Tražilica


Jovan 17. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Jovan 17,1Ovo govori Isus, pa podiže oči svoje na nebo i reče: oče! dođe čas, proslavi sina svojega, da i sin tvoj proslavi tebe;
Jovan 17,2Kao što si mu dao vlast nad svakijem tijelom da svemu što si mu dao da život vječni.
Jovan 17,3A ovo je život vječni da poznaju tebe jedinoga istinoga Boga, i koga si poslao Isusa Hrista.
Jovan 17,4Ja tebe proslavih na zemlji; posao svrših koji si mi dao da radim.
Jovan 17,5I sad proslavi ti mene, oče, u tebe samoga slavom koju imadoh u tebe prije nego svijet postade.
Jovan 17,6Ja javih ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta; tvoji bijahu pa si ih meni dao, i tvoju riječ održaše.
Jovan 17,7Sad razumješe da je sve što si mi dao od tebe.
Jovan 17,8Jer riječi koje si dao meni dadoh im; i oni primiše, i poznadoše istinito da od tebe iziđoh, i vjerovaše da si me ti poslao.
Jovan 17,9Ja se za njih molim: ne molim se za (sav) svijet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji.
Jovan 17,10I moje sve je tvoje, i tvoje moje; i ja se proslavih u njima.
Jovan 17,11I više nijesam na svijetu, a oni su na svijetu, a ja idem k tebi. Oče sveti! sačuvaj ih u ime svoje, one koje si mi dao, da budu jedno kao i mi.
Jovan 17,12Dok bijah s njima na svijetu, ja ih čuvah u ime tvoje; one koje si mi dao sačuvah, i niko od njih ne pogibe osim sina pogibli, da se zbude pismo.
Jovan 17,13A sad k tebi idem, i ovo govorim na svijetu, da imaju radost moju ispunjenu u sebi.
Jovan 17,14Ja im dadoh riječ tvoju; i svijet omrznu na njih, jer nijesu od svijeta, kao i ja što nijesam od svijeta.
Jovan 17,15Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih sačuvaš oda zla.
Jovan 17,16Od svijeta nijesu, kao ni ja što nijesam od svijeta.
Jovan 17,17Osveti ih istinom svojom: riječ je tvoja istina.
Jovan 17,18Kao što si ti mene poslao u svijet, i ja njih poslah u svijet.
Jovan 17,19Ja posvećujem sebe za njih, da i oni budu osvećeni istinom.
Jovan 17,20Ne molim se pak samo za njih, nego i za one koji me uzvjeruju njihove riječi radi;
Jovan 17,21Da svi jedno budu, kao ti, oče, što si u meni i ja u tebi; da i oni u nama jedno budu, da i svijet vjeruje da si me ti poslao.
Jovan 17,22I slavu koju si mi dao ja dadoh njima, da budu jedno kao mi što smo jedno.
Jovan 17,23Ja u njima i ti u meni: da budu sasvijem ujedno, i da pozna svijet da si me ti poslao i da si imao ljubav k njima kao i k meni što si ljubav imao.
Jovan 17,24Oče! hoću da i oni koje si mi dao budu sa mnom gdje sam ja; da vide slavu moju koju si mi dao, jer si imao ljubav k meni prije postanja svijeta.
Jovan 17,25Oče pravedni! svijet tebe ne pozna, a ja te poznah, i ovi poznaše da si me ti poslao.
Jovan 17,26I pokazah im ime tvoje, i pokazaću: da ljubav kojom si mene ljubio u njima bude, i ja u njima.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje