Tražilica


Psalam 75. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 75,1Hvalimo te, Bože, hvalimo te; jer je blizu ime tvoje; daj nam da navješćujemo čudesa tvoja!
Psalam 75,2"Pravi čas ja ću već izabrati; tada ću reći sud pravedan.
Psalam 75,3Ako se i strese zemlja sa svima, koji stanuju na njoj, ja sam, koji utvrđuje stupove njezine.
Psalam 75,4Opominjem hvališe: Ne hvalite se ipak tako! i bezbožnike: Ne dižite roga!
Psalam 75,5Ne dižite roga svojega visoko proti onome gore, ne govorite drsko i tvrdoglavo!"
Psalam 75,6Jer pomoć ne dolazi ni od istoka ni od zapada ni od pustinje ni od gora.
Psalam 75,7Ne, Bog je, koji sudi: "jednoga ponizuje, drugoga uzvisuje.
Psalam 75,8Jer čašu drži Gospod u ruci; jako vino pjeni se u njoj; on ga toči; i talog njegov moraju gutati, moraju piti svi bezbožnici na zemlji.
Psalam 75,9A ja ću se radovati dovijeka; pjevat ću pred Bogom Jakovljevim:
Psalam 75,10On lomi sve rogove bezbožnicima; a visoko se dižu rogovi pravednikovi.
Psalam 75,1 Zborovođi. Po napjevu "Ne razori!" Psalam. Asafov. Pjesma.
Psalam 75,2Slavimo te, Bože, slavimo i zazivamo ime tvoje, pripovijedamo čudesa tvoja.
Psalam 75,3"Kad odredim vrijeme, sudit ću po pravu.
Psalam 75,4Pa neka se strese zemlja sa stanovnicima svojim, ja sam učvrstio stupove njezine.
Psalam 75,5Drznike opominjem: "Ne budite drski!" bezbožnike: "Ne budite tako rogati!
Psalam 75,6Ne dižite roga svog protiv Neba, nemojte govoriti drsko na Boga!
Psalam 75,7Jer niti sa istoka niti sa zapada, niti iz pustinje niti sa bregova ...
Psalam 75,8Bog je koji sudi: ovoga snizuje, onog uzvisuje!
Psalam 75,9Jer je u Jahvinoj ruci pehar pun vina pjenušava, začinjena mirisnim travama; iz njega on napaja, do taloga će ga iskapiti i ispiti svi zlotvori svijeta.
Psalam 75,10A ja ću klicati dovijeka, pjevat ću Bogu Jakovljevu.
Psalam 75,11Rogove ću polomiti bezbožniku, a pravednik će podići glavu.
Psalam 75,1Ravnatelju zbora. Al-tashehéth; psalam, od Asafa, pjesma.
Psalam 75,2Bože, mi te slavimo, mi slavimo tvoje ime, jer je blizu, tvoja su čuda najavljena.
Psalam 75,3Kad ja dajem sastanak, ja, ja sudim s pravdom.
Psalam 75,4Zemlja se stropoštava sa svim stanovnicima. Nisam li ja taj koji je učvrstio stubove?
Psalam 75,5Ja sam kazao uobraženima: ” Nema više uobraženosti!“ I bezbožnicima: ” Ne podižite čela!“
Psalam 75,6Ne dižite tako visoko svoje čelo; ne govorite tako, šije bezobrazne.“
Psalam 75,7Ne, on ne dolazi ni s istoka ni sa zapada, ne dolazi ni iz pustinje oporavak .
Psalam 75,8Bog je taj koji sudi: on spušta jednog, on uzdiže drugog.
Psalam 75,9GOSPOD druži u ruci jednu kupu, on nasipa jedno vino oporo i provrelo: oni će ga popiti, oni će čak posrkati talog, svi bezbožnici zemlje.
Psalam 75,10Za mene, ja ću uvijek proglašavati, pjevajući za Boga Jakovljeva:
Psalam 75,11”Ja ću razbiti čelo svim bezbožnicima, ali čelo pravednika uzdići će se.“
Psalam 75,1Hvalimo te, Bože, hvalimo; blizu je ime tvoje. Za tebe kazuju čudesa tvoja.
Psalam 75,2"Kad vidim da je vrijeme, sudiću pravo.
Psalam 75,3Njiha se zemlja sa svijema koji žive na njoj, ja utvrđujem stupove njezine."
Psalam 75,4Kažem hvališama: ne hvalite se, i bezakonicima: ne dižite roga.
Psalam 75,5Ne dižite u vis roga svojega, ne govorite tvrdoglavo.
Psalam 75,6Jer uzvišivanje ne dolazi ni od istoka ni od zapada ni od pustinje;
Psalam 75,7Nego je Bog sudija, jednoga ponižuje a drugoga uzvišuje.
Psalam 75,8Jer je čaša u ruci Gospodu, vino vri, natočio je punu, i razdaje iz nje. I talog će njezin progutati, ispiće svi bezbožnici na zemlji.
Psalam 75,9A ja ću kazivati dovijeka, pjevaću Bogu Jakovljevu.
Psalam 75,10"Sve ću rogove bezbožnicima polomiti, a rogovi pravednikovi uzvisiće se."

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje