Tražilica


Psalam 81. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 81,1Glasno kličite Bogu, jakosti našoj, radujte se Bogu Jakovljevu!
Psalam 81,2Uzdignite pjesme, udarajte u bubanj, u slatku citaru s harfom!
Psalam 81,3Trubite u trubu o mlađaku, o uštapu, u dan blagdana našega!
Psalam 81,4Jer je takav zakon u Izraelu, takva je naredba od Boga Jakovljeva.
Psalam 81,5Kao zakon postavi to u Josipu, kad je izlazio iz zemlje Egipta; čujem riječi, što ih nikada nijesam slušao:
Psalam 81,6"Oslobodio sam ramena njegova od bremena; ruke se njegove oprostiše od teretne košare.
Psalam 81,7U nevolji si me zazvao: ja te spasih; usliših te iz gromovnih oblaka; iskušah te na vodi svađe,
Psalam 81,8Slušaj, narode moj, opomenut ću te! Ah, Izraele, l ad bi me poslušao!
Psalam 81,9Neka ne bude u tebe drugoga bog i bogu tuđemu nemoj se l klanjati!
Psalam 81,10Ja, Gospod, tvoj sam Bog, koji te izvedoh iz zemlje egipatske; otvori usta svoja, i ja ću ih napuniti!"
Psalam 81,11Ali narod moj ne posluša glasa mojega, i Izrael ne učini po mojoj volji.
Psalam 81,12Ja ih pustih na volju srca njihova, neka hode po svojim željama.
Psalam 81,13Ah, da me je narod moj slušao, da je Izrael hodio putovima mojim!
Psalam 81,14Brzo bih bio pokorio neprijatelje njihove i na protivnike njihove bio bih digao ruku svoju!
Psalam 81,15Tada bi se morali prignuti mrzitelji Gospodnji, sudbina njihova trajala bi dovijeka.
Psalam 81,16Najboljom pšenicom hranit ću ga, i medom iz hridine krijepit ću te.
Psalam 81,1 Zborovođi. Po napjevu "Tijesci". Asafov.
Psalam 81,2Kliknite Bogu, našoj jakosti, kličite Bogu Jakovljevu!
Psalam 81,3Nek` zazvuče žice, nek` se čuje bubanj, svirajte u milozvučnu harfu s citarom!
Psalam 81,4Zatrubite u rog za mlađaka, za uštapa, na svetkovinu našu!
Psalam 81,5Jer to je propis Izraelu, zapovijed Boga Jakovljeva.
Psalam 81,6Takav je zakon dao Josipu kad je izlazio iz zemlje Egipta.
Psalam 81,7Šapat tajnovit čuh: "Oslobodih od tereta rame njegovo, ruke su mu slobodne od košare.
Psalam 81,8U tjeskobi si zavapio i ja te izbavih; iz gromovna oblaka odgovorih tebi, iskušah te kod voda meripskih.
Psalam 81,9Slušaj, puče moj, i ja ću te opomenuti: o, da me poslušaš, Izraele!
Psalam 81,10Nek` ne bude u tebe drugog boga i ne klanjaj se bogu tuđem!
Psalam 81,11Ja sam Jahve, Bog tvoj koji te izvedoh iz Egipta: otvori svoja usta da ih napunim!
Psalam 81,12"Ali moj narod ne slušaše glasa moga, Izrael me ne posluša.
Psalam 81,13Zato ga pustih okorjelom srcu njegovu: neka hodi kako mu se hoće!
Psalam 81,14O, kad bi me narod moj slušao, kad bi Izrael putovima mojim hodio,
Psalam 81,15brzo bih pokorio dušmane njegove, ruku bih svoju okrenuo na protivnike njegove.
Psalam 81,16Oni što ga sada mrze dodvarali bi mu se i njihov bi udes bio zapečaćen zauvijek.
Psalam 81,17A svoj narod hranio bih pšenicom najboljom i sitio ga medom iz pećine.
Psalam 81,1Ravnatelju zbora, na gitit, od Asafa,
Psalam 81,2Kličite od radosti za Boga snagu našu, kličite Bogu Jakovljevom.
Psalam 81,3Zasvirajte, nek se oglase bubnjevi, s blagozvučnim kitarama, s harfom .
Psalam 81,4Nek jekne rog o novom mjesecu, u pun mjesec, za našu radost blagdansku .
Psalam 81,5To je za Izrael jedan zakon, jedna odluka Boga Jakovljevog,
Psalam 81,6jedno pravilo koje je on nametnuo Josipu, kad je ovaj izišao protiv Egipta: Ja čujem jedan govor kojeg ne poznajem;
Psalam 81,7ja skidoh teret s njegovih pleća i njegove su ruke odložile tovar.
Psalam 81,8Kad si kričao pod tlačenjem, ja sam te oslobađao, ja sam ti odgovarao u tajni oluje; ja sam te stavio na kušnju blizu voda Meribe.
Psalam 81,9Slušaj, narode moj, ja te zaklinjem! Izraele, ako li me ti slušaš,
Psalam 81,10neće biti kod tebe stranog boga, ti se nećeš klanjati pred jednim drugim bogom.
Psalam 81,11To sam ja, GOSPOD tvoj Bog, koji te uspeo iz Egipta. Otvori širom usta svoja, i ja ću ih napuniti!
Psalam 81,12Ali moj narod ne posluša moj glas, Izrael ne htjede mene,
Psalam 81,13i ja sam ih otpustio njihovom krutom srcu: nek dakle slijede svoje zamisli!
Psalam 81,14Ah! da me slušaše moj narod, da Izrael slijediše moje putove,
Psalam 81,15ja bih brzo ponizio njegove neprijatelje, okrenuo svoju ruku protiv njihovih mučitelja.
Psalam 81,16Oni koji mrze GOSPODA njemu bi se dodvoravali, to bi bila njihova sudbina zauvijek .
Psalam 81,17On bi hranio Izrael najboljim od brašna pšeničnog, i divljim medom on bi ga nasićavao.
Psalam 81,1Radujte se Bogu, koji nam daje krjepost; poklikujte Bogu Jakovljevu.
Psalam 81,2Podignite pjesme, dajte bubanj, slatke gusle sa psaltirom.
Psalam 81,3Trubite o mijeni u trubu, o uštapu radi praznika našega.
Psalam 81,4Jer je taki zakon u Izrailja, naredba od Boga Jakovljeva.
Psalam 81,5Za svjedočanstvo postavi Josifu ovo, kad iđaše na zemlju Misirsku. Jezik, kojega ne znah, čuh!
Psalam 81,6"Uklonio sam ramena njegova od bremena, ruke njegove oprostiše se kotarica.
Psalam 81,7U nevolji si me zazvao, i izbavih te, usliših te usred groma, na vodi Merivi iskušah te.
Psalam 81,8Slušaj, narode moj, i zasvjedočiću ti, Izrailju, o kad bi me poslušao:
Psalam 81,9Da ne bude u tebe tuđega Boga, i Bogu stranome nemoj se klanjati.
Psalam 81,10Ja sam Gospod, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje Misirske; otvori usta svoja, i ja ću ih napuniti.
Psalam 81,11Ali ne posluša narod moj glasa mojega, Izrailj ne mari za me.
Psalam 81,12I ja ih pustih na volju srca njihova, neka hode po svojim mislima.
Psalam 81,13O kad bi narod moj slušao mene, i sinovi Izrailjevi hodili putovima mojim!
Psalam 81,14Brzo bih pokorio neprijatelje njihove, i na protivnike njihove digao bih ruku svoju;
Psalam 81,15Koji mrze na Gospoda, bili bi im pokorni, i dobri dani njihovi bili bi dovijeka;
Psalam 81,16Najboljom bi pšenicom hranio njih, i medom bih iz kamena sitio ih."

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje