Tražilica


Zaharija 5. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Zaharija 5,1Opet sam podigao oči svoje i gledao, i gle, bio je tu svitak knjige, što leti.
Zaharija 5,2Upita me: "Što vidiš?" Ja odgovorih: "Vidim svitak knjige, što leti, dvadeset lakata dug i deset lakata širok."
Zaharija 5,3On mi reče: "To je prokletstvo, koje izađe na svu zemlju, jer svaki kradljivac istrijebit će se po njemu odavde, i svaki krivokletnk istrijebit će se po njemu odavde.
Zaharija 5,4'Ja ću ga pustiti', govori Gospod nad vojskama, 'da prodre u kuću kradljivcu i u kuću onomu, koji se kune krivo mojim imenom, i da mu stoji usred kuće i da je uništi zajedno s drvljem i kamenjem.'"
Zaharija 5,5Tada pristupi anđeo, koji je govorio s mnom, i reče mi: "Podigni oči svoje i vidi, što se pomalja!"
Zaharija 5,6Ja upitah: "što je to" On odgovori: "To je efa, što se pomalja." Tada reče: "Tako je velika krivnja njihova u svoj zemlji."
Zaharija 5,7I gle, podizao se olovni zaklopac, i jedna je žena sjedila u efi.
Zaharija 5,8On reče: "To je bezbožnost", i baci je opet natrag u efu, a na otvor pribije onaj olovni zaklopac.
Zaharija 5,9Opet sam podigao oči svoje i gledao. Gle, pojavile se dvije žene, i vjetar je bio u krilima njihovim - imale su naime krila kao u rode -. One ponesoše efu između zemlje i neba.
Zaharija 5,10Onda ja upitah anđela, koji je govorio s nmom: "Kamo nose tu efu?"
Zaharija 5,11On mi odgovori: "Hoće da sagrade ženi kuću u zemlji Šinearu, kad se napravi, postavit će je tamo na svoje mjesto."
Zaharija 5,1 Podigoh opet oči i vidjeh: leti svitak knjige.
Zaharija 5,2Anđeo me upita: "Što vidiš?" Odgovorih: "Vidim svitak knjige gdje leti: dužina joj je dvadeset lakata, a širina deset.
Zaharija 5,3On mi tad reče: "To je prokletstvo koje će zahvatiti svu zemlju; odsad, svaki koji krade bit će po njem izgnan odavde i svaki koji krivo priseže bit će po njem odavde protjeran.
Zaharija 5,4Ja ću ga izvesti - riječ je Jahve nad Vojskama - da uđe u kuću lupežu i u kuću onome koji se krivo kune mojim imenom te da boravi usred njegove kuće i uništi je skupa s njenim drvljem i kamenjem.
Zaharija 5,5Anđeo koji je govorio sa mnom iziđe i reče mi: "Podigni oči i pogledaj što se to pojavljuje.
Zaharija 5,6Ja ga upitah: "Što je to?" On reče: "To se pojavljuje efa." I nastavi: "To je opća pokvarenost na zemlji.
Zaharija 5,7I gle, podiže se olovan poklopac i jedna žena sjedi usred efe.
Zaharija 5,8On reče: "To je zloća." I gurnu je u efu i baci joj na otvor olovni poklopac.
Zaharija 5,9Podigavši oči, vidjeh: dvije žene izlaze s vjetrom u krilima, a krila im bijahu kao krila rode; one podigoše efu između zemlje i neba.
Zaharija 5,10Upitah tad anđela koji je govorio sa mnom: "Kamo odnose efu?
Zaharija 5,11On mi odgovori: "Da joj sagrade hram u zemlji šinearskoj i da joj pripreme postolje na koje će je postaviti.
Zaharija 5,1Ja nanovo podigoh oči i imah jedno viđenje: bijaše to jedna knjiga koja letješe .
Zaharija 5,2A *anđel mi reče: ” Što vidiš ti?“ Ja odgovorih: ” Ja vidim jednu knjigu koja leti, dugu dvadeset lakata i široku deset.“
Zaharija 5,3Tad mi on reče: ” To je prokletstvo koje se izbacuje protiv svake zemlje. Također prema jednoj od njenih strana, svaki lopov bit će uklonjen i, prema drugoj, svaki krivokletnik bit će uklonjen.“
Zaharija 5,4Ja sam ju poslao -proročanstvo GOSPODOVO, svemogućeg- da dosegne kuću kradljivčevu i kuću krivokletnikovu, nek ona stane u srce njegove kuće i uništi ju, grede i kamenje.
Zaharija 5,5*Anđeo koji mi govoraše primače se i reče mi: ” Digni dakle oči i gledaj tko se onamo približava. “
Zaharija 5,6Ja upitah: ” Što to predstavlja? “ On odgovori: To je jedan vagan koji se primiče.“ I dodade on: ” To je njihov grijeh u svoj zemlji.“
Zaharija 5,7Kad evo kako jedan disk od olova se podiže: jedna žena bijaše smještena unutar vagana.
Zaharija 5,8Tad mi on reče: ” To je Opakost. “ Potom ju on potisnu u unutrašnjost vagana i baci olovnu masu na otvor.
Zaharija 5,9Potom ja podigoh oči i imah jedno viđenje: bijahu to dvije žene koje se primicahu. Vjetar puhaše iz njihovih krila, krila sličnih onima u rode. One podigoše vagan između zemlje i neba.
Zaharija 5,10Ja upitah anđela koji mi govoraše: ” Kamo odnose one vagan?“
Zaharija 5,11On mi reče: ” U zemlju Šinear, za njoj izgraditi jedno *svetište. Pričvrstit će se i zaustaviti ondje na njegovom prijestolju.“
Zaharija 5,1Potom opet podigoh oči svoje i vidjeh, a to knjiga lećaše.
Zaharija 5,2I on mi reče: šta vidiš? A ja rekoh: vidim knjigu gdje leti, dužina joj dvadeset lakata a širina deset lakata.
Zaharija 5,3Tada mi reče: to je prokletstvo koje izađe na svu zemlju, jer svaki koji krade istrijebiće se po njoj s jedne strane, i koji se god kune krivo istrijebiće se po njoj s druge strane.
Zaharija 5,4Ja ću je pustiti, govori Gospod nad vojskama, te će doći na kuću lupežu i na kuću onome koji se kune mojim imenom krivo, i stajaće mu usred kuće i satrće je, i drvlje joj i kamenje.
Zaharija 5,5Potom izide anđeo koji govoraše sa mnom, i reče mi: podigni oči svoje i vidi šta je ovo što izlazi.
Zaharija 5,6A ja rekoh: šta je? A on reče: to je efa što izlazi. I reče: to im je oko po svoj zemlji.
Zaharija 5,7I gle, podizaše se talanat olova, i jedna žena sijeđaše usred efe.
Zaharija 5,8I on reče: to je bezbožnost. I vrže je usred efe, i vrže onaj komad olova ozgo na ždrijelo joj.
Zaharija 5,9I podigoh oči svoje i vidjeh, a to dvije žene izlažahu, i vjetar im bijaše pod krilima, a krila im bijahu kao u rode, i digoše efu među zemlju i nebo.
Zaharija 5,10I rekoh anđelu koji govoraše sa mnom: kuda one nose efu?
Zaharija 5,11A on mi reče: da joj načine kuću u zemlji Senaru; i ondje će se namjestiti i postaviti na svoje podnožje.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje