Tražilica


Psalam 77. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 77,1Glasno vapijem k Bogu; moram vikati: glasno vapijem k Bogu.
Psalam 77,2Neka bi me čuo u dan nevolje moje! Svemogućega tražim: ispružena je bez prestanka neću ruka moja; duša moja ne da se utješiti.
Psalam 77,3Kad se spomenem Boga, moram uzdisati; kad razmišljam, klone srce moje.
Psalam 77,4Ne daš da mi se zaklopi oko; smeten sam, ne mogu se više mo
Psalam 77,5Spominjem se prošlih dana; sjećam se davnih godina.
Psalam 77,6Promišljam noću, mislim u svojemu srcu; tako pita duh moj:
Psalam 77,7"Zar će se dovijeka gnjeviti Svemogući i zar se više nikada neće smilovati?
Psalam 77,8Zar je zauvijek prestala milost njegova? Zar se je prekinula riječ njegova obećanja za sva pokoljenja?
Psalam 77,9Zar je zaboravio Bog milostiv biti, u gnjevu zatvorio milosrđe svoje?"
Psalam 77,10I rekoh: To je bol moja, da se je promijenila desnica Svevišnjega.
Psalam 77,11Spominjem se djela Gospodnjih; sjećam se negdašnjih čudesa tvojih.
Psalam 77,12Mislim o svim djelima tvojim; razmišljam velike radove tvoje.
Psalam 77,13Uzvišena je uprava tvoja, Bože, koji je bog tako velik kao Bog naš?
Psalam 77,14Ti si Bog, koji činiš čudesa; ti si objavio moć svoju narodima.
Psalam 77,15Mišicom svojom otkupio si narod svoj, sinove Jakovljeve i Josipove.
Psalam 77,16Vidješe te vode, Bože, vidješe te i ustreptaše; valovi zahukaše.
Psalam 77,17Oblaci su i izlijevali rijeke, u oblacima je grmio grom, munje su tvoje sijevale tamo i ovamo.
Psalam 77,18Čuj, štropot kola tvojih! Munje su osvjetljivale svijet; zemlja se je tresla i njihala.
Psalam 77,19Po moru je išao put tvoj, po silnim vodama staza tvoja; a traga tvojega nije poznavao nitko:
Psalam 77,20Vodio si narod svoj kao ovce rukom Mojsijevom i Aronovom.
Psalam 77,1 Zborovođi. Po Jedutunu. Asafov. Psalam.
Psalam 77,2Glasom svojim Bogu vapijem, glas mi se Bogu diže i on me čuje.
Psalam 77,3U dan nevolje tražim Gospodina, noću mi se ruka neumorno pruža k njemu, ne može se utješit` duša moja.
Psalam 77,4Spominjem se Boga i uzdišem; kad razmišljam, daha mi nestane.
Psalam 77,5Vjeđe moje držiš, potresen sam, ne mogu govoriti.
Psalam 77,6Mislim na drevne dane i sjećam se davnih godina;
Psalam 77,7razmišljam noću u srcu, mislim, i duh moj ispituje:
Psalam 77,8"Hoće li Gospodin odbaciti zauvijek i hoće li ikad još biti milostiv?
Psalam 77,9Je li njegova dobrota minula zauvijek, njegovo obećanje propalo za sva pokoljenja?
Psalam 77,10Zar Bog je zaboravio da se smiluje, ili je gnjevan zatvorio smilovanje svoje?
Psalam 77,11I govorim: "Ovo je bol moja: promijenila se desnica Višnjega.
Psalam 77,12Spominjem se djela Jahvinih, sjećam se tvojih pradavnih čudesa.
Psalam 77,13Promatram sva djela tvoja, razmatram ono što si učinio.
Psalam 77,14Svet je tvoj put, o Bože: koji je bog tako velik kao Bog naš?
Psalam 77,15Ti si Bog koji čudesa stvaraš, na pucima si pokazao silu svoju.
Psalam 77,16Mišicom si izbavio narod svoj, sinove Jakovljeve i Josipove.
Psalam 77,17Vode te ugledaše, Bože, ugledaše te vode i ustuknuše, bezdani se uzburkaše.
Psalam 77,18Oblaci prosuše vode, oblaci zatutnjiše gromom i tvoje strijele poletješe.
Psalam 77,19Grmljavina tvoja u vihoru zaori, munje rasvijetliše krug zemaljski, zemlja se zatrese i zadrhta.
Psalam 77,20Kroz more put se otvori tebi i tvoja staza kroz vode goleme, a tragova tvojih nitko ne vidje.
Psalam 77,21Ti si svoj narod vodio kao stado rukama Mojsija i Arona.
Psalam 77,1Ravnatelju zbora, na Jeditun; od Asafa, psalam,
Psalam 77,2To je Bog koga ja pozivam i vapim; to je Bog koga ja zovem, on će me saslušati.
Psalam 77,3U vrijeme moje tjeskobe, ja tražim Gospodina. U noći, pruženih ruku ne popuštajući, ja odbijam svaku okrjepu.
Psalam 77,4Ja se podsjećam Boga i jecam; što se više vraćam, više se moj duh smućuje;
Psalam 77,5ti držiš moje vjeđe otvorenima, ja sam smućen, ja ne znam ništa reći:
Psalam 77,6ja razmišljam o proteklim danima, o godinama nekadašnjim.
Psalam 77,7Noću, ja se sjećam mog pripjeva, moje srce se tu vraća, i moj se duh pita:
Psalam 77,8Gospodin hoće li odbaciti zauvijek? Neće li nikad više biti naklon?
Psalam 77,9Njegova vjernost da li je potpuno nestala?` Riječ da li se umukla kroz stoljeća?
Psalam 77,10Da li je Bog zaboravio činiti milost? Od gnjeva, da li je zatvorio srce svoje?
Psalam 77,11Ja to kažem, moje zlo dolazi odatle: desnica Svevišnjeg promijenila se!
Psalam 77,12Ja se podsjećam na podvige GOSPODOVE; da, ja se podsjećam na tvoje čudo otprije.
Psalam 77,13Ja sebi ponavljam sve što si ti izvršio, ja se vraćam na tvoje podvige:
Psalam 77,14Bože, tvoj put nije drugo do svetost! Koji bog je jednako velik kao Bog?
Psalam 77,15To si ti bog koji je učinio čudo, i tvoja snaga, ti si ju pokazao među poganima.
Psalam 77,16Svojom rukom, ti si oslobodio svoj narod, sinove Jakovljeve i Josipove.
Psalam 77,17Vode su te vidjele, Bože, vode su te vidjele, one podrhtavaju, ponor sam strijepiše.
Psalam 77,18Oblaci su istresli svoje vode, oblaci su se oglasili, i strijele letješe sa svih strana.
Psalam 77,19U tutnjavi tvoje grmljavine, munje su osvjetljivale svijet, zemlja je drhtala i tresla se.
Psalam 77,20U moru si svoj put napravio, svoj prolaz u dubokim vodama, a nitko nije mogao prepoznati tvoje tragove.
Psalam 77,21Ti si vodio svoj narod kao jedno stado, rukom Mojsijevom i Aaronovom.
Psalam 77,1Glas moj ide k Bogu, i ja prizivljem njega; glas moj ide k Bogu, i on će me uslišiti.
Psalam 77,2U dan tuge svoje tražih Gospoda; noću je ruka moja podignuta, i ne spušta se; duša moja neće da se utješi.
Psalam 77,3Pominjem Boga, i uzdišem; razmišljam, i trne duh moj.
Psalam 77,4Držim oči svoje da su budne; klonuo sam, i ne mogu govoriti.
Psalam 77,5Prebrajam stare dane i godine od vijekova.
Psalam 77,6Opominjem se pjesama svojih noću; razgovaram se sa srcem svojim, i ispitujem duh svoj:
Psalam 77,7"Zar će se dovijeka gnjeviti na nas Gospod, i neće više ljubiti?
Psalam 77,8Zar je zasvagda prestala milost njegova, i riječ se prekinula od koljena na koljeno?
Psalam 77,9Zar je zaboravio milostiv biti i u gnjevu zatvorio milosrđe svoje?"
Psalam 77,10I rekoh: žalosna je za mene ova promjena desnice višnjega.
Psalam 77,11Pamtim djela Gospodnja; pamtim pređašnje čudo tvoje.
Psalam 77,12Mislio sam o svijem djelima tvojim, razmišljao o radnji tvojoj;
Psalam 77,13Bože! put je tvoj svet; koji je Bog tako velik kao Bog naš?
Psalam 77,14Ti si Bog, koji si činio čudesa, pokazivao silu svoju među narodima;
Psalam 77,15Mišicom si odbranio narod svoj, sinove Jakovljeve i Josifove.
Psalam 77,16Vidješe te vode, Bože, vidješe te vode, i ustreptaše, i bezdane se zadrmaše.
Psalam 77,17Iz oblaka lijaše voda, oblaci davahu glas, i strijele tvoje lećahu.
Psalam 77,18Grmljahu gromovi tvoji po nebu; munje tvoje sijevahu po vasiljenoj, zemlja se tresijaše i njihaše.
Psalam 77,19Po moru bijaše put tvoj, i staze tvoje po velikoj vodi, i trag tvoj ne poznavaše se.
Psalam 77,20Vodio si narod svoj kao ovce rukom Mojsijevom i Aronovom.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje