Tražilica


Psalam 96. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 96,1Pjevajte Gospodu pjesmu novu, pjevaj Gospodu, sva zemljo!
Psalam 96,2Pjevajte Gospodu, blagoslivljajte ime njegovo, navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo!
Psalam 96,3Navješćujte narodima slavu njegovu, svakomu plemenu čudesa njegova!
Psalam 96,4Jer je velik Gospod, hvale dostojan veoma, strašniji je od svih bogova.
Psalam 96,5Jer su svi bogovi naroda idoli ništavi, a Gospod je stvorio nebo.
Psalam 96,6Sjaj i veličanstvo blista pred njim; slava i radost napunjaju svetište njegovo.
Psalam 96,7Prinesite Gospodu, plemena naroda, prinesite Gospodu slavu i čast!
Psalam 96,8Prinesite Gospodu slavu imena njegova, nosite dare žrtvene i stupite u dvore njegove!
Psalam 96,9Poklonite se Gospodu u svetom uresu, neka strepi pred njim sav svijet!
Psalam 96,10Navješćujte narodima: "Gospod je kralj;" čvrsto stoji nadzemaljski svijet ne pomiče se nikad: on sudi narodima pravedno.
Psalam 96,11Nebo se veseli; zemlja se raduje; buči more i što je u njemu.
Psalam 96,12Raduje se polje i što raste na njemu; klikću sva drveta šumska
Psalam 96,13pred Gospodom, kad dolazi; jer dolazi da sudi zemlji; on sudi čitavu svijetu po pravdi i narodima u vjernosti svojoj.
Psalam 96,1 Pjevajte Jahvi pjesmu novu! Pjevaj Jahvi, sva zemljo!
Psalam 96,2Pjevajte Jahvi, hvalite ime njegovo! Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo,
Psalam 96,3kazujte poganima njegovu slavu, svim narodima čudesa njegova.
Psalam 96,4Velik je Jahve, hvale predostojan, strašniji od svih bogova!
Psalam 96,5Ništavni su svi bozi naroda. Jahve stvori nebesa!
Psalam 96,6Slava je i veličanstvo pred njim, sila i sjaj u Svetištu njegovu.
Psalam 96,7Dajte Jahvi, narodna plemena, dajte Jahvi slavu i silu!
Psalam 96,8Dajte Jahvi slavu imena njegova! Prinosite žrtvu i uđite u dvorove njegove,
Psalam 96,9poklonite se Jahvi u sjaju svetosti njegove. Strepi pred njim, zemljo sva!
Psalam 96,10Nek` se govori među poganima: "Jahve kraljuje!" Svijet on učvrsti da se ne pomakne, narodima pravedno upravlja.
Psalam 96,11Raduj se, nebo, i kliči, zemljo! Neka huči more i što je u njemu!
Psalam 96,12Nek` se raduje polje i što je na njemu, neka klikće šumsko drveće
Psalam 96,13pred Jahvom, jer dolazi, jer dolazi suditi zemlji. Sudit će svijetu u pravdi i narodima u istini svojoj.
Psalam 96,1Pjevajte GOSPODU jednu pjesmu novu, Pjevajte GOSPODU, zemljo cijela;
Psalam 96,2Pjevajte GOSPODU, blagoslovite ime njegovo! Proglašavajte njegov spas iz dana u dan;
Psalam 96,3oglašavajte njegovu slavu među neznabošcima, njegova čuda među svim poganima!
Psalam 96,4Jer GOSPOD je velik i obasut hvalospjevima, on je strašan i nadmoćan svim bogovima:
Psalam 96,5sva božanstva pučka samo su taštine . GOSPOD je stvorio nebesa.
Psalam 96,6Sjaj i slava pred njegovim su licem, snaga i veličanstvo u njegovom su svetištu.
Psalam 96,7Dajte GOSPODU, obitelji narodne; dajte GOSPODU slavu i snagu;
Psalam 96,8dajte GOSPODU slavu imena jegovog. Donosite svoje milodare, uđite u njegove trijemove;
Psalam 96,9poklonite se pred GOSPODOM, kad bljesne njegova svetost; drhtite pred njim, zemljo cijela.
Psalam 96,10Govorite među poganima: ” GOSPOD je kralj. Da, svijet ostaje postojan, neoboriv. On sudi poganima s pravednošću.“
Psalam 96,11Nek se nebesa raduju, nek zemlja kliče, i nek huče more i njegova bogatstva!
Psalam 96,12Nek polja sva budu u svetkovini, nek sva drveta šumska kliču tad od radosti,
Psalam 96,13pred GOSPODOM, jer on dolazi, jer on dolazi vladati zemljom. On će vladati svijetom s pravdom i poganima prema odanosti njihovoj.
Psalam 96,1Pjevajte Gospodu pjesmu novu, pjevaj Gospodu, sva zemljo!
Psalam 96,2Pjevajte Gospodu, blagosiljajte ime njegovo, javljajte od dana na dan spasenje njegovo.
Psalam 96,3Kazujte po narodima slavu njegovu, po svijem plemenima čudesa njegova.
Psalam 96,4Jer je velik Gospod i valja ga hvaliti: strašniji je od svijeh bogova.
Psalam 96,5Jer su svi bogovi u naroda ništa; a Gospod je nebesa stvorio.
Psalam 96,6Slava je i veličanstvo pred licem njegovijem, sila i krasota u svetinji njegovoj.
Psalam 96,7Dajte, Gospodu, plemena narodna, dajte Gospodu slavu i čast.
Psalam 96,8Dajte Gospodu slavu prema imenu njegovu. Nosite dare i idite u dvore njegove.
Psalam 96,9Poklonite se Gospodu u svetoj krasoti. Strepi pred njim, sva zemljo!
Psalam 96,10Recite narodima: Gospod caruje; zato je vasiljena tvrda i neće se pomjestiti; on će suditi narodima pravo.
Psalam 96,11Nek se vesele nebesa, i zemlja se raduje; nek pljeska mora i što je u njemu;
Psalam 96,12Neka skače polje i sve što je na njemu; tada nek se raduju sva drveta šumska
Psalam 96,13Pred licem Gospodnjim; jer ide, jer ide da sudi zemlji. Sudiće vasiljenoj po pravdi, i narodima po istini svojoj.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje