Tražilica


Suci 9. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Suci 9,1Abimelek, sin Jerubaalov, otide u Šekem k braći matere svoje i predloži njima i svemu rodu obitelji matere svoje ovo:
Suci 9,2"Upitajte jedanput otvoreno sve građane u Šekemu: "što je bolje za vas, da su vam gospodari sedamdeset ljudi, svi sinovi Jerubaalovi, ili da vam je gospodar jedan čovjek? Pomislite na to, da sam ja tijelo vaše i kost vaša!"
Suci 9,3Ovu izjavu njegovu rekoše braća matere njegove pred svima građanima u Šekemu, i srca njihova privinuše se Abimeleku, jer oni sebi rekoše: "Naš je brat."
Suci 9,4Dadoše mu sedamdeset šekela srebra iz hrama Baal-Beritova. Ovim najmi sebi Abimelek ljude bez posjeda i drzovite, koji se pridružiše njemu.
Suci 9,5On pođe onda u kuću oca svojega u Ofru i pobi braću svoju, sinove Jerubaalove, sedamdeset ljudi, na jednom kamenu. Samo osta Jotam, najmlađi sin Jerubaalov, jer se je bio skrio.
Suci 9,6Nato se skupiše svi građani u Šekemu i svi stanovnici Bet-Milo, otidoše i učiniše Abimeleka kraljem kod hrasta, koji stoji u Šekemu.
Suci 9,7Kad to javiše Jotamu, otide on, stade na vrh gore Gerizima i povika im u sav glas: "Čujte me, građani u Šekemu, tako vas Bog čuo!
Suci 9,8Jedanput pošla drveta da pomažu sebi kralja. Rekoše maslini: 'Budi naš kralj!'
Suci 9,9A maslina im reče: 'Zar ja da ostavim pretilinu svoju, koju na meni slave bogovi i ljudi, pa da idem da vladam nad drvećem?'
Suci 9,10Tada rekoše drveta smokvi: 'Dođi, budi naš kralj!'
Suci 9,11A smokva im reče: 'Zar ja da ostavim sladost svoju i krasni plod svoj, pa da idem da vladam nad drvećem?'
Suci 9,12I rekoše drveta vinovoj lozi: 'Dođi, budi naš kralj!'
Suci 9,13A vinova loza reče im: 'Zar ja da ostavim vino svoje, koje veseli Boga i ljude, pa da vladam nad drvećem?'
Suci 9,14I rekoše sva drveta trnu: 'Dođi, budi naš kralj!'
Suci 9,15A trn odgovori drvetima: 'Ako doista hoćete mene da pomažete sebi za kralja, onda dođite i sklonite se u sjenu moju; ako li nećete, onda neka izađe oganj iz trna i spali cedre libanonske!'
Suci 9,16A sada! Ako ste vjerno i pošteno radili, kad učiniste Abimeleka kraljem, i ako ste dobro učinili Jerubaalu i kući njegovoj i nagradili mu ono, što je učinio -
Suci 9,17Vi, za koje se je otac moj borio i život svoj izložio i koje je izbavio iz ruku Midjanaca,
Suci 9,18A vi danas ustadoste na kuću oca mojega i pobiste sinove njegove, sedamdeset ljudi, na jednom kamenu i učiniste kraljem Abimeleka, sina sluškinje njegove, nad građanima u Šekemu zato, što je brat vaš -
Suci 9,19Ako ste dakle danas vjerno i pošteno radili prema Jerubaalu i kući njegovoj, onda se veselite s Abimelekom, a on neka se veseli s vama!
Suci 9,20Ako li nijeste, neka iziđe oganj od Abimeleka i spali gradane u Šekemu i Bet-Milu, i neka izađe oganj od građana u Šekemu i od Bet-Milu i spali Abimeleka!"
Suci 9,21Tada pobježe Jotam i skloni se. Otide u Beru i ondje ostade bojeći se brata svojega Abimeleka.
Suci 9,22I vladao je Abimelek Izraelom tri godine.
Suci 9,23I posla Bog razdor među Abimeleka i među građane u Šekemu, tako da se građani u Šekemu iznevjeriše Abimeleku.
Suci 9,24Tako se je imao osvetiti zločin učinjen na sedamdeset sinova Jerubaalovih i krv njihova doći na brata njihova Abimeleka, koji ih je bio ubio, i na građane u Šekemu, koji su ga bili potakli, da ubije braću svoju.
Suci 9,25I građani u Šekemu pometaše mu zasjede po vrhovima gorskim, pa su plijenili svakoga, koji je prolazio mimo njih onim putem. Javiše to Abimeleku.
Suci 9,26Gaal, sin Obedov, bio je naime došao sa svojom braćom, i oni su se bili nastanili u Šekemu. A građani se u Šekemu pouzdaše u njega.
Suci 9,27Kad su bili izašli u polje i u svojim vinogradima imali berbu i gnječili grožđe, prirediše veselje, odoše u hram boga svojega, jedoše i piše, i psovali su Abimeleka.
Suci 9,28Gaal, sin Obedov, povika: "Tko je Abimelek i tko smo mi Šekemljani, da mu moramo služiti? Nije li on sin Jerubaalov, a Zebul njegov upravitelj? Budite radije podložni ljudima Hamora, oca Šekemova! Zašto da njemu budemo podložni?
Suci 9,29O kad bih ja imao u svojoj ruci taj narod! Protjerao bih Abimeleka." Tada rekoše Abimeleku: "Pojačaj vojsku svoju i kreni!"
Suci 9,30A kad je Zebul, upravitelj gradski, čuo izjave Gaala, sina Obedova, razgnjevi se vrlo.
Suci 9,31On posla tajno glasnike k Abimeleku i poruči mu: "Evo, Gaal, sin Obedov, dođe sa svojom braćom u Šekem. Oni sad bune grad proti tebe.
Suci 9,32Ustani dakle noću s ljudima svojim i zasjedi u polju!
Suci 9,33Rano ujutro, kad sunce ograne, digni se i udari na grad! Kad on onda s ljudima svojim izađe proti tebi, učini s njim, kako ti dolikuje!"
Suci 9,34Tada usta Abimelek noću sa svima ljudima svojim. Zasjedoše Šekemu u četiri čete.
Suci 9,35Kad Gaal, sin Obedov, izađe i pred vrata gradska stade, ispade Abimelek s ljudima svojim iz zasjede.
Suci 9,36Gaal ugleda ljude i reče Zebulu: "Eno dolaze ljudi svrh gore!" A Zebul mu reče: "Od sjene gorske čine ti se ljudi."
Suci 9,37Ali Gaal potvrdi još jedanput: "Eno, ljudi silaze s visa! Druga četa dolazi od čarobničkog hrasta."
Suci 9,38Tada mu doviknu Zebul: "Gdje su ti sada velika usta? Ti si bio onaj, koji se je rugao: "Tko je Abimelek, da mu moramo biti podložni? Pa to su ljudi, koje si prezreo. Izađi sada i bori se s njim!"
Suci 9,39I izađe Gaal pred Šekemljanima i pobi se s Abimelekom.
Suci 9,40Ali ga Abimelek natjera u bijeg, i on pobježe pred njim.
Suci 9,41Dok je Abimelek ostao u Arumi, istjera Zebul Gaala i braću njegovu. Tako nijesu mogli dulje da ostanu u Šekemu.
Suci 9,42Kad sutradan izađoše ljudi u polje i javiše to Abimeleku,
Suci 9,43Uze on vojsku, razdijeli je u tri čete i namjesti je u zasjedu u polju. A čim vidje, da su ljudi izašli iz grada, skoči na njih i pobi ih.
Suci 9,44Sam Abimelek udari s četom svojom i postavi se kod vrata gradskih, a druge dvije čete udariše na sve one, koji su bili u polju, i pobiše ih.
Suci 9,45Tada je Abimelek cijeli dan udarao na grad. Kad zauze grad, poubija stanovnike, razori grad i posu so po njemu.
Suci 9,46A kad to čuše svi stanovnici kule šekemske, otidoše u podrum u hramu boga Berita.
Suci 9,47Čim dojaviše Abimeleku, da su se tamo skupili svi stanovnici kule šekemske,
Suci 9,48Izađe on sa svima ljudima svojim na goru Salmon. Tamo prihvati Abimelek za sjekiru, odsiječe granu od drveta, podiže je i metnu je na rame svoje. A ljudima svojim zapovjedi: "Što vidjeste da sam ja učinio, to brzo činite kao ja!"
Suci 9,49Tada i svi ljudi, čovjek za čovjekom, odsjekoše granu od drveta, pođoše onda za Abimelekom, pometaše grane nad podrum i zapališe tako njima podrum. I tako izginuše svi stanovnici kule šekemske, oko tisuću ljudi i žena.
Suci 9,50Potom otide Abimelek na Tebes, opkoli Tebes i osvoji ga.
Suci 9,51Usred grada bila je tvrda kula, u koju su bili pobjegli svi ljudi i žene, svi stanovnici grada. Oni zatvoriše za sobom vrata i popeše se na krov kule.
Suci 9,52Abimelek dođe sve do kule i htjede udariti na nju. Kad se posve primakao k vratima kule, da je zapali,
Suci 9,53Baci jedna žena gornji mlinski kamen na glavu Abimeleku i razbi mu lubanju.
Suci 9,54On brzo viknu momka, koji mu nosio oružje, i zapovjedi mu: "Izvadi mač svoj i ubij me! Inače reći će se za me: Žena ga je ubila." I probode ga momak njegov, i on umrije.
Suci 9,55A kad vidješe Izraelci, da je mrtav Abimelek, vratiše se svi k svojoj kući.
Suci 9,56Tako plati Bog Abimeleku za zločin, što ga je bio počinio na ocu svojemu ubivši sedamdeset braće svoje.
Suci 9,57Isto tako dade Bog, da svi zločini ljudi u Šekemu natrag padnu na njihovu glavu. Tako se ispuni na njima kletva Jotama, sina Jerubaalova.
Suci 9,1 Abimelek, sin Jerubaalov, otiđe u Šekem k braći svoje matere i reče njima i svemu rodu kuće svoje majke:
Suci 9,2"Upitajte sve šekemske građane: što vam je bolje - da nad vama vlada sedamdeset ljudi, svi sinovi Jerubaalovi, ili jedan čovjek? Sjetite se da sam ja od vašeg mesa i vaših kostiju!
Suci 9,3To braća njegove matere prenesoše ostalim šekemskim građanima i njihovo se srce prikloni Abimeleku jer govorahu: "Naš je brat!
Suci 9,4I dadoše mu sedamdeset šekela srebra iz hrama Baal-Beritova; time Abimelek unajmi klatež i pustolove koji pođoše za njim.
Suci 9,5Onda dođe u kuću svoga oca u Ofri i pobi svoju braću, sinove Jerubaalove, sedamdeset ljudi, na jednom kamenu. Izmakao mu je samo Jotam, najmlađi sin Jerubaalov jer se bijaše sakrio.
Suci 9,6Tada se skupiše svi šekemski građani i sav Bet-Milo te postaviše Abimeleka za kralja kod hrasta koji stoji u Šekemu.
Suci 9,7Kada su to dojavili Jotamu, ode on, stade na vrh gore Gerizima i povika im na sav glas: "Čujte me, uglednici šekemski, tako vas čuo Bog!
Suci 9,8Jednom se zaputila stabla da pomažu kralja koji će vladati nad njima. Pa rekoše maslini: `Budi nam kraljem!`
Suci 9,9Odgovori im maslina: `Zar da se svog ulja odreknem što je na čast bozima i ljudima da bih vladala nad drugim drvećem?`
Suci 9,10Tad rekoše stabla smokvi: `Dođi, budi nam kraljem!`
Suci 9,11Odgovori im smokva: `Zar da se odreknem slatkoće i krasnoga ploda svog da bih vladala nad drugim drvećem?`
Suci 9,12Tad rekoše stabla lozi: `Dođi, budi nam kraljem!`
Suci 9,13Odgovori im loza: `Zar da se odreknem vina što veseli bogove i ljude da bih vladala nad drugim drvećem?`
Suci 9,14Sva stabla rekoše tad glogu: `Dođi, budi nam kraljem!`
Suci 9,15A glog odgovori stablima: `Ako me doista hoćete pomazat` za kralja, u sjenu se moju sklonite. Ako nećete, iz gloga će oganj planuti i sažeći cedrove libanonske!`
Suci 9,16Sada, jeste li vjerno i čestito učinili kad ste izabrali Abimeleka za kralja? Jeste li se dobro ponijeli prema Jerubaalu i njegovoj kući? Jeste li mu uzvratili za djela što ih za vas učini?
Suci 9,17Moj se otac za vas borio izloživši svoj život te vas izbavio iz ruku Midjanaca,
Suci 9,18a vi danas ustaste protiv kuće moga oca, pobiste njegove sinove, sedamdeset ljudi na istom kamenu, i nad građanima Šekema učiniste kraljem Abimeleka, sina njegove robinje, zato što je vaš brat!
Suci 9,19Ako ste vjerno i pošteno danas radili prema Jerubaalu i prema njegovoj kući, radujte se s Abimelekom, a on neka se raduje s vama!
Suci 9,20Ako niste, neka oganj iziđe iz Abimeleka i sažeže građane Šekema i Bet-Mila i neka iziđe oganj iz građana Šekema i Bet-Mila i sažeže Abimeleka!
Suci 9,21Onda Jotam pobježe, skloni se i dođe u Beer, i ondje ostade, jer se bojao svoga brata Abimeleka.
Suci 9,22Abimelek je vladao nad Izraelom tri godine.
Suci 9,23Tada Bog posla duh razdora među Abimeleka i šekemske građane i šekemski se građani pobuniše protiv Abimeleka.
Suci 9,24Bijaše to zato da bi se osvetio zločin počinjen nad sedamdeset Jerubaalovih sinova i da bi njihova krv pala na njihova brata Abimeleka, koji ih ubi, i na građane Šekema, koji mu pomogoše da ubije braću.
Suci 9,25Hoteći mu napakostiti, šekemski su građani postavili zasjede po vrhovima planina i pljačkali svakoga tko bi prošao mimo njih onim putem. Javiše to Abimeleku.
Suci 9,26Gaal, sin Ebedov, dođe sa svojom braćom i nastani se u Šekemu; a šekemski se građani pouzdaše u njega.
Suci 9,27Otišavši u polje, trgali su u svojim vinogradima grožđe i gazili ga, a onda udarili u veselje; ušli su u hram svoga boga, jeli su, pili i proklinjali Abimeleka.
Suci 9,28A Gaal, Ebedov sin, povika: "Tko je Abimelek da mu služimo? Zar ne bi trebalo da Jerubaalov sin i Zebul, njegov namjesnik, služe ljude Hamora, Šekemova oca? Zašto da mi njemu služimo?
Suci 9,29O, kad bih imao ovaj narod u svojoj ruci, protjerao bih Abimeleka i rekao mu: `Pojačaj svoju vojsku i iziđi u boj!`
Suci 9,30A kad Zebul, gradski načelnik, doznade što je govorio Gaal, sin Ebedov, razgnjevi se.
Suci 9,31Posla glasnike Abimeleku u Arumu i poruči mu: "Evo, Gaal, sin Ebedov, došao u Šekem sa svojom braćom i bune građane protiv tebe.
Suci 9,32Zato ustani noću, ti i narod što je s tobom, i stani u zasjedu u polju.
Suci 9,33A ujutro, kad ograne sunce, digni se i udari na grad. Kada Gaal i njegovi ljudi iziđu preda te, ti učini s njima što ti prilike posavjetuju.
Suci 9,34Abimelek usta noću sa svim svojim ljudima i stade u zasjedu oko Šekema u četiri čete.
Suci 9,35Kada je Gaal, sin Ebedov, izišao pred gradska vrata i zaustavio se, Abimelek i njegovi ljudi ustaše iz zasjede.
Suci 9,36Gaal ugleda ljude i reče Zebulu: "Eno silaze ljudi s gorskih vrhova." "Od sjena gorskih vrhova", odgovori mu Zebul, "čine ti se ljudi.
Suci 9,37Opet progovori Gaal: "Eno silaze ljudi s visa zvana Zemljin pupak, a četa jedna dolazi putem od Čarobnjačkog hrasta.
Suci 9,38Tad mu reče Zebul: "Gdje ti je sada jezik? Pa ti si govorio: `Tko je Abimelek da mu služimo?` Nisu li ondje ljudi koje si prezirao? Iziđi sada i pobij se s Abimelekom.
Suci 9,39I Gaal iziđe na čelu šekemskih građana i pobi se s Abimelekom.
Suci 9,40Abimelek potjera Gaala i on pobježe pred njim; i mnogi njegovi ljudi padoše mrtvi prije nego što su i došli do vrata.
Suci 9,41Abimelek se tada vrati u Arumu, a Zebul potjera Gaala i njegovu braću i nije im više dao da ostanu u Šekemu.

Suci 9,42Sutradan je narod izišao u polje i javiše to Abimeleku.
Suci 9,43On uze svoju vojsku, podijeli je u tri čete i stade u zasjedu u polju. Kad bi vidio gdje ljudi izlaze iz grada, nasrnuo bi na njih i pobio ih.
Suci 9,44Dok je Abimelek sa svojom četom udarao kod gradskih vrata, druge se dvije čete baciše na one koji bijahu u polju i tako ih pobiše.
Suci 9,45Čitav je dan Abimelek opsjedao grad. Zauzevši ga, poubija sve stanovništvo, razori grad i posu sol po njemu.
Suci 9,46Kad su to čuli gospodari Migdal Šekema, uđoše svi u tvrdi prostor hrama El-Berita.
Suci 9,47Kada je Abimelek doznao da su se svi građani Migdal Šekema ondje sakupili,
Suci 9,48popne se na Salmonsku goru sa svom vojskom svojom. Uzevši u ruke sjekiru, odsječe granu od drveta, podiže je i metnu sebi na rame. A ljudima zapovjedi: "Što vidjeste da sam ja učinio, učinite brzo i vi.
Suci 9,49I svi ljudi odsjekoše sebi po granu, a onda krenuše za Abimelekom, nabacaše granje na utvrdu i zapališe ga nad onima koji su se ondje nalazili. Tako izgiboše svi žitelji Migdal Šekema, oko tisuću ljudi i žena.
Suci 9,50Potom Abimelek krenu na Tebes, opsjede ga i osvoji.
Suci 9,51Bijaše ondje usred grada kula kamo su se sklonili svi ljudi i žene i svi uglednici gradski. Zatvorivši za sobom vrata, popeše se kuli na krov.
Suci 9,52Abimelek dođe do kule i napade je. Dok je prilazio vratima kule da je zapali,
Suci 9,53neka žena baci mu žrvanj na glavu i razbi mu lubanju.
Suci 9,54On brzo pozva svoga momka koji mu je nosio oružje i reče mu: "Trgni mač i ubij me da se ne govori o meni: `Žena ga je ubila.`" Njegov ga momak probode te on umrije.
Suci 9,55Kad su Izraelci vidjeli da je Abimelek mrtav, svi se vratiše svojim kućama.
Suci 9,56Tako je Bog svalio na Abimeleka zlo koje je on učinio svome ocu pobivši sedamdesetero svoje braće.
Suci 9,57I sve zlo Šekemaca Bog svali na njihove glave i tako ih stiže kletva Jotama, sina Jerubaalova.
Sudci 9,1Abimelek, sin Jerubalov, ode u Sišem pronaći braću svoje majke da bi govorio Snjima, kao i sa svim klanom očinske kuće svoje majke, i on im reče:
Sudci 9,2” Govorite dakle ovako svim vlasnicima Sišema: šta je bolje za vas? Biti pokoran sedamdesetorici ljudi, svi sinovi Jerubalovi, ili biti pod vlašću samo jednog čovjeka? Sjetite se da sam, ja, od vaših kostiju i vašeg mesa . “
Sudci 9,3Braća njegove majke ponoviše sve te riječi svim vlasnicima Sišema i njihovo srce izabra Abimeleka, jer si oni rekoše: ” To je naš brat. “
Sudci 9,4Oni mu dadoše 70 sikala srebra izhrama Bal-Beritova Skojima Abimelek uze na svoj trošak ljude ništarije i pustolove koji hodiše u njegovoj pratnji.
Sudci 9,5Potom on uđe u kuću oca svojega u Ofri i pobi svoju braću, sinove Jerubalove, sedamdeset ljudi najednom. Odoli samo Jotam, najmlađi sin Jerubalov, jer se bijaše skrio.
Sudci 9,6Svi vlasnici Sišema i sav Bet-Milo se skupi i ode proglasiti kralja Abimeleka pokraj smrdljike kod stele koja je u Sišemu .
Sudci 9,7Javi se to Jotamu. Ovaj otiđe i smjesti se na vrh brda Garizim; on podize glasi zavika, potom im reče: ”Slušajte me, vlasnici Sišema, i nek vas Bog čuje.
Sudci 9,8Drveće krenu na put za ići *pomazati onoga koji će mu biti kraljem. oni rekoše maslini: Vladaj dakle nad nama.
Sudci 9,9Maslina im reče: Hoću li se ja odreći svojeg ulja kojim se štuje i ljude i bogove da bih išla uzrujavati radi drveća?
Sudci 9,10Drveta rekoše smokvi: Dođi dakle, ti, vladaj nad nama.
Sudci 9,11Smokva im reče: Hoću li se ja odreći moje slatkosti i mojeg dobrog ploda za ići se mlatarati iznad drveća,
Sudci 9,12Drveta tada rekoše vinovoj lozi: Dođi dakle, ti, vladaj nad nama.
Sudci 9,13Loza im reče: Hoću li ja odreći se svojeg vina koje raduje bogove i ljude da bih se išla uznemiravati radi drveća?
Sudci 9,14Tad sva drveta rekoše žbunu trnja: Dođi dakle, ti, vladaj nad nama.
Sudci 9,15Ali, trnov žbun reče drvetima: Ako je to iskreno što mi vi dajete pomazanje da bih vam ja bio kraljem, tad dođite se skloniti u moju sjenu. Ali, ako nije tako, jedan će oganj izići iztrnova žbuna i prožderat će cedrove Libana .
Sudci 9,16Sada dakle, ako ste vi časno i pošteno postupali proglasivši Abimeleka kraljem, ako ste vi ispravno postupili glede Jerubala i njegove kuće, ako ste vi postupili prema njemu prema zasluzi njegovih djela
Sudci 9,17-dok se moj otac borio za vas, izložio svoj život, da bi vas oslobodio ruke Madijanove,
Sudci 9,18vi, danas, vi ste se digli protiv kuće oca mojega; vi ste pobili njegove sinove, 70 ljudi odjednom, i vi ste proglasili kralja Abimeleka, sina njegove sluškinje, nad vlasnicima Sišema, jer je vaš brat-,
Sudci 9,19ako ste vi dakle postupili u ovaj dan časno i pošteno glede Jerubala i njegove kuće, nađite dakle svoju radost u Abimeleku i nek on nađesvoju radost u vama!
Sudci 9,20Ako li nije tako, jedan će oganj izići iz Abimeleka i progutat će vlasnike Sišema i Bet-Miloa; jedan oganj izići će iz vlasnika Sišema i Bet-Miloa i progutat će Abimeleka. “
Sudci 9,21Jotam nestade pobjegavši i otišavši u Ber; on se nastani daleko od nazočnosti Abimeleka, brata svojega.
Sudci 9,22Abimelek vladaše nad Izraelom tijekom tri godine,
Sudci 9,23potom Bog posla jedan zao duh između Abimeleka i vlasnika Sišema i vlasnici Sišema postadoše nevjerni Abimeleku.
Sudci 9,24U stvari trebalo je da nedjelo učinjeno protiv 70 sinova Jerubalovih bude isplaćeno i da njihova *krv padne na Abimeleka, njihovog brata, koji ih bijaše poubijao svu svoiju braću.
Sudci 9,25Vlasnici Sišema postaviše protiv njega u Zasjede na vrhu planina i oni pljačkaše sve one koji su cestom prolazili pokraj njih; i obvijestiše o tome Abimeleka.
Sudci 9,26No Gal, sin Evedov, prođe kroz Sišem sa svojom braćom3 i vlasnici Sišema začeše povjerenje u njega.
Sudci 9,27Oni iziđoše u polja za obrati svoje vinograde; oni tijestiše grožđe, potom prirediše veselje. Oni dođoše u hram svojeg boga, jedoše i piše, potom prokleše Abimeleka.
Sudci 9,28Gal, sin Evedov, reče: ”Što je jedan Abimelek spram Sišema da mu mi budemo pokorni ? Sin Jerubala i Zevula, njegov namjesnik, ne bi li podvrgnut ljudima Hamora, oca Sišema? Zašto bismo, mi, bili podvrgnuti njemu?
Sudci 9,29Ah! Kad bi mi samo povjerili ovaj puk, kako bih ja odstranio Abimeleka! Ja bih mu rekao: Povećaj svoju vojsku i dođi u bitku. “
Sudci 9,30Zevul, upravitelj grada, sazna za ove riječi Galove, sina Evedova, i razljuti se.
Sudci 9,31On podmuklo posla glasnike Abimeleku za reći mu: ”Evo kako Gal, sin Evedov, dođe u Sišem sa svojom braćom, i evo ih podbunjivati grad protiv tebe.
Sudci 9,32Sada dakle, digni se, ti i družinu svoju koja je Stobom, i postavi se u zasjedu u polju.
Sudci 9,33Potom, u jutro, po izlasku sunca, ti ćeš poći i napast ćeš grad. Kad Gal, on i sav puk koji je Snjim, iziđe tebi u susret, ti ćeš postupiti s njim prema okolnostima. “
Sudci 9,34Abimelek, kao i sva družina koja bijaše s njim, dize se noću i postavi u zasjedu kod Sišema, u četiri grupe.
Sudci 9,35Gal, sin Evedov iziđe, i stade na ulaznim vratima grada. Tad iskrsnu Abimelekova Zasjeda. Abimelek i družina koja bijaše s njim.
Sudci 9,36Ugledavši tu družinu Gal reče Zevulu: ”Evo jedne družine kako silazi Svrha planina.“ Ali Zevul njemu reče: ”To je sjena s planine koju ti držiš ljudima. “
Sudci 9,37Gal ponovo uze riječ i reče: “Evo ljudi koji silaze od strane Pupka zemlje i jedne druge skupine koja dolazi putem od Hrasta Vračeva .
Sudci 9,38Zevul mu reče: ”Gdje je tvoj jezik, ti koji govoriše: Što je jedan Abimelek da bismo mu bili pokorni? Nije li to ondje jedna družina koju si ti prezrio? Iziđi dakle sada i zametni boj.“
Sudci 9,39Gal iziđe na čelu vlasnika Sišema i zapodjenu boj s Abimelekom.
Sudci 9,40Ali, Abimelek proganjaše Gala koji bijaše pobjegao pred njim. Brojne žrtve popadoše sve do ulaznih vrata.
Sudci 9,41Potom Abimelek zasjede u Arumau, a Zevul potjera Gala i njegovu braću da ne bi mogli boraviti u Sišemu.
Sudci 9,42No, sutradan, pučanstvo iziđe u polje i najaviše to Abimeleku.
Sudci 9,43Ovaj uze svoju družinu i podijeli ju u tri grupe, potom se stavi u zasjedu u polju; Kad vidje pučanstvo izići iz grada, on iskoči i potuče ga.
Sudci 9,44Abimelek i skupina koja bi s njim baciše se i uzeše položaj kod ulaza u grad dok druge dvije grupe se baciše na one koji bijahu u polju i potukoše ih.
Sudci 9,45Abimelek bojevaše cijelog dana protiv grada, po tome ga se domože i pobi sve pučanstvo koje se tu nađe; on razori grad i posu ga solju .
Sudci 9,46Kad svi vlasnici Migdol-Sišema to saznaše, oni dođoše k pećini hrama El-Beritova .
Sudci 9,47Javiše Abimeleku da se svi vlasnici Sišema bijahu prikupili.
Sudci 9,48Tad se Abimelek uspe na brdo Salmon, on i sva družina koja bijaše sama; uzimajući u ruku jednu sjekiru, on odsječe jednu granu drveta koju uzdiže i stavi na svoje rame i reče družini koja bijaše s njim:” Ovo što ste vidjeli da sam ja učinio pohitite uraditi i vi kao ja. “
Sudci 9,49Svi ljudi družine odsjekoše po jednu granu i slijediše Abimeleka. Po tome oni nagomilaše grane uz pećinu i naložiše vatru; u pećini na onima koji se u njoj nalaziše. Tako umriješe svi stanovnici Migdal-Sišema, otprilike tisuću ljudi i žena.
Sudci 9,50Potom Abimelek pođe cestom prema Tevesu; on ga opsjede i osvoji.
Sudci 9,51Bijaše, u sred grada, jedna utvrđena kula gdje se bijahu sklonili svi ljudi i sve žene kao i svi vlasnici grada. Pošto su zatvorili vrata na njoj, oni se bijahu uspeli na terasu kule.
Sudci 9,52Abimelek stiže sve do kule, napade ju i priđe sve do vrata kule da bi stavio tu vatru.
Sudci 9,53Tad jedna žena baci žrvanj; Abimeleku na glavu i razlupa mu lubanju.
Sudci 9,54Abimelek istog trena pozva svojeg konjušara; i reče mu: ” Izvuci mač i usmrti me, da ne bi rekli za mene: Ubila ga žena. “ Tad ga njegov konjušar proburazi i on umrije.
Sudci 9,55Kad ljudi Izraelovi vidješe da Abimelek bijaše mrtav, oni se vratiše svatko domu svome.
Sudci 9,56Bog baci na Abimeleka zlo koje on bijaše počinio ocu svojem ubivši svojih sedamdesetoro braće.
Sudci 9,57Bog tako baci na glavu ljudima iz Sišema svu njihovu zlobu. Tako se ispuni na njima prokletstvo Jotamovo, sina Jerubalova.
Sudije 9,1I Avimeleh sin Jerovalov otide u Sihem k braći matere svoje i reče njima i svemu rodu otačkoga doma matere svoje govoreći:
Sudije 9,2Kažite svijem Sihemljanima: šta vam je bolje, da su vam gospodari sedamdeset ljudi, svi sinovi Jerovalovi, ili da vam je gospodar jedan čovjek? i opominjite se da sam ja kost vaša i tijelo vaše.
Sudije 9,3Tada rekoše braća matere njegove za nj svijem Sihemljanima sve te riječi, i srce njihovo privi se k Avimelehu, jer rekoše: naš je brat.
Sudije 9,4I dadoše mu sedamdeset sikala srebra iz doma Val-Veritova, za koje najmi Avimeleh ljudi praznova i skitnice, te iđahu za njim.
Sudije 9,5I dođe u kuću oca svojega u Ofru, i pobi braću svoju, sinove Jerovalove, sedamdeset ljudi, na jednom kamenu; ali osta Jotam najmlađi sin Jerovalov, jer se sakri.
Sudije 9,6Tada se skupiše svi Sihemljani i sav dom Milov, i otidoše i postaviše Avimeleha carem kod hrasta koji stoji u Sihemu.
Sudije 9,7A kad to javiše Jotamu, otide i stade navrh gore Garizina, i podigavši glas svoj povika i reče im: čujte me, Sihemljani, tako vas Bog čuo!
Sudije 9,8Išla drveta da pomažu sebi cara, pa rekoše maslini: budi nam car.
Sudije 9,9A maslina im reče: zar ja da ostavim pretilinu svoju, kojom se čast čini Bogu i ljudima, pa da idem da tumaram za druga drveta?
Sudije 9,10Potom rekoše drveta smokvi: hodi ti, budi nam car.
Sudije 9,11A smokva im reče: zar ja da ostavim slast svoju i krasni rod svoj, pa da idem da tumaram za druga drveta?
Sudije 9,12Tada rekoše drveta vinovoj lozi: hodi ti, budi nam car.
Sudije 9,13A loza im reče: zar ja da ostavim vino svoje, koje veseli Boga i ljude, pa da idem da tumaram za druga drveta?
Sudije 9,14Tada sva drveta rekoše trnu: hodi ti, budi nam car.
Sudije 9,15A trn odgovori drvetima: ako doista hoćete mene da pomažete sebi za cara, hodite sklonite se u hlad moj; ako li nećete, neka izide oganj iz trna i spali kedre Livanske.
Sudije 9,16Tako sada, jeste li pravo i pošteno radili postavivši Avimeleha carem? i jeste li dobro učinili Jerovalu i domu njegovu? i jeste li mu učinili kako vas je zadužio?
Sudije 9,17Jer je otac moj vojevao za vas i nije mario za život svoj, i izbavio vas je iz ruku Madijanskih.
Sudije 9,18A vi danas ustaste na dom oca mojega, i pobiste sinove njegove, sedamdeset ljudi, na jednom kamenu, i postaviste carem Avimeleha, sina sluškinje njegove, nad Sihemljanima zato što je brat vaš.
Sudije 9,19Ako ste pravo i pošteno radili danas prema Jerovalu i njegovu domu, veselite se s Avimeleha i on neka se veseli s vas.
Sudije 9,20Ako li nijeste, neka izide oganj od Avimeleha i spali Sihemljane i dom Milov, i neka izide oganj od Sihemljana i od doma Milova i spali Avimeleha.
Sudije 9,21Tada pobježe Jotam, i pobjegav dođe u Vir, i ondje osta bojeći se Avimeleha brata svojega.
Sudije 9,22I vlada Avimeleh Izrailjem tri godine.
Sudije 9,23Ali Bog pusti zlu volju među Avimeleha i među Sihemljane; i Sihemljani iznevjeriše Avimeleha.
Sudije 9,24Da bi se osvetila nepravda učinjena na sedamdeset sinova Jerovalovijeh, i krv njihova da bi došla na Avimeleha brata njihova, koji ih ubi, i na Sihemljane, koji ukrijepiše ruku njegovu da ubije braću svoju.
Sudije 9,25I Sihemljani pometaše mu zasjede po vrhovima gorskim, pa plijenjahu sve koji prolažahu mimo njih onijem putem. I bi javljeno Avimelehu.
Sudije 9,26Potom dođe Gal sin Evedov sa svojom braćom, i uljezoše u Sihem, i Sihemljani se pouzdaše u nj.
Sudije 9,27I izišavši u polje braše vinograde svoje i gaziše grožđe, i veseliše se; i uđoše u kuću boga svojega, i jedoše i piše, i psovaše Avimeleha.
Sudije 9,28I Gal sin Evedom reče: ko je Avimeleh i šta je Sihem, da mu služimo? Nije li sin Jerovalov? A Zevul nije li njegov pristav? Služite sinovima Emora oca Sihemova. A što bismo služili tomu?
Sudije 9,29O kad bi taj narod bio pod mojom rukom, da smetnem Avimeleha! I reče Avimelehu: prikupi vojsku svoju, i izidi.
Sudije 9,30A kad ču Zevul, upravitelj gradski, riječi Gala sina Evedova, razgnjevi se vrlo.
Sudije 9,31I posla tajno poslanike k Avimelehu i poruči mu: evo Gal sin Evedov i braća mu dođoše u Sihem, i evo pobuniše grad na te.
Sudije 9,32Nego ustani noću ti i narod što je s tobom, i zasjedi u polju.
Sudije 9,33A ujutru kad sunce ograne, digni se i udari na grad; i evo on i narod koji je s njim izići će preda te, pa učini s njim što ti može ruka.
Sudije 9,34I Avimeleh usta noću i sav narod što bješe sa njim; i zasjedoše Sihemu u četiri čete.
Sudije 9,35A Gal sin Evedov izide i stade pred vratima gradskim; a Avimeleh i narod što bješe sa njim izide iz zasjede.
Sudije 9,36A Gal vidjev narod reče Zevulu: eno narod slazi svrh gore. A Zevul mu odgovori: od sjena gorskoga čine ti se ljudi.
Sudije 9,37Opet progovori Gal i reče: eno narod slazi s visa, i četa jedna ide putem k šumi Meonenimskoj.
Sudije 9,38A Zevul mu reče: gdje su ti sada usta, kojima si govorio: ko je Avimeleh da mu služimo? Nije li to onaj narod koji si prezirao? Izidi sada, i bij se s njim.
Sudije 9,39I izide Gal pred Sihemljanima, i pobi se s Avimelehom.
Sudije 9,40Ali Avimeleh ga potjera, i on pobježe od njega; i padoše mnogi pobijeni do samijeh vrata gradskih.
Sudije 9,41I Avimeleh osta u Arumi; a Zevul istjera Gala i braću njegovu, te ne mogahu sjedeti u Sihemu.
Sudije 9,42A sjutradan izide narod u polje, i bi javljeno Avimelehu.
Sudije 9,43A on uze narod svoj i razdijeli ga u tri čete, i namjesti ih u zasjedu u polju; i kad vidje gdje narod izlazi iz grada, skoči na njih i pobi ih.
Sudije 9,44Jer Avimeleh i četa koja bijaše s njim udariše i stadoše kod vrata gradskih; a druge dvije čete udariše na sve one koji bijahu u polju, i pobiše ih.
Sudije 9,45I Avimeleh bijaše grad ceo onaj dan, i uze ga, i pobi narod koji bješe u njemu, i raskopa grad, i posija so po njemu.
Sudije 9,46A kad to čuše koji bijahu u kuli Sihemskoj, uđoše u kulu kuće boga Verita.
Sudije 9,47I bi javljeno Avimelehu da su se ondje skupili svi koji bijahu u kuli Sihemskoj.
Sudije 9,48Tada Avimeleh izide na goru Salmon, on i sav narod što bješe s njim; i uzev Avimeleh sjekiru u ruku otsiječe granu od drveta i metnu je na rame, i reče narodu koji bijaše s njim: što vidjeste da sam ja učinio, brzo činite kao ja.
Sudije 9,49I svaki iz naroda otsiječe sebi granu, i pođoše za Avimelehom i pometaše grane oko kule, i zapališe njima grad; i izgiboše svi koji bijahu u kuli Sihemskoj, oko tisuću ljudi i žena.
Sudije 9,50Potom otide Avimeleh na Teves, i stade u oko kod Tevesa, i uze ga.
Sudije 9,51A bijaše tvrda kula usred grada, i u nju pobjegoše svi ljudi i žene i svi građani, i zatvorivši se popeše se na krov od kule.
Sudije 9,52A Avimeleh dođe do kule i udari na nju, i dođe do vrata od kule da je zapali ognjem.
Sudije 9,53Ali jedna žena baci komad žrvnja na glavu Avimelehu i razbi mu glavu.
Sudije 9,54A on brže viknu momka koji mu nošaše oružje, i reče mu: izvadi mač svoj i ubij me, da ne reku za me: žena ga je ubila. I probode ga sluga njegov, te umrije.
Sudije 9,55A kad vidješe Izrailjci gdje pogibe Avimeleh, otidoše svaki u svoje mjesto.
Sudije 9,56Tako plati Bog Avimelehu za zlo koje je učinio ocu svojemu ubivši sedamdeset braće svoje.
Sudije 9,57I sve zlo ljudi Sihemljana povrati Bog na njihove glave, i steče im se kletva Jotama sina Jerovalova.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje