Tražilica


Psalam 58. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 58,1Vi suci, govorite li još doista pravo? Izdajete li pravednu presudu ljudima?
Psalam 58,2Ah ne, vi radite, a srce vam je puno zloće, puštate slobodu svoje mu opakom djelu u zemlji.
Psalam 58,3Već od krila materina zastranjuju bezbožnici, već od utrobe materine tumaraju lašci.
Psalam 58,4Imaju otrov kao otrov zmijin, kao gluha ljutica, što zatiskuje sebi uho,
Psalam 58,5Što le čuje glasa čarobnjaka, s glasa vračara, vješta u vračanju.
Psalam 58,6Bože, polomi im zube u ustima! Gospode, razbij čeljusti lavićima!
Psalam 58,7Neka prođu kao prolivena voda, neka propadnu kao trava, što vene!
Psalam 58,8Kao puž, što se raščinja u sluzi, kao nedonošče, što ne ugleda ni kada sunca.
Psalam 58,9Još prije nego lonci vaši osjete potpaljeno trnje, i sirovo i nagorjelo neka raznese vihor srdžbe!
Psalam 58,10Obradovat će se pravednik, kad vidi osvetu, oprat će noge u krvi bezbožnikovoj.
Psalam 58,11Tada će ljudi reći: "Eto, isplati se biti pobožan! Ima još Bog, koji sudi na zemlji!"
Psalam 58,1 Zborovođi. Po napjevu "Ne pogubi!" Davidov. Miktam.
Psalam 58,2Zar doista krojite pravdu, vi moćni, zar sudite pravo, sinovi ljudski?
Psalam 58,3Ne, već bezakonje smišljeno činite, po zemlji vam ruke dijele nepravde.
Psalam 58,4Na krivu su putu bezbošci od krila majčina, na krivu su putu lašci od utrobe.
Psalam 58,5U njima je otrov kao u zmije, kao u ljutice što uši začepljuje
Psalam 58,6da glas čarobnjakov ne čuje ni glas bajača vješta bajanju.
Psalam 58,7O Bože, polomi im zube u ustima; razbij, o Jahve, čeljusti lavićima!
Psalam 58,8K`o vode što hitro otječu neka se razliju, k`o zgažena trava neka se osuše.
Psalam 58,9Nek` budu k`o puž koji se pužuć` rastoči, k`o pometnut plot nek` sunca ne vide.
Psalam 58,10Prije nego vam kotlovi trnje osjete, dok je zeleno, neka ga vihor odnese.
Psalam 58,11Radostan će biti pravednik kad ugleda odmazdu, noge će prati u krvi zlotvora.
Psalam 58,12I reći će ljudi: "Pravednik plod svoj ima! Još ima Boga da sudi na zemlji!
Psalam 58,1Ravnatelju zbora. Al tasheheåth. Davidovo, miktâm .
Psalam 58,2Istina je! Kad vi govorite, pravda je nijema . Sine ljudski, sudite li se po pravednosti?
Psalam 58,3Ne! Hotimice, vi počinjavate zločine: na zemlji, vi širite nasilje svojim rukama.
Psalam 58,4Tek začeti, opaki su zabludjeli, lažljivci bulazne od svog rođenja. Oni imaju jedan otrov jednak otrovu gujinom; oni su kao gluha zmija, koja sebi začepi uho,
Psalam 58,6koja se ne pokorava glasu čarobnjaka i čarobniku najvještijem u čarolijama.
Psalam 58,7Bože! Polomi im zube u gubici; GOSPODE, razori očnjake ovim lavovima.
Psalam 58,8Nek iscure kao vode koje odlaze! Nek Bog nacilja svoje strijele, i evo njih pokošenih !
Psalam 58,9Nek budu kao puž golać koji odlazi u slini! Kao nedonošće pobačeno, nek ne ugledaju sunca!
Psalam 58,10Prije no što vaši kotlovi ne osjete plamen s trnja, jednako hitar kao gnjev, on će njih pomesti.
Psalam 58,11Pravednik će se radovati videći osvetu; on će oprati svoje noge u krvi opakih.
Psalam 58,12A ljudi će reći: ” Da, pravednik plodonosi; da, ima jedan Bog koji sudi na zemlji.“
Psalam 58,1Govorite li zaista istinu, silni, sudite li pravo, sinovi čovječiji?
Psalam 58,2Ta, bezakonja sastavljate u srcu, mećete na mjerila zločinstva ruku svojih na zemlji.
Psalam 58,3Od samoga rođenja zastraniše bezakonici, od utrobe materine tumaraju govoreći laž.
Psalam 58,4U njima je jed kao jed zmijinji, kao gluhe aspide, koja zatiskuje uho svoje,
Psalam 58,5Koja ne čuje glasa bajaču, vračaru, vještu u vračanju.
Psalam 58,6Bože! polomi im zube u ustima njihovijem; razbij čeljusti lavovima, Gospode!
Psalam 58,7Nek se proliju kao voda, i nestane ih. Kad puste strijele, neka budu kao slomljene.
Psalam 58,8Kao puž, koji se raščinja, neka iščile; kao dijete, koje žena pobaci, neka ne vide sunca.
Psalam 58,9Prije nego kotlovi vaši osjete toplotu od potpaljena trnja, i sirovo i nagorjelo neka raznese vihor.
Psalam 58,10Obradovaće se pravednik kad vidi osvetu, opraće noge svoje u krvi bezbožnikovoj.
Psalam 58,11I reći će ljudi: zaista ima ploda pravedniku! zaista je Bog sudija na zemlji!

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje