Tražilica


Zaharija 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Zaharija 2,1Opet sam podigao oči svoje i gledao. Gle, bio je tu čovjek, u čijoj je ruci bilo mjeračko uže.
Zaharija 2,2Upitao sam: "Kamo ideš?" Odgovori mi: "Hoću da izmjerim Jerusalem i da vidim, kolika mu je širina i kolika mu je dužina."
Zaharija 2,3I gle, anđeo, koji je govorio s mnom, izađe, i drugi anđeo dođe mu u susret.
Zaharija 2,4Ovaj mu reče: "Idi brzo i reci mladome tamo čovjeku: 'Jerusalem će se naseliti kao otvoren grad zbog mnoštva ljudi i stoke u njemu.
Zaharija 2,5Ja ću mu sam', govori Gospod, 'biti zid ognjen unaokolo i u njemu ću pokazati slavu svoju.'"
Zaharija 2,6"Ustanite, ustanite! Bježite iz zemlje sjeverne!" govori Gospod. "Jer sam vas razasuo u četiri vjetra nebeska", govori Gospod.
Zaharija 2,7"Ustani, Sione, koji sjediš kod kćeri babilonske, spasi se!"
Zaharija 2,8Jer ovako veli Gospod nad vojskama: "Za slavom poslao me je k narodima neznabožačkim, koji su vas oplijenili. Jest, tko dirne u vas, dirnuo je u zjenicu oka mojega.
Zaharija 2,9Jer evo, ja ću zamahnuti rukom svojom na njih, da postanu plijen slugama svojim." Tada će spoznati, da me je poslao Gospod nad vojskama.
Zaharija 2,10"Raduj se i veseli se, kćeri sionska, jer evo, ja dolazim i stanovat ću u tvojoj sredini", govori Gospod.
Zaharija 2,11"I mnogi će narodi u onaj dan pristati uz Gospoda i pripadat će mojemu narodu, i ja ću stanovati u tvojoj sredini." Tada ćeš spoznati, da me je poslao k tebi Gospod nad vojskama.
Zaharija 2,12I Gospod će zaposjesti Judu kao svoj dio na svetome tlu i opet će izabrati Jerusalem.
Zaharija 2,13Sav svijet neka bude tih pred Gospodom! Jer On ustaje iz svetoga stana svojega.
Zaharija 2,1 Podigoh oči i vidjeh. I gle: četiri roga.
Zaharija 2,2Upitah anđela koji je govorio sa mnom: "Što je ovo?" On mi odgovori: "To su rogovi koji su raznijeli Judu, Izraela i Jeruzalem.
Zaharija 2,3Onda mi Jahve pokaza četiri kovača.
Zaharija 2,4A ja upitah: "Što su došli ovi raditi?" On mi odgovori: "Ono su rogovi koji su raznijeli Judu te se nitko više ne usuđuje dići glavu; a ovi su došli da ih zastraše i da slome rogove narodima koji podizahu rog na zemlju Judinu kako bi je raznijeli.
Zaharija 2,5Podigoh oči i vidjeh. I gle: čovjek, a u ruci mu mjeračko uže.
Zaharija 2,6Upitah ga: "Kamo ideš?" Odgovori mi: "Da izmjerim Jeruzalem i da vidim koliko je širok a koliko dug.
Zaharija 2,7I gle, anđeo koji je govorio sa mnom stajaše nepomično, a drugi mu iziđe u susret
Zaharija 2,8i reče mu: "Trči, reci onome mladiću ovako: Jeruzalem će biti kao otvoren grad radi mnoštva ljudi i stoke koji će biti u njemu.
Zaharija 2,9A ja ću mu - riječ je Jahvina - biti ognjen zid unaokolo i Slava njegova sred njega.
Zaharija 2,10"Hej! Hej! Bježite iz zemlje sjeverne" - riječ je Jahvina - "jer u sva četiri vjetra nebeska razasuo sam vas" - riječ je Jahvina!
Zaharija 2,11"Hej, Sione, koji živiš kod kćeri babilonske, spasi se!
Zaharija 2,12Ovako govori Jahve nad Vojskama, čija me Slava izaslala k narodima koji su vas opljačkali: "Tko vas dira, dira mi zjenicu oka.
Zaharija 2,13Gle, ruku dižem na njih da plijenom budu svojim robovima." Znat ćete tako da me posla Jahve nad Vojskama!
Zaharija 2,14"Kliči i raduj se, kćeri sionska, jer evo, dolazim usred tebe prebivat` - riječ je Jahvina.
Zaharija 2,15U onaj dan mnogi će narodi uz Jahvu prionuti i bit će narod moj, a ja ću prebivati usred tebe." Znat ćeš tako da me tebi posla Jahve nad Vojskama.
Zaharija 2,16I Judeja će biti baština Jahvina, njegov dio u Svetoj zemlji, i on će opet izabrati Jeruzalem.
Zaharija 2,17Tiho, ljudi svi, pred Jahvom, jer, evo, on ustaje iz svetoga Prebivališta svojega!
Zaharija 2,1Ja podigoh oči i imah jedno viđenje: bijahu to četiri roga .
Zaharija 2,2Ja tad upitah *anđela koji mi govoraše: ” Što predstavljaju oni?“ On mi odgovori: ” To su rogovi koji su rastjerali Judu, Izrael i Jeruzalem.“
Zaharija 2,3Potom GOSPOD mi pokaza četiri kovača.
Zaharija 2,4Tad ja upitah: ” Ovi ovdje, šta su oni to upravo učinili?“ On mi odgovori: ” Rogovi su oni koji su rastjerali Judu tako da nitko više ne podigne glavu. Ali ovi kovači su došli da im učine da zadrhte, za pobiti rogove tih naroda, one koji su digli svoje rogove na zemlju Judu tako da ju rastjeraju.“
Zaharija 2,5Ja podigoh oči i imadoh viđenje: bijaše to jedan čovjek koji držaše u ruci jedan konop za mjerenje .
Zaharija 2,6Ja ga upitah: ” Kamo ideš ti? “ On mi odgovori: ” Izmjeriti Jeruzalem, vidjeti kolika će mu biti širina i dužina.“
Zaharija 2,7A evo kako *anđeo koji mi govoraše priđe dok jedan drugi anđeo dolažaše njemu u susret.
Zaharija 2,8On mu reče: ” Trči, govori onom mladom čovjeku, dolje, i reci mu: Jeruzalem treba ostati otvoren grad zbog mnoštva ljudi i i životinja koji će se u njemu. nalaziti.
Zaharija 2,9A ja, JA ĆU BITI ONDJE - proročanstvo GOSPODOVO - ja ću biti za njega jedan bedem od - vatre i u sred njega ja ću biti - njegova slava!“
Zaharija 2,10Hajdemo! Hajdemo! Napustite u žurbi zemlju sjevera - proročanstvo GOSPODOVO. Na četiri strane nebeske ja sam vas rastjerao proročanstvo GOSPODOVO.
Zaharija 2,11Hajdemo! *Sione, izmakni se, ti koji si se nastanio u Babiloniji.
Zaharija 2,12Ovako govori GOSPOD, sve-mogući – on koji me poslao s ovlašću – glede naroda koji su vas pljačkali: Da, tkogod vas dirne, dira zjenicu oka moga.
Zaharija 2,13Da, evo me, ja ću dići ruku protiv njih, da oni postanu plijen svojih robova, i vi ćete prepoznati da je to GOSPOD svemogući koji me poslao.
Zaharija 2,14Kliči od radosti, raduj se, kćeri Siona, jer evo me, ja dolazim boraviti u sred tebe - proročanstvo GOSPOOVO.
Zaharija 2,15Brojni narodi će prići GOSPODU, u onaj dan. Oni će postati moj vlastiti narod i ja ću boraviti u sred tebe, a ti ćeš shvatiti da je to GOSPOD svemogući koji me poslao k tebi .
Zaharija 2,16GOSPOD će si prisvojiti Judu kao baštinu svoju na *Svetoj Zemlji i izabrat će on još jedanput Jeruzalem.
Zaharija 2,17Tišina, svako stvorenje, pred GOSPODOM, jer on se budi i izlazi iz svog svetog boravišta.
Zaharija 2,1Opet podigoh oči svoje i vidjeh, i gle, čovjek, i u ruci mu uže mjeračko.
Zaharija 2,2I rekoh: kuda ideš? A on mi reče: da izmjerim Jerusalim da vidim kolika mu je širina i kolika mu je dužina.
Zaharija 2,3I gle, anđeo koji govoraše sa mnom izide, i drugi anđeo izide mu na susret.
Zaharija 2,4I reče mu: trči, govori onom mladiću i reci: Jerusalimljani će se naseliti po selima radi mnoštva ljudi i stoke što će biti u njemu.
Zaharija 2,5I ja ću mu, govori Gospod, biti zid ognjen unaokolo i biću za slavu usred njega.
Zaharija 2,6Ej, ej, bježite iz zemlje sjeverne, govori Gospod, jer vas razasuh u četiri vjetra nebeska, govori Gospod.
Zaharija 2,7Ej Sione, koji sjediš kod kćeri Vavilonske, izbavi se.
Zaharija 2,8Jer ovako veli Gospod nad vojskama: za slavom posla me k narodima, koji vas oplijeniše; jer ko tiče u vas, tiče u zjenicu oka njegova.
Zaharija 2,9Jer evo ja ću mahnuti rukom svojom na njih, i biće plijen slugama svojim, i poznaćete da me je poslao Gospod nad vojskama.
Zaharija 2,10Pjevaj i veseli se, kćeri Sionska, jer evo ja idem i nastavaću usred tebe, govori Gospod.
Zaharija 2,11I mnogi će se narodi prilijepiti ka Gospodu u taj dan, i biće mi narod, i ja ću nastavati usred tebe, i poznaćeš da me je poslao k tebi Gospod nad vojskama.
Zaharija 2,12I Gospod će naslijediti Judu, svoj dio, u zemlji svetoj, i opet će izabrati Jerusalim.
Zaharija 2,13Neka muči svako tijelo pred Gospodom, jer usta iz svetoga stana svojega.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje