Tražilica


Psalam 84. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 84,1Kako su mili šatori tvoji, Gospode nad vojskama!
Psalam 84,2Duša je moja čeznula i ginula za dvorima Gospodnjim; srce moje i tijelo moje klicali su Bogu živomu..
Psalam 84,3I vrabac nalazi kuću, lastavica gnijezdo, da u njih skrije mlade svoje: oltare tvoje, Gospode nad vojskama, kralju moj i Bože moj!
Psalam 84,4Blagoslovljeni su oni, koji prebivaju u kući tvojoj, koji te slave bez prestanka!
Psalam 84,5Blagoslovljen je čovjek, kojemu je jakost u tebi, kojemu srce hoće na hodočašća!
Psalam 84,6Putujući dolinom pustinjskom pretvaraju je u tlo obilno izvorima, što ga i rani dažd pokrije blagoslovom.
Psalam 84,7Od zaselka putuju dalje do zaselka, dok se ne pojave pred Bogom na Sionu.
Psalam 84,8Gospode, Bože nad vojskama, čuj molitvu moju, usliši je, Bože Jakovljev!
Psalam 84,9Ti štite naš, pogledaj, Bože, pogledaj lice pomazanika svojega!
Psalam 84,10Jer je jedan dan u dvorima tvojim bolji od tisuće gdje drugdje; na pragu u kući Boga mojega stajati draže mi je, nego biti gost u šatorima bezbožnika.
Psalam 84,11Jer je Bog, Gospod, kruna i štit; Gospod daje milost i čast; ne uskraćuje dobara onima, koji hode pošteno
Psalam 84,12Gospode nad vojskama, blagoslovljen je čovjek, koji se uzda u tebe!
Psalam 84,1 Zborovođi. Po napjevu "Tijesci". Sinova Korahovih.
Psalam 84,2Kako su mili stanovi tvoji, Jahve nad Vojskama!
Psalam 84,3Duša mi gine i čezne za dvorima Jahvinim. Srce moje i moje tijelo kliču Bogu živomu.
Psalam 84,4I vrabac sebi log nalazi, i lastavica gnjezdašce gdje će položiti mlade svoje:
Psalam 84,5a ja žrtvenike tvoje, Jahve nad Vojskama, Kralju moj i Bože moj! Blaženi koji prebivaju u Domu tvome slaveć` te bez prestanka!
Psalam 84,6Blažen komu je pomoć u tebi dok se sprema na svete putove!
Psalam 84,7Prolaze li suhom dolinom, u izvor je vode promeću i prva je kiša u blagoslov odijeva.
Psalam 84,8Snaga im raste od časa do časa: dok ne ugledaju Boga na Sionu.
Psalam 84,9Jahve, Bože nad Vojskama, čuj molitvu moju, poslušaj, Bože Jakovljev!
Psalam 84,10Pogledaj, štite naš, Bože, pogledaj lice pomazanika svoga!
Psalam 84,11Zaista, jedan je dan u dvorima tvojim bolji od tisuću drugih. Volim biti na pragu Doma Boga svoga nego boraviti u šatorima grešnika.
Psalam 84,12Jahve, Bog, sunce je i štit: on daje milost i slavu. Ne uskraćuje Jahve dobara onima koji idu u nedužnosti.
Psalam 84,13Jahve nad Vojskama, blago onom tko se u te uzda.
Psalam 84,1Ravnatelju zbora; na Gitit .
Psalam 84,2Kako su omiljena tvoja boravišta, GOSPODE sve-mogući!
Psalam 84,3Ja čeznem ispustiti, dušu kod trijema GOSPODOVOG. Moje srce i moje tijelo vape prema Bogu živućem.
Psalam 84,4I vrabac nađe jednu kuću, i lastavica jedno gnijezdo za staviti svoje mlade, blizu tvojim oltarima, GOSPODE sve-mogući, moj kralju i moj Bože.
Psalam 84,5Sretni žitelji kuće tvoje: oni tebe hvale bez prekida!
Psalam 84,6Sretan čovjek koji kod tebe nađe snagu svoju: dragog srca on kreće na put;
Psalam 84,7prolazeći kroz dol Balzamovaca oni čine jednu oazu, prve kiše ga prekriju blagoslovima.
Psalam 84,8Uvijek gorljiviji, oni se primiču i predstavljaju se pred Bogom na Sionu.
Psalam 84,9GOSPODE Bože sve-mogući, slušaj moju molitvu; prikloni uho, Bože Jakovljev.
Psalam 84,10O Bože, vidi onog koji je naš štit, gledaj lice tvog mesije.
Psalam 84,11Pošto jedan dan u tvojim trijemovima vrijedi više no tisuću, ja sam izabrao: radije ostati na pragu kuće mog Boga nego stanovati pod šatorima nevjernika.
Psalam 84,12Da GOSPOD Bog je jedno sunce i jedan štit; GOSPOD daje milost i slavu, on ne odbija sreću onima koji idu bez prijekora.
Psalam 84,13GOSPODE sve-mogući, sretnog li čovjeka koji računa na tebe!
Psalam 84,1Kako su mili stanovi tvoji, Gospode nad silama!
Psalam 84,2Gine duša moja želeći u dvore Gospodnje; srce moje i tijelo moje otima se k Bogu živome.
Psalam 84,3I ptica nahodi kuću, i lastavica gnijezdo sebi gdje leže ptiće svoje, kod oltara tvojih, Gospode nad silama, care moj i Bože moj!
Psalam 84,4Blago onima koji žive u domu tvom! Oni te hvale bez prestanka.
Psalam 84,5Blago onima kojima je sila u tebi, i kojima su u srcu putovi tvoji!
Psalam 84,6Idući dolinom plačevnom, pretvaraju je u izvore, i dažd je odijeva blagoslovima.
Psalam 84,7Idu zbor za zborom, javljaju se pred Bogom na Sionu.
Psalam 84,8Gospode, Bože nad silama! usliši molitvu moju, Bože Jakovljev!
Psalam 84,9Bože, braniču naš! sagni se i vidi lice pomazanika svojega!
Psalam 84,10Jer je bolje jedan dan u dvorima tvojim od hiljade. Volim biti na pragu doma Božijega nego živjeti u šatorima bezbožničkim.
Psalam 84,11Jer je Gospod Bog sunce i štit, Gospod daje blagodat i slavu; onima koji hode u bezazlenosti ne ukraćuje nijednoga dobra.
Psalam 84,12Gospode nad silama! blago čovjeku, koji se u te uzda!

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje