Tražilica


Psalam 74. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 74,1Što nas odbacuješ, Bože, zauvijek; što plamti gnjev tvoj na ovce paše tvoje?
Psalam 74,2Spomeni se zajednice svoje, koju si stekao od starine, koju si otkupio za narod baštine svoje, gore Siona, na kojoj si se nastanio!
Psalam 74,3Korake svoje okreni k vječnim ruševinama - sve je u svetištu poharao neprijatelj.
Psalam 74,4Tlačitelji tvoji digoše dobitnu viku na mjestu sastanka tvojega; kao pobjedne znakove postaviše bojne znakove svoje.
Psalam 74,5Oni to počiniše, kao kad se u gustoj šumi visoko zamahne sjekira:
Psalam 74,6Sjekirom i maljem razbiše sve, što je bilo u njemu rezano.
Psalam 74,7Ognjem spališe svetište tvoje; stan imena tvojega oskvrniše do temelja.
Psalam 74,8Rekoše u sebi: "Uništit ćemo ih sasvim!" Tako popališe sva mjesta Božja u zemlji.
Psalam 74,9Ne vidimo više čudesnih znakova svojih; nema više proroka; nema u nas tko bi znao, dokle će to trajati.
Psalam 74,10Dokle će se, Bože, još rugati protivnik? Zar će dovijeka neprijatelj psovati ime tvoje?
Psalam 74,11Što ustežeš ruku svoju, desnicu svoju? Izvadi je iz njedara svojih i učini kraj!
Psalam 74,12Bog je kralj moj od starine, on čini silna djela na zemlji.
Psalam 74,13Ti si moću svojom rasjekao more; ti si satro glavu vodenim nemanima.
Psalam 74,14Ti si razmrskao glave Levijatanu; dao si da ga jede narod koji živi u pustinji.
Psalam 74,15Ti si otvorio izvore i potoke; ti si isušio rijeke nepresušne.
Psalam 74,16Tvoj je dan i tvoja je noć; mjesecu i suncu dao si svoje mjesto;
Psalam 74,17Utvrdio si sve granice zemaljske; stvorio si ljeto i zimu.
Psalam 74,18Spomeni se toga: neprijatelj se je narugao Gospodu; narod je bezumni psovao ime tvoje!
Psalam 74,19Ne daji zvijerima duše golubice svoje i nemoj zaboraviti života ubogih svojih za svagda!
Psalam 74,20Pogledaj na zavjet; jer su pećine zemaljske pune stanova nasilja!
Psalam 74,21Nevoljnik neka se ne vrati sramotan; ubogi i potlačeni neka hvale ime tvoje!
Psalam 74,22Digni se, Bože, brani stvar svoju i spomeni se, kako ti se bezumnici rugaju svejednako!
Psalam 74,23Nemoj zaboraviti obijesti neprijatelja svojih, vike protivnika svojih, što još jednako raste!
Psalam 74,1 Poučna pjesma. Asafova. Zašto si, Bože, posve zabacio, zašto kiptiš gnjevom na ovce paše svoje?
Psalam 74,2Sjeti se zajednice koju si davno stekao, plemena koje namače kao svoju baštinu i brda Siona gdje si Šator svoj udario!
Psalam 74,3Korakni k ruševinama vječnim - sve je u Svetištu razorio neprijatelj.
Psalam 74,4Protivnici tvoji vikahu posred skupštine tvoje, znakove svoje postaviše k`o pobjedne znakove.
Psalam 74,5Bijahu kao oni koji mašu sjekirom po guštari,
Psalam 74,6sjekirom i maljem vrata mu razbijali.
Psalam 74,7Ognju predadoše Svetište tvoje, do zemlje oskvrnuše Prebivalište tvoga imena.
Psalam 74,8Rekoše u srcu: "Istrijebimo ih zajedno; spalite sva svetišta Božja na zemlji!
Psalam 74,9Ne vidimo znakova svojih, proroka više nema, i nitko među nama ne zna dokle ...
Psalam 74,10Dokle će se još, o Bože, dušmanin rugati? Hoće li protivnik dovijeka prezirati ime tvoje?
Psalam 74,11Zašto povlačiš ruku, zašto u krilu sakrivaš desnicu svoju?
Psalam 74,12No Bog je moj kralj od davnine, on koji posred zemlje spasava!
Psalam 74,13Ti svojom silom rasječe more, smrska glave nakazama u vodi.
Psalam 74,14Ti si Levijatanu glave zdrobio, dao ga za hranu nemanima morskim.
Psalam 74,15Ti si dao da provre izvor i bujica, ti si presušio rijeke nepresušne.
Psalam 74,16Tvoj je dan i noć je tvoja, ti učvrsti mjesec i sunce;
Psalam 74,17ti sazda sve granice zemlji, ti stvori ljeto i zimu.
Psalam 74,18Spomeni se ovoga: dušmanin ti se rugaše, Jahve, i bezumni narod pogrdi ime tvoje.
Psalam 74,19Ne predaj jastrebu život grlice svoje, i život svojih siromaha ne zaboravi zauvijek!
Psalam 74,20Pogledaj na Savez svoj, jer svi su zakuci zemlje puni tmina i nasilja.
Psalam 74,21Ne daj da jadnik otiđe postiđen: neka siromah i ubog hvale ime tvoje!
Psalam 74,22Ustani, Bože, zauzmi se za svoju parnicu, spomeni se pogrde koju ti bezumnik svaki dan nanosi.
Psalam 74,23Ne zaboravi vike neprijatelja svojih: buka buntovnika još se diže k tebi!
Psalam 74,1Uputstvo. Od Asafa . Zašto ? Bože, to beskrajno odbacivanje, taj gnjev koji dimi protiv stada s tvojeg pašnjaka?
Psalam 74,2Sjeti se zajednice koju si stekao od početka, plemena kojeg ti primi za baštinu, planine Sion gdje ti bi boravište.
Psalam 74,3Usmjeri svoje korake prema ruševinama bez kraja: u svetištu, neprijatelj je sve uništio,
Psalam 74,4tvoji su protivnici hurlali ondje isto gdje ti nas susretaše; kao znakove oni su stavili svoje stjegove .
Psalam 74,5Moglo bi se povjerovati da su u jednom gustišu, da vitlaju brdvom, kad su porušili sve kipove udarcima sjekire i malja .
Psalam 74,7Oni su bacili u vatru tvoje svetište, oborili i oskrnavili boravište tvojeg imena.
Psalam 74,8Njihova bagra jednodušno se složila da spali u zemlji svako mjesto susretanja s Bogom.
Psalam 74,9Mi više ne vidimo svojih znakova, nema više proroka, i nitko među nama, ne zna do kada!
Psalam 74,10O Bože, dokle će ići bogohuljenja protivnika? Neprijatelj hoće li svršiti s vrijeđanjem tvojeg imena?
Psalam 74,11Zašto povući svoju ruku, tvoju desnicu, i zadržati ju protiv tebe ?
Psalam 74,12Ti ipak, Bože, moj kralj od početka, i tvorac pobjeda u krilu domovine,
Psalam 74,13ti si svladao more svojom snagom, razmrskao glavu zmajevima nad vodama;
Psalam 74,14ti si zgnječio glave Leviatanu, dajući ga pojesti jednoj bandi šakala .
Psalam 74,15Ti si taj koji je izdubio izvore i potoke, i stavio na suho nepresušive rijeke.
Psalam 74,16Tvoj je dan, tvoja je također i noć: ti si na njihovo mjesto stavio mjesec i sunce;
Psalam 74,17ti si utvrdio sve granice zemaljske; ljeto i zimu, ti si taj koji ih je izmislio!
Psalam 74,18Sjeti se: neprijatelj je hulio na GOSPODA. Jedan narod bezumnika vrijeđa tvoje ime.
Psalam 74,19Ne izručuj zvijeri grlo tvoje grlice, ne zaboravlja beskonačno život tvojih u nevolji.
Psalam 74,20Pogledaj na savez: gomila se u rupama zemlje, postao područjem nasilja.
Psalam 74,21Nek potlačeni ne bude više obeščašćivan, nek siromah i nesretnik hvale tvoje ime!
Psalam 74,22Digni se, Bože! Brani svoju stvar! Sjeti se stalnog huljenja tih bezumnika.
Psalam 74,23Ne zaboravi galamu tvojih protivnika, neprekidno narastanje vike tvojih napadača.
Psalam 74,1Zašto se, Bože, srdiš na nas dugo; dimi se gnjev tvoj na ovce paše tvoje?
Psalam 74,2Opomeni se sabora svojega, koji si stekao od starine, iskupio sebi u našljednu državu, gore Siona, na kojoj si se naselio.
Psalam 74,3Podigni stope svoje na stare razvaline: sve je razrušio neprijatelj u svetinji.
Psalam 74,4Riču neprijatelji tvoji na mjestu sabora tvojih, svoje običaje postavljaju mjesto naših običaja.
Psalam 74,5Vidiš, oni su kao onaj koji podiže sjekiru na spletene grane u drveta.
Psalam 74,6Sve u njemu što je rezano razbiše sjekirama i bradvama.
Psalam 74,7Ognjem sažegoše svetinju tvoju; na zemlju obalivši oskvrniše stan imena tvojega.
Psalam 74,8Rekoše u srcu svojem: potrimo ih sasvijem. Popališe sva mjesta sabora Božijih na zemlji.
Psalam 74,9Običaja svojih ne vidimo, nema više proroka, i nema u nas ko bi znao dokle će to trajati.
Psalam 74,10Dokle će se, Bože, rugati nasilnik? hoće li dovijeka protivnik prkositi imenu tvojemu?
Psalam 74,11Zašto ustavljaš ruku svoju i desnicu svoju? Pruži iz njedara svojih, i istrijebi ih.
Psalam 74,12Bože, care moj, koji od starine tvoriš spasenje posred zemlje!
Psalam 74,13Ti si silom svojom raskinuo more, i satro glave vodenim nakazama.
Psalam 74,14Ti si razmrskao glavu krokodilu, dao ga onima koji žive u pustinji da ga jedu.
Psalam 74,15Ti si otvorio izvore i potoke, ti si isušio rijeke koje ne presišu.
Psalam 74,16Tvoj je dan i tvoja je noć, ti si postavio zvijezde i sunce.
Psalam 74,17Ti si utvrdio sve krajeve zemaljske, ljeto i zimu ti si uredio.
Psalam 74,18Opomeni se toga, neprijatelj se ruga Gospodu, i narod bezumni ne mari za ime tvoje.
Psalam 74,19Ne daj zvijerima duše grlice svoje, nemoj zaboraviti stada stradalaca svojih zasvagda.
Psalam 74,20Pogledaj na zavjet; jer su sve pećine zemaljske pune stanova bezakonja.
Psalam 74,21Nevoljnik nek se ne vrati sramotan, ništi i ubogi neka hvale ime tvoje.
Psalam 74,22Ustani, Bože, brani stvar svoju, opomeni se kako ti se bezumnik ruga svaki dan!
Psalam 74,23Ne zaboravi obijesti neprijatelja svojih, vike, koju jednako dižu protivnici tvoji!

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje