Tražilica


Psalam 76. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 76,1Objavio se Bog u Judeji; veliko je ime njegovo u Izraelu.
Psalam 76,2U Salemu je šator njegov, na Sionu je prebivalište njegovo
Psalam 76,3Ondje je polomio strijele luku, štit, mač i ratnu spravu.
Psalam 76,4Sjajno obučen sišao si ti, Slavni, od gora pradavnih.
Psalam 76,5Odvažni divovi tražili su plijen sebi, ali padoše u smrtni san: junaci osjetiše nemoćne ruke svoje.
Psalam 76,6Pred prijetnjom tvojom, Bože Jakovljev, popadoše konjanik i konj na tlo.
Psalam 76,7Ta strašan ti si i tko da se održi pred tobom, kad plane gnjev tvoj?
Psalam 76,8S neba si oglasio presudu: zemlja se prepade i zanijemi,
Psalam 76,9Kad Bog ustade na sud, da pomogne svima stradalnicima na zemlji.
Psalam 76,10Ali tjeskoba ljudska postade hvalospjev; ostatak strahote pretvori se u radost.
Psalam 76,11Zato činite zavjete i prinosite ih Bogu svojemu, Gospodu; svi, koji ste oko njega, prinosite dare Strašnomu!
Psalam 76,12Oholost knezovima ponizuje on; kraljeve zemaljske prepada on.
Psalam 76,1 Zborovođi. Uza žičana glazbala. Psalam. Asafov. Pjesma.
Psalam 76,2Na glasu je Bog u Judeji, u Izraelu veliko je ime njegovo!
Psalam 76,3U Šalemu je Šator njegov, na Sionu boravište.
Psalam 76,4Tu polomi strijele lukovima, štitove, mačeve, sve oružje.
Psalam 76,5Blistav si od svjetla, veličanstveniji od bregova drevnih.
Psalam 76,6Opljačkani su oni koji bijahu jaki srcem, i san svoj snivaju - klonuše ruke svim hrabrima.
Psalam 76,7Od prijetnje tvoje, Bože Jakovljev, skameniše se kola i konji.
Psalam 76,8Strašan si ti, i tko da opstane kraj žestine gnjeva tvojega.
Psalam 76,9S neba reče presudu - od straha zemlja zadrhta i zanijemje
Psalam 76,10kad se diže Bog da sudi, da spasi uboge na zemlji.
Psalam 76,11Jer će te i bijes Edoma slaviti, i preživjeli iz Hamata štovat će te.
Psalam 76,12Zavjetujte i izvršite zavjete Jahvi, Bogu svojemu, svi oko njega neka donose darove Strašnome
Psalam 76,13koji obuzdava oholost knezova, koji je strašan kraljevima zemlje.
Psalam 76,1Ravnatelju zbora, sa žičanim glazbalima. Psalam, od Asafa, pjesma.
Psalam 76,2U Judi, Bog se dao spoznati; njegovo je ime veliko u Izraelu.
Psalam 76,3Njegov se šator smjestio u Salemu, i na Sionu, njegovo boravište.
Psalam 76,4Ondje, on je polomio munje luka, štit i mač, Rat.
Psalam 76,5Ti blistaš, veličanstven, zbog planina plijena .
Psalam 76,6Oni su bili opljačkani, ta neukrotiva srca obuzeta snom, svi ti valjani ljudi koji ne nalaziše više svojih ruku.
Psalam 76,7Pod tvojom prijetnjom, Bože Jakovljev, kola i konj su se sledili:
Psalam 76,8Ti si taj koji je strašan; tko bi izdržao pred tobom za vrijeme tvojeg gnjeva?
Psalam 76,9Iz nebesa, ti objavljuješ presudu: zastrašena, zemlja se umirila,
Psalam 76,10kad se Bog diže za suđenje, za spasiti sve ponižene na zemlji.
Psalam 76,11čak i gnjev ljudski čini tvoju slavu; oni koji izbjegnu tom gnjevu, ti ih sebi primaš.
Psalam 76,12Pravite zavjete i ispunjavajte ih za GOSPODA svojeg Boga; donosite svoje darove ovom strašnom Bogu, vi koji ga okružujete,
Psalam 76,13jer on presijeca dah prinčevima, on užasava kraljeve zemaljske.
Psalam 76,1Zna se u Judeji za Boga, u Izrailja je veliko ime njegovo.
Psalam 76,2U Salimu je stan njegov i naselje njegovo na Sionu.
Psalam 76,3Ondje je polomio krilate strijele luku, štit i mač i rat.
Psalam 76,4Ti si svijetao; divniji od gora hajdučkih.
Psalam 76,5Koji su junačkog srca postaše plijen, zaspaše snom svojim, i junaci ne nađoše ruku svojih.
Psalam 76,6Od prijetnje tvoje, Bože Jakovljev, drijemlju kola i konj.
Psalam 76,7Ti si strašan, i ko će se održati pred licem tvojim kad se razgnjeviš?
Psalam 76,8S neba javljaš sud; zemlja se prepada i muči,
Psalam 76,9Kad Bog ustaje na sud, da pomože svima koji stradaju na zemlji.
Psalam 76,10I gnjev ljudski obraća se u slavu tebi, kad se jednom opašeš gnjevom.
Psalam 76,11Polažite i izvršujte zavjete Gospodu Bogu svojemu; svi koji ste oko njega, nosite dare strašnome.
Psalam 76,12On ukroćava duh knezovima, on je strašan carevima zemaljskim.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje