Tražilica


Suci 17. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Suci 17,1Na gori Efraimovoj prebivao je jedan čovjek po imenu Mikah.
Suci 17,2On reče materi svojoj: "Tisuća i sto srebrnih šekela, što su ti bili ukradeni, i zbog kojih si izustila kletvu, i to dapače preda mnom, evo, to je srebro u mene. Ja sam ga uzeo." Mati njegova odgovori: "Gospod neka te blagoslovi, sine moj!"
Suci 17,3Kad je on vratio tisuću i što srebrnih šekela materi svojoj, reče mati njegova: "Dajem to srebro kao posvetni dar iz svoje ruke Gospodu za svojega sina, da se napravi od njega lik rezan i liven. Zato ti ga dajem natrag."
Suci 17,4Kad on opet dade srebro materi svojoj, uze mati njegova dvjesta srebrnih šekela i dade ih zlataru, koji od toga napravi lik rezan i liven. Bio je postavljen u kući Mikahovoj.
Suci 17,5Mikah je imao sada bogomolju. On uz to napravi efod i terafe i posveti jednoga od svojih sinova, koji mu je tada služio kao svećenik.
Suci 17,6U ono vrijeme nije bilo kralja u Izraelu. Svaki je činio, što mu je bilo drago.
Suci 17,7Živio je tada jedan mlad čovjek iz Betlehema u Judi, iz plemena Judina. On je bio Levit i boravio je tamo kao stranac.
Suci 17,8Čovjek otide iz grada Betlehema u Judi, da se nastani na kojem prikladnom mjestu kao stranac. Tako na svojemu putu dođe u goru Efraimovu do kuće Mikahove.
Suci 17,9Mikah ga upita: "Odakle dolaziš?" On mu odgovori: "Ja sam Levit iz Betlehema u Judi i na putu sam, da se gdjegod nastanim."
Suci 17,10Mikah ga zamoli: "Ostani kod mene i budi mi otac i svećenik. Ja ću ti davati deset srebrnih šekela na godinu, čitavo odijelo i hranu." Levit pristade na to.
Suci 17,11Otada je stanovao Levit kod njega, i mladi čovjek bio mu je kao jedan od sinova njegovih.
Suci 17,12Mikah namjesti Levita, i mladi čovjek postade njegov svećenik i stanovao je u kući Mikahovoj,
Suci 17,13Mikah pomisli: "Sada znam, da će me Gospod blagosloviti, jer imam Levita za svećenika."
Suci 17,1 Bijaše u Efrajimovoj gori čovjek po imenu Mikajehu.
Suci 17,2On reče majci: "Tisuću i sto srebrnih šekela što su ti ukradeni i zbog kojih si izustila kletvu - uši su je moje čule - taj je novac kod mene, ja sam ga uzeo." Mati mu odgovori: "Jahve te blagoslovio, sine moj!
Suci 17,3I Mikajehu vrati joj tisuću i sto srebrnih šekela. A mati mu njegova reče: "Te sam novce posvetila Jahvi iz svoje ruke za tebe, sine moj, da se izdjela za to rezan ili ljeven idol. I evo, za to ih dajem.
Suci 17,4Majka uze dvije stotine srebrnih šekela i dade ih zlataru. On načini od njih rezani i ljeveni idol koji postaviše u Mikajehuovoj novoj kući.
Suci 17,5On mu sagradi svetište, zatim načini efod i terafe te posveti jednoga od svojih sinova da mu bude svećenik.
Suci 17,6U to vrijeme u Izraelu nije bilo kralja i svatko je radio po miloj volji.
Suci 17,7Bijaše neki mladić iz Betlehema u Judi, iz Judina plemena; bio je levit i boravio je ondje kao došljak.
Suci 17,8Taj čovjek ode iz grada Betlehema u Judi da se nastani na kakvu prikladnu mjestu kao došljak. Putujući, dođe u Efrajimovu goru do Mikine kuće.
Suci 17,9Mika ga upita: "Odakle dolaziš?" "Ja sam levit iz Judina Betlehema", odgovori mu on, "i putujem da se negdje nastanim.
Suci 17,10"Ostani kod mene", reče mu Mika, "i budi mi ocem i svećenikom, a ja ću ti davati deset srebrnih šekela na godinu, haljine i hranu." I levit uđe.
Suci 17,11Levit je pristao da ostane u njega, i mladić mu bijaše kao jedan od sinova.
Suci 17,12Mika posveti levita za svećenika; mladić je postao njegovim svećenikom i živio je u Mikinoj kući.
Suci 17,13"Sad znam", reče Mika, "da će mi Jahve učiniti dobro kad imam levita za svećenika.
Sudci 17,1Bijaše jedan čovjek u planini Efraimovoj koji se zvaše Mikajehu.
Sudci 17,2On reče svojoj majci: ”Tisuću i sto sikala srebra koje su ti uzeli i radi kojih si ti izrekla jednu kletvu koju si mi čak ponovila, eh dobro! Taj novac, ja ga imam; ja sam taj koji ga je uzeo!“ Njegova majka reče: ”Budi blagoslovljen od GOSPODA, sine moj! “
Sudci 17,3On dakle vrati 1.100 sikala srebra svojoj majci, ali ona mu reče: ”U stvari ja sam posvetila taj novac GOSPODU za sina svoga, da načini jedan idol i jednu sliku od metala . Tako ću ti ja to sad vratiti.“
Sudci 17,4Tako, kad on vrati novac svojoj majci, ona uze 200 sikala srebra koje predade livcu. Ovaj načini jednog idola i jednu sliku od metala koja bi postavljena u kući Mikajehuvljevu.
Sudci 17,5No, taj čovjek, Mika, imaše jednu božansku stelu. On dakle dade načiniti jedan efod i terafime, potom on dade posvetiti jednog od svojih sinova, koji postade svećenikom.
Sudci 17,6Onih dana ne bijaše kralja u Izraelu; svatko je radio što mu je godilo.
Sudci 17,7No, bijaše jedan mladiće i Betlehemu Judinom, iz klana Judina, koji bijaše *levit i boraviše ondje kao stranac.
Sudci 17,8Taj čovjek ode iz grada Betlehema Judinog tražiti jedno mjesto gdje bi boravio kao stranac. On dođe u planinu Efraimovu i, usput, naiđe na kuću Mikaivljevu.
Sudci 17,9Mika mu reče: ”Otkud dolaziš ti? “ - ” Ja sam jedan levit iz Betlehema Judinog, odgovori mu on, i ja sam na putu za naći, jedno mjesto gdje ću boraviti kao stranac. “
Sudci 17,10Tad Mika njemu reče: ” Ostani dakle kod mene i budi za mene otac i svećenik. S moje strane, ja ću ti davati deset sikala srebra godišnje, jedan izbor odjeće i tvoju hranu . “
Sudci 17,11Levit odluči ostati kod tog čovjeka koji držaše čovjeka kao jednog od svojih sinova.
Sudci 17,12Mika posveti levita; mladi čovjek postade njegov svećenik i boraviše u Mikaivljevoj kući.
Sudci 17,13Mika reče: ”Sada ja znam da GOSPOD će postupati za moje dobro pošto je levit postao mojim svećenikom. “
Sudije 17,1A bijaše jedan čovjek iz gore Jefremove po imenu Miha.
Sudije 17,2On reče materi svojoj: tisuća i sto srebrnika, što su ti ukradeni, za koje si klela i govorila preda mnom, evo, to je srebro u mene, ja sam ga uzeo. A mati mu reče: Gospod da te blagoslovi, sine!
Sudije 17,3A kad vrati tisuću i sto srebrnika materi svojoj, reče mati njegova: to sam srebro posvetila Gospodu iz svoje ruke za tebe, sine moj, da se načini od njega lik rezan i liven; zato ti ga sada dajem natrag.
Sudije 17,4Ali on opet dade srebro materi svojoj, a mati uze dvjesta srebrnika i dade zlataru, a on načini od njega lik rezan i liven, te bijaše u kući Mišinoj.
Sudije 17,5I taj Miha imaše kuću za bogove, i načini oplećak i likove, i posveti jednoga između sinova svojih da mu bude sveštenik.
Sudije 17,6U to vrijeme ne bješe cara u Izrailju: svaki činjaše što mu bijaše drago.
Sudije 17,7A bješe jedan mladić iz Vitlejema Judina, od porodice Judine, koji bješe Levit i ondje boravljaše.
Sudije 17,8On otide iz toga grada, Vitlejema Judina, da se nastani gdje može; i idući svojim putem dođe u goru Jefremovu do kuće Mišine.
Sudije 17,9A Miha mu reče: otkuda ideš? Odgovori mu Levit: iz Vitlejema Judina, idem da se nastanim gdje mogu.
Sudije 17,10A Miha mu reče: ostani kod mene, i budi mi otac i sveštenik, a ja ću ti dati deset srebrnika na godinu i dvoje haljine i hranu. I otide Levit k njemu.
Sudije 17,11I Levitu bi po volji da ostane kod njega, i bi mu taj mladić kao da mu je sin.
Sudije 17,12I Miha posveti Levita da mu je sveštenik taj mladić, i osta u kući Mišinoj.
Sudije 17,13Tada reče Miha: sada znam da će mi Gospod učiniti dobro zato što imam Levita sveštenika.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje