Tražilica


Psalam 82. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 82,1Bog se diže u zajednici Božjoj, drži sud usred bogova:
Psalam 82,2"Dokle ćete suditi nepravedno i zauzimati se za bezbožnike!
Psalam 82,3Sudite pravo ubogima, sirotama; siromahe, potlačene opravdajte!
Psalam 82,4Izbavljajte ubogoga, slaboga; oslobodite ih iz ruke bezbožničke!"
Psalam 82,5Ali oni ne gledaju na to, ne uviđaju to, tumaraju dalje po tami: drmaju se svi temelji zemlje.
Psalam 82,6Rekoh: "Bogovi ste; vi ste svi sinovi Svevišnjega.
Psalam 82,7Ali morate umrijeti kao ljudi, morate pasti kao jedan od knezova!"
Psalam 82,8Bože, digni se i sudi zemlji; jer svima narodima ti si gospodar!
Psalam 82,1 Psalam. Asafov. Bog ustaje u skupštini "bogova", usred "bogova" sud održava.
Psalam 82,2"Dokle ćete sudit` krivo, ić` na ruku bezbožnima?
Psalam 82,3Štitite slaba i sirotu, vratite pravicu jadniku i siromahu!
Psalam 82,4Izbavite potlačenog i ubogog: istrgnite ga iz ruku bezbožnih!
Psalam 82,5Ne shvaćaju nit` razumiju, po mraku hodaju: poljuljani su svi temelji zemlje.
Psalam 82,6Rekoh doduše: "Vi ste bogovi i svi ste sinovi Višnjega!
Psalam 82,7Ali ćete k`o svi ljudi umrijeti, past ćete kao svatko od velikih!
Psalam 82,8Ustani, Bože, i sudi zemlju, jer si s pravom gospodar svih naroda.
Psalam 82,1Psalam, od Asafa, Bog se obratio božanskom saboru, u sred bogova, on sudi:
Psalam 82,2Dokle ćete vi suditi naopako podupirući krivce?
Psalam 82,3Budite sudci za nejake i siročad, činite pravdu nesretnima i nevoljnima;
Psalam 82,4oslobađajte slabe i siromašne, oslobađajte ih iz ruke krivaca.
Psalam 82,5Ali oni ne znaju, oni ne razumiju, oni se gibaju u tminama, i svi su temelji zemaljski uzdrmani.
Psalam 82,6Ja to izjavljujem, vi ste bogovi, vi ste svi sinovi Svevišnjeg,
Psalam 82,7Ipak vi ćete umrijeti kao i ljudi, vi ćete pasti svi kao prinčevi.
Psalam 82,8Digni se, Bože! Budi sudac zemlji, jer ti imaš sve narode u baštini.
Psalam 82,1Bog stade na saboru Božijem, usred bogova izreče sud:
Psalam 82,2"Dokle ćete suditi nepravo, i bezbožnicima gledati ko je ko?
Psalam 82,3Sudite ubogome i siroti, onoga koga gone i ništega pravdajte.
Psalam 82,4Izbavljajte ubogoga i ništega, iz ruke bezbožničke otimajte.
Psalam 82,5Ne poznaše, niti razumješe, hode po tami; zadrmaše se zemlji svi temelji.
Psalam 82,6Rekoh: bogovi ste, i sinovi višnjega svi.
Psalam 82,7Ali ćete kao ljudi pomrijeti, i kao svaki knez pašćete."
Psalam 82,8Ustani, Bože, sudi zemlji; jer su tvoji po našljedstvu svi narodi.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje