Tražilica


2. Kraljevima 24. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
2. Kraljevima 24,1Za njegova vremena dođe Nebukadnezar, kralj babilonski. Jojakim mu postade podložan za tri godine. Potom otpade opet od njega.
2. Kraljevima 24,2Gospod posla proti njemu čete kaldejske, sirijske, moapske i čete sinova Amonovih. Posla ih proti Judi, da ga potru po prijetnji Gospodnjoj, koju je bio dao objaviti preko svojih sluga, proroka.
2. Kraljevima 24,3Samo po naredbi Gospodnjoj pade to na Judu, da ga odbaci od lica svojega zbog grijeha Manasehovih, zbog svega onoga, što je taj bio učinio.
2. Kraljevima 24,4I nedužnu krv, što ju je bio prolio, i što je Jerusalem upravo bio napunio nedužne krvi, to mu ne htjede Gospod oprostiti.
2. Kraljevima 24,5Ostala povijest Jojakimova i sve, što je preduzimao, stoji napisano u knjizi povijesti kraljeva Judinih.
2. Kraljevima 24,6Kad je Jojakim bio počinuo kod otaca svojih, postade njegov sin Jojakin kralj mjesto njega.
2. Kraljevima 24,7Kralj egipatski ne izađe više iz zemlje svoje, jer je bio kralj babilonski osvojio sve, što je pripadalo kralju egipatskomu, od potoka egipatskoga do Eufrata.
2. Kraljevima 24,8Jojakin je imao osamnaest godina kad Postade kralj, i vladao je tri mjeseca u Jerusalemu. Njegova mati zvala se je Nehušta i bila je kći Elnatanova iz Jerusalema.
2. Kraljevima 24,9On je činio, što se nije dopadalo Gospodu, posve kao što je bio činio otac njegov.
2. Kraljevima 24,10U ono vrijeme dođoše vojskovođe Nebukadnezara, kralja babilonskoga, proti Jerusalemu, i grad bi opkoljen.
2. Kraljevima 24,11Kad onda još Nebukadnezar, kralj babilonski, dođe proti gradu, dok su ga opsjedale vojskovođe njegove,
2. Kraljevima 24,12Izađe Jojakin, kralj Judin, kralju babilonskomu, on s materom svojom, s dvorskim činovnicima svojim, s knezovima i dvoranima svojim. Kralj babilonski zarobi ga u osmoj godini svojega kraljevanja.
2. Kraljevima 24,13On dade sve blago hrama Gospodnjega i blago palače kraljevske odatle odnijeti i sve zlatno posuđe porazbijati, što ga je bio dao načiniti Salomon, kralj izraelski, u hramu Gospodnjem po zapovijedi Gospodnjoj.
2. Kraljevima 24,14Zarobi i odvede sav Jerusalem, sve knezove i sve valjane ratnike, deset tisuća zarobljenika, usto sve kovače i bravare. Samo još preostade siromašni narod zemlje.
2. Kraljevima 24,15Zarobi i u Babilon odvede i Jojakina, tako isto mater kraljevu, žene kraljeve, dvorane njegove i glavare zemaljske odvede u ropstvo iz Jerusalema u Babilon;
2. Kraljevima 24,16Usto sve valjane ratnik, na broj sedam tisuća, i kovače i bravare, tisuću ljudi, sve valjane ratnike ljude. Njih odvede kralj babilonski u Babilon u ropstvo.
2. Kraljevima 24,17Mataniju, strica njegova, postavi kralj babilonski kraljem na mjesto njegovo i dade mu ime Zedekija.
2. Kraljevima 24,18Zedekija imao je dvadeset i jednu godinu, kad postade kralj. Vladao je jedanaest godina u Jerusalemu Njegova mati zvala se je Hamutala i bila je kći Jeremijina iz Libne.
2. Kraljevima 24,19On je činio, što se nije dopadalo Gospodu, posve kao što je činio Jojakim.
2. Kraljevima 24,20Jer zbog gnjeva Gospodnjega dođe s Jerusalemom i Judom tako daleko, da ih odbaci od lica svojega Zedekija otpade od kralja babilonskoga.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje