Tražilica


Titu 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Titu 1,1Pavao, sluga Božji i apostol Isusa Krista, za vjeru izabranika Božjih i za poznanje istine, koja je po pobožnosti,
Titu 1,2Za nadu u vječni život, koji obeća istiniti Bog prije vremena vječnih;
Titu 1,3A javi u vremena svoja riječ Božju propovijedanjem, koje je meni povjereno po zapovijedi Spasitelja našega, Boga,
Titu 1,4Titu, pravomu sinu po zajedničkoj vjeri: milost i mir od Boga Oca i Krista Isusa, Spasitelja i našega.
Titu 1,5Zato te ostavih u Kreti, da urediš, što je nedovršeno, i da postaviš po gradovima starješine, kao što ti ja zapovjedih.
Titu 1,6Ako je tko bez prijekora, jedne žene muž, i ima vjernu djecu, koju ne treba karati zbog raspuštenosti ili nepokornosti.
Titu 1,7Jer nadglednik treba daj je bez prijekora, kao Božji upravitelj, ne samovoljan, ne gnjevljiv, ne pijanica, ne svadljiv, ne lakom na gadan dobitak;
Titu 1,8Nego gostoljubiv, dobrostiv, razborit, pravedan, svet, uzdržljiv,
Titu 1,9Koji se drži pouzdane riječi, što se slaže s naukom, da bude u stanju i opominjati sa zdravom naukom i pokarati one, koji se protive.
Titu 1,10Jer ih ima mnogo neposlušnih, praznih brbljavaca i zavodnika, osobito koji su iz obrezanja,
Titu 1,11Kojima treba usta zatvoriti; koji cijele kuće prevraćaju učeći, što ne treba, zbog gadna dobitka.
Titu 1,12Reče netko od njih, njihov vlastiti prorok: "Krećani su svagda lažljivi, zle živine, besposleni trbusi."
Titu 1,13Svjedočanstvo je ovo istinito, Zato ih karaj strogo, da budu zdravi u vjeri,
Titu 1,14Ne prianjajući uz židovske bajke i zapovijedi ljudi koji se odvraćaju od istine.
Titu 1,15Čistima je sve čisto; a okaljanima i nevjernicima ništa nije čisto, nego su im okaljani i um i savjest.
Titu 1,16Tvrde, da poznaju Boga, a djelima ga niječu; jer su mrski i nepokorni, i ni za kakvo dobro djelo valjani.
Titu 1,1 Pavao, sluga Božji i apostol Isusa Krista poradi vjere izabranika Božjih i spoznanja istine usmjerene k pobožnosti
Titu 1,2u nadi života vječnoga što ga, prije vremena vjekovječnih, obeća Bog, On koji ne laže,
Titu 1,3a u svoje doba očitova riječ svoju u propovijedanju koje je meni povjereno po odredbi Spasitelja našega, Boga:
Titu 1,4Titu, pravomu sinu po zajedničkoj vjeri, milost i mir od Boga i Krista Isusa, Spasitelja našega!
Titu 1,5Poradi toga ostavih te na Kreti da urediš preostalo te po gradovima postaviš starješine kako sam ti ja odredio:
Titu 1,6je li tko besprigovoran, jedne žene muž, jesu li mu djeca vjernici i ne pod optužbom raskalašenosti ili nepokorna...
Titu 1,7Jer nadstojnik kao Božji upravitelj treba da bude besprigovoran: ne samoživ, ne jedljiv, ne vinu sklon, ni nasilju, ni prljavu dobitku,
Titu 1,8nego gostoljubiv, ljubitelj dobra, razuman, pravedan, svet, uzdržljiv,
Titu 1,9priljubljen uz vjerodostojnu riječ nauka da može i hrabriti u zdravom nauku i uvjeravati protivnike.
Titu 1,10Jer mnogi su nepokorni, praznorječni i zavodnici, ponajpače oni iz obrezanja.
Titu 1,11Njima treba začepiti usta jer cijele domove prevraćaju naučavajući što ne bi smjeli, i to poradi prljava dobitka.
Titu 1,12Reče netko od njih, njihov vlastiti prorok: "Krećani uvijek lašci, opake zvijeri, trbusi dangubni.
Titu 1,13Svjedočanstvo je to istinito. Zato ih karaj oštro da budu zdravi u vjeri,
Titu 1,14da ne prianjaju uza židovske bajke i propise ljudi koji se odvraćaju od istine.
Titu 1,15Sve je čisto čistima; okaljanima pak i nevjernima ništa čisto, nego su im okaljani i razum i savjest.
Titu 1,16Ispovijedaju da Boga poznaju, ali djelima ga niječu - odvratni, neposlušni i za koje god dobro djelo nepodesni.
Titu 1,1Pavao, sluga Božji, *apostol Isusa Krista, za privesti izabranike Božje vjeri i spoznaji istine sukladno pobožnosti,
Titu 1,2u nadi vječnom *životu obećanom prije vječnih vremena po Bogu koji ne laže,
Titu 1,3i koji, u određeno vrijeme, iskazao je svoju riječ u jednoj poruci koja mi je bila povjerena, slijedeći zapovijed Boga našeg Spasitelja.
Titu 1,4Titu, mom istinskom djetetu u vjeri koja nam je zajednička: milost i mir sa strane Krista Isusa našeg Spasitelja.
Titu 1,5Ako sam te ja ostavio na Kreti, to je zato da izvršiš uređivanje i postaviš u svakom gradu *starješine, slijedeći moje upute.
Titu 1,6Svaki od njih treba biti besprijekoran, muž samo jednoj ženi, da ima vjerujući djecu koju se ne može optužiti za nepokornost.
Titu 1,7Treba, naime, da nadglednik bude besprijekoran na položaju upravitelja Božjeg: ni osion, ni gnjevan, ni pijanac, ni kavgadžija, ni pohlepan za sramnim dobicima.
Titu 1,8On mora biti gostoljubiv, prijatelj dobra, staložen, pravedan, svet, uzdržljiv,
Titu 1,9odlučni privržen riječi dostojnoj vjere, koja je u skladu s naučavanjem. Tako će on biti sposoban pobuđivati na svetu nauku i pobijati opovrgatelje.
Titu 1,10Brojni su, naime, nepokorni, prazna naklapala i obmanjivači, naročito među *obrezanima.
Titu 1,11Treba im zatvoriti usta. Oni uznemiravaju cijele obitelji, poučavajući za sramni dobitak ono što ne treba.
Titu 1,12Jedan od njih, njihov vlastiti *prorok, rekao je: ` Krećani, vječiti lažljivci, opake zvijeri, lijeni trbusi . `
Titu 1,13Ovo je svjedoče,nje istinito. Zato ih ukori ztrogo, da bi imali svetu vjeru.
Titu 1,14Nek ne prianjaju uz *židovske basne i propise ljudi koji se okreći od istine.
Titu 1,15Sve je *čisto za one koji su čisti. Ali, za one koji su*zaprljani i koji odbijaju vjerovati, ništa nije čisto; naprotiv, njihov um i njihova savjest su uprljani.
Titu 1,16Oni ispovijedaju da poznaju Boga, ali njihova djela to opovrgavaju. Oni su odvratni, nesposobni za svako dobro djelo.
Titu 1,1Od Pavla, sluge Božijega, a apostola Isusa Hrista po vjeri izbranijeh Božijih, i po poznanju istine pobožnosti,
Titu 1,2Za nad vječnoga života, koji obeća nelažni Bog prije vremena vječnijeh,
Titu 1,3A javi u vremena svoja riječ svoju propovijedanjem, koje je meni povjereno po zapovijesti spasitelja našega Boga,
Titu 1,4Titu, pravome sinu po vjeri nas obojice, blagodat, milost, mir od Boga oca i Gospoda Isusa Hrista, spasa našega.
Titu 1,5Zato te ostavih u Kritu da popraviš što je nedovršeno, i da postaviš po svijem gradovima sveštenike, kao što ti ja zapovjedih,
Titu 1,6Ako je ko bez mane, jedne žene muž, i ima vjernu djecu, koju ne kore za kurvarstvo ili za nepokornost.
Titu 1,7Jer vladika treba da je bez mane, kao Božij pristav; ne koji sebi ugađa, ne gnjevljiv, ne pijanica, ne bojac, ne lakom na pogani dobitak;
Titu 1,8Nego gostoljubiv, blag, pošten, pravedan, svet, čist;
Titu 1,9Koji se drži vjerne riječi po nauci, da bude kadar i svjetovati sa zdravom naukom, i pokarati one koji se protive.
Titu 1,10Jer ima mnogo neposlušnijeh, praznogovorljivijeh, i umom prevarenijeh, a osobito koji su iz obrezanja,
Titu 1,11Kojima treba usta zatvoriti; koji cijele kuće izopačuju učeći što ne treba, poganoga dobitka radi.
Titu 1,12A reče neko od njih, njihov prorok: Krićani svagda lažljivi, zli zvjerovi, besposleni trbusi.
Titu 1,13Svedočanstvo je ovo istinito; zaradi toga uzroka karaj ih bez šteđenja, da budu zdravi u vjeri,
Titu 1,14Ne slušajući Jevrejskijeh gatalica ni zapovijesti ljudi koji se odvraćaju od istine.
Titu 1,15Čistima je sve čisto; a poganima i nevjernima ništa nije čisto, nego je opoganjen njihov i um i savjest.
Titu 1,16Govore da poznaju Boga, a djelima ga se odriču; jer su mrski i neposlušni, i ni za kakvo dobro djelo valjani.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje