Tražilica


Psalam 59. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 59,1Izbavi me od zlih neprijatelja mojih, Bože, zaštiti me od tlačitelja mojih!
Psalam 59,2Otrgni me od zločinaca, sačuvaj me od krvopija!
Psalam 59,3Jer evo, o glavi mi rade, već drzoviti navaljuju na me; a na meni nema krivnje, nema grijeha, Gospode!
Psalam 59,4Nema na meni nikakva zlodjela, a oni nasrću i oružaju se; ustani, dođi mi u pomoć i gledaj!
Psalam 59,5Jest, ti, Gospode, Bože nad vojskama, Bože Izraelov, ustani i pohodi sve neznabošce; ne štedi lukavih klevetnika!
Psalam 59,6Uveče dolaze opet, laju kao psi, skitaju se gradom.
Psalam 59,7Gledaj, oni ruže ustima svojim, usne su njihove kao mačevi: "Tko može to slušati"
Psalam 59,8Ali ti, Gospode, ti ćeš im se nasmijati; ti se podsmijevaš svima tim neznabošcima.
Psalam 59,9Tebi ću pjevati, braniče moj; jer Bog je meni utočište!
Psalam 59,10Milošću svojom dolazi mi Bog moj na susret; protivnike moje daje mi Bog za nasladu očiju.
Psalam 59,11Ali ih ne davi, da to ne zaboravi narod moj, razbi ih snagom svojom; sruši ih na tlo, Svemogući, ti štite naš!
Psalam 59,12Za grijeh usta njihovih, za riječi jezika njihova neka se uhvate u oholosti svojoj, za kletvu i laž, koju govore.
Psalam 59,13Uništi ih u gnjevu svojem, istrijebi ih, da ih nema, neka spoznaju, da Bog vlada u Jakovu sve do krajeva zemaljskih!
Psalam 59,14Uveče dolaze opet, laju kao psi, skitaju se gradom.
Psalam 59,15Tumaraju okolo za hranom i mrmljaju ne nasitivši se.
Psalam 59,16A ja ću pjevati jakost tvoju, rano ujutro kličući slaviti milost tvoju: "jer si mi bio utočište, u dan nevolje branik moj.
Psalam 59,17Tebi ću pjevati, braniče moj; jer mi je Bog utočište, milostivi Bog moj!
Psalam 59,1 Zborovođi. Po napjevu "Ne pogubi!" Davidov. Miktam. Kad je Šaul opkolio kuću da ubije Davida.
Psalam 59,2Izbavi me od dušmana, Bože moj, zaštiti me od mojih protivnika!
Psalam 59,3Izbavi me od bezakonika, od krvoloka spasi me!
Psalam 59,4Jer evo: dušu moju vrebaju, na me ustadoše silnici. Nema na meni krivnje, o Jahve, ni grijeha:
Psalam 59,5bez moje krivnje na me nasrću. Probudi se! Dođi mi u pomoć i pogledaj,
Psalam 59,6Jahve, Bože nad Vojskama, Bože Izraelov! Preni se, kazni sve pogane, podlacima nemoj se smilovati!
Psalam 59,7Uvečer se vraćaju, reže poput pasa i trče po gradu.
Psalam 59,8Gle, kako bljuju ustima; kletve su im na usnama i govore: "Tko nas čuje?
Psalam 59,9No, ti im se smiješ, o Jahve, i rugaš se poganima svima.
Psalam 59,10Jakosti moja, gledat ću na te, jer ti si, Bože, zaštita moja, Bog moj, milosrđe moje.
Psalam 59,11Bog neka mi pohiti u susret, nek` me razveseli nad dušmanima mojim!
Psalam 59,12Pobij ih, Bože, da mi narod ne zavode, zbuni i obori ih jakošću svojom, štite naš, Gospodine.
Psalam 59,13Grijeh je svaka riječ usta njihovih: nek se uhvate u svoju oholost, u kletve i laži što ih govore!
Psalam 59,14Istrijebi ih u gnjevu, istrijebi da nestanu, nek` se zna da Bog vlada u Jakovu i do nakraj zemlje!
Psalam 59,15Uvečer se vraćaju, reže poput pasa i trče po gradu.
Psalam 59,16Nek` lutaju okolo tražeći hranu; i kad se nasite, neka zavijaju.
Psalam 59,17A ja ću opjevati silu tvoju i klicat ću jutrom milosrđu tvome, jer mi ti postade utočište i sklonište u dan nevolje.
Psalam 59,18Jakosti moja, tebi ću pjevati, jer ti si, Bože, zaštita moja, Bog moj, milosrđe moje.
Psalam 59,2Bože, oslobodi me mojih neprijatelja; zaštiti me od mojih napadača.
Psalam 59,3Oslobodi me zlodjelaca i spasi me od ljudi krvoločnih.
Psalam 59,4Jer evo ih u zasjedi protiv mene, moćni mene napadaju, a da ja nisam počinio grješku ili grijeh, GOSPODE!
Psalam 59,5Ja nisam kriv, a oni jure postaviti se u zasjedu. Iziđi iz sna! Dođi meni u susret i vidi!
Psalam 59,6Ti, GOSPODE Bože, sve-mogući, Bože Izraelov, probudi se da kazniš sve te neznabožce; bez milosti za sve te nevjernike nesreće.
Psalam 59,7Na večer, oni se vraćaju, režeći kao psi; oni tumaraju po gradu.
Psalam 59,8Evo ih, gubice pune bala, mačeva na labrdama: ” Tko dakle čuje?“
Psalam 59,9A ti, GOSPODE, ti im se smiješ, ti se sprdaš sa svim bezbožnicima.
Psalam 59,10Ja ću gledati prema tebi, snaga Moja tvrđava, to je Bog.
Psalam 59,11Bog pouzdani dolazi ispred mene; Bog mi daje prijezirno mjerkati one koji mene uhode.
Psalam 59,12Ne sasijeci ih, inače će moj narod zaboraviti. Da tvoja snaga njih potresa i obara, Gospodine, štitu naš!
Psalam 59,13čim oni progovore, oni imaju grijeh u ustima; nek budu uhvaćeni u svojoj oholosti, za prokletstvi laž koje propovijedaju!
Psalam 59,14Dovrši s gnjevom; dovrši, i nek ne ostane ništa! I nek znaju da Bog, jest vladar Jakovljev, sve do krajeva zemlje.
Psalam 59,15Navečer, kad se vraćaju, režeći kao psi; oni tumaraju po gradu.
Psalam 59,16Oni lutaju u potrazi za hranom; nisu li njome natrpani, oni provode noć stenjući .
Psalam 59,17A ja opjevavam tvoju snagu, u jutro, ja kličem tvoju vjernost, jer ti si za mene bio tvrđava, jedno utočište u dan moje zebnje.
Psalam 59,18Ja ću tebi pjevati, tebi moja snago. Moja tvrđava, to je Bog, Bog koji mi je vjeran!
Psalam 59,1Izbavi me od neprijatelja mojih, Bože moj, i od onijeh, što ustaju na me, zakloni me.
Psalam 59,2Izbavi me od onijeh koji čine bezakonje, i od krvopija sačuvaj me.
Psalam 59,3Evo zlo namišljaju duši mojoj, skupljaju se na me silni, bez krivice moje i bez grijeha mojega, Gospode.
Psalam 59,4Bez krivice moje stječu se i oružaju se; ustani za mene, i gledaj.
Psalam 59,5Ti, Gospode, Bože nad vojskama, Bože Izrailjev, probudi se, obiđi sve ove narode, nemoj požaliti odmetnika.
Psalam 59,6Nek se vrate uveče, laju kao psi, i idu oko grada.
Psalam 59,7Evo ruže jezikom svojim, mač im je u ustima, jer, vele, ko će čuti?
Psalam 59,8Ali ti ćeš se, Gospode, smijati njima i posramiti sve ove narode.
Psalam 59,9Oni su jaki, ali ja na tebe pogledam, jer si ti Bog čuvar moj.
Psalam 59,10Bog, koji me miluje, ide preda mnom, Bog mi daje bez straha da gledam neprijatelje svoje.
Psalam 59,11Nemoj ih pobiti, da ne bi zaboravio narod moj; raspi ih silom svojom i obori ih, Gospode, braniču naš,
Psalam 59,12Za grijeh usta njihovijeh; za riječi jezika njihova; nek se uhvate u oholosti svojoj za kletvu i laž koju su govorili.
Psalam 59,13Raspi u gnjevu, raspi, da ih nema; i neka poznadu da Bog vlada nad Jakovom i do krajeva zemaljskih.
Psalam 59,14Nek se vrate uveče, laju kao psi, i idu oko grada.
Psalam 59,15Neka tumaraju tražeći hrane, i ne nasitivši se neka noći provode.
Psalam 59,16A ja ću pjevati silu tvoju, rano ujutru glasiti milost tvoju; jer si mi bio obrana i utočište u dan nevolje moje.
Psalam 59,17Silo moja! Tebi ću pjevati, jer si ti Bog čuvar moj, Bog koji me miluje.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje