Tražilica


Psalam 7. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 7,1Gospode, Bože moj, k tebi se utječem, sačuvaj me od svih, koji me progone, i izbavi me!
Psalam 7,2Da me ne rastrgaju kao lav, da me ne odvuku, kad nema spasitelja!
Psalam 7,3Gospode, Bože moj, ako sam to učinio: ako su zlodjela u rukama mojim,
Psalam 7,4Ako sam zlo vratio prijatelju svojemu - ipak sam pomogao onome, koji me je napao bez razloga -:
Psalam 7,5Tada neka goni neprijatelj dušu moju i neka je stigne; i neka pogazi na zemlju život moj i čast moju odvuče u blato!
Psalam 7,6Ustani, Gospode, u gnjevu svojem, digni se na žestinu tlačitelja mojih! Izađi mi na obranu, jer ti hoćeš pravo!
Psalam 7,7Skup naroda skupit će se oko tebe, uzađi ponovno na prijestolje iznad njih!
Psalam 7,8Gospod je sudac narodima; sudi mi, Gospode, po pravednosti svojoj, neka mi bude po nedužnosti mojoj!
Psalam 7,9Neka se dokrajči zloća bezbožnika, a pravednika potpomozi, jer ispituješ srca i bubrege, pravedni Bože!
Psalam 7,10Štit moj stoji kod Boga, koji pomaže one, koji su prava srca.
Psalam 7,11Bog je pravedan sudac, Bog, koji uvijek revnuje.
Psalam 7,12Doista, on već brusi i oštri mač svoj; nateže i naperuje luk.
Psalam 7,13Zapinje smrtnu strijelu, čini strijele usijanima.
Psalam 7,14Gle, zloćom počinje on, obilazi s nesrećom i rađa samo prijevaru.
Psalam 7,15Jamu kopa i iskopa i sam pada u jamu, koju načini.
Psalam 7,16Nepravda se njegova vraća na vlastitu glavu njegovu, na vlastito tjeme silazi zločin njegov.
Psalam 7,17A ja zahvaljujem Gospodu za pravedan sud njegov i pjevat ću imenu Gospoda svevišnjega.
Psalam 7,1 Tužaljka. Davidova. Ispjeva je Jahvi zbog Kuša Benjaminovca.
Psalam 7,2O Jahve, Bože moj, tebi se utječem, od svih progonitelja spasi me, oslobodi,
Psalam 7,3da mi dušu ne zgrabe kao lav što razdire, a nema tko da izbavi.
Psalam 7,4Jahve, Bože moj, ako to učinih, ako je nepravda na rukama mojim,
Psalam 7,5ako zlom uzvratih prijatelju, ili oplijenih nepravedna tužitelja:
Psalam 7,6neka mi dušmanin progoni dušu i zgrabi je, neka mi život u zemlju satre i jetru u prašinu baci.
Psalam 7,7Ustani, Jahve, u svom gnjevu, digni se na bijes tlačitelja mojih. Probudi se! Sud mi sazovi!
Psalam 7,8Neka te okruži skupština narodna, nad njom sjedni visoko!
Psalam 7,9O Jahve, dosudi mi pravo po pravosti mojoj i po nevinosti koja je u meni.
Psalam 7,10Dokrajči bezakonje zlotvora, pravedna podigni, pravedni Bože koji proničeš srca i bubrege.
Psalam 7,11Meni je štit Bog koji spasava čestita srca.
Psalam 7,12Bog je pravedan sudac, on povazdan prijeti:
Psalam 7,13ako se ne obrate, mač će naoštriti, luk će svoj zapet` i pravo smjerit`.
Psalam 7,14Spremit će za njih smrtonosno oružje, strijele će svoje užariti.
Psalam 7,15Eto, zlotvor zače nepravdu, otrudnje pakošću i podlost rodi.
Psalam 7,16Iskopa jamu i prodube; sam u jamu svoju pade!
Psalam 7,17Pakost će njegova pasti njemu na glavu, njemu na tjeme okrenut se nasilje njegovo.
Psalam 7,18A ja ću hvaliti Jahvu zbog pravde njegove i pjevat ću imenu Jahve višnjega.
Psalam 7,1Ispovijed: Davidova. On otpjeva Gospodinu,
Psalam 7,2GOSPODE moj Bože, ti si moje utočište; spasi me od svih progonitelja i oslobodi me!
Psalam 7,3Inače, kao lavovi, oni će me zaklati, oni trgaju, a nitko ne oslobađa.
Psalam 7,4GOSPODE moj Bože, ako li ja učinim to: ako li imam jedan zločin na rukama,
Psalam 7,5ako sam loše postupio prema mom savezniku puštajući svog neprijatelja pobjeći,
Psalam 7,6Nek me jedan neprijatelj proganja i uhvati, nek živog mene na zemlji zgazi, i nek kotrlja moju čast u prašini!
Psalam 7,7Digni se, GOSPODE, gnjevno! Nadvisi jarost mojih protivnika, bdij s moje strane, ti koji propisuješ pravo!
Psalam 7,8Jedan te skup naroda okružuje; gore, preuzmi mjesto iznad njega!
Psalam 7,9GOSPOD sudi poganima: Sudi meni, GOSPODE, prema mojoj pravdi i mojoj nedužnosti.
Psalam 7,10Nek prestane opakost bezbožnika. Ojačaj pravednika ! Jer onaj koji ispituje njihova srca i njihova križa, to je Bog pravedni.
Psalam 7,11Moj je štit kod Boga, spasitelja pravednih srca.
Psalam 7,12Bog je sudac pravedan, jedan Bog koji svakog dana prijeti.
Psalam 7,13Ako se ne osvijesti, on oštri svoj mač, napinje svj luk i drži ga spremnog.
Psalam 7,14On pripravlja svoju smrtnonosnu spravu i, svojim strijelama, pali zublje .
Psalam 7,15Tko snuje jedno zlodjelo i smjera zločin rađa prijevaru.
Psalam 7,16Tko iskopa jednu rupu i produbi ju, pada u jamu koju je načinio.
Psalam 7,17Njegov zločin vraća se na njegovu glavu, njegovo nasilje njemu pada na lubanju.
Psalam 7,18Ja ću zahvaliti GOSPODU za njegovu pravdu, i pjevat ću ime GOSPODA, Svevišnjega.
Psalam 7,1Gospode, Bože moj! u tebe se uzdam, sačuvaj me od svijeh koji me gone, i izbavi me.
Psalam 7,2Da mi neprijatelj ne iščupa duše kao lav. Čupa, a nema ko da izbavi.
Psalam 7,3Gospode, Bože moj! ako sam to učinio, ako je nepravda u rukama mojima,
Psalam 7,4Ako sam zlo vratio prijatelju svojemu, ili krivo učinio onima koji na me na pravdi napadahu;
Psalam 7,5Neka goni neprijatelj dušu moju, i neka je stigne, i pogazi na zemlju život moj i slavu moju u prah obrati.
Psalam 7,6Ustani, Gospode, u gnjevu svojem; digni se na žestinu neprijatelja mojih; probudi se meni na pomoć, i otvori sud.
Psalam 7,7I ljudstvo će se sleći oko tebe; iznad njega izađi u visinu.
Psalam 7,8Gospod sudi narodima. Sudi mi, Gospode, po pravdi mojoj, i po bezazlenosti mojoj neka mi bude.
Psalam 7,9Nek se prekine zloća bezbožnika, a pravednika potpomozi, jer ti ispituješ srca i utrobe, Bože pravedni!
Psalam 7,10Štit je meni u Boga, koji čuva one koji su prava srca.
Psalam 7,11Bog je pravedan sudija, i Bog je svaki dan gotov na gnjev.
Psalam 7,12Ako se neće bezbožnik da obrati, on oštri mač svoj, nateže luk svoj, i naperuje ga;
Psalam 7,13I zapinje smrtnu strijelu, čini strijele svoje da pale.
Psalam 7,14Gle, bezbožnik zače nepravdu, trudan bijaše zločinstvom, i rodi sebi prijevaru.
Psalam 7,15Kopa jamu i iskopa, i pade u jamu koju je načinio.
Psalam 7,16Zloba njegova obrati se na njegovu glavu, i zločinstvo njegovo pade na tjeme njegovo.
Psalam 7,17Hvalim Gospoda za pravdu njegovu, i pjevam imenu Gospoda višnjega.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje