Tražilica


Zaharija 13. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Zaharija 13,1U onaj će dan biti stvoren izvor kući Davidovoj i stanovnicima jerusalemskim proti grijehu i nečistoći.
Zaharija 13,2"U onaj ću dan", govori Gospod nad vojskama, "istrijebiti iz zemlje imena idolima, tako da se više ne spominju. I učinit ću da iščeznu iz zemlje lažni proroci i duh nečistoće."
Zaharija 13,3Htjedne li tko da izađe kao lažni prorok, reći će mu roditelji njegovi, otac i mati: "Nema ti dulje ostati na životu; jer si govorio laži u ime Gospodnje." Probost će ga roditelji njegovi, otac i mati, ako se pojavi kao lažan prorok.
Zaharija 13,4U onaj će se dan stidjeti lažni proroci svojih viđenja i proročanstva. Neće se više ogrtati u plašteve dlakave, da varaju.
Zaharija 13,5Svaki će reći "Ja nijesam prorok; ja sam samo orač. Već u mladosti mojoj čovjek me je najmio za slugu."
Zaharija 13,6Upitaju li ga onda: "Kakve su ti to brazgotine na prsima," odgovara: "Udarili su me u kući mojih prijatelja."
Zaharija 13,7"Maču, probudi se proti pastiru mojemu, proti čovjeku, koji mi je blizu!" govori Gospod nad vojskama, "Udarit ću pastira, da se razbjegnu ovce. Tada ću okrenuti ruku svoju proti malima.
Zaharija 13,8U svoj zemlji", govori Gospod, "istrijebit će se i poginut će dvije trećine; a ostat će u njoj jedna trećina.
Zaharija 13,9Ovu ću trećinu metnuti u oganj i pretopit ću je, kako se pretapa srebro, i očistit ću je, kako se čisti zlato. Ona će tada zazvati ime moje, i ja ću je uslišiti i reći: 'Ovo je moj narod', a ona će reći: 'Gospod je Bog moj.'"
Zaharija 13,1 U onaj dan otvorit će se izvor domu Davidovu i Jeruzalemcima da se operu od grijeha i nečistoće.
Zaharija 13,2U onaj dan - riječ je Jahve nad Vojskama - iskorijenit ću iz zemlje imena kumirÄa da se više ne spominju; uklonit ću iz zemlje i proroke i duh nečistoće.
Zaharija 13,3Ako netko još bude prorokovao, otac i mati koji su ga rodili reći će mu: `Nećeš više živjeti, jer laž govoriš u ime Jahvino!` Otac i mati koji su ga rodili probost će ga kada bude prorokovao.
Zaharija 13,4U onaj dan svaki će se prorok stidjeti svoga viđenja; neće se više ogrtati plaštem od kostrijeti da bi lagali,
Zaharija 13,5nego će govoriti: `Nisam ja prorok; ja sam ratar, zemlja je moje dobro od mladosti!`
Zaharija 13,6Ako li ga tko upita: `Kakve su ti to rane po tijelu?` on će odgovoriti: `Izranjen sam kod prijateljÄa.`
Zaharija 13,7Probudi se, maču, protiv mog pastira, protiv čovjeka, moga srodnika - riječ je Jahve nad Vojskama. Udari pastira, i ovce će se razbjeći! Okrenut ću ruku protiv slabića,
Zaharija 13,8i u svoj će zemlji - riječ je Jahvina - dvije trećine biti istrijebljene, a trećina ostavljena.
Zaharija 13,9Tu ću trećinu kroz oganj provesti, pročistit ću ih kao što se pročišćuje srebro, iskušat` ih kao što se srebro iskušava. I on će zazivati ime moje, a ja ću mu se odazvati; i reći ću: `Moj je to narod!` a on će reći: `Jahve je Bog moj!`
Zaharija 13,1Onog dana, jedan će izvor izbiti : za kuću Davidovu i stanovnike Jeruzalema : u iscjeljenje grijeha i prljanja.
Zaharija 13,2Dogodit će se u onaj dan - proročanstvo GOSPODOVO - da ću ja ukloniti iz zemlje ime idola; neće im više biti spomena. Ja ću također istrijebiti iz zemlje *proroke i,njihov duh *nečistoće.
Zaharija 13,3Tada, ako netko nastavi prorokovati, njegov vlastiti otac i vlastita majka će njemu naznačiti: ” Ti ne trebaš više ostati na životu: ono su laži što ti propovijedaš u ime GOSPODOVO.“ Tad će ga njegov vlastiti otac i njegova vlastita mati probosti dok bude prorokovao.
Zaharija 13,4U onaj dan, svaki će prorok crvenjeti zbog svojeg viđenja dok bude prorokovao i on neće više ogrnuti ogrtač od dlake da bi varao.
Zaharija 13,5On će prosvjedovati: ” Ja nisam prorok, ja sam seljak, ja. Ja posjedujem čak i zemlju od svoje mladosti.“
Zaharija 13,6Tad će mu se zatražiti: ” Što su ove rane na tvojim prsima?“ On će odgovoriti: ”Ja sam ih primio u kući mojih ljubavnik .“ :
Zaharija 13,7Maču, probudi se protiv *pastira mog, protiv mog odvažnog sudruga -proročanstvo GOSPODA, svemogućeg. Udari pastira, ovce će se raspršiti, a moja će se ruka vratiti udariti čak i najmanje. 8 Tad u svoj zemlji - proročanstvo GOSPODOVO - dvije će trećine propasti uništene, ali jedna će trećina preživjeti.
Zaharija 13,9Ja ću provesti tu trećinu kroz vatru, ja ću ju očistiti kao što se čisti srebro, ja ću ju iskušati kao što se iskušava zlato. On, on će zazvati moje *ime a ja, ja ću ga uslišati. Ja ću reći: ” To je moj narod“, a on, on će reći: ”Moj Bog, to je GOSPOD . “
Zaharija 13,1U taj će dan biti otvoren izvor domu Davidovu i stanovnicima Jerusalimskim za grijeh i za nečistotu.
Zaharija 13,2I u taj ću dan, govori Gospod nad vojskama, istrijebiti iz zemlje imena idolima da se više ne spominju, i proroke i nečisti duh ukloniće iz zemlje.
Zaharija 13,3I ako ko još usprorokuje, reći će mu otac njegov i mati njegova, koji ga rodiše: nećeš biti živ, jer si govorio laž u ime Gospodnje. I otac će ga njegov i mati njegova, koji ga rodiše, probosti, što prorokova.
Zaharija 13,4I u taj će se dan stidjeti proroci svaki svoje utvare, kad bi prorokovao, i neće se ogrtati plaštem od kostrijeti da bi lagali.
Zaharija 13,5Nego će svaki reći: nijesam prorok, ratar sam, jer me čovjek najmi od mladosti moje.
Zaharija 13,6I ako mu ko reče: kake su ti to rane na ruku? on će odgovoriti: dopadoh ih u kući prijatelja svojih.
Zaharija 13,7Maču, ustani na pastira mojega i na čovjeka druga mojega, govori Gospod nad vojskama, udari pastira, i ovce će se razbjeći, ali ću okrenuti ruku svoju k malima.
Zaharija 13,8I u svoj zemlji, govori Gospod, dva će se dijela istrijebiti u njoj i poginuti, a treći će ostati u njoj;
Zaharija 13,9I tu ću trećinu metnuti u oganj, i pretopiću ih kako se pretapa srebro, i okušaću ih kako se kuša zlato; oni će prizvati ime moje, i ja ću im se odazvati i reći ću: to je moj narod; a oni će reći: Gospod je Bog naš.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje