Tražilica


Jovan 10. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Jovan 10,1Zaista, zaista vam kažem: ko ne ulazi na vrata u tor ovčij nego prelazi na drugom mjestu on je lupež i hajduk;
Jovan 10,2A koji ulazi na vrata jest pastir ovcama:
Jovan 10,3Njemu vratar otvora, i ovce glas njegov slušaju, i svoje ovce zove po imenu, i izgoni ih;
Jovan 10,4I kad svoje ovce istjera, ide pred njima, i ovce idu za njim, jer poznaju glas njegov.
Jovan 10,5A za tuđinom neće da idu, nego bježe od njega, jer ne poznaju glasa tuđega.
Jovan 10,6Ovu priču kaza im Isus, ali oni ne razumješe šta to bijaše što im kaza.
Jovan 10,7Tada im reče Isus opet: zaista, zaista vam kažem: ja sam vrata k ovcama.
Jovan 10,8Svi koliko ih god dođe prije mene lupeži su i hajduci; ali ih ovce ne poslušaše.
Jovan 10,9Ja sam vrata; ko uđe kroza me spašće se, i ući će i izići će, i pašu će naći.
Jovan 10,10Lupež ne dolazi ni za što drugo nego da ukrade i ubije i pogubi; ja dođoh da imaju život i izobilje.
Jovan 10,11Ja sam pastir dobri; pastir dobri dušu svoju polaže za ovce,
Jovan 10,12A najamnik, koji nije pastir, kome nijesu ovce svoje, vidi vuka gdje ide, i ostavlja ovce, i bježi: i vuk zgrabi ovce i raspudi ih;
Jovan 10,13A najamnik bježi, jer je najamnik i ne mari za ovce.
Jovan 10,14Ja sam pastir dobri i znam svoje, i moje mene znaju.
Jovan 10,15Kao što mene zna otac i ja znam oca; i dušu svoju polažem za ovce.
Jovan 10,16I druge ovce imam koje nijesu iz ovoga tora, i one mi valja dovesti; i čuće glas moj, i biće jedno stado i jedan pastir.
Jovan 10,17Zato me otac ljubi, jer ja dušu svoju polažem da je opet uzmem.
Jovan 10,18Niko je ne otima od mene, nego je ja sam od sebe polažem. Vlast imam položiti je i vlast imam uzeti je opet. Ovu sam zapovijest primio od oca svojega.
Jovan 10,19Tada opet posta raspra među Jevrejima za ove riječi.
Jovan 10,20Mnogi od njih govorahu: u njemu je đavo, i poludio je; šta ga slušate?
Jovan 10,21Drugi govorahu: ove riječi nijesu ludoga; zar može đavo slijepima oči otvorati?
Jovan 10,22A bijaše tada praznik obnovljenja u Jerusalimu, i bješe zima.
Jovan 10,23I hodaše Isus u crkvi po trijemu Solomunovu.
Jovan 10,24A Jevreji ga opkoliše, i govorahu mu: dokle ćeš mučiti duše naše? ako si ti Hristos, kaži nam slobodno.
Jovan 10,25Isus im odgovori: ja vam kazah, pa ne vjerujete. Djela koja tvorim ja u ime oca svojega ona svjedoče za me.
Jovan 10,26Ali vi ne vjerujete; jer nijeste od mojijeh ovaca, kao što vam kazah.
Jovan 10,27Ovce moje slušaju glas moj, i ja poznajem njih, i za mnom idu.
Jovan 10,28I ja ću im dati život vječni, i nikad neće izginuti, i niko ih neće oteti iz ruke moje.
Jovan 10,29Otac moj koji mi ih dade veći je od sviju; i niko ih ne može oteti iz ruke oca mojega.
Jovan 10,30Ja i otac jedno smo.
Jovan 10,31A Jevreji opet uzeše kamenje da ga ubiju.
Jovan 10,32Isus im odgovori: mnoga vam dobra djela javih od oca svojega; za koje od onijeh djela bacate kamenje na me?
Jovan 10,33Odgovoriše mu Jevreji govoreći: za dobro djelo ne bacamo kamenje na te, nego za hulu na Boga, što ti, čovjek budući, gradiš se Bog.
Jovan 10,34Isus im odgovori: ne stoji li napisano u zakonu vašemu: ja rekoh: bogovi ste?
Jovan 10,35Ako one nazva bogovima kojima riječ Božija bi, i pismo se ne može pokvariti;
Jovan 10,36Kako vi govorite onome kojega otac posveti i posla na svijet: hulu na Boga govoriš, što rekoh: ja sam sin Božij?
Jovan 10,37Ako ne tvorim djela oca svojega ne vjerujte mi.
Jovan 10,38Ako li tvorim, ako meni i ne vjerujete, djelima mojima vjerujte, da poznate i vjerujete da je otac u meni i ja u njemu.
Jovan 10,39Tada opet gledahu da ga uhvate; ali im se izmače iz ruku.
Jovan 10,40I otide opet preko Jordana na ono mjesto gdje Jovan prije kršćavaše; i osta ondje.
Jovan 10,41I mnogi dođoše k njemu i govorahu: Jovan ne učini nijednoga čuda, ali sve što kaza Jovan za ovoga istina bješe.
Jovan 10,42I mnogi vjerovaše ga ondje.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje