Tražilica


Zaharija 8. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Zaharija 8,1Tada dođe riječ Gospoda nad vojskama ovako govoreći:
Zaharija 8,2"Ovako veli Gospod nad vojskama: Revnujem za Sion žarkom revnošću i raspaljen sam zbog njega žestokim gnjevom."
Zaharija 8,3"Ovako veli Gospod: Vraćam se natrag na Sion i opet ću stanovati u Jerusalemu, i Jerusalem će se zvati Grad vjernosti i gora Gospoda nad vojskama 'Sveta gola'."
Zaharija 8,4"Ovako veli Gospod nad vojskama: Opet će starci i starice sjediti po ulicama jerusalemskim; svatko ima svoj štap u ruci zbog punine dana života.
Zaharija 8,5I ulice gradske bit će opet pune ne dječaka i djevojaka, što će se igrati po ulicama.
Zaharija 8,6"Ovako veli Gospod nad vojskama: Ako se to, što će se dogoditi u one dane, čini čudno ostatku toga naroda, zar da to bude čudno i u mojim očima? govori Gospod nad vojskama.
Zaharija 8,7"Ovako veli Gospod nad vojskama: Evo, ja oslobađam narod svoj iz zemlje istoka sunca i iz zemlje njegova zapada
Zaharija 8,8I dovodim ih kući. Oni će opet stanovati u Jerusalemu i bit će moj narod, i ja ću biti njihov Bog u vjernosti i pravednosti."
Zaharija 8,9"Ovako veli Gospod nad vojskama: Ohrabrite se, koji slušate u ove dane ova obećanja iz usta proroka, naime u dan, kad se položio temelj gradnji kuće Gospoda nad vojskama, hrama!
Zaharija 8,10Jer prije ovih dana nije bilo plaće za rad ljudi ni plaće za živinče. Tko je izlazio i ulazio, nije bio siguran od neprijatelja: zavadio sam sve ljude među se.
Zaharija 8,11A sada neću više biti kao u prijašnje dane ostatku toga naroda, govori Gospod nad vojskama.
Zaharija 8,12Nego će usjev biti siguran. Vinova će loza nositi plod svoj, i zemlja će rađati rod svoj. Nebo će davati rosu svoju, i sve ću to pridijeliti ostatku toga naroda.
Zaharija 8,13l kao što ste prije bili kletva među narodima, kućo Judina i kućo Izraelova, tako ću vam sada pribaviti spasenje, da budete blagoslov. Ne bojte se, ohrabrite se!
Zaharija 8,14Jer ovako veli Gospod nad vojskama "Kao što sam bio namislio da vam učinim zlo, kad su me hili razgnjevili oci vaši," govori Gospod nad vojskama, "i nijesam to požalio.
Zaharija 8,15Isto sam tako sad u ove dane namislio da iskažem dobro Jerusalemu i kući Judinoj. Ne bojte se!
Zaharija 8,16Ovo je, što imate činiti: govorite jedan drugome istinu! Sudite na vratima na svojim vjerno i mirno!
Zaharija 8,17Nitko neka ne misli proti drugome zlo u srcu svojemu! Ne ljubite krive zakletve, jer na sve to mrzim govori Gospod.
Zaharija 8,18Dođe mi riječ Gospoda nad vojskama:
Zaharija 8,19"Ovako veli Gospod nad vojskama: Post u četvrtom, petom, sedmom i desetom mjesecu neka se za kuću Judinu obrati u radost i veselje i u svetkovine vesele! Samo morate ljubiti i istinu i mir."
Zaharija 8,20"Ovako veli Gospod nad vojskama. Jedanput će dolaziti narodi i stanovnici mnogih gradova.
Zaharija 8,21Stanovnici jedinoga grada dolazit će k onima drugoga i govorit će: 'Ići ćemo tamo da umilostivimo Gospoda i da tražimo Gospoda nad vojskama! I ja ću poći.'
Zaharija 8,22"Mnogobrojni narodi i mnoga plemena doći će da traže Gospoda nad vojskama i da umilostive Gospoda."
Zaharija 8,23"Ovako veli Gospod nad vojskama: U one će dane deset ljudi od svih jezika neznabožačkih naroda uhvatiti jednoga Judejca za skut i reći: "'Hoćemo da idemo s vama; jer smo čuli, da je Bog s vama.'"
Zaharija 8,1 I dođe mi riječ Jahvina:
Zaharija 8,2"Ovako govori Jahve nad Vojskama: `Ljubavlju ljubomornom za Sion izgaram i gnjevom velikim plamtim za nj! Vraćam se u Sion, prebivati hoću sred Jeruzalema.`
Zaharija 8,3Ovako govori Jahve nad Vojskama: `Jeruzalem će se zvati Gradom vjernosti i Gorom Jahve nad Vojskama, Gorom svetosti.`
Zaharija 8,4Ovako govori Jahve nad Vojskama: `Starci i starice opet će posjedati po trgovima jeruzalemskim, svatko sa štapom u ruci zbog starosti prevelike.
Zaharija 8,5A gradski će se trgovi ispuniti dječacima i djevojčicama koji će se igrati na njegovim trgovima.`
Zaharija 8,6Ovako govori Jahve nad Vojskama: `Ako to bude čudo u očima Ostatka u dane one, zar će to biti čudo i u mojim očima` - riječ je Jahve nad Vojskama.
Zaharija 8,7Ovako govori Jahve nad Vojskama: `Evo spasit ću svoj narod iz zemlje istočne i iz zemlje sunčanog zapada.
Zaharija 8,8Ja ću ih dovesti da se nastane usred Jeruzalema. I bit će mi narod a ja ću im biti Bog u vjernosti i pravdi.`
Zaharija 8,9Ovako Govori Jahve nad Vojskama: `Neka ojačaju ruke vama koji ovih dana slušate riječi ove iz usta proroka koji prorokuje od dana kada bjehu položeni temelji Domu Jahve nad Vojskama da bi se opet sagradilo Svetište.
Zaharija 8,10Jer, prije ovih dana ne bijaše nadnice za čovjeka niti nadnice za živinče; niti bijaše mira od neprijatelja onome koji je izlazio ni onome koji je dolazio; puštao sam ljude jedne protiv drugih.
Zaharija 8,11Ali sada, neću biti prema Ostatku ovog naroda kao minulih dana - riječ je Jahve nad Vojskama -
Zaharija 8,12nego ću posijati mir: loza će roditi grožđem, zemlja će davati usjeve, a nebo će davati rosu svoju. Sve ću to dati Ostatku ovoga naroda.
Zaharija 8,13I kao što bijaste prokletstvo među narodima, dome Judin i dome Izraelov, tako ću vas spasiti da budete blagoslovom! Ne bojte se, nek` vam jake budu ruke!`
Zaharija 8,14Jer ovako govori Jahve nad Vojskama: `Kao što bijah namislio unesrećiti vas kada su me razgnjevili oci vaši - govori Jahve nad Vojskama - i nisam se pokajao,
Zaharija 8,15tako, promijenivši naum, u ove dane mislim usrećiti Jeruzalem i dom Judin. Ne bojte se!
Zaharija 8,16A ovo vam je činiti: Govorite istinu jedan drugom; sudite istinito i miroljubivo na vratima gradskim!
Zaharija 8,17Ne snujte jedan drugome zlo u srcu; ne ljubite lažnu kletvu. Jer sve to ja mrzim` - riječ je Jahvina!
Zaharija 8,18Dođe mi riječ Jahve nad Vojskama:
Zaharija 8,19"Ovako govori Jahve nad Vojskama: Post četvrtoga, post petoga, post sedmoga i post desetoga mjeseca postat će za Dom Jahvin radost, veselje i veseli blagdani. Ali ljubite istinu i mir!
Zaharija 8,20"Ovako govori Jahve nad Vojskama: Još će dolaziti narodi i stanovnici mnogih gradova.
Zaharija 8,21Stanovnici jednoga grada ići će u drugi govoreći: `Hajde da idemo moliti lice Jahvino i tražiti Jahvu nad Vojskama!` Ići ću i ja!
Zaharija 8,22I doći će mnogi puk i moćni će narodi tražiti Jahvu nad Vojskama u Jeruzalemu i moliti lice Jahvino.
Zaharija 8,23Ovako govori Jahve nad Vojskama! U one će dane deset ljudi od naroda svih jezika hvatati jednog Židova za skut govoreći: `Idemo s vama, jer čusmo da je s vama Bog.`
Zaharija 8,1Riječ GOSPODA, svemogućeg, meni bi upućena u ovim izrazima:
Zaharija 8,2Ovako govori GOSPOD, sve-mogući: Ja ćutim jednu bezmjernu ljubomoru za *Sion i ja gorim jednom žestokom strašću za nju.
Zaharija 8,3Ovako govori GOSPOD: Ja ću se vratiti k Sionu, stanovati u sred Jeruzalema. Prozvat će se Jeruzalem ”Grad-vjerni“ a planina GOSPODOVA, svemogućeg, *”Sveta planina“.
Zaharija 8,4Ovako govori GOSPOD, svemogući: Starci i starice sjedit će opet na trgovima Jeruzalemovim, svatko sa štapom u ruci tako će duga njihovo doba biti.
Zaharija 8,5Trgovi grada bit će puni djece, dječaka i djevojčica, koji će se zabavljati.
Zaharija 8,6Ovako govori GOSPOD, svemogući: Ako li ostatak puka to nađe nemogućim - za taj dan tamo - trebam li ga i ja ocijeniti nemogućim? - proročanstvo GOSPODOVO, svemogućeg.
Zaharija 8,7Ovako govori GOSPOD, sve- mogući: Da, ja ću osloboditi svoj narod iz zemlje izlazećeg sunca i zapadajućeg sunca.
Zaharija 8,8Ja ću ih dovesti i oni će stanovati u sred Jeruzalema. Oni će biti moj puk, a ja ću biti njihov Bog, u vjernosti i u pravdi.
Zaharija 8,9Ovako govori GOSPOD, sve-mogući: Osmjelite se, vi koji čujete ove riječi izgovorene od *proroka u onaj dan kad se postavljaju temelji Kuće GOSPODOVE za ponovo izgraditi Templ.
Zaharija 8,10Jer, prije ovih dana ljudi ne imahu prihoda, a životinje ne donosiše ništa. Za one koji odlažaše i dolažaše, nikakve sigurnosti pred napadačem, jer ja bijah pustio sve ljude jedne protiv drugih.
Zaharija 8,11Ali sada, za ostatak ovog puka, ja nisam kao prije - proročanstvo GOSPODOVO, svemogućeg.
Zaharija 8,12Naime, ja ću sijati mir, vinograd će davati svoj plod, zemlja će davati svoj plod, a ja ću davati sve ovo u diobu ovom puku.
Zaharija 8,13I tada, isto kao što ste vi pokazali prokletstvo među narodima - kuća Judina i Kuća Izraelova -, isto tako ja ću vas spasiti i vi ćete izraziti blagoslov. Ne bojte se, osmjelite se!
Zaharija 8,14Naime, ovako govori GOSPOD, svemogući: Isto kao što, ja bijah odlučio mučiti vas jer vaši očevi me bijahu izazvali, izjavi GOSPOD, svemogući, a ja nisam li bio zanijekao;
Zaharija 8,15tako, predomišljajući se, ja bijah odlučio sada učiniti dobro Jeruzalemu i kući Judinoj. Ne bojte se nikako.
Zaharija 8,16Evo propisa kojih ćete se držati: govorite istinu jedni drugima; u vašim sudovima izričite istinite presude koje uspostavljaju mir;
Zaharija 8,17ne snujte zlo jedni drugima; ne ljubite lažne prisege, jer sve te stvari, ja ih prezirem - proročanstvo GOSPODOVO.
Zaharija 8,18Riječ GOSPODOVA, svemogućeg, bi mi upućena u ovim izrazima:
Zaharija 8,19Ovako govori GOSPOD, svemogući: *Post četvrtog mjeseca, post petog mjeseca, post sedmog i post desetog mjeseca postat će za kuću Judinu, dani veselja, uživanja, radosnog blagdana. Ali, vole istinu i mir.
Zaharija 8,20Ovako govori GOSPOD, svemogući: Da, vidjet će se još pritjecati narode i stanovnike velikih mjesta.
Zaharija 8,21A ljudi iz jednih odlazit će iz jednih onima iz drugih: ” Hajdemo, pođimo stišati GOSPODA, potražiti GOSPODA, svemogućeg; i ja idem također.“
Zaharija 8,22Brojni će narodi i moćni narodi doći u Jeruzalem potražiti GOSPODA, svemogućeg, i stišati GOSPODA.
Zaharija 8,23Ovako govori GOSPOD, svemogući: U onaj dan : deset će ljudi svih jezika : što govore narodi okačiti o jednog Židova : za skut njegove odjeće izjavljujući: : ” Mi hoćemo ići s vama, jer mi smo doznali: Bog je s vama.“
Zaharija 8,1Opet dođe riječ Gospoda nad vojskama govoreći:
Zaharija 8,2Ovako veli Gospod nad vojskama: revnujem za Sion velikom revnošću, i velikim gnjevom revnujem za nj.
Zaharija 8,3Ovako veli Gospod: vratih se u Sion i naselih se usred Jerusalima, i Jerusalim će se zvati grad istiniti, i gora Gospoda nad vojskama sveta gora.
Zaharija 8,4Ovako veli Gospod nad vojskama: opet će sjedjeti starci i starice po ulicama Jerusalimskim, svatko sa štakom u ruci od velike starosti.
Zaharija 8,5I ulice će gradske biti pune djetića i djevojaka, koje će se igrati po ulicama.
Zaharija 8,6Ovako veli Gospod nad vojskama: ako je čudno u očima ostatku toga naroda u ovo vrijeme, eda li će biti čudno i u mojim očima? govori Gospod nad vojskama.
Zaharija 8,7Ovako veli Gospod nad vojskama: evo, ja ću izbaviti svoj narod iz zemlje istočne i zemlje zapadne.
Zaharija 8,8I dovešću ih, i oni će nastavati usred Jerusalima, i biće mi narod i ja ću im biti Bog, istinom i pravdom.
Zaharija 8,9Ovako veli Gospod nad vojskama: neka vam se ukrijepe ruke koji slušate u ovo vrijeme ove riječi iz usta proročkih od dana kad se osnova dom Gospoda nad vojskama da se sazida crkva.
Zaharija 8,10Jer prije tijeh dana ne bješe plate ni za čovjeka ni za živinče, niti bješe mira od neprijatelja ni onome koji odlažaše ni onome koji dolažaše i pustih sve ljude jednoga na drugoga.
Zaharija 8,11A sada neću biti kao prije ostatku toga naroda, govori Gospod nad vojskama.
Zaharija 8,12Nego će usjev biti miran, vinova će loza nositi plod svoj, i zemlja će rađati rod svoj, i nebo će davati rosu svoju; i sve ću to dati u našljedstvo ostatku tog naroda.
Zaharija 8,13I kao što bijaste uklin među narodima, dome Judin i dome Izrailjev, tako ću vas izbaviti te ćete biti blagoslov; ne boj te se, neka vam se okrijepe ruke.
Zaharija 8,14Jer ovako veli Gospod nad vojskama: kao što vam namislih zlo učiniti, kad me razgnjeviše oci vaši, veli Gospod nad vojskama, i ne raskajah se,
Zaharija 8,15Tako opet u ove dane namislih da dobro činim Jerusalimu i domu Judinu; ne bojte se.
Zaharija 8,16Ovo je što treba da činite: govorite istinu jedan drugom, sudite pravo i mirno na vratima svojim;
Zaharija 8,17I ne mislite jedan drugome zlo u srcu svom, i ne ljubite krive zakletve, jer na sve to mrzim, govori Gospod.
Zaharija 8,18Potom dođe mi riječ Gospoda nad vojskama govoreći:
Zaharija 8,19Ovako veli Gospod nad vojskama: post četvrtoga mjeseca, i post petoga i post sedmoga i post desetoga obratiće se domu Judinu u radost i veselje i u praznike vesele; ali ljubite istinu i mir.
Zaharija 8,20Ovako veli Gospod nad vojskama: još će dolaziti narodi i stanovnici mnogih gradova;
Zaharija 8,21Dolaziće stanovnici jednoga u drugi govoreći: hajdemo da se molimo Gospodu i da tražimo Gospoda nad vojskama; idem i ja.
Zaharija 8,22Tako će doći mnogi narodi i silni narodi da traže Gospoda nad vojskama u Jerusalimu i da se mole Gospodu.
Zaharija 8,23Ovako veli Gospod nad vojskama: u to će vrijeme deset ljudi od svijeh jezika narodnijeh uhvatiti jednoga Judejca za skut govoreći: idemo s vama, jer čujemo da je Bog s vama.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje