Tražilica


Suci 20. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Suci 20,1Tada izađoše svi sinovi Izraelovi, i skupi se zajednica od Dana do Beer-Šebe, i zemlja Gilead, kao jedan čovjek pred Gospodom u Mispi,
Suci 20,2I glavari svega naroda, svih plemena Izraelovih, nađoše se u skupštini naroda Božjega, četiri stotine tisuća ljudi pješaka, mačevima naoružanih.
Suci 20,3Sinovi Benjaminovi doznaše, da su sinovi Izraelovi otišli u Mispu. A sinovi Izraelovi upitaše: "Kažite, kako se je dogodilo to zlo!"
Suci 20,4Levit, muž žene, koja je bila ubijena, dade ovaj izvještaj: "Dođoh s inočom u Gibeu u Benjaminu, da prenoćim.
Suci 20,5Građani u Gibei ustadoše na me i noću opkoliše kuću, u kojoj sam se nalazio. Htjedoše me ubiti; a inoču moju zlostaviše tako, da je umrla.
Suci 20,6Tada uzeh inoču svoju, isjekoh je na komade i razaslah ih u sve krajeve baštine Izraelove, jer počiniše grozovitu sramotu u Izraelu.
Suci 20,7I sada, vi sinovi Izraelovi svi skupa, stvorite savjet i djelo!"
Suci 20,8Tada se diže sav narod kao jedan čovjek i povika: "Ni jedan od nas ne smije ići k Šatoru svojemu, i ni jedan od nas ne smije se vraćati kući svojoj!
Suci 20,9Eto, s Gibeahom učinimo ovako: "Neka ždrijeb govori proti njoj!
Suci 20,10Uzet ćemo iz svih plemena Izraelovih po deset ljudi od stotine i po stotinu od tisuće i po tisuću od deset tisuća, da donesu hranu vojsci. Kad se oni povrate, učinit ćemo Gibei u Benjaminu onako, kako je zaslužila sramota, što ju je počinila u Izraelu."
Suci 20,11Sav Izrael utvrdio je kao jedan čovjek, da zajedno istupi proti tome gradu.
Suci 20,12Tada poslaše plemena Izraelova ljude u sve porodice u Benjaminu s porukom: "Kakva se je to sramota učinila među vama?
Suci 20,13Sada predajte te ljude, zločince, što su u Gibei, da ih pogubimo i uklonimo to zlo iz Izraela!" Ali sinovi Benjaminovi ne pristadoše na zahtjev braće svoje, sinova Izraelovih,
Suci 20,14Nego se skupiše sinovi Benjaminovi iz gradova u Gibei, da pođu u rat proti sinovima Izraelovim.
Suci 20,15Kad se je onoga dana pobrojilo sinove Benjaminove, bilo je iz gradova dvadeset i šest tisuća ljudi jako naoružanih, osim stanovnika u Gibei, kojih je bilo na broj sedam stotina ljudi odabranih.
Suci 20,16Među svima ovim ljudima bilo je sedam stotina odabranih ljudi, koji su bili ljevaci. Svaki od njih znao je kamenjem gađati iz praćke u dlaku ne promašujući,
Suci 20,17Kad se je prebrojilo sinove Izraelove, bilo ih je, osim sinova Benjaminovih, četiri stotine tisuća ljudi jako naoružanih, samih hrabrih vojnika.
Suci 20,18Nato se digoše i otidoše u Betel i upitaše Boga, Sinovi Izraelovi pitali su: "Tko će između nas izaći najprije u boj proti sinovima Benjaminovim?" Gospod odgovori: "Juda najprije."
Suci 20,19Sutradan digoše se sinovi Izraelovi i utaboriše se pred Gibeom.
Suci 20,20Tada izađoše sinovi Izraelovi u boj proti sinovima Benjaminovim, i čete izraelske svrstaše se pred Gibeom proti njima.
Suci 20,21A sinovi Benjaminovi provališe iz Gibee i toga dana porušiše na tlo dvadeset i dvije tisuće ljudi između Izraelaca.
Suci 20,22Ali vojnici izraelski ne izgubiše srčanosti. Oni se još jedanput svrstaše na mjestu, gdje su to bili učinili prvoga dana.
Suci 20,23Kad su naime sinovi Izraelovi bili otišli, plakali su sve do navečer pred Gospodom i zapitali su Gospoda: "Moramo li još jedanput izaći u boj proti braći svojoj, sinovima Benjaminovim?" Gospod im je bio odgovorio: "Izađite proti njih!"
Suci 20,24Tako izađoše sinovi Izraelovi drugi dan opet proti sinovima Benjaminovim.
Suci 20,25Tada provališe sinovi Benjaminovi drugi dan iz Gibee i porušiše na tlo još osamnaest tisuća ljudi između sinova Izraelovih, sve samih jako naoružanih ljudi.
Suci 20,26Tada se svi sinovi Izraelovi podigoše na put, sav narod, i dođoše u Betel. Plakali su i ostali ondje pred Gospodom, postili su preko dana do večera i prinijeli Gospodu žrtve paljenice i žrtve mirotvorne.
Suci 20,27Nato upitaše sinovi Izraelovi Gospoda. Tamo se je naime u ono vrijeme nalazio kovčeg zavjeta Božjega,
Suci 20,28I Finehas, sin Eleazarov, unuk Aronov, vršio je u one dane službu pred njim. Oni su pitali: "Moramo li još jedanput izaći u boj proti braći svojoj, sinovima Benjaminovim, ili ćemo odustati od toga?" Gospod odgovori: "Izađite, jer ću ih sutra predati vama u ruke."
Suci 20,29Tada namjestiše sinovi Izraelovi oko Gibee ljude u zasjedu,
Suci 20,30Treći dan onda izađoše sinovi Izraelovi proti sinovima Benjaminovim i svrstaše se kao prije pred Gibeom.
Suci 20,31Sinovi Benjaminovi izađoše pred vojsku, dadoše se odmamiti od grada i stadoše kao prije ubijati narod na putovima, od kojih jedan vodi u Betel, drugi preko polja u Gibei, i poubijaše jedno trideset ljudi od sinova Izraelovih.
Suci 20,32I mislili su sinovi Benjaminovi: "Potučeni su od nas kao prvi put." Ali sinovi Izraelovi bili su među se ugovorili: "Mi ćemo bježati, da ih odmamimo od grada na putove."
Suci 20,33Zato svi sinovi Izraelovi ostaviše svoja mjesta i namjestiše se kod Baal-Tamara, a u zasjedi skriveni sinovi Izraelovi provališe iz svojih mjesta zapadno od Gibee.
Suci 20,34Tada dođe proti Gibei deset tisuća ljudi, iz svega Izraela izabranih ljudi. Razvi se težak boj. A oni ne slutiše, da će ih zlo zadesiti.
Suci 20,35Gospod dade naime, da sinovi Izraelovi potukoše sinove Benjaminove. Sinovi Izraelovi pogubiše onaj dan dvadeset i pet tisuća i što ljudi od sinova Benjaminovih, sve samih jako naoružanih vojnika.
Suci 20,36I vidješe sinovi Benjaminovi, da su bili potučeni, Sinovi Izraelovi bili su se naime povukli ispred sinova Benjaminovih, jer su se oslonili na zasjedu, koju su bili namjestili proti Gibei.
Suci 20,37Zasjeda je tada najedanput navalila proti Gibei, I uspjelo je zasjedi provaliti i sav grad pobiti oštricom mača.
Suci 20,38Među sinovima Izraelovim i zasjedom bilo je dogovoreno, da za znak zapale vatru, da se digne stup od dima u gradu.
Suci 20,39I kada su sinovi Izraelovi u boju uzmicali, a sinovi Benjaminovi već počeli ubijati neke između sinova Izraelovih, poubijaše ih jedno trideset ljudi, a u vjeri, da su ih pobijedili kao u prvom boju,
Suci 20,40Tada se poče u gradu dizati znak vatre, stup od dima. Sinovi se Benjaminovi obazreše i vidješe, kako se oganj iz cijeloga grada diže do neba.
Suci 20,41I sinovi Izraelovi vrnuše se natrag, a sinove Benjaminove uhvati strah; jer vidješe, da ih je zlo zadesilo,
Suci 20,42Bježali su pred sinovima Izraelovim prema pustinji. Ali ih ne minu boj. Oni iz drugih gradova ubijali su ih među sobom.
Suci 20,43Oni opkoliše sinove Benjaminove, goniše ih i pobiše ih, na istok do u blizinu Gibee.
Suci 20,44I pade sinova Benjaminovih osamnaest tisuća ljudi, samih junaka.
Suci 20,45Oni okrenuše u bijeg, prema pustinji, k pećini Rimonu. Ali ih oni napabirčiše još na putovima pet tisuća ljudi, goniše ih do Gideoma i pobiše ih još dvije tisuće ljudi.
Suci 20,46I tako svega pogibe onaj dan sinova Benjaminovih dvadeset i pet tisuća ljudi jako naoružanih, sve samih junaka,
Suci 20,47Bilo je šest stotina ljudi, kojima je uspjelo pobjeći u pustinju k pećini Rimonu. Ostadoše kod pećine Rimona četiri mjeseca.
Suci 20,48A sinovi Izraelovi vratiše se k sinovima Benjaminovim i isjekoše oštricom mača i ljude i stoku, sve, što se našlo u gradovima, Sve gradove, na koje naiđoše, popališe ognjem.
Suci 20,1 Tada iziđe sav Izrael i sabra se sva zajednica kao jedan čovjek, od Dana do Beer Šebe i do gileadske zemlje, kod Jahve u Mispi.
Suci 20,2Glavari svega naroda, svih Izraelovih plemena, dođoše na zbor Božjeg naroda, četiri stotine tisuća pješaka vičnih maču.
Suci 20,3A Benjaminovci doznaše da su Izraelovi sinovi uzišli u Mispu. Sinovi Izraelovi zapitaše tada: "Kažite nam kako se dogodio zločin!
Suci 20,4Levit, muž ubijene žene, uze riječ: "Došao sam s inočom u Benjaminovu Gibeu da prenoćim.
Suci 20,5A građani Gibee ustadoše na mene i noću opkoliše kuću u kojoj sam bio; mene su htjeli ubiti, a moju su inoču silovali tako da je umrla.
Suci 20,6Zato sam uzeo mrtvu inoču, rasjekao je u komade i razaslao je u sve krajeve Izraelove baštine, jer su počinili sramotno djelo u Izraelu.
Suci 20,7Izraelci, evo vas svih ovdje. Posavjetujte se i ovdje stvorite odluku.
Suci 20,8Sav narod ustade kao jedan čovjek govoreći: "Neka se nitko od nas ne vraća svome šatoru, neka nitko ne ide svojoj kući!
Suci 20,9Nego da sada ovo učinimo Gibei: bacit ćemo ždrijeb;
Suci 20,10i uzet ćemo iz svih Izraelovih plemena po deset ljudi od stotine, po stotinu od tisuće i po tisuću od deset tisuća: oni će nositi hranu vojsci, onima koji će krenuti da kazne Benjaminovu Gibeu za sramotu što ju je počinila u Izraelu.
Suci 20,11I sabraše se svi Izraelci protiv onoga grada, udruženi kao jedan čovjek.
Suci 20,12Tada Izraelova plemena razaslaše poslanike po svemu Benjaminovu plemenu s porukom: "Kakav se to zločin dogodio među vama?
Suci 20,13Sada izručite one opake ljude što su u Gibei da ih smaknemo te iskorijenimo zlo iz Izraela!" Ali Benjaminovci ne htjedoše poslušati svoje braće Izraelaca.
Suci 20,14Benjaminovci se skupiše u Gibeu iz svojih gradova da se pobiju s Izraelcima.
Suci 20,15A Benjaminovaca koji su došli iz raznih gradova nabrojiše toga dana dvadeset i šest tisuća ljudi vičnih maču, bez stanovnika Gibee.
Suci 20,16Od svega toga naroda bijaše sedam stotina vrsnih ljudi, koji su bili ljevaci, i svaki je taj gađao kamenom iz praćke navlas točno, ne promašujući cilja.
Suci 20,17A bijaše Izraelaca, osim sinova Benjaminovih, četiri stotine tisuća, sve ljudi vičnih maču i sve samih ratnika.
Suci 20,18I sinovi Izraelovi, ustavši, pođoše u Betel da se posavjetuju s Bogom: "Tko će od nas prvi u boj protiv Benjaminovaca?" - zapitaše Izraelci. A Jahve odgovori: "Neka Juda pođe prvi.
Suci 20,19Izjutra krenuše Izraelci te se utaboriše pred Gibeom.
Suci 20,20Krenuvši u boj protiv Benjaminovaca, svrstaše se u bojni red pred Gibeom.
Suci 20,21A Benjaminovci iziđoše iz Gibee i pobiše toga dana Izraelu dvadeset i dvije tisuće ljudi, koji ostadoše na onome polju.
Suci 20,22Izraelci odoše i plakahu pred Jahvom sve do večeri, a onda upitaše Jahvu govoreći: "Moramo li opet izići u boj protiv sinova svoga brata Benjamina?" A Jahve im odgovori: "Pođite na njega!
Suci 20,23Tada se vojska Izraelovih sinova ohrabri i nanovo svrsta u bojni red na istome mjestu gdje se svrstala prvog dana.
Suci 20,24Drugoga se dana Izraelci približiše Benjaminovcima,
Suci 20,25ali toga drugog dana Benjamin iziđe iz Gibee pred njih i pobi Izraelcima još osamnaest tisuće ljudi, koji ostadoše na onome polju - sve sami poizbor ratnici, vični maču.
Suci 20,26Tada svi Izraelci i sav narod odoše u Betel te plakahu i stajahu ondje pred Jahvom; cio su dan postili do večeri, prinosili paljenice i žrtve pomirnice pred Jahvom.
Suci 20,27I tad opet Izraelci upitaše Jahvu, jer se u ono vrijeme Kovčeg saveza Božjega nalazio na tome mjestu,
Suci 20,28i Pinhas, sin Aronova sina Eleazara, posluživaše ga. Oni upitaše: "Moramo li opet izići u boj protiv sinova našega brata Benjamina?" A Jahve im odgovori: "Pođite, jer ću ih sutra predati u vaše ruke.
Suci 20,29Tad Izrael postavi čete u zasjedu oko Gibee.
Suci 20,30Trećega dana pođoše Izraelci protiv Benjaminovaca i svrstaše se u bojne redove pred Gibeom, kao i prije.
Suci 20,31Benjaminovci iziđoše na njih, a oni ih odmamiše daleko od grada. Kao i prije, ubijahu Benjaminovci neke po putovima, od kojih jedan ide u Betel, a drugi u Gibeu; ubiše tako oko trideset Izraelaca.
Suci 20,32I govorahu Benjaminovci: "Evo ih tučemo kao i prvi put." A Izraelci rekoše: "Bježimo dok ih ne odmamimo na otvorene putove, daleko od grada!
Suci 20,33Tada se glavnina Izraelove vojske pomakne sa svoga položaja i svrsta se u bojni red kod Baal Tamara, a zasjeda Izraelova iziđe iz svog skrovišta zapadno od Gibee.
Suci 20,34Deset tisuća vrsnih ljudi izabranih iz sveg Izraela sleže se prema Gibei. Boj bijaše žestok. Benjaminovci nisu ni slutili da će ih zadesiti zlo.
Suci 20,35I Jahve potuče Benjamina pred Izraelom toga dana te Izraelci pobiše Benjaminu dvadeset i pet tisuća i sto ljudi vičnih maču.
Suci 20,36Benjaminovci vidješe da su pobijeđeni. Ljudi Izraelci bijahu se povukli sa svojih bojnih položaja pred Benjaminom uzdajući se u zasjedu što su je postavili oko Gibee.
Suci 20,37A oni koji bijahu u zasjedi navališe brže na Gibeu i, ušavši u nju, posjekoše oštrim mačem sve stanovništvo.
Suci 20,38Izraelovi se ljudi bijahu dogovorili s onima u zasjedi da ovi podignu iz grada stup dima kao znak:
Suci 20,39tada bi se Izraelovi ljudi povukli iz boja. Benjamin poče ubijati Izraelce i posiječe im tridesetak ljudi. "Doista, padaju pred nama kao u prijašnjem boju.
Suci 20,40A kada se znak, stup dima, počeo dizati iz grada, obazre se Benjamin i vidje kako se plamen iz svega grada diže prema nebu.
Suci 20,41Tada se Izraelovi ljudi okrenuše, a Benjaminovce obuze užas jer vidješe da ih je zadesilo zlo.
Suci 20,42I pobjegoše ispred Izraelaca prema pustinji, ali im ratnici bijahu za petama, a oni što su dolazili iz grada ubijahu ih s leđa.
Suci 20,43Tako su opkolili Benjamina i, goneći ga bez predaha, uništiše ga pred Gibeom na istočnoj strani.
Suci 20,44I palo je Benjaminu osmnaest tisuća ljudi, sve samih vrsnih junaka.
Suci 20,45Preživjeli se okrenuše i pobjegoše u pustinju prema Rimonskoj stijeni. Sijekući po cestama, Izraelci pobiše još pet tisuća ljudi; a onda pognaše Benjamina do Gideoma i pobiše još dvije tisuće ljudi.
Suci 20,46Toga dana palo je Benjaminovaca dvadeset tisuća ljudi vičnih maču, sve samih vrsnih junaka.
Suci 20,47Šest stotina ljudi pobjeglo je u pustinju prema Rimonskoj stijeni.
Suci 20,48Izraelovi se ljudi vratiše potom Benjaminovcima, posjekoše oštrim mačem muškarce u gradovima, stoku i što se god našlo; i sve gradove na koje su naišli u Benjaminu popališe ognjem.
Sudci 20,1Svi sinovi Izraelovi iziđoše i, kao jedan čovjek, zajednica se okupi počev od Dana sve do Ber-Ševe kao i zemlja Galad, kod GOSPODA u Mispi .
Sudci 20,2Poglavari sveg puka, sva plemena Izraelova se predstaviše na saboru puka Božjeg, 400 tisuća pješaka, vještih strijelaca.
Sudci 20,3Sinovi Benjaminovi doznaše da sinovi Izraelovi bijahu uspeli se do Mispe. Sinovi Izraelovi rekoše: ”Izvijestite nas kako se dogodio taj zločin.“
Sudci 20,4*Levit, muž žene koja bijaše ubijena, odgovori: ”Bilo je to u Givei u Benjaminu kad sam stigao onamo, ja i moja suložnica za provesti ondje.
Sudci 20,5Vlasnici Givee se digoše protiv mene, i, tijekom noći, okružiše kuću u kojoj ja bijah; oni su me htjeli ubiti i zloupotrijebili su moju suložnicu do te mjere da je umrla.
Sudci 20,6Ja sam uzeo svoju suložnicu, isjekao ju i razaslao po svoj teritoriji baštine Izraelove, jer oni su počinili jednu razvratnost i jedno besramlje u Izraelu.
Sudci 20,7Vi svi, sinovi Izraela, dajte si riječ i savjetujte se sami ovdje! “
Sudci 20,8Sav se puk podiže kao jedan čovjek govoreći: ”Nitko od nas neće se vratiti k šatoru svom, i nitko se neće vratiti domu svom.
Sudci 20,9A sada, evo što ćemo mi učiniti glede Givee: popet ćemo se protiv nje ždrijebajući;
Sudci 20,10i svi ćemo izgubiti, u svim plemenima Izraelovim, deset ljudi na stotinu, stotinu na tisuću i tisuću na deset tisuća za priskrbiti hranu puku, onima koji će ići kazniti Benjamina prema svem besramlju koje je učinjeno u Izraelu.“
Sudci 20,11Svi ljudi Izraelovi ujediniše se protiv grada, združeni kao jedan čovjek.
Sudci 20,12Plemena Izraelova poslaše ljude u svo pleme Benjaminovo za reći mu: ”Koji je to zločin koji se zbio među vama?
Sudci 20,13A sada, izručite te ljude, te ništarije koje su u Givei, da bismo ih pogubili i uklonili zlo iz Izraela. “ Sinovi Benjaminovi ne htjedoše poslušati glas svoje braće, sinova Izraelovih.
Sudci 20,14Dolazeći iz svojih gradova, sinovi Benjaminovi se ujediniše u Givei za poći u rat protiv sinova Izraelovih.
Sudci 20,15Onog dana, sinovi Benjaminovi došli iz gradova, predstaviše se na popisu: njih bijaše 26.000 ljudi vještih na maču, ne računajući žitelje Givee čiji popis dade 700 ljudi po izboru.
Sudci 20,16u svem narodu bijaše 700 ljudi po izboru ljevaka. Svaki od njih mogaše, kamenom svoje praćke, strijeljati na jednog konja, a da ga ne promaši.
Sudci 20,17Ljudi Izraelovi također se predstaviše na popisu; Ne računajući Benjamina, njih bijaše 40.000 vještih na maču, sve ljudi bojovnici.
Sudci 20,18Oni pođoše i uspeše se u Betel za savjet Božji, i sinovi Izraelovi rekoše: ” Tko će od nas otići kao prvi za zaratiti s Benjaminom?“. A GOSPOD reče: ” To je Juda! “
Sudci 20,19Sinovi Izraelovi se digoše u rano jutro i utaboriše se kod Givee.
Sudci 20,20Izišli za bitku protiv Benjamina, ljudi Izraelovi se poredaše u ratni poredak nasuprot Givee.
Sudci 20,21Sinovi Benjaminovi iziđoše iz Givee, oni oboriše 22.000 Izraelovih ljudi.
Sudci 20,22Puk ljudi Izraelovih se oporavi i iznova se oni postrojiše za boj na mjestu gdje se bijahu postrojili prvi put.
Sudci 20,23Sinovi Izraelovi se uspeše plakati pred GOSPODOM sve do na večer, i oni upitaše za savjet GOSPODOV: Trebam li ja još voditi boj protiv sinova Benjaminovih, brata moga? “ GOSPOD odgovori: ” Idite protiv njega! “
Sudci 20,24Drugog dana, sinovi Izraelovi se primaknuše sinovima Benjaminovim.
Sudci 20,25Tog drugog dana Benjamin iziđe iz Givee njima u susret i oni oboriše još 18 tisuća ljudi između sinova Izraelovih, sve vještih maču.
Sudci 20,26Svi sinovi Izraelovi i sav puk uspeše se i dođoše u Betel; ondje oni plakaše posjedali pred GOSPODOM, i oni postiše tog dana sve do navečer, uzdigoše holokauste i *žrtve mira pred GOSPODOM.
Sudci 20,27Sinovi Izraelovi upitaše za savjet GOSPODA - u stvari, *kovčeg saveza Božjeg nalazio se na tom mjestu onih dana.
Sudci 20,28Pinhas, sin Eleazara, sina Aaronova, stajaše pred njim, u one dane: ” Trebam li ja opet rekoše oni, izići u boj protiv sinova Benjamina brata mojega?“ GOSPOD odgovori: ” Idite, jer sutra izručit ću ga u vaše ruke. “
Sudci 20,29Izrael postavi ljude u zasjedu uokolo Givee.
Sudci 20,30Trećeg dana, sinovi Izraelovi se uspeše protiv sinova Benjaminovih i postrojiše se protiv Givee kao i prošli put.
Sudci 20,31Sinovi Benjaminovi iziđoše u susret puku, oni se pustiše povući daleko od grada i počeše, nanositi žrtve među pukom, otprilike
Sudci 20,30ljudi Izraelovih, na cestama koje se uspinju, jedna u Betel, druga u Giveu u sred ravnice.
Sudci 20,32Sinovi Benjaminovi rekoše: ” Evo ih potučenih pred nama kao i prethodnog puta. “ Ali Izraeliti si bijahu rekli: ” Mi ćemo bježati i odvući ćemo ih daleko od grada na ceste. “
Sudci 20,33Svi ljudi Izraelovi, budući iskočili sa svojih mjesta, postrojiše se za bitku u Bal-Tamaru dok se zasjeda Izraelova povuče sa svojeg položaja na zapad od Geva .
Sudci 20,34Deset tisuća izabranih ljudi uzetih u svem Izraelu stigoše pred Giveu; bitka bi nemilosrdna, ali Benjaminiti ne znadoše da se nesreća oborila na njih.
Sudci 20,35GOSPOD potuče Benjamina pred Izraelom, i, u onaj dan, sinovi Izraelovi nanesoše gubitak Benjaminu od 25.000 ljudi, sve vještih na maču.
Sudci 20,36Sinovi Benjaminovi vidješe da bijahu potučeni. Ljudi Izraelovi ustupiše teren Benjaminu, jer računaše na zasjedu koju bijahu postavili pokraj Givee.
Sudci 20,37Zasjeda se baci u punoj brzini prema Givee, rasporedi se i pobi sav grad oštricom mača.
Sudci 20,38No, bijaše ovaj dogovor između ljudi Izraelovih i onih u zasjedi: ovi posljednji trebaju napraviti jedan dimni signal iz grada.
Sudci 20,39Ljudi Izraelovi se okrenuše natrag u bitci, a Benjamin poče nanositi žrtve među ljudima Izraelovim, otprilike 30 ljudi, ” Uistinu, rekoše si oni, evo ih potpuno pobijeđenih pred nama kao u prvom boju! “
Sudci 20,40Ali signal, jedan dimni stub bijaše se počeo dizati iznad grada, i, kad se Benjamin okrenu, kad ono sav se grad dizaše u plamenu spram nebu.
Sudci 20,41Ljudi Izraelovi bijahu dakle napravili zaokret, a ljudi Benjaminovi biše preneraženi videći kako se nesreća oborila na njih.
Sudci 20,42Oni okrenuše leđa pred ljudima Izraelovim u pravcu pustinje, ali bojni red ih proganjaše i oni bijahu masakrirani na pola puta od onih koji dolaziše iz grada .
Sudci 20,43Okružiše Benjamina, progoniše ga bez predaha, gaziše ga sve do nasuprot Gevu prema istoku sunca.
Sudci 20,44Kod Benjamina 18.000 ljudi pade, sve srčani ljudi.
Sudci 20,45Okrećući leđa, oni pobjegoše prema pustinji, prema stijenju Rimon. Pokupiše ih 5.000 usput, i proganjaše ih sve do Gideoma i ubiše ih još 2.000.
Sudci 20,46Zbroj Benjaminita koji padoše onog dana bi 25.000 ljudi vještih na maču, sve srčani ljudi.
Sudci 20,47Šest stotina ljudi okrenuše leđa i pobjegoše prema pustinji Rimon, i ostadoše na stijeni Rimon tijekom četiri mjeseca.
Sudci 20,48Ljudi Izraelovi vratiše se prema sinovima Benjaminovim i posjekoše ih oštricom mača, iz grada u grad, ljudi kao i, stoke i svega što se tu nalaziše. Što više, oni zapališe sve gradove na koje naiđoše.
Sudije 20,1Tada izidoše svi sinovi Izrailjevi, i sabra se sav narod jednodušno, od Dana do Virsaveje i do zemlje Galadove, ka Gospodu u Mispu.
Sudije 20,2I glavari svega naroda, svijeh plemena Izrailjevijeh, dođoše na zbor naroda Božijega, četiri stotine tisuća ljudi pješaka koji mahahu mačem.
Sudije 20,3A sinovi Venijaminovi čuše da su sinovi Izrailjevi otišli u Mispu. Sinovi Izrailjevi rekoše: kažite kako se dogodilo to zlo.
Sudije 20,4A Levit, muž ubijene žene, odgovori i reče: dođoh s inočom svojom u Gavaju Venijaminovu da prenoćim.
Sudije 20,5A Gavajani ustaše na me, opkoliše me u kući noću, i htješe me ubiti; i inoču moju zlostaviše tako da umrije.
Sudije 20,6Zato uzev inoču svoju isjekoh je na komade i razaslah je u sve krajeve našljedstva Izrailjeva; jer učiniše grdilo i sramotu u Izrailju.
Sudije 20,7Eto, vi ste svi sinovi Izrailjevi; promislite i vijećajte.
Sudije 20,8A sav narod usta jednodušno i reče: da ne idemo nijedan k šatoru svojemu, i ni jedan da se ne vraća kući svojoj.
Sudije 20,9Nego ovo da učinimo Gavaji: da bacimo ždrijeb za nju.
Sudije 20,10Da uzmemo po deset ljudi od stotine po svijem plemenima Izrailjevijem, i po stotinu od tisuće, i po tisuću od deset tisuća, da donese hranu narodu, a on da ide da učini Gavaji Venijaminovoj kako je zaslužila grdilom koje je učinila Izrailju.
Sudije 20,11I skupi se sav narod Izrailjev na onaj grad složivši se jednodušno.
Sudije 20,12Tada poslaše plemena Izrailjeva ljude u sve porodice Venijaminove, i poručiše im: kakvo se to zlo učini među vama?
Sudije 20,13Sada dajte te bezakonike što su u Gavaji, da ih pogubimo i izvadimo zlo iz Izrailja. Ali ne htješe sinovi Venijaminovi poslušati braće svoje, sinova Izrailjevijeh.
Sudije 20,14Nego se skupiše sinovi Venijaminovi iz svojih mjesta u Gavaju da izidu da se biju sa sinovima Izrailjevijem.
Sudije 20,15I nabroji se u to vreme sinova Venijaminovijeh iz njihovijeh gradova dvadeset i šest tisuća ljudi koji mahahu mačem osim stanovnika Gavajskih, kojih bješe na broj sedam stotina ljudi odabranijeh.
Sudije 20,16U svem tom narodu bješe sedam stotina ljudi odabranijeh, koji bjehu ljevaci, i svaki gađaše kamenom iz praćke u dlaku ne promašujući.
Sudije 20,17A ljudi Izrailjaca nabroji se osim sinova Venijaminovijeh četiri stotine tisuća ljudi koji mahahu mačem, samijeh vojnika.
Sudije 20,18I ustavši otidoše k domu Boga silnoga, i upitaše Boga i rekoše sinovi Izrailjevi: ko će između nas ići prvi u boj na sinove Venijaminove? A Gospod reče: Juda nek ide prvi.
Sudije 20,19Potom ustavši rano sinovi Izrailjevi stadoše u oko prema Gavaji.
Sudije 20,20I izidoše sinovi Izrailjevi u boj na sinove Venijaminove, i uvrstaše se sinovi Izrailjevi da udare na Gavaju.
Sudije 20,21A sinovi Venijaminovi izidoše iz Gavaje, i povaljaše po zemlji između Izrailjaca u onaj dan dvadeset i dvije tisuće ljudi.
Sudije 20,22Ali se narod sinova Izrailjevijeh oslobodi, te se opet uvrstaše na istom mjestu gdje se bijahu uvrstali prvoga dana.
Sudije 20,23Jer sinovi Izrailjevi otidoše te plakaše pred Gospodom do večera, i upitaše Gospoda govoreći: hoćemo li opet izaći u boj na sinove Venijamina brata svojega? A Gospod im reče: izidite na njih.
Sudije 20,24I izidoše sinovi Izrailjevi na sinove Venijaminove drugi dan.
Sudije 20,25I sinovi Venijaminovi izidoše pred njih iz Gavaje drugi dan; i povaljaše po zemlji između sinova Izrailjevijeh opet osamnaest tisuća ljudi, koji svi mahahu mačem.
Sudije 20,26Tada svi sinovi Izrailjevi i sav narod izidoše i dođoše k domu Boga silnoga, i plakaše i stajaše ondje pred Gospodom, i postiše se onaj dan do večera, i prinesoše žrtve paljenice i žrtve zahvalne pred Gospodom.
Sudije 20,27Pa upitaše sinovi Izrailjevi Gospoda; jer ondje bijaše kovčeg zavjeta Božijega u ono vrijeme;
Sudije 20,28I Fines sin Eleazara sina Aronova stajaše pred njim u ono vrijeme. I rekoše: hoćemo li opet izaći u boj na sinove Venijaminove brata svojega ili ćemo se okaniti? A Gospod im reče: izidite, jer ću ih sjutra predati vama u ruke.
Sudije 20,29Tada namjesti Izrailj zasjede oko Gavaje.
Sudije 20,30I sinovi Izrailjevi izidoše treći dan na sinove Venijaminove, i uvrstaše se prema Gavaji kao prvom i drugom.
Sudije 20,31A sinovi Venijaminovi izašavši pred narod odvojiše se od grada, i stadoše biti i sjeći narod kao prvom i drugom po putovima, od kojih jedan ide k domu Boga silnoga a drugi u Gavaju, i po polju, i ubiše do trideset ljudi iz Izrailja.
Sudije 20,32I rekoše sinovi Venijaminovi: padaju pred nama kao prije. A sinovi Izrailjevi rekoše: da bježimo da ih otrgnemo od grada na putove.
Sudije 20,33Tada svi sinovi Izrailjevi kretoše se sa svojega mjesta i uvrstaše se u Val-Tamaru; i zasjede Izrailjeve iskočiše iz mjesta svojega, iz luka Gavajskih.
Sudije 20,34I dođe na Gavaju deset tisuća ljudi izabranijeh iz svega Izrailja, i boj posta žešći, a oni ne opaziše da će ih zlo zadesiti.
Sudije 20,35I Gospod pobi Venijamina pred Izrailjem, i sinovi Izrailjevi pogubiše onaj dan od sinova Venijaminovijeh dvadeset i pet tisuća i sto ljudi, koji svi mačem mahahu.
Sudije 20,36I sinovi Venijaminovi vidješe da su nadbijeni: jer sinovi Izrailjevi uzmakoše ispred sinova Venijaminovijeh uzdajući se u zasjede koje bijahu namjestili kod Gavaje;
Sudije 20,37A oni što bijahu u zasjedi brže navališe u Gavaju, i ušavši isjekoše sve po gradu oštrijem mačem.
Sudije 20,38A bijahu sinovi Izrailjevi ugovorili s onima u zasjedi da za znak zapale vatru da se digne velik dim iz grada.
Sudije 20,39Tako sinovi Izrailjevi stadoše bježati iz boja, a sinovi Venijaminovi počeše ubijati, i isjekoše do trideset ljudi između sinova Izrailjevijeh govoreći: doista padaju pred nama kao u pređašnjem boju.
Sudije 20,40Ali kad se plamen i dim kao stub diže iz grada, obazreše se sinovi Venijaminovi, i gle, oganj se iz grada dizaše do neba.
Sudije 20,41Tada se vratiše sinovi Izrailjevi, a sinovi Venijaminovi smetoše se videći da ih je zlo zadesilo;
Sudije 20,42I pobjegoše ispred sinova Izrailjevijeh k pustinji; ali ih vojska gonjaše, i koji iz gradova izlažahu, biše ih među sobom.
Sudije 20,43Tako opkoliše sinove Venijaminove, goniše ih, tlačiše ih od Menuje do Gavaje k istoku.
Sudije 20,44I pogibe sinova Venijaminovijeh osamnaest tisuća ljudi, samijeh junaka.
Sudije 20,45A onih što se okretoše i pobjegoše u pustinju k stijeni Rimonu, napabirčiše ih po putovima pet tisuća ljudi, i tjeraše ih do Gidoma i pobiše ih dvije tisuće ljudi.
Sudije 20,46I tako svega pogibe onaj dan sinova Venijaminovijeh dvadeset i pet tisuća ljudi koji mahahu mačem, sve samijeh junaka.
Sudije 20,47I bješe šest stotina ljudi koji se okretoše i utekoše u pustinju k stijeni Rimonu, i ostaše na stijeni Rimonu četiri mjeseca.
Sudije 20,48Potom sinovi Izrailjevi vrativši se k sinovima Venijaminovijem isjekoše oštrijem mačem i ljude po gradovima i stoku i što se god nađe; i sve gradove koji ostaše popališe ognjem.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje