55,7Zavapih: "O, da su mi krila golubinja, odletio bih da otpočinem!
Psalam 55,8Daleko, daleko bih letio, u pustinji se nastanio;
Psalam 55,9brzo bih si potražio sklonište od bijesne oluje i vihora.
Psalam 55,10Smeti ih, Gospode, podvoji im jezike, jer nasilje i svađu vidim u gradu;
Psalam 55,11danju i noću zidinama kruže; bezakonja su i nevolje u njemu.
Psalam 55,12Usred njega zasjede, s ulica mu nepravda i podlost ne odlaze.
Psalam 55,13Da me pogrdio dušmanin, bio bih podnio; da se digao na me koji me mrzi, pred njim bih se sakrio.
Psalam 55,14Ali ti, ti si to bio, meni jednak, prijatelj moj, moj pouzdanik
Psalam 55,15s kojim sam slatko drugovao i složno hodismo u Domu Božjemu.
Psalam 55,16Smrt neka ih zaskoči, živi nek` siđu u Podzemlje jer im je pakost u stanu i srcu.
Psalam 55,17A ja ću Boga prizvati, i Jahve će me spasiti.
Psalam 55,18Večerom, jutrom i o podne tužan ću jecati, i on će čuti vapaj moj.
Psalam 55,19Dat će mi mira od onih koji me progone: jer mnogi su protiv mene.
Psalam 55,20Bog će čuti i njih poniziti, Onaj koji kraljuje odvijeka, jer se ne popravljaju, Boga se ne boje.
Psalam 55,21Podižu ruke na prijatelje, savez svoj oskvrnjuju.
Psalam 55,22Usta su im glađa od maslaca, a srce ratoborno; riječi blaže od ulja, a oni - isukani mačevi.
Psalam 55,23Povjeri Jahvi svu svoju brigu, i on će te pokrijepiti: neće dati da ikada posrne pravednik.
Psalam 55,24A njih ti, o Bože, strmoglavi u jamu grobnu! Krvoloci i varalice ni polovicu dana neće doživjeti! A ja se u tebe uzdam!
Psalam 55,1Ravnatelju zbora, sa žičanim glazbalima. Instrukcija Davidova.
Psalam 55,2O Bože, prikloni uho molitvi mojoj; kad ja preklinjem, ne kradi mi se.
Psalam 55,3Pokloni pažnju meni i odgovori mi. Uznemiren, ja se žalim i bulaznim,
Psalam 55,4u kriku neprijatelja i pod pritiskom bežbožnika; jer oni na mene sasipaju zlodjela i s gnjevom mene napadaju.
Psalam 55,5Moje se srce grči u grudima mojim; smrtni su užasi pali na mene,
Psalam 55,6strah i drhtanje me prožimaju, i ja sam sav u druhtavici.
Psalam 55,7Tada ja rekoh: ” Ah, da ja imah krila golubice!“ Ja bih odletio za naći jedan zaklon.
Psalam 55,8Da, ja bih utekao u daljinu za provesti noć u pustinji.
Psalam 55,9Ja bih dosegao u žurbi jedan zaklon protiv vjetra olujnoga.“
Psalam 55,10Gospodine, stavi zadjevicu i razdor u njihovo govorenje. Jer ja sam vidio nasilje i neslogu u gradu.
Psalam 55,11Dan i noć, oni lutaju po svojim zidinama. Unutra, ima zlodjela i nedjela;
Psalam 55,12unutra, ima zločina; okrutnosti i prijevare ne napuštaju njihove ulice.
Psalam 55,13To nije jedan neprijatelj koji me uvrijedi, jer ja bih to podnio. To nije jedan protivnik koji likuje nada mnom, ja bih se njemu izmaknuo.
Psalam 55,14Veći si to ti, jedan čovjek mojeg ranga, moj srodnik, i moj bliski.
Psalam 55,15Mi izmijenjasmo slatke tajne, i mi kročismo složno u kuću Božju.
Psalam 55,16Nek se, ruševina obori na njih! Nek živi u pakao silaze, jer opakost je kod njih, ona je u njima.
Psalam 55,17Ja, ja šaljem poziv Bogu, i GOSPOD će me spasiti.
Psalam 55,18Noću, jutrom, o podnevu, uzbunjen, ja se žalim. On je čuo moj glas,
Psalam 55,19on me oslobodio, sačuvao živog i zdravog, kad su protiv mene ratovali, jer bijaše mnoštva kod mene.
Psalam 55,20Nek Bog čuje i nek ih ponizi, on koji stoluje od iskona! Oni se neće izmijeniti, oni se ne boje Boga.
Psalam 55,21Ovaj čovjek je digao ruku na svoje prijatelje, on je oskrnavio njegov savez.
Psalam 55,22Pomazanje klizi s njegovih usta, ali njegovo srce zameće rat. Njegove su riječi slasnije od ulja, ali to su bodeži.
Psalam 55,23Odbaci svoj teret, stavi ga na GOSPODA, on će te okrijepiti, on nikad neće ostaviti pravednika da posrće.
Psalam 55,24A ti, Bože, ti ćeš njih svesti u razjapljenu kosturnicu. Ljudi krvoloci i varalice neće živjeti ni polovicu svojih dana. Ali ja, ja računam na tebe.
Psalam 55,1Usliši, Bože, molitvu moju, i nemoj se sakriti od moljenja mojega.
Psalam 55,2Pazi, i saslušaj me; cvilim u jadu svom i uzdišem
Psalam 55,3Od vike neprijateljske i od dosade bezbožničke; jer dižu na me zlo, i u gnjevu gone me.
Psalam 55,4Srce je moje uzdrktalo u meni, i strah smrtni popade me;
Psalam 55,5Strah i trepet dođe na me, i groza poduze me.
Psalam 55,6I rekoh: ko bi mi dao krila golubinja? ja bih odleteo i počinuo;
Psalam 55,7Daleko bih pobjegao, i nastanio se u pustinji.
Psalam 55,8Pohitao bih da utečem od vihora i od bure.
Psalam 55,9Porazi, Gospode, i razdijeli jezike njihove, jer vidim nasilje i svađu u gradu;
Psalam 55,10Danju i noću to hodi po zidovima njegovijem; zločinstvo je i muka posred njega.
Psalam 55,11Usred njega je pogibao, s ulice njegove ne odlazi prijevara i lukavstvo.
Psalam 55,12Jer ne ruži me neprijatelj moj, to bih podnio; ne ustaje na me javni nenavidnik, od njega bih se sakrio.
Psalam 55,13Nego ti koji si mi bio to što ja sam, drug moj i znanac moj.
Psalam 55,14S kojim mi bješe radost dijeliti tajnu, i u dom Božiji hodih kroz sabor narodni.
Psalam 55,15Neka ih ugrabi smrt, neka živi siđu u pakao, jer je zločinstvo u stanu njihovu i u njima.
Psalam 55,16Ja Boga prizivljem, i Gospod će me spasti.
Psalam 55,17Večerom i jutrom i u podne tužim i uzdišem, i čuće glas moj;
Psalam 55,18Učiniće, te će duša moja biti mirna od onijeh koji napadaju na me, jer ih mnogo imam.
Psalam 55,19Da usliši, i ukroti ih Bog, koji živi od vijeka; jer se ne mijenjaju i ne boje se Boga.
Psalam 55,20Dižu ruke svoje na one koji su s njima u miru, i raskidaju svoju družbu.
Psalam 55,21Usta su im meka kao maslo, a na srcu im je rat. Riječi su im blaže od ulja, ali su goli mačevi.
Psalam 55,22Stavi na Gospoda breme svoje, i on će te potkrijepiti. Neće dati dovijeka pravedniku da posrne.
Psalam 55,23Ti ćeš ih, Bože, svaliti u jamu pogibli; krvopije i lukavi neće sastaviti polovine dana svojih. A ja se u tebi uzdam.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje