Tražilica


Psalam 69. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 69,1Spasi me, Bože, jer mi već dolaze vode do grla.
Psalam 69,2Propadam u dubokom glibu, gdje nema više dna; tonem vodi u dubine, valovi me zatrpavaju.
Psalam 69,3Iznemogoh vičući, grlo mi se osušilo; oči mi se ugasiše gledajući Boga svojega.
Psalam 69,4Ima više nego kose na glavi mojoj onih, koji mrze na me ni za što; jaki su neprijatelji moji, koji me nepravedno progone: moram vraćati, što ne oteh nikada.
Psalam 69,5Ti Bože, znaš za bezumlje moje; krivnje moje nijesu skrivene od tebe.
Psalam 69,6Nemoj da se postide u meni, koji očekuju tebe, Svemogući, Gospode nad vojskama! Nemoj da se posrame u meni, koji traže tebe, Bože Izraelov!
Psalam 69,7Jer zbog tebe podnosim porugu; sramotno rumenilo pokriva lice moje.
Psalam 69,8Tuđin postadoh braći svojoj, stranac sinovima matere svoje.
Psalam 69,9Jer revnost za kuću tvoju jede me, i na me pada grdnja grditelja tvojih.
Psalam 69,10Kad postim i gorko plačem, i to mi ne prima samo za zlo.
Psalam 69,11Obučem li vreću mjesto haljine, postajem im za podsmijeh.
Psalam 69,12Koji sjede na vratima, govore o meni, i pijanice pripijevaju o meni.
Psalam 69,13Ali ja - ja vapijem k tebi Gospode, Bože, u vrijeme milosti! Usliši me u velikoj milosti svojoj moćnom vjernošću svojom!
Psalam 69,14Izvadi me iz gliba, da ne propadnem, izbavi me od mrzitelja mojih i iz duboke vode!
Psalam 69,15Neka me povodanj ne poplavi, neka me pučina ne proždre, neka ne sklopi jama nada mnom ždrijela svojega!
Psalam 69,16Usliši me Gospode, jer je dobrostiva milost tvoja; obrati se k meni u bogatom milosrđu!
Psalam 69,17Ne skrivaj lica svojega od sluge svojega: u tjeskobi sam: usliši me brže!
Psalam 69,18Približi se duši mojoj i izbavi je; zbog neprijatelja mojih oslobodi me!
Psalam 69,19Ti znaš porugu moju, pogrdu moju, sramotu moju; svi neprijatelji moji tebi su pred očima.
Psalam 69,20Od muke cijepa se srce moje, tako da očajavam; nadao sam se sažaljenju, ali uzalud, tješiteljima, ali ih ne nađoh.
Psalam 69,21Pružaju mi žuč za jelo, i u žeđi mojoj poje me octom.
Psalam 69,22Stol njihov neka im bude zamkom, žrtvena gozba njihova mrežom!
Psalam 69,23Neka im potamne oči, da ne vide, neka im bedra njihova oslabe za svagda!
Psalam 69,24Izlij na njih jarost svoju; plamen gnjeva tvojega neka i dostigne!
Psalam 69,25Stan njihov neka opusti, šatorima njihovim neka ne prebiva nitko!
Psalam 69,26Jer koga si ti porazio, toga oni još progone; govore o boli onih, koje si ti pogodio.
Psalam 69,27Daj da se zlodjela njihova množe svejednako, da ne dođu nikada do oprosne presude tvoje!
Psalam 69,28Neka se izbrišu iz knjige života, s pravednicima neka ne budu zapisani!
Psalam 69,29A ja sam jadan i bolan, pomoć tvoja, Bože, neka me zaštiti!
Psalam 69,30Tada ću slaviti u pjesmi ime Božje, veličati ga u hvali.
Psalam 69,31To će se Gospodu bolje dopasti od stoke, od junaca s rogovima i papcima.
Psalam 69,32Kad to vide patnici, vesele se; vi, koji tražite Boga, radujte se od srca!
Psalam 69,33Jer će uslišiti Gospod uboge, neće prezreti zarobljenika svojih.
Psalam 69,34Nebo i zemlja pjevaju mu hvalu, more i sve, što se miče u njemu.
Psalam 69,35Zaista, Bog će spasiti Sion, sazidat će gradove Judine; i ljudi će tamo stanovati i posjedovati.
Psalam 69,36Pleme sluga njegovih baštinit će ga; koji ljube ime njegovo, prebivat će u njemu.
Psalam 69,1 Zborovođi. Po napjevu "Ljiljani". Davidov.
Psalam 69,2Spasi me, Bože: vode mi dođoše do grla!
Psalam 69,3U duboko blato zapadoh i nemam kamo nogu staviti; u duboku tonem vodu, pokrivaju me valovi.
Psalam 69,4Iznemogoh od vikanja, grlo mi je promuklo, oči mi klonuše Boga mog čekajuć`.
Psalam 69,5Brojniji su od vlasi na glavi mojoj oni koji me mrze nizašto. Tvrđi su od kostiju mojih oni što mi se nepravedno protive: zar mogu vratiti što nisam oteo?
Psalam 69,6Bože, ti znadeš bezumnost moju, moji ti grijesi nisu sakriti.
Psalam 69,7Nek` se ne postide zbog mene koji se u te uzdaju, Gospode, Jahve nad Vojskama! Neka se ne posrame zbog mene koji traže tebe, Bože Izraelov!
Psalam 69,8Jer zbog tebe podnesoh pogrdu, i stid mi pokri lice.
Psalam 69,9Tuđinac postadoh braći i stranac djeci majke svoje.
Psalam 69,10Jer me izjela revnost za Dom tvoj i poruge onih koji se rugaju tebi padoše na me.
Psalam 69,11Dušu sam postom mučio, okrenulo mi se u ruglo.
Psalam 69,12Uzeh kostrijet za haljinu, i postah im igračka.
Psalam 69,13Koji sjede na vratima protiv mene govore, vinopije mi rugalice poju.
Psalam 69,14No tebi se molim, Jahve, u vrijeme milosti, Bože; po velikoj dobroti svojoj ti me usliši po svojoj vjernoj pomoći!
Psalam 69,15Izvuci me iz blata da ne potonem, od onih koji me mrze izbavi me - iz voda dubokih.
Psalam 69,16Nek` me ne pokriju valovi, nek` me ne proguta dubina, nek` bezdan ne zatvori usta nada mnom!
Psalam 69,17Usliši me, Jahve, jer je dobrostiva milost tvoja, po velikom milosrđu pogledaj na me!
Psalam 69,18Ne sakrivaj lica pred slugom svojim; jer sam u stisci, usliši me brzo!
Psalam 69,19Približi se duši mojoj i spasi je; zbog dušmana mojih oslobodi me!
Psalam 69,20Ti mi znadeš porugu, stid i sramotu, pred tvojim su očima svi koji me muče.
Psalam 69,21Ruganje mi slomilo srce i klonuh; čekao sam da se tko sažali nada mnom, ali ga ne bi; i da me tko utješi, ali ga ne nađoh.
Psalam 69,22U jelo mi žuči umiješaše, u mojoj me žeđi octom napojiše.
Psalam 69,23Nek` im stol bude zamka, a žrtvene gozbe stupica!
Psalam 69,24Nek` im potamne oči da ne vide, nek` im bokovi zasvagda oslabe!
Psalam 69,25Izlij na njih ljutinu, žar tvoga gnjeva nek` ih zahvati!
Psalam 69,26Njihova kuća nek` opusti, u njihovu šatoru nek` nitko ne stanuje!
Psalam 69,27Jer su progonili koga ti pokara, bol povećaše onomu koga ti rani.
Psalam 69,28Na njihovu krivnju krivnju još dodaj, ne opravdali se pred tobom!
Psalam 69,29Nek` budu izbrisani iz knjige živih, među pravednike neka se ne broje!
Psalam 69,30A ja sam jadnik i bolnik - nek` me štiti tvoja pomoć, o Bože!
Psalam 69,31Božje ću ime hvaliti popijevkom, hvalit ću ga zahvalnicom.
Psalam 69,32Bit će to milije Jahvi no bik žrtveni, milije nego junac s papcima i rozima.
Psalam 69,33Gledajte, ubogi, i radujte se, nek` vam oživi srce, svima koji Boga tražite.
Psalam 69,34Jer siromahe Jahve čuje, on ne prezire sužanja svojih.
Psalam 69,35Neka ga hvale nebesa i zemlja, mora i sve što se u njima miče.
Psalam 69,36Jer Bog će spasiti Sion - on će sagradit` gradove Judine - tu će oni stanovat`, imati baštinu.
Psalam 69,37Baštinit će ga potomci slugu njegovih; prebivat će u njemu oni što ljube ime Božje.
Psalam 69,1Ravnatelju zbora, na ljiljanima, od Davida.
Psalam 69,2Bože, spasi me: voda mi do grla dopire.
Psalam 69,3Ja tonem u jednu kaljužu bez dna, i ništa me ne može zadržati. Ja i tečem u dubokoj vodi, i struja me odnosi.
Psalam 69,4Ja se iscrpljujem kričeći, ždrijelo mi je u vatri; moje su se oči istrošile čekajući svoga Boga.
Psalam 69,5Oni su brojniji no vlasi moje glave. oni koji me se gnušaju bez povoda; oni su moćni, ti razoritelji koji su gnjevni na mene neopravdano. - Ono što nisam ukrao mogu li vratiti? -
Psalam 69,6Bože, ti poznaješ moju glupost, ni moje grješke nisu ti skrivene.
Psalam 69,7Gospodine BOžE sve-mogući, nek ja ne budem sram onih koji se uzdaju u tebe, ni beščašće onih koji tebe traže, Bože Izraelov!
Psalam 69,8To je zbog tebe što ja podnosim uvrjede, što bruka pokriva moje lice,
Psalam 69,9i što sam jedan stranac za svoju braću, jedan nepoznati za sinove moje majke.
Psalam 69,10Da, gorljivost za tvoju kuću me progutala; oni te vrijeđaju, a njihove uvrjede padaju na mene.
Psalam 69,11Ja sam oplakivao i postio, to me je stajalo uvrjeda.
Psalam 69,12Ogrnuo sam kostrijet žalobnu, postao sam njihov predmet podsmijeha.
Psalam 69,13Ljudi posjedali kod vrata kriješte na mene, i ja sam pjesma pijanica.
Psalam 69,14GOSPODE, evo moje molitve; to je čas za biti sklon; Bože čija je vjernost velika, odgovori mi, jer ti si istinski spas.
Psalam 69,15Iščupaj me iz blata; da ne potonem ja; da sam istrgnut onima koji me se gnušaju i dubokim vodama!
Psalam 69,16Nek vodeni tijek mene ne odnese, nek ponor mene ne proguta, nek’ jama ne zaklopi svoje ždrijelo nada mnom!
Psalam 69,17Odgovori mi, GOSPODE, jer tvoja je vjernost dobra; prema tvojem velikom milosrđu, okreni se k meni,
Psalam 69,18i ne skrivaj više svoje lice sluzi svome. Ja sam u nevolji; brzo, odgovori mi;
Psalam 69,19dođi blizu mene, budi moj branitelj; ja imam neprijatelje, oslobodi me.
Psalam 69,20Ti me znaš uvrijeđenog, obeščašćenog, pokrivenog sramom; svi su moji neprijatelji pred tobom .
Psalam 69,21Uvrjeda mi je slomila srce i zbog tog sam bolestan; ja sam očekivao jedan znak, ali ničeg; utješitelji, ni njih nisam našao.
Psalam 69,22Oni su stavili otrova u moju hranu; kad sam žedan, oni mi daju piti sirčeta.
Psalam 69,23Nek njihov stol postane za njih jedna zamka, a za prijatelje njihove, jedna klopka!
Psalam 69,24Nek se oči njihove smrače i nek ne vide više; daj im neprekidno svijati leđa.
Psalam 69,25Prospi na njih svoj gnjev; nek tvoja žestoka srdžba njih dosegne!
Psalam 69,26Nek njihov tabor bude uništen, nek nitko ne stanuje pod šatorima njihovim,
Psalam 69,27jer onog koga si ti bio udario, oni su njega progonili; oni broje udarce pretrpljene od tvojih žrtava.
Psalam 69,28Nametni im grješku na grješku; nek nemaju više pristupa k’ pravdi tvojoj!
Psalam 69,29Nek budu oni izbrisani iz knjige života, nek ne budu upisani s pravednicima!
Psalam 69,30A mene, poniženog i izranjavljenog, tvoj spas, Bože, stavit će me izvan dometa.
Psalam 69,31Ja ću moći hvaliti ime Božje jednom pjesmom i veličati ga djelima milosti.
Psalam 69,32Evo što godi GOSPODU više no jedno govedo, no jedan bik s rogovima i papcima.
Psalam 69,33Videći to, ponizni se raduju: ” Vama koji tražite Boga, vama, život dug!“
Psalam 69,34Jer GOSPOD uslišava siromašne, on ne odbacuje njihove kad su zarobljeni.
Psalam 69,35Hvalite ga, nebesa, zemljo, mora i sve što tuda vrvi.
Psalam 69,36Jer Bog će spasiti Sion i ponovo izgraditi gradove Judine. On će ih posjedovati, tu će se stanovati;
Psalam 69,37loza njegovih slugu će to baštiniti, a oni koji vole njegovo ime načinit će tu svoje boravište.
Psalam 69,1Pomozi mi, Bože, jer dođe voda do duše.
Psalam 69,2Propadam u dubokom glibu, gdje nema dna; tonem vodi u dubine, i vali me zatrpavaju.
Psalam 69,3Iznemogoh vičući, promuče mi grlo, pobijelješe mi oči pogledajući Boga.
Psalam 69,4Onijeh koji mrze na me ni za što ima više nego kose na glavi mojoj; osiliše koji hoće da me pogube, lažljivi neprijatelji moji. Što nijesam otimao, valja da vratim.
Psalam 69,5Bože! ti znaš je li u meni bezumlje, i krivice moje nijesu sakrivene od tebe.
Psalam 69,6Nemoj da se postide u meni koji se uzdaju u tebe, Gospode, Gospode nad vojskama! Nemoj da se posrame u meni koji traže tebe, Bože Izrailjev!
Psalam 69,7Jer tebe radi podnosim rug, i sramota popade lice moje.
Psalam 69,8Tuđin postadoh braći svojoj, i neznan sinovima matere svoje.
Psalam 69,9Jer revnost za kuću tvoju jede me i ruženja onijeh koji tebe ruže padaju na me.
Psalam 69,10Plačem, postim se dušom svojom, i to mi se prima za zlo;
Psalam 69,11Mjesto haljine oblačim vreću, i bivam im priča.
Psalam 69,12O meni se razgovaraju sjedeći na vratima , pijući vinu pjevaju me.
Psalam 69,13A ja se molim tebi, Gospode; vrijeme je da se smiluješ, Bože; po velikoj milosti svojoj usliši me, jer je istinito spasenje tvoje.
Psalam 69,14Izvadi me iz gliba, da ne propadnem; da se izbavim od nenavidnika i iz duboke vode;
Psalam 69,15Da me ne uzme voda na maticu, da me ne proždre pučina, i da ne sklopi jama nada mnom ždrijela svojega.
Psalam 69,16Usliši me, Gospode, jer je blagost tvoja milosrdna, po velikoj dobroti svojoj pogledaj me.
Psalam 69,17Nemoj odvratiti lica svojega od sluge svojega; jer me je tuga; pohitaj, usliši me.
Psalam 69,18Približi se duši mojoj, izbavi je; nasuprot neprijateljima mojim izbavi me.
Psalam 69,19Ti znaš pod kakvim sam rugom, stidom i sramotom; pred tobom su svi neprijatelji moji.
Psalam 69,20Sramota satr srce moje, iznemogoh; čekam hoće li se kome sažaliti, ali nema nikoga; hoće li me ko potješiti, ali ne nalazim.
Psalam 69,21Daju mi žuč da jedem, i u žeđi mojoj poje me octom.
Psalam 69,22Trpeza njihova neka im bude mreža i zamka, to neka im bude plata.
Psalam 69,23Neka im potamne oči njihove, da ne vide, i njihove bedre raslabi zasvagda.
Psalam 69,24Izlij na njih jarost svoju, i plamen gnjeva tvojega neka ih obuzme!
Psalam 69,25Stan njihov neka opusti, i u njihovijem šatorima neka ne bude nikoga da živi.
Psalam 69,26Jer koga si ti porazio, oni gone, i umnožavaju jade onima koje si ti ranio.
Psalam 69,27Meći na njih krivicu za krivicom, da ne dođu do pravde tvoje.
Psalam 69,28Neka se izbrišu iz knjige živijeh, i s pravednicima nek ne budu zapisani.
Psalam 69,29A ja sam ništ i bolan; pomoć tvoja, Bože, nek me zakloni.
Psalam 69,30Slaviću ime Božije u pjesmi, veličaću ga u hvali.
Psalam 69,31To je Bogu milije od vola, od teleta s rogovima i s papcima.
Psalam 69,32Vidjeće ništi i radovaće se. Koji tražite Boga, oživjeće srce vaše.
Psalam 69,33Jer Bog čuje uboge, i sužanja svojih ne ogluša se.
Psalam 69,34Neka ga hvale nebesa i zemlja, mora i sve što se u njima miče!
Psalam 69,35Jer će Bog spasti Sion, sazidaće gradove Judine; i ljudi će se ondje naseliti i naslijediće ga.
Psalam 69,36I natražje će se sluga njegovijeh utvrditi u njemu i koji ljube ime njegovo nastavaće na njemu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje