Tražilica


Psalam 68. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 68,1Ustaje Bog; neprijatelji se njegovi rasipaju! Na pogled njegov bježe mrzitelji njegovi!
Psalam 68,2Kao što se dim rasprši, tako ih ti raspršiš; kao što se vosak rastopi od ognja, tako izginu bezbožnici pred Bogom.
Psalam 68,3A pravednici se vesele i raduju pred Bogom i kliču od radosti.
Psalam 68,4Pjevajte Bogu, pjevajte hvalu imenu njegovu! Poravnajte put onome, koji ide pustinjom, Gospod mu je ime - kličite mu!
Psalam 68,5Otac je siromasima i zaštitnik sirotama Bog u svetom stanu svojemu.
Psalam 68,6Bog daje zapuštenima naselje, sužnje izvodi na slobodu, a prkosni ostaju u pustoši.
Psalam 68,7Kad si išao pred narodom svojim, Bože, kad si koračao kroz pustinju,
Psalam 68,8Zemlja se je tresla, nebesa su se rastapala pred Bogom; Sinaj se je tresao pred Bogom, pred Bogom Izraelovim.
Psalam 68,9Kišu si darova izlijevao, Bože, na baštinu svoju, i kad je onemogla, ti si je krijepio.
Psalam 68,10Gdje se je nastanilo stade tvoje, ondje si se brinuo dobrostivo, Bože, za siromahe!
Psalam 68,11Svemogući je ispunio obećanje svoje; pobjedni glasnici došli su u mnogobrojnim četama:
Psalam 68,12"Kraljevi nad vojskama bježe te bježe: gospodarica kuće dijeli plijen."
Psalam 68,13"Kad taborite među pleterima ovčjim, nalik ste na krila golubinja, srebrom pokrivena, i na mahanje njihovo, sjajno kao zlato."
Psalam 68,14Kad Svemoćni razaspe tamo kraljeve, onda kao da pada snijeg na Salmon.
Psalam 68,15Božja je gora bašanska gora; puna je humova gora bašanska:
Psalam 68,16Što gledate tako poprijeko, gore pune humova, na goru, koju izabra Bog sebi za stan? Jest, tamo će prebivati Gospod dovijeka!
Psalam 68,17Kola Božjih ima tisuće tisuća; Svemogući je došao od Sinaja u svetište:
Psalam 68,18Uzašao si na visinu, doveo sa sobom roblje, primio darove od ljudi; i nepokorni stanuju uz Boga, Gospoda.
Psalam 68,19Blagoslovljen neka je Svemogući! Svaki dan nosi nas Bog, spasitelj naš.
Psalam 68,20Bog nam je Bog pomoćnik; u Boga, Gospoda, ima još izlaza iz smrti.
Psalam 68,21Jest, Bog satire glavu neprijateljima svojim, kosmato tjeme, što hodi u krivnji.
Psalam 68,22Svemogući reče: Iz Bašana ću ih dovesti, dovest ću ih iz dubina mora,
Psalam 68,23Da se okupa noga tvoja u krvi, da jezik pasa tvojih imadne svoj dio na neprijatelju!"
Psalam 68,24Vidješe, Bože, svečani ulazak tvoj, ulazak Boga mojega, kralja mojega, u svetište.
Psalam 68,25Pjevači naprijed; za njima svirači; u sredini djevojke, što udaraju u bubnje:
Psalam 68,26U zborovima slavili su Boga, Gospoda, oni iz vrela Izraelova.
Psalam 68,27Ondje ide Benjamin, najmlađi, vođa njihov, četa knezova Judinih, knezovi Zebulunovi, knezovi Naftalijevi.
Psalam 68,28Bože, podigni moć svoju! Bože, uzdrži, što si učinio za nas,
Psalam 68,29Zbog hrama svojega u Jerusalemu! Kraljevi ti prinose darove
Psalam 68,30Uplaši zvijer trstike, krdo bikova, teoce naroda! Sruši, koji se raduju srebru; rasprši narode, koji vole ratove!
Psalam 68,31Iz Egipta će doći plemići! Kuš će dignuti ruke svoje k Bogu!
Psalam 68,32Kraljevstva zemaljska, slavite Boga! Hvalu pjevajte Svemogućemu!
Psalam 68,33Koji ide po nebesima, nebesima iskonskim. Čuj, grmi glasom svojim, jakim glasom svojim.
Psalam 68,34Upoznajte moć Božju! Nad Izraelom stoluje veličanstvo njegovo, moć njegova u oblacima.
Psalam 68,35Strašan je Bog od svetišta svojega, Bog Izraelov: moć i jakost daje on narodu. Blagoslovljen neka je Bog!
Psalam 68,1 Zborovođi. Davidov. Psalam. Pjesma.
Psalam 68,2Bog nek` ustane! Razbježali se dušmani njegovi! Svi mrzitelji njegovi pobjegli pred njim!
Psalam 68,3Kao što dim iščezava, i njih neka nestane! Kako se vosak topi na ognju, nek` nestane grešnika pred licem Božjim!
Psalam 68,4Pravedni neka se raduju, neka klikću pred Bogom, neka kliču od radosti.
Psalam 68,5Pjevajte Bogu, slavite mu ime! Poravnajte put onome koji ide pustinjom - kojemu je ime Jahve - i kličite pred njim!
Psalam 68,6Otac sirota, branitelj udovica, Bog je u svom svetom šatoru.
Psalam 68,7Napuštene okućit će Jahve, sužnjima pružit` sretnu slobodu: buntovnici samo ostaše u sažganoj pustinji.
Psalam 68,8Kad si stupao, Bože, pred narodom svojim, dok si prolazio pustinjom,
Psalam 68,9tresla se zemlja, nebo se rosilo pred Bogom, Sinaj drhtao pred Bogom, Bogom Izraela.
Psalam 68,10Blagoslovljen dažd pustio si, Bože, na baštinu svoju, okrijepio je umornu.
Psalam 68,11Stado se tvoje nastani u njoj, u dobroti, Bože, ti je spremi siromahu.
Psalam 68,12Jahve riječ zadaje, veliko je mnoštvo radosnih vjesnika:
Psalam 68,13kraljevi vojska bježe te bježe, domaćice plijen dijele.
Psalam 68,14Dok vi počivaste među stadima, krila golubice zablistaše srebrom, a njeno perje žućkastim zlatom:
Psalam 68,15ondje Svemogući razbijaše kraljeve, a ona poput snijega zablista na Salmonu.
Psalam 68,16Božanska je gora gora bašanska vrletna.
Psalam 68,17Zašto vi, gore vrletne, zavidno gledate na goru gdje se svidje Bogu prebivati? Jahve će na njoj boraviti svagda!
Psalam 68,18Božja su kola bezbrojna, tisuću tisuća: Jahve sa Sinaja u Svetište dolazi!
Psalam 68,19Na visinu uzađe vodeći sužnje, na dar si ljude primio, pa i one što ne žele prebivati kod Boga.
Psalam 68,20Blagoslovljen Jahve dan za danom, nosi nas Bog, naš Spasitelj.
Psalam 68,21Bog naš jest Bog koji spasava, Jahve od smrti izbavlja.
Psalam 68,22Zaista, Bog će satrti glave dušmana svojih, kuštravo tjeme onog što hodi u grijesima.
Psalam 68,23Reče Gospodin: "Iz Bašana ću ih dovesti, dovest ću ih iz dubine mora,
Psalam 68,24da okupaš nogu u krvi, da jezici tvojih pasa imadnu dio od dušmana.
Psalam 68,25Ulazak ti, Bože, gledaju, ulazak moga Boga i Kralja u Svetište:
Psalam 68,26sprijeda pjevači, za njima svirači, u sredini djevojke s bubnjićima.
Psalam 68,27"U svečanim zborovima slavite Boga, slavite Jahvu, sinovi Izraelovi!
Psalam 68,28Predvodi ih najmlađi, Benjamin, koji ide pred njima, ondje su knezovi Judini sa četama svojim, knezovi Zebulunovi i knezovi Naftalijevi.
Psalam 68,29Pokaži, Bože, silu svoju, silu kojom se, Bože, boriš za nas
Psalam 68,30iz Hrama svojega u Jeruzalemu! Nek` ti kraljevi darove donose!
Psalam 68,31Ukroti neman u trsci, stado bikova s teladi naroda! Neka se prostru pred tobom sa srebrnim žezlima: rasprši narode koji se ratu vesele!
Psalam 68,32Nek` dođu velikani iz Egipta, Etiopija nek` pruži ruke Bogu!
Psalam 68,33Sva kraljevstva svijeta, pjevajte Bogu, slavite Jahvu,
Psalam 68,34koji se vozi po nebu, po nebu iskonskom! Čuj, glasom grmi, glasom svojim silnim:
Psalam 68,35"Priznajte silu Božju!" Nad Izraelom veličanstvo njegovo, u oblacima sila njegova!
Psalam 68,36Strašan je Bog iz svojega Svetišta. Bog Izraelov daje moć i silu narodu svojemu. Blagoslovljen Bog!
Psalam 68,1Ravnatelju zbora, od Davida; pjesma, psalam.
Psalam 68,2Bog se diže, njegovi se neprijatelji raspršuju i njegovi protivnici bježe pred njim.
Psalam 68,3Kao što se raspršuje dim, ti njih raspršuješ; kao što se vosak topi u vatri, nevjernici će propasti pred Bogom.
Psalam 68,4Ali pravednici se raduju, oni kliču pred Bogom, oni plešu od radosti:
Psalam 68,5Pjevajte za Boga, opjevavajte njegovo ime; veličajte onoga koji jaše po stepama. Njego ime jest: GOSPOD; oduševljavajte se pred njim.
Psalam 68,6Otac siročadi, sudac udovica, takav je Bog u svom svetom boravištu.
Psalam 68,7Usamljenima, Bog pribavlja jedno ognjište: on izvodi zarobljenike jednim sretnim izbavljenjem, ali pobunjenici nastanjuju bezvodna mjesta.
Psalam 68,8Bože, kad ti izlaziš na čelu svojeg naroda, kad ti napreduješ u pustinjama,
Psalam 68,9zemlja zadrhta, nebesa su potekla, pred Bogom - onim sa Sinaja - pred Bogom, Bogom Izraelovim.
Psalam 68,10Bože, ti si rasipao jednu blagodetnu kišu; tvoja baština bijaše iscrpljena, ti si ju preporodio.
Psalam 68,11Tvoje područje gdje su se oni smjestili, to si ti, Bože, koji ih je smjestio u tvojoj dobroti za sirote .
Psalam 68,12Gospodin izdaje jednu zapovjed, a njegovi glasnici su jedna velika vojska.
Psalam 68,13Kraljevi i vojske zbrisaše, utekoše, a ti razdijeljuješ kao plijen urese kuća.
Psalam 68,14Ostali biste li vi ležeći u taboru? krila golubicina su opločena srebrom, i njegovo perje bijelim zlatom.
Psalam 68,15Kad u ovom mjestu Samodržac rasprši kraljeve, zasnježi po Mrak-Planini .
Psalam 68,16Planino božanska, planino Bašana, planino grbava, planino Bašana,
Psalam 68,17zašto hlepiš, planine grbave, na planini gdje Bog je želio stanovati? Ali da! GOSPOD će tu boraviti uvijek.
Psalam 68,18Konjica Božja ima dvije mirijade plamtećih eskadrona. Gospodin je među njima; Sinaj je u svetištu .
Psalam 68,19Ti si se uspeo na visinu; ti si pohvatao zarobljenike, ti si uzeo darove; među ljudima, među pobunjenicima, za imati jedno boravište, GOSPODE Bože!
Psalam 68,20Blagoslovljen Gospodin svaki dan! Ovaj Bog nama donosi pobjedu.
Psalam 68,21Ovaj Bog je za nas Bog pobjeda, a vrata smrti su u BOGA Gospodina.
Psalam 68,22Ali Bog satire glavu svojim neprijateljima, lubanju kosmatu onome koji živi u zločinima.
Psalam 68,23Gospodin je rekao: ” Ja ga odvodim u Bašan, ja ga odnosim iz bezdana mora,
Psalam 68,24da ih ti zgaziš u krvi, i da jezik tvojih pasa ima svoj obrok d neprijatelja.“
Psalam 68,25Bože, oni su vidjeli tvoje povorke, povorke moga Boga, mojeg kralja, u svetištu:
Psalam 68,26na čelu pjevači, glazbenici otraga, između djevojke svirajući u tamburin.
Psalam 68,27U saborima, blagosiljajte Boga, GOSPODA, na izvoru Izraelovu .
Psalam 68,28Ondje je Benjamin, najmlađi®, prinčevi Judini ®, prinčevi Zabulonovi, prinčevi Neftalijevi.
Psalam 68,29Tvoj Bog odlučio je da ti budeš jak: pokaži svoju snagu, Bože ! ti koji si činio za nas.
Psalam 68,30Na pogled na tvoju palaču koja nadvisuje Jeruzalem, kraljevi će ti donijeti svoje poklone.
Psalam 68,31Zgrozi se zvijeri iz trstika, krdu bikova s tim pukom teladi, onima koji puze sa svojim srebrenim novčićima . On je razasuo ratoborne narode;
Psalam 68,32bogate tkanine stižu iz Egipta; Nubija prilazi k Bogu, punim rukama .
Psalam 68,33Kraljevstva zemaljska, pjevajte za Boga; svirajte za Gospodina,
Psalam 68,34onog koji jaši na najvišem od prastarih nebesa. Evo kako se oglašava, jednim snažnim glasom.
Psalam 68,35Dajte Bogu snagu. Njegovo veličanstvo je nad Izraelom, njegova je snaga u oblacima.
Psalam 68,36Bože, ti si strašan u svojim svetištima. To je Bog Izraelov, koji narodu daje snagu i moć. Blagoslovljen budi Bože!
Psalam 68,1Ustaće Bog, i rasuće se neprijatelji njegovi, i pobjeći će od lica njegova koji mrze na nj.
Psalam 68,2Ti ćeš ih razagnati kao dim što se razgoni; kao što se vosak topi od ognja, tako će bezbožnici izginuti od lica Božijega.
Psalam 68,3A pravednici će se veseliti, radovaće se pred Bogom, i slaviti u radosti.
Psalam 68,4Pojte Bogu, popijevajte imenu njegovu; ravnite put onome što ide preko pustinje; Gospod mu je ime, radujte mu se.
Psalam 68,5Otac je sirotama i sudija udovicama Bog u svetome stanu svom.
Psalam 68,6Bog samcima daje zadrugu, sužnje izvodi na mjesta obilna, a nepokorni žive gdje je suša.
Psalam 68,7Bože! kad si išao pred narodom svojim, kad si išao preko pustinje,
Psalam 68,8Zemlja se tresijaše, i nebo se rastapaše od lica Božijega, i ovaj Sinaj od lica Boga, Boga Izrailjeva.
Psalam 68,9Blagodatni si dažd izlivao, Bože, i kad iznemagaše dostojanje tvoje, ti si ga krijepio.
Psalam 68,10Stado tvoje življaše ondje; po dobroti svojoj, Bože, ti si gotovio hranu jadnome.
Psalam 68,11Gospod daje riječ; glasnika veliko je mnoštvo.
Psalam 68,12Carevi nad vojskama bježe, bježe, a koja sjedi doma, dijeli plijen.
Psalam 68,13Smirivši se u svojim krajevima, vi ste kao golubica, kojoj su krila posrebrena a perje joj se zlatni.
Psalam 68,14Kad je svemogući rasipao careve na ovoj zemlji, ona se blistaše kao snijeg na Selmonu.
Psalam 68,15Gora je Vasanska gora Božija; gora je Vasanska gora humovita.
Psalam 68,16Zašto gledate zavidljivo, gore humovite? Evo gora, na kojoj omilje Bogu živjeti, i na kojoj će Gospod živjeti dovijeka.
Psalam 68,17Kola Božijih ima sila, tisuće tisuća. Među njima je Gospod, Sinaj u svetinji.
Psalam 68,18Ti si izašao na visinu, doveo si roblje, primio darove za ljude, a i za one koji se protive da ovdje nastavaš, Gospode Bože!
Psalam 68,19Blagosloven Gospod svaki dan! Ako nas ko pretovara, Bog nam pomaže.
Psalam 68,20Ovaj je Bog naš Bog spasitelj, u vlasti su Gospodu vrata smrtna.
Psalam 68,21Gospod satire glavu neprijateljima svojim i vlasato tjeme onoga koji ostaje u bezakonju svojem.
Psalam 68,22Reče Gospod: od Vasana ću dovesti, dovešću iz dubine morske,
Psalam 68,23Da ti ogrezne noga u krvi neprijateljskoj i jezik pasa tvojih da je liže.
Psalam 68,24Vidješe kako ideš, Bože, kako sveto ide Bog moj, car moj.
Psalam 68,25Naprijed iđahu pjevači, za njima svirači sred djevojaka s bubnjima:
Psalam 68,26"Na saboru blagosiljajte Gospoda Boga, koji ste iz izvora Izrailjeva!"
Psalam 68,27Ondje mladi Venijamin, starješina njihov; knezovi Judini, vladaoci njihovi; knezovi Zavulonovi, knezovi Neftalimovi.
Psalam 68,28Bog tvoj darovao ti je silu. Utvrdi, Bože, ovo što si učinio za nas!
Psalam 68,29U crkvi tvojoj, u Jerusalimu, carevi će prinositi dare.
Psalam 68,30Ukroti zvijer u ritu, kod volova s teocima naroda, da bi popadali pred tobom sa šipkama srebra; raspi narode koji žele bojeve.
Psalam 68,31Doći će vlastela iz Misira, Etiopija će pružiti ruke svoje k Bogu.
Psalam 68,32Carstva zemaljska, pojte Bogu, popijevajte Gospodu,
Psalam 68,33Koji sjedi na nebesima nebesa iskonskih. Evo grmi glasom jakim.
Psalam 68,34Dajte slavu Bogu; veličanstvo je njegovo nad Izrailjem i sila njegova na oblacima.
Psalam 68,35Divan si, Bože, u svetinji svojoj! Bog Izrailjev daje silu i krjepost narodu. Blagosloven Bog!

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje