Tražilica


1. Korincanima 15. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
1. Korincanima 15,1Ali vam napominjem, braćo, jevanđelje, koje vam objavih, koje i primiste, u kome i stojite.
1. Korincanima 15,2Kojijem se i spasavate, ako držite kako vam objavih; već ako da uzalud vjerovaste.
1. Korincanima 15,3Jer vam najprije predadoh što i primih da Hristos umrije za grijehe naše, po pismu,
1. Korincanima 15,4I da bi ukopan, i da usta treći dan, po pismu,
1. Korincanima 15,5I da se javi Kifi, potom jedanaestorici apostola;
1. Korincanima 15,6A potom ga vidješe jednom više od pet stotina braće, od kojijeh mnogi žive i sad, a neki i pomriješe;
1. Korincanima 15,7A potom se javi Jakovu, pa onda svima apostolima;
1. Korincanima 15,8A poslije sviju javi se i meni kao kakvom nedonoščetu.
1. Korincanima 15,9Jer ja sam najmlađi među apostolima, koji nijesam dostojan nazvati se apostol, jer gonih crkvu Božiju.
1. Korincanima 15,10Ali po blagodati Božijoj jesam što jesam, i blagodat njegova što je u meni ne osta prazna, nego se potrudih više od sviju njih, ali ne ja nego blagodat Božija koja je sa mnom.
1. Korincanima 15,11Bio dakle ja ili oni, tako propovijedamo, i tako vjerovaste.
1. Korincanima 15,12A ako se Hristos propovijeda da ustade iz mrtvijeh, kako govore neki među vama da nema vaskrsenija mrtvijeh?
1. Korincanima 15,13I ako nema vaskrsenija mrtvijeh, to ni Hristos ne usta.
1. Korincanima 15,14A ako Hristos ne usta, uzalud dakle propovijedanje naše, a uzalud i vjera vaša.
1. Korincanima 15,15A nalazimo se i lažni svjedoci Božiji što svjedočimo na Boga da vaskrse Hrista, kojega ne vaskrse kad mrtvi ne ustaju.
1. Korincanima 15,16Jer ako mrtvi ne ustaju, ni Hristos ne usta.
1. Korincanima 15,17A ako Hristos ne usta, uzalud vjera vaša: još ste u grijesima svojijem.
1. Korincanima 15,18Dakle i oni koji pomriješe u Hristu, izgiboše.
1. Korincanima 15,19I ako se samo u ovom životu uzdamo u Hrista, najnesrećniji smo od sviju ljudi.
1. Korincanima 15,20Ali Hristos usta iz mrtvijeh, i bi novina onima koji umriješe.
1. Korincanima 15,21Jer budući da kroz čovjeka bi smrt, kroz čovjeka i vaskrsenije mrtvijeh.
1. Korincanima 15,22Jer kako po Adamu svi umiru, tako će i po Hristu svi oživljeti.
1. Korincanima 15,23Ali svaki u svom redu: novina Hristos; a potom oni koji vjerovaše Hristu o njegovu dolasku;
1. Korincanima 15,24Onda kraj, kad preda carstvo Bogu i ocu, i kad ukine svako poglavarstvo i svaku vlast i silu.
1. Korincanima 15,25Jer njemu valja carovati dokle ne položi sve neprijatelje svoje pod noge svoje.
1. Korincanima 15,26A pošljednji će se neprijatelj ukinuti smrt.
1. Korincanima 15,27Jer sve pokori pod noge njegove. Ali kad veli da je sve njemu pokoreno, pokazuje se da je osim onoga koji mu pokori sve.
1. Korincanima 15,28A kad mu sve pokori, onda će se i sam sin pokoriti onome koji mu sve pokori, da bude Bog sve u svemu.
1. Korincanima 15,29Šta dakle čine oni koji se krste mrtvijeh radi? Kad mrtvi jamačno ne ustaju, što se i kršćavaju mrtvijeh radi?
1. Korincanima 15,30I mi zašto podnosimo muke i nevolje svaki čas?
1. Korincanima 15,31Svaki dan umirem, tako mi, braćo, vaše slave, koju imam u Hristu Isusu Gospodu našemu.
1. Korincanima 15,32Jer ako sam se po čovjeku borio sa zvjerovima u Efesu, kaka mi je korist ako mrtvi ne ustaju? Da jedemo i pijemo, jer ćemo sutra umrijeti.
1. Korincanima 15,33Ne varajte se: zli razgovori kvare dobre običaje.
1. Korincanima 15,34Otrijeznite se jedanput kao što treba, i ne griješite; jer neki ne znadu za Boga, na sramotu vama kažem.
1. Korincanima 15,35Ali će vam reći ko: kako će ustati mrtvi? i u kakom će tijelu doći?
1. Korincanima 15,36Bezumniče! to što siješ neće oživljeti ako ne umre.
1. Korincanima 15,37I što siješ ne siješ tijelo koje će biti, nego golo zrno, bilo pšenično ili drugo kako.
1. Korincanima 15,38A Bog mu daje tijelo kako hoće, i svakom sjemenu svoje tijelo.
1. Korincanima 15,39Nije svako tijelo jedno tijelo, nego je drugo tijelo čovječije, a drugo skotsko, a drugo riblje, a drugo ptičije.
1. Korincanima 15,40I imaju tjelesa nebeska i tjelesa zemaljska: ali je druga slava nebeskima, a druga zemaljskima.
1. Korincanima 15,41Druga je slava suncu, a druga slava mjesecu, i druga slava zvijezdama; jer se zvijezda od zvijezde razlikuje u slavi.
1. Korincanima 15,42Tako i vaskrsenije mrtvijeh: sije se za raspadljivost, a ustaje za neraspadljivost;
1. Korincanima 15,43Sije se u sramoti, a ustaje u slavi; sije se u slabosti, a ustaje u sili;
1. Korincanima 15,44Sije se tijelo tjelesno, a ustaje tijelo duhovno. Ima tijelo tjelesno, i ima tijelo duhovno.
1. Korincanima 15,45Tako je i pisano: prvi čovjek Adam postade u tjelesnom životu, a pošljednji Adam u duhu koji oživljuje.
1. Korincanima 15,46Ali duhovno tijelo nije prvo, nego tjelesno, pa onda duhovno.
1. Korincanima 15,47Prvi je čovjek od zemlje, zemljan; drugi je čovjek Gospod s neba.
1. Korincanima 15,48Kakav je zemljani taki su i zemljani; i kakav je nebeski taki su i nebeski.
1. Korincanima 15,49I kako nosimo obličje zemljanoga tako ćemo nositi i obličje nebeskoga.
1. Korincanima 15,50A ovo govorim, braćo, da tijelo i krv ne mogu naslijediti carstva Božijega, niti raspadljivost neraspadljivosti našljeđuje.
1. Korincanima 15,51Evo vam kazujem tajnu: jer svi nećemo pomrijeti, a svi ćemo se pretvoriti.
1. Korincanima 15,52Ujedanput, u trenuću oka u pošljednjoj trubi; jer će zatrubiti i mrtvi će ustati neraspadljivi, i mi ćemo se pretvoriti.
1. Korincanima 15,53Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost, i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost.
1. Korincanima 15,54A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo se smrtno obuče u besmrtnost, onda će se zbiti ona riječ što je napisana: pobjeda proždrije smrt.
1. Korincanima 15,55Gdje ti je, smrti, žalac? Gdje ti je, pakle, pobjeda?
1. Korincanima 15,56A žalac je smrti grijeh, a sila je grijeha zakon.
1. Korincanima 15,57A Bogu hvala koji nam dade pobjedu kroz Gospoda našega Isusa Hrista.
1. Korincanima 15,58Zato, braćo moja ljubazna, budite tvrdi, ne dajte se pomaknuti, i napredujte jednako u djelu Gospodnjemu znajući da trud vaš nije uzalud pred Gospodom.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje