Tražilica


Djela apostolska 14. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Djela apostolska 14,1U Ikoniji pak dogodi se da oni zajedno uđoše o zbornicu Jevrejsku, i govorahu tako da vjerova veliko mnoštvo Jevreja i Grka.
Djela apostolska 14,2A Jevreji koji ne vjerovahu podbuniše i razdražiše duše neznabožaca na braću.
Djela apostolska 14,3Ali oni ostaše dosta vremena govoreći slobodno u Gospodu koji svjedočaše riječ blagodati svoje i davaše te se tvorahu znaci i čudesa rukama njihovijem.
Djela apostolska 14,4A mnoštvo gradsko razdijeli se, i jedni bijahu s Jevrejima, a jedni s apostolima.
Djela apostolska 14,5A kad navališe i neznabošci i Jevreji sa svojijem poglavarima da im dosade i kamenjem da ih pobiju,
Djela apostolska 14,6Oni doznavši pobjegoše u gradove Likaonske, u Listru i u Dervu i u okolinu njihovu.
Djela apostolska 14,7I onamo propovijedahu jevanđelje.
Djela apostolska 14,8I jedan čovjek u Listri sjeđaše nemoćan u nogama, i bješe hrom od utrobe matare svoje, i ne bješe nikad hodio.
Djela apostolska 14,9Ovaj slušaše Pavla gdje govori. Pavle pogledavši na nj i vidjevši da vjeruje da će ozdraviti,
Djela apostolska 14,10Reče velikijem glasom: tebi govorim u ime Gospoda Isusa Hrista, ustani na svoje noge upravo. I skoči, i hođaše.
Djela apostolska 14,11A kad vidje narod šta učini Pavle, podigoše glas svoj govoreći Likaonski: bogovi načiniše se kao ljudi, i siđoše k nama.
Djela apostolska 14,12I nazivahu Varnavu Jupiterom, a Pavla Merkurijem, jer on upravljaše riječju.
Djela apostolska 14,13A sveštenik Jupitera koji bješe pred gradom njihovijem dovede junce, i donese vijence pred vrata, i s narodom šćadijaše da prinosi žrtvu.
Djela apostolska 14,14A kad čuše apostoli, Varnava i Pavle, razdriješe haljine svoje, i skočiše među narod vičući i govoreći:
Djela apostolska 14,15Ljudi! šta to činite? I mi smo kao i vi smrtni ljudi, koji vam propovijedamo jevanđelje da se od ovijeh lažnih stvari obratite k Bogu živome, koji stvori nebo i zemlju i more i sve što je u njima;
Djela apostolska 14,16Koji u prošavšijem naraštajima bješe pustio sve narode da idu svojijem putovima:
Djela apostolska 14,17I opet ne ostavi sebe neposvjedočena, čineći dobro, dajući nam s neba dažd i godine rodne, puneći srca naša jelom i veseljem.
Djela apostolska 14,18I ovo govoreći jedva ustaviše narod da im ne prinose žrtve, nego da ide svaki svojoj kući. A dok oni življahu ondje i učahu,
Djela apostolska 14,19Dođoše iz Antiohije i iz Ikonije nekaki Jevreji, i kad se oni prepirahu slobodno, podgovoriše narod da ih odustanu, govoreći da ništa pravo ne govore, nego sve lažu. I podgovorivši narod zasuše Pavla kamenjem i izvukoše ga iz grada misleći da je mrtav.
Djela apostolska 14,20A kad ga opkoliše učenici njegovi, ustade i uđe u grad, i sjutradan iziđe s Varnavom u Dervu.
Djela apostolska 14,21I propovjedivši jevanđelje gradu onom i naučivši mnoge vratiše se u Listru i Ikoniju i Antiohiju.
Djela apostolska 14,22Utvrđujući duše učenika i svjetujući ih da ostanu u vjeri, i da nam kroz mnoge nevolje valja ući u carstvo Božije.
Djela apostolska 14,23I postavivši im starješine po svijem crkvama, i pomolivši se Bogu s postom, predadoše ih Gospodu koga vjerovaše.
Djela apostolska 14,24I prošavši Pisidiju dođoše u Pamfiliju.
Djela apostolska 14,25I govorivši riječ Gospodnju u Perzi siđoše u Ataliju.
Djela apostolska 14,26I odande otploviše u Antiohiju, odakle bijahu predani blagodati Božijoj na djelo koje svršiše.
Djela apostolska 14,27A kad dođoše i sabraše crkvu, kazaše sve šta učini Bog s njima, i kako otvori neznabošcima vrata vjere.
Djela apostolska 14,28I ostaše ondje ne malo vremena s učenicima.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje