Tražilica


Tužaljke 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Tužaljke 3,1Ja sam, koji sam iskusio nevolju od pruta gnjeva njegova.
Tužaljke 3,2Potisnuo me je i potjerao u taman mrak.
Tužaljke 3,3Proti meni obraća ruku svoju uvijek iznova povazdan.
Tužaljke 3,4Učinio je, da uvene tijelo moje, koža moja, polomio je kosti moje.
Tužaljke 3,5Sazidao je i nagomilao oko mene otrovnu nevolju.
Tužaljke 3,6U tamu me obavio kao mrtvace davnih vremena.
Tužaljke 3,7Ogradio me, da ne izađem, oteščao mi okove moje.
Tužaljke 3,8Kad vičem i zovem, on ne čuje vapaja mojega,
Tužaljke 3,9Zazidao je putove moje tesanim kamenom, povaljao stazu moju.
Tužaljke 3,10Bio mi je kao medvjed što vreba, lav u skrivalištu.
Tužaljke 3,11Odvukao me s puta, razderao me. Pustio me da uginem.
Tužaljke 3,12Nategao luk svoj, stavio me za biljegu strijeli svojoj.
Tužaljke 3,13Probo mi bubrege strijelama iz tobolca svojega.
Tužaljke 3,14Postao sam podsmijeh svemu narodu svojemu, ruglo njihovo svaki dan.
Tužaljke 3,15Nasitio me gorčinom; dao mi pelin da pijem.
Tužaljke 3,16Polomio mi zube kamenjem, dao mi pepeo da jedem.
Tužaljke 3,17Uzeo si mir duši mojoj, zaboravio sam sreću.
Tužaljke 3,18Rekoh: "Ode mi život, ufanje moje u Gospoda."
Tužaljke 3,19Spomeni se nevolje moje, tumaranja mojega, pelina gorkoga!
Tužaljke 3,20Mnogim mudrovanjem skučena je u meni duša moja.
Tužaljke 3,21Ovo ću pomisliti u sebi, iz toga ću ufanje crpsti:
Tužaljke 3,22Milost je Gospodnja, da nijesmo sasvim uništeni, neiscrpljivo je milosrđe njegovo.
Tužaljke 3,23Ponavljaju se svako jutro. Vrlo je velika vjernost tvoja.
Tužaljke 3,24Velim: "Gospod je dio moj; zato se ufam u njega."
Tužaljke 3,25Gospod je dobrostiv onome, koji ga čeka, duši, koja ga traži.
Tužaljke 3,26Dobro je mirno čekati pomoć Gospodnju.
Tužaljke 3,27Dobro je svakome nositi jaram svoj od mladosti.
Tužaljke 3,28Neka sjedi sam i šuti, cad mu on dosudi!
Tužaljke 3,29Neka prigne k prahu usta svoja; možda još ima ufanja!
Tužaljke 3,30Neka podmetne obraz svoj onome, koji ga bije, nek se najede sramote!
Tužaljke 3,31Jer Gospod ne odbacuje za vazda,
Tužaljke 3,32Ako i dosudi nevolju: on se i smiluje u veličini milosti svoje;
Tužaljke 3,33Jer on iz naslade ne ruši i ne rascvili ljude.
Tužaljke 3,34Kad su gazili nogama sve zarobljenike u zemlji,
Tužaljke 3,35Kad su izvrtali pravo čovjeka pred očima Svevišnjega,
Tužaljke 3,36Kad su tlačili čovjeka pred sudom: ne vidi li to Gospod?
Tužaljke 3,37Tko je taj, koji je zapovjedio i zbilo se, a Gospod da nije zapovjedio?
Tužaljke 3,38Ne dolazi li nesreća i sreća po zapovijedi Svevišnjega?
Tužaljke 3,39Zašto se tuži čovjek, koji još živi, čovjek zbog kazni svojih?
Tužaljke 3,40Ispitajmo, pretražimo putove svoje, obratimo se Gospodu!
Tužaljke 3,41Podignimo srce i ruke k Bogu u nebu!
Tužaljke 3,42Griješili smo i bunili smo se; tada nam nijesi oprostio.
Tužaljke 3,43Obavio si se gnjevom, progonio si nas, ubijao neštedice;
Tužaljke 3,44Zaogrnuo si se u oblak, da više ne prodre molitva;
Tužaljke 3,45Učinio si od nas smeće, izmet usred naroda.
Tužaljke 3,46Razjapili usta svoja proti nama svi neprijatelji naši.
Tužaljke 3,47Zadesi nas groza i jama, uništenje i zatiranje.
Tužaljke 3,48Potoci vode teku iz očiju mojih zbog pada kćeri naroda mojega.
Tužaljke 3,49Oči moje liju suze bez prestanka,
Tužaljke 3,50Dokle Gospod ne pogleda i ne vidi s neba.
Tužaljke 3,51Oko moje muči dušu moju zbog svih kćeri grada mojega.
Tužaljke 3,52Tjerali su me kao pticu neprijatelji moji ni za što.
Tužaljke 3,53Svaljivali su u jamu život moj, bacali kamenje na me.
Tužaljke 3,54Vode su pokrile glavu moju; pomislio sam: "Izgubljen sam."
Tužaljke 3,55Tada sam zazvao, Gospode, l ime tvoje iz dubine jame.
Tužaljke 3,56Ti si čuo zaziv moj: "Ne zatiskuj uha svojega vapaju mojemu!"
Tužaljke 3,57Bio si blizu mene, kad sam te zvao, rekao si: "Ne boj se!"
Tužaljke 3,58Vodio si, Gospode, stvar moju, izbavljao si život moj.
Tužaljke 3,59Vidio si, Gospode, krivdu moju; pribavi mi pravicu!
Tužaljke 3,60Vidio si svu osvetljivost njihovu, sve osnove njihove proti meni.
Tužaljke 3,61Čuo si ruganje njihovo, Gospode, sve osnove njihove proti meni,
Tužaljke 3,62Mojih protivnika govore i spletke proti meni povazdan.
Tužaljke 3,63Pogledaj sjedenje i ustajanje njihovo: ja sam podsmješnica njihova.
Tužaljke 3,64Gospode, ti ćeš im platiti po djelu ruku njihovih.
Tužaljke 3,65Zaslijepit ćeš srca njihova; kletva tvoja na njih!
Tužaljke 3,66Ti ćeš ih u gnjevu progoniti, uništiti ih pod nebom, Gospode!
Tužaljke 3,1 Ja sam čovjek što upozna bijedu pod šibom gnjeva njegova.
Tužaljke 3,2Mene je odveo i natjerao da hodam u tmini i bez svjetlosti.
Tužaljke 3,3I upravo mene bije i udara bez prestanka njegova ruka.
Tužaljke 3,4Iscijedio je moje meso, kožu moju, polomio kosti moje.
Tužaljke 3,5Načinio mi jaram, glavu obrubio tegobama.
Tužaljke 3,6Pustio me da živim u tminama kao mrtvaci vječiti.
Tužaljke 3,7Zazidao me, i ja ne mogu izaći, otežao je moje okove.
Tužaljke 3,8Kada sam vikao i zapomagao, molitvu je moju odbijao.
Tužaljke 3,9Zazidao mi ceste tesanim kamenom, zakrčio je putove moje.
Tužaljke 3,10Meni on bijaše medvjed koji vreba, lav u zasjedi.
Tužaljke 3,11U bespuća me vodio, razdirao, ostavljao me da umirem.
Tužaljke 3,12Napinjao je luk svoj i gađao me kao metu za svoje strelice.
Tužaljke 3,13U slabine mi sasuo strelice, sinove svoga tobolca.
Tužaljke 3,14Postao sam smiješan svome narodu, rugalica svakidašnja.
Tužaljke 3,15Gorčinom me hranio, pelinom me napajao.
Tužaljke 3,16Puštao me da zube kršim kamen grizući, zakapao me u pepeo.
Tužaljke 3,17Duši je mojoj oduzet mir i više ne znam što je sreća!
Tužaljke 3,18Rekoh: Dotrajao je život moj i nada koja mi od Jahve dolazi.
Tužaljke 3,19Spomeni se bijede moje i stradanja, pelina i otrova!
Tužaljke 3,20Bez prestanka na to misli i sahne duša u meni.
Tužaljke 3,21To nosim u srcu i gojim nadu u sebi.
Tužaljke 3,22Dobrota Jahvina nije nestala, milosrđe njegovo nije presušilo.
Tužaljke 3,23Oni se obnavljaju svako jutro: tvoja je vjernost velika!
Tužaljke 3,24"Jahve je dio moj", veli mi duša, "i zato se u nj pouzdajem.
Tužaljke 3,25Dobar je Jahve onom koji se u nj pouzdaje, duši koja ga traži.
Tužaljke 3,26Dobro je u miru čekati spasenje Jahvino!
Tužaljke 3,27Dobro je čovjeku da nosi jaram za svoje mladosti.
Tužaljke 3,28Neka sjedi u samoći i šuti, jer mu On to nametnu;
Tužaljke 3,29neka usne priljubi uz prašinu, možda još ima nade!
Tužaljke 3,30Neka pruži obraz onome koji ga bije, neka se zasiti porugom.
Tužaljke 3,31Jer Gospod ne odbacuje nikoga zauvijek:
Tužaljke 3,32jer ako i rastuži, on se smiluje po svojoj velikoj ljubavi.
Tužaljke 3,33Jer samo nerado on ponižava i rascvili sinove čovjeka.
Tužaljke 3,34Kad se gaze nogama svi zemaljski sužnjevi,
Tužaljke 3,35kad se izvrće pravica čovjeku pred licem Svevišnjeg,
Tužaljke 3,36kad se krivica nanosi čovjeku u parnici, zar Gospod ne vidi?
Tužaljke 3,37Tko je rekao nešto i zbilo se? Nije li Gospod to zapovjedio?
Tužaljke 3,38Ne dolazi li iz usta Svevišnjega i dobro i zlo?
Tužaljke 3,39Na što se tuže živi ljudi? Svatko na svoj grijeh.
Tužaljke 3,40Ispitajmo, pretražimo pute svoje i vratimo se Jahvi.
Tužaljke 3,41Dignimo svoje srce i ruke svoje k Bogu koji je na nebesima.
Tužaljke 3,42Da, mi smo se odmetali, bili nepokorni, a ti, ti nisi praštao!
Tužaljke 3,43Obastrt gnjevom svojim, gonio si nas, ubijao i nisi štedio.
Tužaljke 3,44Oblakom si se obastro da molitva ne prodre do tebe.
Tužaljke 3,45Načinio si od nas smeće i odmet među narodima.
Tužaljke 3,46Razjapili usta na nas svi neprijatelji naši.
Tužaljke 3,47Užas i jama bila nam sudbina, propast i zator!
Tužaljke 3,48Potoci suza teku iz očiju mojih zbog propasti Kćeri naroda mojega.
Tužaljke 3,49Moje oči liju suze bez prestanka, jer prestanka nema
Tužaljke 3,50dok ne pogleda i ne vidi Jahve s nebesa.
Tužaljke 3,51Moje mi oko bol zadaje zbog kćeri svih mojega grada.
Tužaljke 3,52Uporno me k`o pticu progone svi što me mrze, a bez razloga.
Tužaljke 3,53U jamu baciše moj život i zatrpaše je kamenjem.
Tužaljke 3,54Voda mi dođe preko glave, rekoh sam sebi: "Pogiboh!
Tužaljke 3,55I tada zazvah ime tvoje, Jahve, iz najdublje jame.
Tužaljke 3,56Ti oču moj glas: "Ne začepljuj uši svoje na vapaje moje.
Tužaljke 3,57Bliz meni bijaše u dan vapaja mog, govoraše: "Ne boj se!
Tužaljke 3,58Ti si, Gospode, izborio pravdu za dušu moju, ti si život moj izbavio.
Tužaljke 3,59Ti, Jahve, vidje kako me tlače, dosudi mi pravdu.
Tužaljke 3,60Ti vidje svu osvetu njinu, sve podvale protiv mene.
Tužaljke 3,61Čuo si, Jahve, podrugivanje njihovo, sve podvale protiv mene.
Tužaljke 3,62Usne protivnika mojih i misli njine protiv mene su cio dan.
Tužaljke 3,63Kad sjede, kad ustaju, pogledaj samo: ja sam im pjesma-rugalica.
Tužaljke 3,64Vrati im, Jahve, milo za drago, po djelu ruku njihovih.
Tužaljke 3,65Učini da srca im otvrdnu, udari ih prokletstvom svojim.
Tužaljke 3,66Goni ih gnjevno i sve ih istrijebi pod nebesima svojim, Jahve!
Tužaljke 3,1 Ja sam čovjek koji vidi poniženje pod njegovom razbješnjenom batinom;
Tužaljke 3,2ja sam taj kojeg odvode i nagone ići
Tužaljke 3,3u tmini, a ne u svjetlosti; da, protiv mene on počinje okretati svoju pesnicu cijelog dana. (Bet)
Tužaljke 3,4On ruje moje tijelo i moju kožu, on slama moje kosti;
Tužaljke 3,5on skuplja protiv mene i stavlja svud uokolo otrov i teškoće;
Tužaljke 3,6u tminama on me nagoni stanovati kao mrtvaci iz tmina vremenskih. (Gimel)
Tužaljke 3,7On me zazidava da ne iziđem; on otežava moje lance.
Tužaljke 3,8ja sam vikao i pozivao u pomoć, on zagušuje moju molitvu.
Tužaljke 3,9On zazidava moje puteve klesanim kamenom; on mrsi staze moje. (Dalet)
Tužaljke 3,10On je za mene jedan medvjed na čeki
Tužaljke 3,11jedan lav u zasjedi; on okreće moje puteve; on me pušta na ugaru,
Tužaljke 3,12on zateže svoj luk i podiže me kao cilj za strijele. (Hé)
Tužaljke 3,13On zariva u moja križa sadržaj svojih tobolaca.
Tužaljke 3,14Evo me, sveg moga naroda, njegova vječna otrcana stvar;
Tužaljke 3,15on me zasićuje gorčinama, on me opija absintom. (Waw)
Tužaljke 3,16On mi daje drobiti šljunak zubima; on me u pepeo sakriva;
Tužaljke 3,17ti me odbacuješ daleko od mira; ja sam zaboravio sreću;
Tužaljke 3,18i kaže: Svršeno s mojim nastavljanjem, mojim uzdanjem koje je dolazilo od GOSPODA. (Zain)
Tužaljke 3,19Sjeti se mojeg poniženja i mojeg lutanja: gorčina i otrov!
Tužaljke 3,20Ja se sjećam, ja se sjećam, i ja sam izjeden svojim vlastitim slučajem.
Tužaljke 3,21Evo što ću ja staviti u sjećanje sebi, to za što sam se uzdao: (Het)
Tužaljke 3,22Dobrote GOSPODOVE! To da one nisu svršene ! To da njegove nježnosti nisu dovršene!
Tužaljke 3,23One su nove svakog jutra. Velika je njegova vjernost!
Tužaljke 3,24Moj dio, to je GOSPOD, kažem ja sebi; to je ono zašto ću se uzdati u njega. (Tet)
Tužaljke 3,25On je dobar, GOSPOD, onom tko ga očekuje, onom tko njega traži;
Tužaljke 3,26Dobro je uzdati se u tišini u spas GOSPODOV;
Tužaljke 3,27dobro je za čovjeka nositi*jaram mladosti svojoj. (Jod)
Tužaljke 3,28Treba sjesti postrance i šutjeti kad GOSPOD ga njemu stavlja;
Tužaljke 3,29staviti svoja usta u prašinu - možda ima nade!
Tužaljke 3,30pružiti obraz onome tko ga udara; biti nasićen uvrjedama. (Kaf)
Tužaljke 3,31Jer Gospodin neće odbaciti za uvijek;
Tužaljke 3,32jer ako ožalošćuje, on je pun nježnosti, prema svojoj velikoj dobroti;
Tužaljke 3,33jer nerado on ponižava i ožalošćuje ljude. (Lamed)
Tužaljke 3,34Kad se gaze svi zatvorenici jedne zemlje,
Tužaljke 3,35kad se krivotvori pravo čovjekovo protivno Svevišnjem,
Tužaljke 3,36kad se čini krivo jedno čovjeku u njegovoj parnici, ne vidi li Gospod? (Mem)
Tužaljke 3,37Tko je taj koji govori, i to postoji? Gospodin ne zapovjeda li?
Tužaljke 3,38Iz usta Svevišnjeg ne izlaze li boli i sreća?
Tužaljke 3,39Na što bi se žalio živ čovjek, uspravljen usprkos svojim grješkama? (Nun)
Tužaljke 3,40Ispitajmo i istražimo naše putove; vratimo se GOSPODU.
Tužaljke 3,41U isto vrijeme kad i naše ruke, podignimo svoje srce prema Bogu koji je u nebesima.
Tužaljke 3,42Mi, mi smo se bunili, mi smo neposlušni; ti, ti nećeš oprostiti! (Samek)
Tužaljke 3,43Ti se ušančuješ u svojem gnjevu i ti nas progoniš, ti sasijecaš nemilosrdno;
Tužaljke 3,44ti se skrivaš u svom oblaku da molitva ne prođe;
Tužaljke 3,45od nas ti činiš jednim otpadom, otpadkom, u sred naroda. Pé
Tužaljke 3,46Oni otvaraju usta protiv nas, svi naši neprijatelji;
Tužaljke 3,47užas i bezdan, to je za nas, nevolja i slom;
Tužaljke 3,48moje oči cakle jer moj narod, ta ljepotica, je skršen . (Ain)
Tužaljke 3,49Moje oči kuljaju nepresušno, jer nema spokoja
Tužaljke 3,50sve dok se s nebesa GOSPOD ne nagne da vidi;
Tužaljke 3,51moje oči bole u pogledu na sve te djevojke iz mog grada . (Sade)
Tužaljke 3,52Oni me gone, oni me progone kao jednu pticu, oni koji su mojim neprijateljima bez razloga;
Tužaljke 3,53oni uništavaju moj život u jami; oni obaraju jedan kamen na mene;
Tužaljke 3,54vode se prelijevaju na moju glavu; ja kažem: Izgubljen sam! (Kof)
Tužaljke 3,55Ja zazivam tvoje ime, GOSPODE, iz paklene jame;
Tužaljke 3,56 ti čuješ moj glas: ` Ne začepljaj svojih ušiju mojem dahtanju i mojem pozivu u pomoć!`
Tužaljke 3,57Ti se primičeš danu kad sam tebe zazvao; ti govoriš: ` Ne boj se!` (Reš)
Tužaljke 3,58Ti se parbiš Gospodine, jedan spor čiji sam ja ulog; ti iskupljuješ moj život;
Tužaljke 3,59ti vidiš, GOSPODE, kako su mi učinili krivo; učini pravicu mojem pravu!
Tužaljke 3,60 Ti vidiš sve njihove osvete, sve njihove spletke prema meni. (Šin)
Tužaljke 3,61Ti čuješ njihove uvrjede, GOSPODE, sve njihove spletke protiv mene;
Tužaljke 3,62usne mojih napadača i njihovo šuškanje su protiv mene tijekom cijelog dana;
Tužaljke 3,63bilo da sjede, bilo da stoje, pogledaj ih: ja sam njihova stara pjesma . (Taw)
Tužaljke 3,64Ti ćeš njima učiniti isto, GOSPODE, prema njihovim djelima;
Tužaljke 3,65ti ćeš ih otupjeti: na njima će biti tvoja kletva!
Tužaljke 3,66Pun gnjeva, ti ćeš ih proganjati i iskorijeniti ispod nebesa GOSPODOVIH.
Plac Jeremijin 3,1Ja sam čovjek koji vidjeh muku od pruta gnjeva njegova.
Plac Jeremijin 3,2Odvede me i opravi me u tamu a ne na vidjelo.
Plac Jeremijin 3,3Samo se na me obraća, obraća ruku svoju po vas dan.
Plac Jeremijin 3,4Učini, te mi ostarje tijelo i koža, potr kosti moje.
Plac Jeremijin 3,5Zazida me, i optoči me žučju i mukom.
Plac Jeremijin 3,6Posadi me u tamu kao umrle odavna.
Plac Jeremijin 3,7Ogradi me da ne izađem, i metnu na me teške okove.
Plac Jeremijin 3,8Kad vičem i vapijem, odbija molitvu moju.
Plac Jeremijin 3,9Zagradi putove moje tesanijem kamenom, i prevrati staze moje.
Plac Jeremijin 3,10Posta mi kao medvjed u zasjedi, kao lav u potaji.
Plac Jeremijin 3,11Pomete putove moje, i razdrije me, i uništi me.
Plac Jeremijin 3,12Nateže luk svoj, i metnu me strijeli za biljegu.
Plac Jeremijin 3,13Ustrijeli me u bubrege strijelama iz tula svojega.
Plac Jeremijin 3,14Postah potsmijeh svemu narodu svojemu i pjesma njihova po vas dan.
Plac Jeremijin 3,15Nasiti me gorčinom, opoji me pelenom.
Plac Jeremijin 3,16Polomi mi zube kamenjem, uvali me u pepeo.
Plac Jeremijin 3,17Udaljio si dušu moju od mira, zaboravih dobro.
Plac Jeremijin 3,18I rekoh: propade sila moja i nadanje moje od Gospoda.
Plac Jeremijin 3,19Opomeni se muke moje i jada mojega, pelena i žuči.
Plac Jeremijin 3,20Duša se moja opominje bez prestanka, i poništila se u meni.
Plac Jeremijin 3,21Ali ovo napominjem srcu svojemu, te se nadam:
Plac Jeremijin 3,22Milost je Gospodnja što ne izgibosmo sasvijem, jer milosrđa njegova nije nestalo.
Plac Jeremijin 3,23Ponavlja se svako jutro; velika je vjera tvoja.
Plac Jeremijin 3,24Gospod je dio moj, govori duša moja; zato ću se u njega uzdati.
Plac Jeremijin 3,25Dobar je Gospod onima koji ga čekaju, duši, koja ga traži.
Plac Jeremijin 3,26Dobro je mirno čekati spasenje Gospodnje.
Plac Jeremijin 3,27Dobro je čovjeku nositi jaram za mladosti svoje.
Plac Jeremijin 3,28Sam će sjedjeti i mučati, jer Bog metnu breme na nj.
Plac Jeremijin 3,29Metnuće usta svoja u prah, eda bi bilo nadanja.
Plac Jeremijin 3,30Podmetnuće obraz svoj onome koji ga bije, biće sit sramote.
Plac Jeremijin 3,31Jer Gospod ne odbacuje za svagda.
Plac Jeremijin 3,32Jer ako i ucvijeli, opet će se i smilovati radi mnoštva milosti svoje.
Plac Jeremijin 3,33Jer ne muči iz srca svojega ni cvijeli sinova čovječjih.
Plac Jeremijin 3,34Kad gaze nogama sve sužnje na zemlji,
Plac Jeremijin 3,35Kad izvrću pravicu čovjeku pred višnjim,
Plac Jeremijin 3,36Kad čine krivo čovjeku u parnici njegovoj, ne vidi li Gospod?
Plac Jeremijin 3,37Ko je rekao što i zbilo se, a Gospod da nije zapovjedio?
Plac Jeremijin 3,38Ne dolaze li i zla i dobra iz usta višnjega?
Plac Jeremijin 3,39Zašto se tuži čovjek živ, čovjek na kar za grijehe svoje?
Plac Jeremijin 3,40Pretražimo i razgledajmo pute svoje, i povratimo se ka Gospodu.
Plac Jeremijin 3,41Podignimo srce svoje i ruke k Bogu na nebesima.
Plac Jeremijin 3,42Zgriješismo i nepokorni bismo; ti ne praštaš.
Plac Jeremijin 3,43Obastro si se gnjevom, i goniš nas, ubijaš i ne žališ.
Plac Jeremijin 3,44Obastro si se oblakom da ne prodre molitva.
Plac Jeremijin 3,45Načinio si od nas smetlište i odmet usred tijeh naroda.
Plac Jeremijin 3,46Razvaljuju usta svoja na nas svi neprijatelji naši.
Plac Jeremijin 3,47Strah i jama zadesi nas, pustošenje i zatiranje.
Plac Jeremijin 3,48Potoci teku iz očiju mojih radi pogibli kćeri naroda mojega.
Plac Jeremijin 3,49Oči moje liju suze bez prestanka, jer nema odmora,
Plac Jeremijin 3,50Dokle Gospod ne pogleda i ne vidi s neba.
Plac Jeremijin 3,51Oko moje muči mi dušu radi svijeh kćeri grada mojega.
Plac Jeremijin 3,52Tjeraju me jednako kao pticu neprijatelji moji ni za što.
Plac Jeremijin 3,53Svališe u jamu život moj i nabacaše kamenje na me.
Plac Jeremijin 3,54Dođe mi voda svrh glave; rekoh: pogiboh!
Plac Jeremijin 3,55Prizivah ime tvoje, Gospode, iz jame najdublje.
Plac Jeremijin 3,56Ti ču glas moj; ne zatiskuj uha svojega od uzdisanja mojega, od vike moje.
Plac Jeremijin 3,57Pristupao si kad te prizivah, i govorio si: ne boj se.
Plac Jeremijin 3,58Raspravljao si, Gospode, parbu duše moje, i izbavljao si život moj.
Plac Jeremijin 3,59Vidiš, Gospode, nepravdu koja mi se čini; raspravi parbu moju.
Plac Jeremijin 3,60Vidiš svu osvetu njihovu, sve što mi misle.
Plac Jeremijin 3,61Čuješ rug njihov, Gospode, sve što mi misle,
Plac Jeremijin 3,62Što govore oni koji ustaju na me i što namišljaju protiv mene po vas dan.
Plac Jeremijin 3,63Vidi, kad sjedaju i kad ustaju, ja sam im pjesma.
Plac Jeremijin 3,64Plati im, Gospode, po djelima ruku njihovijeh.
Plac Jeremijin 3,65Podaj im uporno srce, prokletstvo svoje.
Plac Jeremijin 3,66Goni ih gnjevom, i istrijebi ih ispod nebesa Gospodnjih.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje