Tražilica


Price Solomunove 31. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Price Solomunove 31,1Riječi cara Lemuila; sabrane riječi, kojima ga je učila mati njegova.
Price Solomunove 31,2Šta, sine moj, šta, sine utrobe moje, i šta, sine zavjeta mojih?
Price Solomunove 31,3Ne daj krijepkosti svoje ženama, ni putova svojih onima što satiru careve.
Price Solomunove 31,4Nije za careve, Lemuilo, nije za careve da piju vino, ni za knezove da piju silovito piće,
Price Solomunove 31,5Da ne bi pijući zaboravio uredbe, i izmijenio pravicu kojemu nevoljniku.
Price Solomunove 31,6Podajte silovito piće onome koji hoće da propadne, i vino onima koji su tužna srca;
Price Solomunove 31,7Neka se napije i zaboravi svoje siromaštvo, i da se više ne sjeća svoje muke.
Price Solomunove 31,8Otvoraj usta svoja za nijemoga, za stvar svijeh namijenjenijeh smrti.
Price Solomunove 31,9Otvoraj usta svoja, sudi pravo, daj pravicu nevoljnome i ubogome.
Price Solomunove 31,10Ko će naći vrsnu ženu? jer vrijedi više nego biser.
Price Solomunove 31,11Oslanja se na nju srce muža njezina, i dobitka neće nedostajati.
Price Solomunove 31,12Čini mu dobro, a ne zlo, svega vijeka svojega.
Price Solomunove 31,13Traži vune i lana, i radi po volji rukama svojim.
Price Solomunove 31,14Ona je kao lađa trgovačka, iz daleka donosi hranu svoju.
Price Solomunove 31,15Ustaje dok je još noć, daje hranu čeljadi svojoj i posao djevojkama svojim.
Price Solomunove 31,16Misli o njivi, i uzme je, od rada ruku svojih sadi vinograd.
Price Solomunove 31,17Opasuje snagom bedra svoja i krijepi mišice svoje.
Price Solomunove 31,18Vidi kako joj je dobra radnja, ne gasi joj se noću žižak.
Price Solomunove 31,19Rukama svojim maša se preslice, i prstima svojima drži vreteno.
Price Solomunove 31,20Ruku svoju otvora siromahu, i pruža ruke ubogome.
Price Solomunove 31,21Ne boji se snijega za svoju čeljad, jer sva čeljad njezina ima po dvoje haljine.
Price Solomunove 31,22Pokrivače sama sebi gradi, tako platno i skerlet odijelo joj je.
Price Solomunove 31,23Zna se muž njezin na vratima kad sjedi sa starješinama zemaljskim.
Price Solomunove 31,24Košulje gradi i prodaje, i pojase daje trgovcu.
Price Solomunove 31,25Odijelo joj je krjepost i ljepota, i osmijeva se na vrijeme koje ide.
Price Solomunove 31,26Usta svoja otvora mudro i na jeziku joj je nauka blaga.
Price Solomunove 31,27Pazi na vladanje čeljadi svoje, i hljeba u lijenosti ne jede.
Price Solomunove 31,28Sinovi njezini podižu se i blagosiljaju je; muž njezin također hvali je;
Price Solomunove 31,29Mnoge su žene bile vrsne, ali ti ih nadvišuješ sve.
Price Solomunove 31,30Ljupkost je prijevarna i ljepota tašta; žena koja se boji Gospoda, ona zaslužuje pohvalu.
Price Solomunove 31,31Podajte joj od ploda ruku njezinijeh, i neka je hvale na vratima djela njezina.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje