Tražilica


Suci 6. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Suci 6,1Kad su sinovi Izraelovi opet činili, što se Gospodu nije dopadalo, dade ih Gospod u ruke Midjancima za sedam godina.
Suci 6,2Teška je bila ruka Midjanaca nad Izraelom. Sinovi Izraelovi bježali su ispred Midjanaca u gorske jame, pećine i utvrde.
Suci 6,3I kad bi Izraelci posijali, dolazili su Midjanci Amalečani i sinovi Istoka i udarili na njih.
Suci 6,4Oni bi se utaborili proti njima i poželi bi rod zemlje sve do Gaze. I nijesu ostavljali hrane za Izraelce, ni ovce ni vola ni magarca.
Suci 6,5Jer su dolazili sa stadima svojim i sa šatorima svojim. Dolazili su kao jata skakavaca. Nije bilo broja njima ni devama njihovim. Dolazili su u zemlju, da je opustoše.
Suci 6,6Izrael je bio od Midjanaca ljuto potlačen. I zavapili su sinovi Izraelovi Gospodu.
Suci 6,7Kad zavapiše sinovi Izraelovi Gospodu za pomoć proti Midjancima,
Suci 6,8Posla Gospod sinovima Izraelovim proroka, koji im navijesti: "Ovako veli Gospod, Bog Izraelov: "Ja sam vas izveo iz Egipta i izveo sam vas iz kuće sužanjstva.
Suci 6,9Ja sam vas izbavio iz ruku Egipćana i svih vaših tlačitelja. Ja sam ih ispred vas odagnao i dao sam vam zemlju njihovu.
Suci 6,10Ja sam vam zapovjedio: "Ja sam Gospod, Bog vaš. Ne štujte bogova Amoreja, u kojih zemlji stanujete! Ali vi ne poslušaste glasa mojega."
Suci 6,11Tada dođe Anđeo Gospodnji i sjede pod hrast kod Ofre, koji je bio Abiezreja Joaša, a sin je njegov Gideon mlatio pšenicu na tijesku, da je osigura od Midjanaca.
Suci 6,12Njemu se prikaza Anđeo Gospodnji i reče mu: "Gospod je s tobom, hrabri junače!"
Suci 6,13Gideon mu odgovori: "Molim, gospodaru moj! Kad je Gospod s nama, zašto nas snađe sve ovo? Gdje su sva čudesa njegova, što su nam ih pripovijedali oci naši, kad su govorili: "Gospod nas je izveo iz Egipta? A sada nas je ostavio Gospod i predao nas u ruke Midjancima.":
Suci 6,14Gospod se okrenu k njemu i reče: "Idi u toj snazi svojoj i izbavi Izraela iz ruku Midjanaca! Ja te šaljem."
Suci 6,15A on mu reče: "Oprosti, gospodaru moj! Čim ću izbaviti Izraela? Eto, rod je moj najmanji u plemenu Manasehovu, a ja sam posljednji u obitelji svojoj."
Suci 6,16Gospod mu reče: "Jer sam ja s tobom, pobit ćeš Midjance kao jednoga čovjeka."
Suci 6,17On mu reče: "Ako sam našao milost u očima tvojim, daj mi znak, da si to ti, koji govori s menom!
Suci 6,18Pa ne idi odavde, dok se ja ne vratim k tebi i donesem ti dar svoj i stavim preda te." On odgovori: "Čekat ću, dok se vratiš."
Suci 6,19Tada otide Gideon i zgotovi jare, nadalje jednu efu brašna za nekvasne kruhove. Meso metnu u košaricu, juhu stavi u lonac, donese mu pod hrast i postavi pred njega.
Suci 6,20A Anđeo Božji reče mu "Uzmi to meso i te kruhove nekvasne, metni ih na onu hridinu i juhu izlij na to! On učini tako.
Suci 6,21I Anđeo Gospodnji pruži kraj od štapa, što ga je imao u ruci, d dotače se mesa i kruhova nekvasnih. Tada se podiže oganj iz hridine i spali meso i hljebove nekvasne. A Anđeo Gospodnji iščeznu ispred očiju njegovih.
Suci 6,22Tada vidje Gideon, da je to bio Anđeo Gospodnji. "Jao, Gospode svemogući", povika Gideon, vidio sam Anđela Gospodnjega licem k licu!"
Suci 6,23A Gospod mu odgovori: "Mir neka je s tobom! Ne boj se! Nećeš umrijeti.":
Suci 6,24Gideon napravi ondje žrtvenik Gospodu i nazva ga "Gospod je mir". Do današnjega dana stoji on još u Ofri, koja pripada Abiezrejima.
Suci 6,25One noći zapovjedi mu Gospod: "Uzmi junca oca svojega, naime drugoga junca od sedam godina, sruši žrtvenik baalov oca svojega i sasijeci lug pokraj njega!
Suci 6,26Onda podigni Gospodu, Bogu svojemu, žrtvenik visoko gore na hridini u tvrđi i uzmi drugoga junca i žrtvuj ga kao žrtvu paljenicu drvima onoga luga, što ga imaš sasjeći!"
Suci 6,27Tada uze Gideon deset ljudi između sluga svojih i učini, kako mu je bio zapovjedio Gospod. A jer se je bojao svoje obitelji i ljudi onoga grada, da to izvede danju, učini noću.
Suci 6,28Kad ljudi onoga grada sutradan rano ustadoše, a to srušen žrtvenik baalov i lug pokraj njega sasječen. A junac drugi bio je žrtvovan kao žrtva paljenica na žrtveniku novo podignutom.
Suci 6,29Pitali su jedan drugoga: Tko je to učinio?" Kad su tražili i raspitivali, rekoše im: "Gideon, sin Joašov, to je učinio."
Suci 6,30Tada rekoše ljudi onoga grada Joašu: "Izvedi sina svojega! On mora umrijeti, jer je srušio žrtvenik baalov i sasjekao lug pokraj njega."
Suci 6,31A Joaš odgovori svima, koji su stajali kod njega: "Hoćete Id se boriti za baala? Hoćete li mu doći u pomoć? Tko se bori za njega, do sutra je mrtav. Ako je on bog, neka se sam bori za sebe, jer mu je srušio žrtvenik!"
Suci 6,32Zato mu onoga dana dadoše ime Jerubaal, to jest "baal neka se bori proti njemu", jer mu je srušio žrtvenik.
Suci 6,33I kad se svi Midjanci i Amalečani uz sinove Istoka sastadoše i prešavši preko Jordana u ravnici se jezreelskoj utaboriše,
Suci 6,34Dođe duh Gospodnji na Gideona. On zatrubi u trubu. Kad onda Abiezreji pođoše za pozivom njegovim.
Suci 6,35Posla glasnike po svemu plemenu Manasehovu, pa se i oni skupiše oko njega. Posla glasnike i u pleme Ašerovo, Zebulunovo i Naftalijevo I ovi izađoše pred njih.
Suci 6,36I Gideon upravi Bogu molitvu: "Ako ćeš ti doista izbaviti mojom rukom Izraela, kao što si obećao,
Suci 6,37Evo, ja ću metnuti runo ovce na gumno. Ako rosa bude samo na runu, a po svoj zemlji suho, onda ću znati, da ćeš mojom rukom izbaviti Izraela, kao što si obećao."
Suci 6,38I tako se dogodi. Kad sutradan rano ustade i runo iscijedi, istisnu rosu iz runa, cijelu zdjelu punu vode.
Suci 6,39Tada zamoli Gideon Boga: "Ne gnjevi se na me, ako progovorim još jednom! Daj mi da još samo ovaj put učinim pokus s runom! Neka bude samo runo suho, a po svoj zemlji neka bude rosa!"
Suci 6,40I Bog učini tako onu noć. Samo je runo ostalo suho, a Po svoj zemlji bila je rosa.
Suci 6,1 Opet su Izraelci činili što je zlo u Jahvinim očima; i Jahve ih predade u ruke Midjancima za sedam godina.
Suci 6,2Teška bijaše ruka Midjanaca nad Izraelom. Da bi izmakli Midjancima, Izraelci se sklanjahu u gorske pukotine, spilje i skrovišta.
Suci 6,3I kada bi Izraelci posijali, dolazili bi na njih Midjanci i Amalečani i sinovi Istoka.
Suci 6,4Utaborivši se na njihovoj zemlji, uništavali bi rod zemlje sve do Gaze. Ne ostavljahu Izraelu ništa da se prehrani, ni ovce ni koze, ni vola ni magarca,
Suci 6,5jer dolažahu sa svojim stadima i svojim šatorima u takvu mnoštvu kao skakavci; ne bijaše broja njima ni njihovim devama; preplavili bi zemlju, opustošili je.
Suci 6,6Tako su Midjanci bacili Izraela u veliku bijedu te Izraelci zavapiše Jahvi.
Suci 6,7Kad su Izraelci zavapili Jahvi zbog Midjanaca,
Suci 6,8Jahve posla Izraelcima proroka koji im reče: "Ovako kaže Jahve, Bog Izraelov: `Ja sam vas izveo iz Egipta, izbavio vas iz kuće ropstva.
Suci 6,9Ja sam vas oslobodio od ruke Egipćana i od ruke svih vaših tlačitelja. Protjerao sam ih pred vama, dao vam njihovu zemlju
Suci 6,10i rekao vam: Ja sam Jahve, Bog vaš. Ne štujte bogova Amorejaca u kojih zemlji živite. Ali vi ne poslušaste moga glasa.`
Suci 6,11Anđeo Jahvin dođe i sjede pod hrast kod Ofre koji pripadaše Joašu Abiezerovu. Njegov sin Gideon vrhao je pšenicu na tijesku da bi je sačuvao od Midjanaca.
Suci 6,12I ukaza mu se Anđeo Jahvin i reče mu: "Jahve s tobom, hrabri junače!
Suci 6,13Gideon mu odgovori: "Oh, gospodaru, ako je Jahve s nama, zašto nas sve ovo snađe? Gdje su sva ona čudesa njegova o kojima nam pripovijedahu oci naši govoreći: `Nije li nas Jahve iz Egipta izveo?` A sada nas je Jahve ostavio, predao nas u ruke Midjancima.
Suci 6,14Jahve se tad okrenu prema njemu i reče mu: "Idi s tom snagom u sebi i izbavit ćeš Izraela iz ruke Midjanaca. Ne šaljem li te ja?
Suci 6,15"Ali, gospodaru", odgovori mu Gideon, "kako ću izbaviti Izraela? Moj je rod najmanji u Manašeovu plemenu, a ja sam posljednji u kući svoga oca.
Suci 6,16Jahve mu reče: "Ja ću biti s tobom te ćeš pobijediti Midjance kao jednoga.
Suci 6,17Gideon mu reče: "Ako sam našao milost u tvojim očima, daj mi znak da ti govoriš sa mnom.
Suci 6,18Nemoj otići odavde dok se ne vratim s darom i stavim ga preda te." A on odgovori: "Ostat ću dok se ne vratiš.
Suci 6,19Gideon ode, zgotovi jare i od efe brašna načini beskvasne hljebove, stavi meso u košaricu i juhu u lonac pa donese sve to pod hrast.
Suci 6,20Anđeo Jahvin reče mu: "Uzmi meso i beskvasne hljebove, stavi ih na tu stijenu, a juhu prolij." On učini tako.
Suci 6,21Anđeo Jahvin tad uze štap što ga je držao i vrhom dotaknu meso i beskvasne hljebove. Oganj planu iz stijene, spali meso i beskvasne hljebove. Anđeo Jahvin nato iščeze pred njegovim očima.
Suci 6,22Tad Gideon vidje da je to bio Anđeo Jahvin i reče: "Jao, Jahve, Gospode! Anđela Jahvina vidjeh licem u lice!
Suci 6,23Jahve mu odgovori: "Mir s tobom! Ne boj se, nećeš umrijeti!
Suci 6,24Gideon podiže na tome mjestu žrtvenik Jahvi i nazva ga "Jahve-Mir". Žrtvenik još i danas stoji u Ofri Abiezerovoj.
Suci 6,25Iste noći Jahve reče Gideonu: "U svojega oca uzmi utovljena junca, junca od sedam godina, i razori Baalov žrtvenik i posijeci gaj pokraj njega.
Suci 6,26Potom podigni žrtvenik Jahvi, Bogu svome, na vrhu te gorske stijene i dobro ga uredi. Uzmi junca i prinesi paljenicu na drvima Ašere što ih u gaju nasiječeš.
Suci 6,27Tada Gideon uze deset ljudi između svojih slugu i učini kako mu je zapovjedio Jahve. Ali kako se bojao svoje obitelji i građana, učini to noću.
Suci 6,28Kad su građani sutradan poranili, a to razoren Baalov žrtvenik i gaj posječen pored njega, a junac žrtvovan kao paljenica na novom oltaru.
Suci 6,29I pitahu jedni druge: "Tko je to učinio?" Ispitaše, istražiše pa rekoše: "Gideon, Joašev sin, učini to.
Suci 6,30Tada građani rekoše Joašu: "Izvedi sina da umre jer je razorio Baalov žrtvenik i posjekao gaj pored njega.
Suci 6,31Joaš odgovori svima koji stajahu oko njega: "Zar ćete vi braniti Baala? Zar ćete ga vi spasavati? Tko brani Baala, bit će pogubljen prije sutrašnjeg dana. Ako je on bog, neka se sam brani od Gideona što mu je razorio žrtvenik.
Suci 6,32Toga dana prozvali su Gideona Jerubaal jer se govorilo: "Neka sam Baal s njim obračuna što mu je srušio žrtvenik.
Suci 6,33Svi Midjanci, Amalečani i sinovi Istoka bijahu se sakupili i, prešavši Jordan, utaborili se u Jizreelskoj ravnici.
Suci 6,34Duh Jahvin obuze Gideona i on zasvira u rog, a Abiezerov rod stade iza njega.
Suci 6,35Posla on glasnike po svem plemenu Manašeovu te i oni stadoše iza njega. Posla glasnike i u pleme Ašerovo, Zebulunovo i Naftalijevo te im i oni krenuše u susret.
Suci 6,36Gideon reče Bogu: "Ako zaista hoćeš osloboditi Izraela mojom rukom, kao što si obećao,
Suci 6,37evo ću metnuti ovčje runo na gumno: ako bude rose samo na runu, a zemlja ostane suha, tada ću znati da ćeš mojom rukom izbaviti Izraela, kao što si obećao.
Suci 6,38I bi tako. Gideon urani sutradan te iscijedi rosu iz runa - punu zdjelu vode.
Suci 6,39Opet Gideon reče Bogu: "Ne razgnjevi se na me što ti progovaram još jednom. Dopusti mi da još ovaj put pokušam s runom: neka samo runo bude suho, a neka po svoj zemlji bude rosa!
Suci 6,40I Bog one noći učini tako: samo je runo ostalo suho, a po svoj zemlji pala rosa.
Sudci 6,1Sinovi Izraelovi činiše ono što je zlo u očima GOSPODOVIM, i GOSPOD ih izruči Madijanu tijekom sedam godina.
Sudci 6,2Ruka Madijanova bi premoćena Izraelu. Zbog Madijana, sinovi Izraelovi urediše sebi u planinama rasjeline, spilje i vrletna mjesta.
Sudci 6,3No, svaki put kad bi Izrael Zasijao, Madijan se uspinjao, kao i Amalek i sinovi Orijenta; oni se uspinjahu za prigrabiti to.
Sudci 6,4Oni taborovahu pokraj Izraelita, uništavahu im domaće proizvode sve do u blizinu Gaze i ne ostavljahu živeži u Izraelu, ni ovaca, ni goveda, ni magaraca.
Sudci 6,5U stvari, oni se uspinjahu, oni i njihova stada, S njihovim šatorima, stizahu brojni kao skakavci - oni i njihove deve bijahu Bez brojni - i oni ulaziše u zemlju za opustošiti ju.
Sudci 6,6Tako, Izrael bi veoma oslabio zbog Madijana; i svi sinovi Izraelovi zavapiše prema GOSPODU.
Sudci 6,7No, kako sinovi Izraelovi vapiše prema GOSPODU zbog Madijana,
Sudci 6,8GOSPOD posla sinovima Izraelovim *jednog proroka koji im reče: ”Ovako govori GOSPOD, Bog Izraelov: Ja sam taj koji vas je podigao iz Egipta i koji vas je izveo iz kuće ropstva.
Sudci 6,9Ja sam vas oslobodio Egipćana i svih onih koji vas mučiše; ja sam ih protjerao ispred vas i dao sam vam njihovu zemlju.
Sudci 6,10Ja sam vam rekao: Ja sam GOSPOD, Bog vaš. Ne bojte se bogova *amoritskih kojima vi nastanjujete zemlju! Ali, vi niste poslušali moj glas! “
Sudci 6,11*Anđeo GOSPODOV dođe sjesti pod smrdljiku u Ofri koja pripadaše Joašu, iz klana Aviezerova. Gedeon, njegov sin, upravo vršiše žito u klijeti da bi ga sakrio od Madijana.
Sudci 6,12Anđeo GOSPODOV mu se prikaza i reče mu: ”GOSPOD je s tobom, junačni bojovniče!“
Sudci 6,13Gedeon mu reče: ”Oprosti, moj gospodine! Ako je GOSPOD s nama, zašto nam se sve ovo dogodilo? Gdje su dakle sva čuda o kojima su nam pričali naši očevi zaključujući: Nije li istina da našje GOSPOD izveo iz Egipta? No sada, Gospod nas je napustio izručujući nas Madijanu. “
Sudci 6,14GOSPOD se okrenu prema njemu i reče: ”Idi s tom moći koju imaš i spasi Izrael od Madijana. Da, ja sam taj koji te šalje! “
Sudci 6,15Ali, Gedeon mu reče: ” Oprosti moj gospodine, kako ću ja spasiti Izrael? Moj klan je najslabiji u Manasea, a ja, ja sam najmlađi u kući svojeg oca !“
Sudci 6,16GOSPOD mu odgovori: ”Ja ću biti s tobom, i tako ćeš ti potući sve Madijance zajedno.“
Sudci 6,17Gedeon mu kaza: ” Ako bih ja starno našao milost i tvojim očima, pokaži mi jednim znakom da si to ti koji govoriš.
Sudci 6,18Molim te, ne udaljuj se odavde sve dok se ja na vratim k tebi, vrijeme da donesem moju ponudu i položim je pred tebe. “ GOSPOD reče: ”Ja ću ostati ovdje sve do tvog povratka .“
Sudci 6,19Gedeon dođe pripremiti jedno jare i, s jednom efom brašna on on načini *beskvasne kruhove. On stavi meso u jednu kotaricu i sok u jedan vrč, potom to odnese sve pod smrdljiku i ponudi mu.
Sudci 6,20Anđeo Božji mu reče: ”Uzmi meso i beskvasni kruh, stavi ih na tu stijenu i prolij sok! “ Gedeon učini tako.
Sudci 6,21Anđeo GOSPODOV pruži kraj štapa koji imaše u ruci i dodirnu meso i beskvasne kruhove. Vatra prsnu iz stijene i proguta meso i beskvasne kruhove. Potom anđeo nestade iznjegovog vida.
Sudci 6,22Tada Gedeon vidje da to bi anđeo GOSPODOV, i on reče: ”Ah! Gospodine Bože, ja sam dakle vidio anđela GOSPODOVOG licem u lice! “
Sudci 6,23GOSPOD mu reče: ”Mir Stobom! Ne boj se ništa; ti nećeš umrijeti.“
Sudci 6,24Na tom mjestu, Gedeon sagradi jedan *oltar GOSPODU i nazva ga "GOSPOD je mir. “ Sve do ovog dana, taj oltar je još u Ofri Abiezerovoj.
Sudci 6,25No, one noći, GOSPOD reče Gedeonu: ” Uzmi mladog bika kojeg posjeduje tvoj otac i jednog drugog bika od sedam godina. Potom ćeš porušiti *oltar *Balov koji posjeduje tvoj otac i posjeći ćeš sveti stup koji je pokraj.
Sudci 6,26Ti ćeš potom sagraditi oltar izgrađen GOSPODU, tvojem Bogu, na vrhu ove uzvisine; uzet ćeš tada drugog bika i ponudit ćeš ga u holokaust na drvetu od svetog stupa koji budeš posjekao.“
Sudci 6,27Gedeon uze deset ljudi između svojih slugu, i postupi kako mu bijaše rekao GOSPOD. Ali, kako se bojao ljudi iz kuće svojeg oca i onih iz grada, radije nego da to učini danju, on uradi noći.
Sudci 6,28Digavši se u rano jutro, ljudi iz grada vidješe da Baalov oltar bijaše oboren, sveti stup koji je pokraj bijaše posječen, i da bijaše ponuđen u holokaust drugi bik na oltaru koji bijaše upravo izgrađen.
Sudci 6,29Oni rekoše jedni drugima: ” Tko li to učini? “ Budući se raspitali i budući sproveli istragu, oni rekoše: ” To je Gedeon, sin Joašev, koji je to učinio! “
Sudci 6,30Ljudi iz grada rekoše Joašu: ” Izvedi svojeg sina i nek umre, jer on je oborio oltar Balov i posjekao sveti stup koji je bio pokraj. “
Sudci 6,31Joaš reče svima onima koji stajaše pokraj njega: ”Je li vaše da se žalite za Bala? Je li vaše da mu dolazite u pomoć? - Tko se žali za Bala treba biti usmrćen prije jutra! - Ako je Bal Bog, nek se sam parniči za svoju stvar, jer Gedeon je izvalio njegov oltar.“
Sudci 6,32Onog dana, nazvaše Gedeona Jerubal, govoreći: ”Nek Bal brani svoju stvar protiv njega “, jer on je prevrnuo njegov oltar. Gedeon traži od Boga jednu jamčevinu.
Sudci 6,33Sav Madijan kao i Amalaek i sinovi Orijenta ujediniše se jednodušno, pređosše Jordan i utaboriše se u ravnici Izreel .
Sudci 6,34Duh GOSPODOV prekri Gedeona, koji zasvira u rog, i zadruga Abiezerova bi sazvana da ga slijedi.
Sudci 6,35On posla glasonoše po svem Manaseju koji, on također bi sazvan slijediti ga. Potom, on posla glasonoše u plemena Ašer, Zabulon i Neftali, koji mu uziđoše u susret.
Sudci 6,36Gedeon reče Bogu: ” Ako ti hoćeš spasiti Izrael mojom rukom, kao što si to rekao,
Sudci 6,37evo ja ću prostrti na gumno jedno runo vune: ne bude li rose nigdje osim na runu, a sav teren ostane suh, ja ću znati da ti hoćeš spasiti Izrael mojom rukom, kako si ti to i rekao. “
Sudci 6,38I on učini tako. Kad se Gedeon sutradan dize, on stisnu runo i istisnu rosu, jednu punu kupu vode.
Sudci 6,39Gedeon reče Bogu: ” Nek se tvoj gnjev ne raspali protiv mene ako ja još jedanput budem govorio; Dozvoli da ja način jednu posljednju provjeru runa: nek runo samo ostane suho, a da bude rosa po cijelom terenu. “
Sudci 6,40One noći, Bog učini tako: samo runo ostade suho i bi rosa po svem terenu.
Sudije 6,1A sinovi Izrailjevi činiše što je zlo pred Gospodom, i Gospod ih dade u ruke Madijanima za sedam godina.
Sudije 6,2I osili ruka Madijanska nad Izrailjem, te od straha Madijanskoga načiniše sebi sinovi Izrailjevi jame koje su po gorama, i pećine i ograde.
Sudije 6,3I kad bi Izrailjci posijali, dolažahu Madijani i Amalici i istočni narod, dolažahu na njih.
Sudije 6,4I stavši u oko protiv njih, potirahu rod zemaljski dori do Gaze, i ne ostavljahu hrane u Izrailju, ni ovce ni vola ni magarca.
Sudije 6,5Jer se podizahu sa stadima svojim i sa šatorom svojim, i dolažahu kao skakavci, tako mnogo, i ne bješe broja njima i kamilama njihovijem, i dolazeći u zemlju pustošahu je.
Sudije 6,6Tada osiromaši Izrailj veoma od Madijana, i povikaše ka Gospodu sinovi Izrailjevi.
Sudije 6,7A kad povikaše sinovi Izrailjevi ka Gospodu od Madijana,
Sudije 6,8Gospod posla proroka sinovima Izrailjevijem, a on im reče: ovako veli Gospod Bog Izrailjev: ja sam vas izveo iz Misira, i izveo sam vas iz doma ropskoga,
Sudije 6,9I izbavio sam vas iz ruke Misirske i iz ruke svijeh onijeh koji vas mučahu; i odagnao sam ih ispred vas, i dao sam vama zemlju njihovu.
Sudije 6,10Pak vam rekoh: ja sam Gospod Bog vaš, na bojte se bogova Amoreja u kojih zemlji živite. Ali ne poslušaste glasa mojega.
Sudije 6,11Potom dođe anđeo Gospodnji i sjede pod hrastom u Ofri koji bijaše Joasa Avijezerita; a sin njegov Gedeon vrsijaše pšenicu na gumnu, da bi pobjegao s njom od Madijana.
Sudije 6,12I javi mu se anđeo Gospodnji, i reče mu: Gospod je s tobom, hrabri junače!
Sudije 6,13A Gedeon mu reče: o gospodaru moj! kad je Gospod s nama, zašto nas snađe sve ovo? i gdje su sva čudesa njegova, koja nam pripovijedaše oci naši govoreći: nije li nas Gospod izveo iz Misira? a sada nas je ostavio Gospod i predao u ruke Madijanima.
Sudije 6,14A Gospod ga pogleda i reče mu: idi u toj sili svojoj, i izbavićeš Izrailja iz ruku Madijanskih. Ne poslah li te?
Sudije 6,15A on mu reče: o Gospode, čim ću izbaviti Izrailj? eto, rod je moj najsiromašniji u plemenu Manasijinu, a ja sam najmanji u domu oca svojega.
Sudije 6,16Tada mu reče Gospod: ja ću biti s tobom, te ćeš pobiti Madijance kao jednoga.
Sudije 6,17A Gedeon mu reče: ako sam našao milost pred tobom, daj mi znak da ti govoriš sa mnom.
Sudije 6,18Nemoj otići odavde dokle se ja ne vratim k tebi i donesem dar svoj i stavim preda te. A on reče: čekaću dokle se vratiš.
Sudije 6,19Tada otide Gedeon, i zgotovi jare i od efe brašna hljebove prijesne, i metnu meso u kotaricu a juhu u lonac, i donese mu pod hrast, i postavi.
Sudije 6,20A anđeo Božji reče mu: uzmi to meso i te hljebove prijesne, i metni na onu stijenu, a juhu prolij. I on učini tako.
Sudije 6,21Tada anđeo Gospodnji pruži kraj od štapa koji mu bješe u ruci i dotače se mesa i hljebova prijesnijeh; i podiže se oganj sa stijene i spali meso i hljebove prijesne. I anđeo Gospodnji otide ispred očiju njegovih.
Sudije 6,22A Gedeon vidjeći da bješe anđeo Gospodnji, reče: ah Gospode Bože! zato li vidjeh anđela Gospodnjega licem k licu?
Sudije 6,23A Gospod mu reče: budi miran, ne boj se, nećeš umrijeti.
Sudije 6,24I Gedeon načini ondje oltar Gospodu, i nazva ga mir Gospodnji. Stoji i danas u Ofri Avijezeritskoj.
Sudije 6,25I istu noć reče mu Gospod: uzmi junca, koji je oca tvojega, junca drugoga od sedam godina; i raskopaj oltar Valov koji ima otac tvoj, i isijeci lug koji je kod njega.
Sudije 6,26I načini oltar Gospodu Bogu svojemu navrh ove stijene, na zgodnu mjestu, pa onda uzmi drugoga junca, i prinesi žrtvu paljenicu na drvima onoga luga koji isiječeš.
Sudije 6,27Tada uze Gedeon deset ljudi između sluga svojih, i učini kako mu zapovjedi Gospod; ali se bojaše doma oca svojega i mještana, te ne učini danju nego učini noću.
Sudije 6,28A kad ujutru ustaše mještani, a to raskopan oltar Valov i lug kod njega isječen; a junac drugi prinesen na žrtvu paljenicu na oltaru načinjenom.
Sudije 6,29I rekoše jedan drugomu: ko to učini? I traživši i raspitavši rekoše: Gedeon sin Joasov učini to.
Sudije 6,30Pa rekoše mještani Joasu: izvedi sina svojega da se pogubi, što raskopa oltar Valov i što isiječe lug kod njega.
Sudije 6,31A Joas reče svjema koji stajahu oko njega: vi li hoćete da branite Vala? vi li hoćete da ga izbavite? ko ga brani, poginuće jutros. Ako je bog, neka sam raspravi s njim što mu je raskopao oltar.
Sudije 6,32I prozva ga onoga dana Jeroval govoreći: neka raspravi s njim Val što mu je raskopao oltar.
Sudije 6,33A svi Madijani i Amalici i istočni narod bijahu se skupili i prešavši preko Jordana bijahu stali u oko u dolini Jezraelu.
Sudije 6,34A duh Gospodnji naoruža Gedeona, i on zatrubi u trubu, i skupi oko sebe porodicu Avijezerovu.
Sudije 6,35I posla glasnike po svemu plemenu Manasijinu, i skupiše se oko njega; posla glasnike i u pleme Asirovo i Zavulonovo i Neftalimovo, te i oni izidoše pred njih.
Sudije 6,36Tada reče Gedeon Bogu: ako ćeš ti izbaviti mojom rukom Izrailja, kao što si rekao,
Sudije 6,37Evo, ja ću metnuti runo na gumnu: ako rosa bude samo na runu a po svoj zemlji suho, onda ću znati da ćeš mojom rukom izbaviti Izrailja, kao što si rekao.
Sudije 6,38I bi tako; jer kad usta sjutradan, iscijedi runo, i isteče rosa iz runa puna zdjela.
Sudije 6,39Opet reče Gedeon Bogu: nemoj se gnjeviti na me, da progovorim još jednom; da obidem runom još jednom, neka bude samo runo suho, a po svoj zemlji neka bude rosa.
Sudije 6,40I Bog učini tako onu noć; i bi samo runo suho a po svoj zemlji bi rosa.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje