Tražilica


Psalam 86. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 86,1Prigni uho svoje, Gospode poslušaj me; jer sam nevoljan i siromah.
Psalam 86,2Sačuvaj život moj, jer sam ti drag; budi u pomoći, Bože moj, slugi svojemu, koji se oslanja na tebe!
Psalam 86,3Budi mi milostiv, Svemogući, jer k tebi vapijem povazdan.
Psalam 86,4Razveseli srce sluge svojega, jer k tebi, Svemogući, podižem srce l svoje!
Psalam 86,5Jer si ti, Svemogući, dobrostiv, sklon da oprostiš, bogat milošću za sve, koji te zazivaju.
Psalam 86,6Pa čuj, Gospode, molitvu moju i pripazi na glasni vapaj moj!
Psalam 86,7U dan nevolje svoje vapijem k tebi; jer ćeš me uslišiti.
Psalam 86,8Nema među bogovima slična tebi, Svemogući, nema djela takvih, kakva su tvoja.
Psalam 86,9Svi narodi, koje si stvorio, pridolaze, padaju pred tobom ničice, Svemogući, imenu tvojemu iskazuju čast.
Psalam 86,10Jer si ti vekik i tvoriš čudesa velika: jedini si ti Bog!
Psalam 86,11Pokaži mi Gospode, put svoj, da u vjernosti idem k tebi, upravi srce moje na jedno, da se boji imena tvojega!
Psalam 86,12Tada ću ti zahvaljivati, svemogući Bože, svim srcem, slaviti ime tvoje dovijeka:
Psalam 86,13"Jest, milost je tvoja velika prema meni: izbavio si život moj iz dubina carstva mrtvih."
Psalam 86,14Oholice ustaju proti meni, Bože; rulja nasilnika radi mi o glavi a tebe nemaju pred očima.
Psalam 86,15Ali ti si, Svemogući, Bog pun milosrđa i milosti, pun strpljivosti i bogat dobrotom i vjernošću.
Psalam 86,16Pogledaj na m, smiluj se meni slugi svojemu daj mi jakost svoju i pomozi sinu sluškinje svoje!
Psalam 86,17Učini s menom čudo dobrote, da vide, koji mrze na me, i postide se, što si mi ti, Gospode, pomogao i utješio me!
Psalam 86,1 Molitva. Davidova. Prigni uho svoje, Jahve, i usliši me jer sam bijedan i ubog.
Psalam 86,2Čuvaj dušu moju jer sam posvećen tebi; spasi slugu svoga koji se uzda u te! Ti si moj Bog;
Psalam 86,3o Gospode, smiluj mi se jer povazdan vapijem k tebi.
Psalam 86,4Razveseli dušu sluge svoga jer k tebi, Jahve, dušu uzdižem.
Psalam 86,5Jer ti si, Gospode, dobar i rado praštaš, pun si ljubavi prema svima koji te zazivaju.
Psalam 86,6Slušaj, Jahve, molitvu moju i pazi na glas vapaja mog.
Psalam 86,7U dan tjeskobe vapijem k tebi jer ćeš me uslišati.
Psalam 86,8Nema ti ravna među bozima, Gospode, nema djela kakvo je tvoje.
Psalam 86,9Svi narodi što ih stvori doći će i klanjat` se tebi, o Jahve, i slavit će ime tvoje.
Psalam 86,10Jer ti si velik i činiš čudesa: ti si jedini Bog.
Psalam 86,11Uči me, Jahve, svojemu putu da hodim vjeran tebi, usmjeri srce moje da se boji imena tvojega!
Psalam 86,12Hvalit ću te, Gospode, Bože moj, svim srcem svojim, slavit ću ime tvoje dovijeka,
Psalam 86,13jer tvoje ljubavi prema meni ima izobila, istrgao si moju dušu iz dubine Podzemlja.
Psalam 86,14O Bože, oholice se digoše na me, mnoštvo silnika život mi vreba i nemaju tebe pred očima.
Psalam 86,15No ti si, Gospode Bože, milosrdan i blag, spor na srdžbu - sama ljubav i vjernost.
Psalam 86,16Pogledaj na me i smiluj se meni; daj svome sluzi snage svoje i spasi sina sluškinje svoje!
Psalam 86,17Daj mi milostivo znak naklonosti svoje, da vide moji mrzitelji i da se postide, jer si mi ti, o Jahve, pomogao, ti me utješio.
Psalam 86,1Molitva; Davidova. GOSPODE, prikloni uho, odgovori mi, jer ja sam jedan nesretnik i jedan sirotan.
Psalam 86,2čuvaj me u životu, jer ja sam vjernik. Ti moj Bože, spasi slugu svog koji računa na tebe.
Psalam 86,3Smiluj mi se, Gospodine, ti si taj kojeg ja zovem svaki dan.
Psalam 86,4Obveseli srce svoga sluge, jer, Gospodine, ja sam opružen prema tebi.
Psalam 86,5Gospodine, ti koji si dobar i koji opraštaš, bogat u vjernosti za sve one koji tebe zazivaju,
Psalam 86,6prikloni uho molitvi mojoj, GOSPODE! Budi pažljiv na moj preklinjući glas!
Psalam 86,7U dan tjeskobe ja tebe zazivam, a ti mi odgovaraš.
Psalam 86,8Nitko nije kao ti što si među bogovima, Gospodine! Ono što ti činiš neusporedivo je.
Psalam 86,9Svi pogani koje si ti stvorio doći će pokloniti se pred tebe, Gospodine, i slaviti tvoje ime.
Psalam 86,10Jer ti si velik, ti činiš čuda, ti si Bog, ti sam !
Psalam 86,11GOSPODE, pokaži mi svoj put i ja ću se ponašati prema tvojoj istini. Ujedini moje srce da se boji imena tvog.
Psalam 86,12Gospodine moj Bože, ja ću te slaviti svim svojim srcem, i slaviti tvoje ime zauvijek.
Psalam 86,13jer tvoja je vjernost velika prema meni i ti si me oslobodio dubina pakla.
Psalam 86,14Bože! oholi su me napali i jedan savez silnika hoće moj život; oni ne vode računa o tebi:
Psalam 86,15Ali ti, Gospodine, Bože milosrdni i dobrohotni, spor na gnjevu, pun vjernosti i odanosti,
Psalam 86,16okreni se prema meni; smiluj mi se, daj svoju snagu sluzi svome i spasi sina sluškinje svoje.
Psalam 86,17Učini silovito u moju korist, tad će moji neprijatelji biti zbunjeni videći da ti, Gospodin, meni pritječeš u pomoć i tješiš me.
Psalam 86,1Prigni, Gospode! uho svoje i usliši me, jer sam nevoljan i ništ.
Psalam 86,2Sačuvaj dušu moju, jer sam tvoj poklonik. Spasi slugu svojega, Bože moj, koji se u te uzda.
Psalam 86,3Smiluj se na me, Gospode, jer k tebi vičem vas dan.
Psalam 86,4Obeseli dušu sluge svojega, jer k tebi, Gospode, podižem dušu svoju.
Psalam 86,5Jer si ti, Gospode, dobar i milosrdan i veoma milostiv svima koji te prizivlju.
Psalam 86,6Čuj, Gospode, molitvu moju, i slušaj glas moljenja mojega.
Psalam 86,7U dan tuge svoje prizivljem te, jer ćeš me uslišiti.
Psalam 86,8Nema među bogovima takoga kakav si ti, Gospode, i nema djela takijeh kakva su tvoja.
Psalam 86,9Svi narodi, koje si stvorio, doći će i pokloniti se pred tobom, Gospode, i slaviti ime tvoje.
Psalam 86,10Jer si ti velik i tvoriš čudesa; ti si jedan Bog.
Psalam 86,11Pokaži mi, Gospode, put svoj, i ići ću u istini tvojoj; učini neka se mili srcu mojemu bojati se imena tvojega.
Psalam 86,12Slaviću te, Gospode Bože moj, svijem srcem svojim, i poštovaću ime tvoje dovijeka.
Psalam 86,13Jer je milost tvoja velika nada mnom, i izvadio si dušu moju iz pakla najdubljega.
Psalam 86,14Bože, oholice ustaše na mene, i gomila nasilnika traži dušu moju, i nemaju tebe pred sobom.
Psalam 86,15Ali ti, Gospode, Bože milostivi i blagi, strpljivi i bogati dobrotom i istinom,
Psalam 86,16Pogledaj na me i smiluj mi se, daj silu svoju sluzi svojemu, i pomozi sinu sluškinje svoje;
Psalam 86,17Učini sa mnom čudo dobrote. Neka vide koji me nenavide, i postide se, što si mi, Gospode, pomogao i utješio me.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje