Tražilica


Psalam 99. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 99,1Gospod je kralj: narodi strepe; zemlja se drma.
Psalam 99,2Velik je na Sionu Gospod, uzvišen iznad svih naroda.
Psalam 99,3Neka slave ime tvoje, veliko i slavno: svet je on.
Psalam 99,4Prijatelj je pravde kralj jakosti; što je pravo, zapovjedio si; pravo i pravednost činio si u Jakovu.
Psalam 99,5Uzvisujte Gospoda, Boga našega, prignite se k podnožju nogu njegovih: svet je on.
Psalam 99,6Mojsije i Aron kod svećenika njegovih i Samuel kod priznavalaca imena njegova: oni su prizivali Gospoda, i on ih je uslišio,
Psalam 99,7U stupu od oblaka govorio je njima; oni su čuvali zapovijedi njegove, zakon, što im ga dao.
Psalam 99,8Gospode, Bože naš, ti si ih uslišio; ti si im bio Bog, koji oprašta, a i osvetnik za djela njihova.
Psalam 99,9Uzvisujte Gospoda, Boga našega, prignite se k svetoj gori njegovoj; jer je svet Gospod, Bog naš.
Psalam 99,1 Jahve kraljuje - nek` zadršću narodi; sjedi nad kerubima - zemlja nek` se potrese!
Psalam 99,2Velik je Jahve na Sionu, uzvišen nada sve narode.
Psalam 99,3Nek` slave ime tvoje veliko i strašno: ono je sveto!
Psalam 99,4Ti kralj si moćan koji ljubiš što je pravo, pravednost ti si utvrdio, pravo i pravednost vršiš u Jakovu.
Psalam 99,5Uzvisujte Jahvu, Boga našega, padnite pred podnožje njegovo: ono je sveto.
Psalam 99,6Mojsije i Aron među svećenicima njegovim i Samuel među onima koji zazivaju ime njegovo: zazivahu Jahvu, i on ih usliša.
Psalam 99,7Iz stupa od oblaka govoraše njima: slušahu zapovijedi njegove i odredbe što ih dade.
Psalam 99,8Jahve, Bože naš, ti si ih uslišivao; Bože, milostiv si bio njima premda si kažnjavao grijehe njihove.
Psalam 99,9Uzvisujte Jahvu, Boga našega, padnite pred svetu goru njegovu: jer svet je Jahve, Bog naš.
Psalam 99,1GOSPOD je kralj: Nek neznabošci drhte! On sjedi na kerubinima: nek zemlja strijepi!
Psalam 99,2GOSPOD je velik u svom Sionu, i on nadvisuje narode:
Psalam 99,3nek se slavi tvoje veliko i strašno ime! On je svet!
Psalam 99,4Snaga jednog kralja voljeti pravdu. Ti si taj koji je uspostavio red. Pravo i pravdu u Jakovu, ti si taj koji ih je stvorio:
Psalam 99,5Slavite GOSPODA našeg Boga, poklonite se pred njegovim podnožjem! On je svet!
Psalam 99,6Mojsije i Aaron među njegovim svećenicima, i Samuel među onima koji zazivaše ime njegovo, pozivahu GOSPODA, a on im odgovaraše.
Psalam 99,7U oblačnom stubu on njima govoriše. Oni su čuvali njegove uredbe, i zakone koje im on bijaše dao.
Psalam 99,8GOSPODE naš Bože, ti njima sam odgovori, ti bî za njih jedan strpljiv Bog, ali koji se osvećivao za njihova nedjela :
Psalam 99,9Slavite GOSPODA našeg Boga; poklonite se pred njegovom svetom planinom, jer on je svet, GOSPOD naš Bog!
Psalam 99,1Gospod caruje: neka strepe narodi; sjedi na heruvimima: nek se drma zemlja!
Psalam 99,2Gospod je na Sionu velik, i visok nad svima narodima.
Psalam 99,3Neka slave veliko i strašno ime tvoje; da je svet!
Psalam 99,4Neka slave silu cara koji ljubi pravdu. Ti si utvrdio pravdu; sud i pravdu ti si uredio u Jakovu.
Psalam 99,5Uzvišujte Gospoda Boga našega, i klanjajte se podnožju njegovu; da je svet!
Psalam 99,6Mojsije i Aron, sveštenici njegovi, i Samuilo jedan od onijeh koji prizivlju ime njegovo, prizivahu Boga, i on ih usliši.
Psalam 99,7U stupu od oblaka govoraše njima; oni čuvaše zapovijesti njegove i uredbu koju im dade.
Psalam 99,8Gospode, Bože naš, ti si ih uslišio; ti si im bio Bog blag i plaćao za djela njihova.
Psalam 99,9Uzvišujte Gospoda Boga našega, i klanjajte se na svetoj gori njegovoj, jer je svet Gospod bog naš.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje