Tražilica


Rimljanima 5. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Rimljanima 5,1Opravdani dakle vjerom imamo mir s Bogom po Gospodinu našemu Isusu Kristu.
Rimljanima 5,2Po njemu smo i pristup imali vjerom k ovoj milosti, u kojoj stojimo, i hvalimo se nadom slave Božje.
Rimljanima 5,3A ne samo to, nego se hvalimo i nevoljama znajući, da nevolja vodi k strpljivosti;
Rimljanima 5,4A strpljivost k iskustvu, a iskustvo k nadi;
Rimljanima 5,5A nada se ne sramoti, jer se ljubav Božja izli u srca naša Duhom Svetim, koji je dat nama.
Rimljanima 5,6Jer Krist, kad smo još bili slabi, umrije u pravo vrijeme za bezbožnike.
Rimljanima 5,7Jer jedva tko umre za pravednika; za dobroga može biti da bi se tko usudio umrijeti.
Rimljanima 5,8A Bog pokazuje svoju ljubav k nama, što Krist, kad smo bili još grješnici, umrije za nas.
Rimljanima 5,9Mnogo ćemo dakle većma biti po njemu spašeni od gnjeva, kad smo sad opravdani krvlju njegovom.
Rimljanima 5,10Jer kad smo se pomirili s Bogom smrću Sina njegova, dok smo još bili neprijatelji, mnogo ćemo se većma kao pomireni spasiti u životu njegovu.
Rimljanima 5,11A ne samo to, nego se hvalimo u Bogu po Gospodinu svojemu Isusu Kristu, po kojemu sad primismo pomirenje.
Rimljanima 5,12Zato kao što po jednome čovjeku uđe u svijet grijeh, i po grijehu smrt, i tako smrt prijeđe na sve ljude, jer svi sagriješiše,
Rimljanima 5,13Jer je grijeh bio u svijetu do zakona; ali se grijeh ne računa, kad nema zakona.
Rimljanima 5,14Nego je vladala smrt od Adama sve do Moj sija i nad onima, koji ne sagriješiše prijestupom sličnim kao Adam, koji je prilika onoga, koji je imao doći.
Rimljanima 5,15Ali dar nije tako kao prijestup; jer ako prijestupom jednoga pomriješe mnogi, mnogo se veća milost Božja i dar izli izobilno na mnoge milošću jednoga čovjeka Isusa Krista.
Rimljanima 5,16I dar nije kao grijeh jednoga: "jer je za grijeh jednoga bio sud na osuđenje, a dar od mnogih prijestupa vodi k opravdanju.
Rimljanima 5,17Jer ako je zbog prijestupa jednoga vladala smrt po jednome, mnogo će više oni, koji primaju izobilje milosti i dar pravde, u životu vladati po jednome Isusu Kristu.
Rimljanima 5,18Zato dakle kao što po grijehu jednoga dođe osuđenje na sve ljude, tako i po pravdi jednoga dođe na sve ljude opravdanje život
Rimljanima 5,19Jer kao što nepokornošću jednoga čovjeka mnogi postadoše grješnici, tako će i pokornošću Jednoga mnogi postati pravednici.
Rimljanima 5,20A zakon dođe uz to, da se umnoži prijestup; jer gdje se je umnožio grijeh, ondje se je još većma umnožila milost,
Rimljanima 5,21Da kao što je vladao grijeh za smrt, tako i milost da vlada pravdom za život vječni, po Isusu Kristu, Gospodinu našemu.
Rimljanima 5,1 Opravdani dakle vjerom, u miru smo s Bogom po Gospodinu našem Isusu Kristu.
Rimljanima 5,2Po njemu imamo u vjeri i pristup u ovu milost u kojoj stojimo i dičimo se nadom slave Božje.
Rimljanima 5,3I ne samo to! Mi se dičimo i u nevoljama jer znamo: nevolja rađa postojanošću,
Rimljanima 5,4postojanost prokušanošću, prokušanost nadom.
Rimljanima 5,5Nada pak ne postiđuje. Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan!
Rimljanima 5,6Doista, dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je, već u to vrijeme, za nas bezbožnike umro.
Rimljanima 5,7Zbilja, jedva bi tko za pravedna umro; možda bi se za dobra tko i odvažio umrijeti.
Rimljanima 5,8A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije.
Rimljanima 5,9Koliko li ćemo se više sada, pošto smo opravdani krvlju njegovom, spasiti po njemu od srdžbe?
Rimljanima 5,10Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti Sina njegova dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više, pomireni, spasiti životom njegovim.
Rimljanima 5,11I ne samo to! Dičimo se u Bogu po Gospodinu našemu Isusu Kristu po kojem zadobismo pomirenje.
Rimljanima 5,12Zbog toga, kao što po jednom Čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt...
Rimljanima 5,13Doista, do Zakona bilo je grijeha u svijetu, ali se grijeh ne ubraja kad nema zakona.
Rimljanima 5,14Da, ali smrt je od Adama do Mojsija doista kraljevala i nad onima koji ne sagriješiše prekršajem sličnim kao Adam, koji je pralik Onoga koji ima doći.
Rimljanima 5,15Ali s darom nije kao s grijehom. Jer ako su grijehom jednoga mnogi umrli, mnogo se obilatije na sve razlila milost Božja, milost darovana u jednom čovjeku, Isusu Kristu.
Rimljanima 5,16I dar - to nije kao kad je ono jedan sagriješio: jer presuda nakon jednoga grijeha posta osudom, a dar nakon mnogih grijeha - opravdanjem.
Rimljanima 5,17Uistinu, ako grijehom jednoga smrt zakraljeva - po jednome, mnogo će više oni koji primaju izobilje milosti i dara pravednosti kraljevati u životu - po Jednome, Isusu Kristu.
Rimljanima 5,18Dakle, grijeh jednoga - svim ljudima na osudu, tako i pravednost Jednoga - svim ljudima na opravdanje, na život!
Rimljanima 5,19Doista, kao što su neposluhom jednoga čovjeka mnogi postali grešnici tako će i posluhom Jednoga mnogi postati pravednici.
Rimljanima 5,20A zakon nadođe da se umnoži grijeh. Ali gdje se umnožio grijeh, nadmoćno izobilova milost:
Rimljanima 5,21kao što grijeh zakraljeva smrću, da tako i milost kraljuje pravednošću za život vječni po Isusu Kristu Gospodinu našemu.
Rimljanima 5,1Tako dakle, opravdani vjerom, mi smo u miru s Bogom po našem Gospodinu Isusu Kristu;
Rimljanima 5,2po njemu mi imamo pristup, po vjeri,, toj milosti u kojoj smo uspostavljeni i u koju mi stavljamo naš *ponos u nadu slave Božje.
Rimljanima 5,3Dobrano više, mi se čak ponosimo našim nevoljama, znajući da nevolja proizvodi ustrajnost,
Rimljanima 5,4 ustrajnost prokušanu vjernost prokušana vjernost nadu;
Rimljanima 5,5a nada, ne vara, jer ljubav Boga je bila posijana u naša *srca putem Svetog Duha koji nam je bio dan.
Rimljanima 5,6Da, kad još bijasmo bez snage, Krist, u utvrđeno vrijeme, umro je za bezbožnike.
Rimljanima 5,7Jedva da bi tko želio umrijeti za jednog pravednika; možda za jednog čovjeka dobra prihvatilo bi se umrijeti.
Rimljanima 5,8Ali, u tome Bog dokazuje svoju ljubav za nas: Krist je umro za nas tada kad mi još bijasmo *grješnicima.
Rimljanima 5,9I budući da sada mi smo opravdani po *krvi njegovoj, nećemo li po jačem razlogu biti spašeni po njemu od gnjeva.
Rimljanima 5,10Ako naime, kad bijasmo neprijatelji Božji, mi bijasmo pomireni s njim po smrti njegovog Sina, po jačem razlogu, no pomireni, bit ćemo spašeni po njegovom životu.
Rimljanima 5,11Još više, mi se dičimo u Bogu po našem Gospodinu Isusu Kristu po kojem, sada, primili smo pomirenje.
Rimljanima 5,12Evo zašto, po istom, kao što po samo jednom čovjeku grijeh je ušao u *svijet i po grijehu smrt, tako je smrt dosegnula sve ljude zato što, su svi zgriješili …
Rimljanima 5,13jer sve do *zakona, grijeh bijaše u svijetu i, iako grijeh ne može biti kažnjen kad nema zakona,
Rimljanima 5,14ipak, od Adama do Mojsija smrt je vladala, čak i nad onima koji ne bijahu zgriješili prestupanjem istovjetnim onome u Adama, liku onoga koji treba doći .
Rimljanima 5,15Ali, nije isto s darom milosti kao grijehom; jer, ako grijehom jednog množina pretrpjela je smrt, po jačem razlogu milost Božja, milost dodijeljena samo jednom čovjeku, Isusu Kristu, razlila se obilno na množinu.
Rimljanima 5,16I, također, nije s darom kao s posljedicama grijeha samo jednog: naime, počev od grijeha samo jednog, suđenje završava presudom, dok počev od brojnih grijehova, dar milosti završava u otkupljenju.
Rimljanima 5,17Jer, ako po samo jednom čovjeku, po grijehu samo jednog, smrt je vladala, po jačem razlogu, po jedinom Isusu Kristu, vladat će u *životu oni koji prime obilje milosti i dar pravednosti.
Rimljanima 5,18Ukratko, kao što po grijehu samo jednog bi osuda za sve ljude, tako po djelu pravednosti samo jednog, to je za sve ljude opravdanje koje daje život.
Rimljanima 5,19Isto tako, naime, kako po nepokornosti samo jednog čovjeka, množina je učinjena *grješničkom, isto tako, po pokornosti samo jednog, množina bit će učinjena pravednom.
Rimljanima 5,20Zakon se dogodio da bi narastao grijeh, ali, ondje gdje je grijeh narastao, milost je preobilovala,
Rimljanima 5,21da bi, kao što grijeh bijaše vladao za smrt, tako, po pravednosti, milost vladala za vječni život po Isusu Kristu našem Gospodinu.
Rimljanima 5,1Opravdavši se dakle vjerom, imamo mir s Bogom kroz Gospoda svojega Isusa Hrista,
Rimljanima 5,2Kroz kojega i pristup nađosmo vjerom u ovu blagodat u kojoj stojimo, i hvalimo se nadanjem slave Božije.
Rimljanima 5,3Ne samo pak to, nego se hvalimo i nevoljama, znajući da nevolja trpljenje gradi;
Rimljanima 5,4A trpljenje iskustvo, a iskustvo nadanje;
Rimljanima 5,5A nadanje neće se osramotiti, jer se ljubav Božija izli u srca naša Duhom svetijem koji je dat nama.
Rimljanima 5,6Jer Hristos još kad slabi bjesmo umrije u vrijeme svoje za bezbožnike.
Rimljanima 5,7Jer jedva ko umre za pravednika; za dobroga može biti da bi se ko usudio umrijeti.
Rimljanima 5,8Ali Bog pokazuje svoju ljubav k nama što Hristos još kad bijasmo grješnici umrije za nas.
Rimljanima 5,9Mnogo ćemo dakle većma biti kroza nj spaseni od gnjeva kad smo se sad opravdali krvlju njegovom.
Rimljanima 5,10Jer kad smo se pomirili s Bogom smrću sina njegova dok smo još bili neprijatelji, mnogo ćemo se većma spasti u životu njegovu kad smo se pomirili.
Rimljanima 5,11Ne samo pak to, nego se hvalimo i Bogom kroz Gospoda svojega Isusa Hrista, kroz kojega sad primismo pomirenje.
Rimljanima 5,12Zato kao što kroz jednoga čovjeka dođe na svijet grijeh, i kroz grijeh smrt, i tako smrt uđe u sve ljude, jer svi sagriješiše.
Rimljanima 5,13Jer grijeh bješe na svijetu do zakona; ali se grijeh ne primaše kad ne bješe zakona;
Rimljanima 5,14Nego carova smrt od Adama tja do Mojsija i nad onima koji nijesu sagriješili prestupivši kao Adam, koji je prilika onoga koji šćadijaše doći.
Rimljanima 5,15Ali dar nije tako kao grijeh; jer kad kroz grijeh jednoga pomriješe mnogi, mnogo se veća blagodat Božija i dar izli izobilno na mnoge blagodaću jednoga čovjeka Isusa Hrista.
Rimljanima 5,16I dar nije kao grijeh jednoga: jer za grijeh jednoga bi osuđenje, a dar od mnogijeh grijehova opravdanje.
Rimljanima 5,17Jer kad za grijeh jednoga carova smrt kroz jednoga, koliko će većma oni koji primaju izobilje blagodati i dar pravde u životu carovati kroz jednoga Isusa Hrista!
Rimljanima 5,18Zato dakle kao što za grijeh jednoga dođe osuđenje na sve ljude, tako i pravdom jednoga dođe na sve ljude opravdanje života.
Rimljanima 5,19Jer kao što neposlušanjem jednoga čovjeka postaše mnogi grješni, tako će i poslušanjem jednoga biti mnogi pravedni.
Rimljanima 5,20A zakon dođe uz to da se umnoži grijeh; jer gdje se umnoži grijeh ondje se još većma umnoži blagodat,
Rimljanima 5,21Da kao što carova grijeh za smrt, tako i blagodat da caruje pravdom za život vječni, kroz Isusa Hrista Gospoda našega.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje